cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Jan Hoskens" ...@schaubroeck.be>
Subject Re: [HELP]Unable to get transformer handler for factium/.xsl
Date Mon, 02 Feb 2004 10:05:20 GMT
Aan de serverkant worden uw laatste nota's niet doorgegeven omdat de pagina die u wil bekijken
(uw nieuwe nota's dus) door een transformatie gaat die mislukt omdat geen transformatiebestand
is gegeven. Normaal wordt uw pagina aan de hand van een .xsl bestand omgezet naar een ander
formaat, maar hier krijgt u de informatie factium/.xsl die zegt dat de transformatie niet
kan gebeuren omdat er geen directory met een file .xsl bestaat(alleen een extensie?? dit klopt
dus niet!). In de sitemap dus een foute pipeline!

Groeten,

Jan
 ----- Original Message ----- 
 From: Familie Gijbels uit Moelingen (B) 
 To: users@cocoon.apache.org 
 Cc: familiehabets@freeler.nl 
 Sent: Monday, February 02, 2004 10:36 AM
 Subject: [HELP]Unable to get transformer handler for factium/.xsl


 Goedendag,

 Wij proberen een nota te openen maar krijgen onderstaande foutmelding:

 Unable to get transformer handler for factium/.xsl

 Dit krijgen we nu te zien als we de laatste 4 rekeningen willen openen.

 Oudere rekeningen zijn wel te openen. groet, JAM Habets 

 (familiehabets@freeler.nl)

 klantnr. 0556323

 Description:org.apache.cocoon.ProcessingException: Unable to get transformer handler for
factium/.xsl: org.apache.excalibur.xml.xslt.XSLTProcessorException: Exception in creating
Transform Handler 
Mime
View raw message