ant-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Jaikiran Pai <jai.forums2...@gmail.com>
Subject Re: NullPointerException ant.util.ChainedMapper.java:36
Date Sat, 03 Mar 2018 23:57:58 GMT
Hi Ahmet,

This is actually a bug in Ant 1.10.2 that we released recently. It got 
reported a while back here 
https://bz.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=62086 and we have fixed 
itin Ant upstream repo and it will be available in one of our next 
release soon.

-Jaikiran


On 03/03/18 7:59 PM, Ahmet ARSLAN wrote:
> Hi all,
>
> I have installed Ant 1.10.2 along with Java 9.0.4.
> When I clone and https://github.com/apache/lucene-solr run ‘ant’, I get the following
track trace.
>
> I figured that, null pointer exception looks coming from tools.ant.util.ChainedMapper.
> Does Ant 1.10.2 work with java9?
>
> Thanks,
> Ahmet
>
> /Users/iorixxx/Desktop/lucene-solr/build.xml:21: The following error occurred while executing
this line:
> /Users/iorixxx/Desktop/lucene-solr/lucene/common-build.xml:623: java.lang.NullPointerException
> at java.base/java.util.Arrays.stream(Arrays.java:5610)
> at java.base/java.util.stream.Stream.of(Stream.java:1187)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$7$1.accept(ReferencePipeline.java:269)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
> at java.base/java.util.Spliterators$ArraySpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:948)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:550)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluateToArrayNode(AbstractPipeline.java:260)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.toArray(ReferencePipeline.java:450)
> at org.apache.tools.ant.util.ChainedMapper.lambda$mapFileName$1(ChainedMapper.java:36)
> at java.base/java.util.stream.ReduceOps$1ReducingSink.accept(ReduceOps.java:80)
> at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(ArrayList.java:1494)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
> at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:913)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.reduce(ReferencePipeline.java:496)
> at org.apache.tools.ant.util.ChainedMapper.mapFileName(ChainedMapper.java:35)
> at org.apache.tools.ant.util.CompositeMapper.lambda$mapFileName$0(CompositeMapper.java:32)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(ReferencePipeline.java:177)
> at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(ArrayList.java:1494)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:550)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluateToArrayNode(AbstractPipeline.java:260)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.toArray(ReferencePipeline.java:450)
> at org.apache.tools.ant.util.CompositeMapper.mapFileName(CompositeMapper.java:33)
> at org.apache.tools.ant.taskdefs.PathConvert.execute(PathConvert.java:363)
> at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:292)
> at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
> at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
> at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
> at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
> at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:346)
> at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:448)
> at org.apache.tools.ant.helper.ProjectHelper2.parse(ProjectHelper2.java:172)
> at org.apache.tools.ant.taskdefs.ImportTask.importResource(ImportTask.java:221)
> at org.apache.tools.ant.taskdefs.ImportTask.execute(ImportTask.java:165)
> at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:292)
> at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
> at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
> at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
> at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
> at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
> at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:346)
> at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:448)
> at org.apache.tools.ant.helper.ProjectHelper2.parse(ProjectHelper2.java:183)
> at org.apache.tools.ant.ProjectHelper.configureProject(ProjectHelper.java:93)
> at org.apache.tools.ant.Main.runBuild(Main.java:824)
> at org.apache.tools.ant.Main.startAnt(Main.java:228)
> at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.run(Launcher.java:283)
> at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.main(Launcher.java:101)
>
>
>
> ________________________________
>
> Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece yukarıda isimleri belirtilen
kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımakta olup gönderici tarafından alınması
amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımına aittir. Eğer bu elektronik
posta size yanlışlıkla ulaşmışsa, elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız,
yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır. Bu durumda, lütfen mesajı geri gönderiniz
ve sisteminizden siliniz. Anadolu Üniversitesi bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu
veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin
ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından
sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Anadolu
Üniversitesinin görüşlerini yansıtmayabilir.
>
> This electronic mail and any files transmitted with it are intended for the private use
of the people named above. If you are not the intended recipient and received this message
in error, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited. Any
dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is
unauthorized and may be illegal. In this case, please immediately notify the sender and delete
it from your system. Anadolu University does not guarantee the accuracy or completeness of
any information included in this message. Therefore, by any means Anadolu University is not
responsible for the content of the message, and the transmission, reception, storage, and
use of the information. The opinions expressed in this message only belong to the sender of
it and may not reflect the opinions of Anadolu University.


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: user-unsubscribe@ant.apache.org
For additional commands, e-mail: user-help@ant.apache.org


Mime
View raw message