cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "hepabolu" <hepab...@hotmail.com>
Subject RE: [HELP]Unable to get transformer handler for factium/.xsl
Date Mon, 02 Feb 2004 20:53:15 GMT
Dames en heren,
 
U hebt per ongeluk een email gestuurd naar een mailinglijst voor Cocoon, de
software waarin de applicatie is geschreven die u gebruikt. Dit geeft
overlast op de lijst, waar men u bovendien niet kan helpen. Wij verzoeken u
om contact op te nemen met het bedrijf Factium.
 
Met vriendelijke groeten,
H. van der Linden
 
In English:
 
Dear Ladies and Gentlemen,
 
You have accidentally sent an email to a mailinglist for Cocoon, the
software used to build the application you are using. This causes
irritations on the list, while nobody can help you. We ask you to contact
the Factium company.
 
With regards,
 
H. van der Linden

-----Original Message-----
Sent: Saturday, 31 January 2004 18:22
To: users@cocoon.apache.org
Subject: [HELP]Unable to get transformer handler for factium/.xsl


 
Description:org.apache.cocoon.ProcessingException: Unable to get transformer
handler for factium/.xsl:
org.apache.excalibur.xml.xslt.XSLTProcessorException: Exception in creating
Transform Handler
 
Wat's the problem? Please help me....I can not see the bill I'll get from
you.


Mime
View raw message