cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Jorg Heymans ...@domek.be>
Subject Re: [HELP]Unable to get transformer handler for factium/.xsl
Date Mon, 02 Feb 2004 10:38:33 GMT
ROTFL

Now really Jan, what are the chances of "Family Gijbels" having even the 
slightest idea what they should do when they read your mail about a 
misconfigured pipeline in the sitemap? I think even "directory" is way 
beyond their grasp.

This is a nice example of the galaxy-sized gap that so often sits 
between end-users and developers :)

Thanks, made my day ;)
Jorg

Jan Hoskens wrote:
> Aan de serverkant worden uw laatste nota's niet doorgegeven omdat de 
> pagina die u wil bekijken (uw nieuwe nota's dus) door een transformatie 
> gaat die mislukt omdat geen transformatiebestand is gegeven. Normaal 
> wordt uw pagina aan de hand van een .xsl bestand omgezet naar een ander 
> formaat, maar hier krijgt u de informatie factium/.xsl die zegt dat de 
> transformatie niet kan gebeuren omdat er geen directory met een file 
> .xsl bestaat(alleen een extensie?? dit klopt dus niet!). In de sitemap 
> dus een foute pipeline!
> 
> Groeten,
> 
> Jan
> 
>   ----- Original Message -----
>   *From:* Familie Gijbels uit Moelingen (B) <mailto:famgijbels@skynet.be>
>   *To:* users@cocoon.apache.org <mailto:users@cocoon.apache.org>
>   *Cc:* familiehabets@freeler.nl <mailto:familiehabets@freeler.nl>
>   *Sent:* Monday, February 02, 2004 10:36 AM
>   *Subject:* [HELP]Unable to get transformer handler for factium/.xsl
> 
>   Goedendag,
>   
>   Wij proberen een nota te openen maar krijgen onderstaande foutmelding:
>   
> 
>   Unable to get transformer handler for factium/.xsl
> 
>   Dit krijgen we nu te zien als we de laatste 4 rekeningen willen openen.
> 
>   Oudere rekeningen zijn wel te openen.
> 
>   
> 
>   groet,
> 
>   
> 
>   JAM Habets
> 
>   (familiehabets@freeler.nl <mailto:familiehabets@freeler.nl>)
> 
>   klantnr. 0556323
> 
>   Description:org.apache.cocoon.ProcessingException: Unable to get
>   transformer handler for factium/.xsl:
>   org.apache.excalibur.xml.xslt.XSLTProcessorException: Exception in
>   creating Transform Handler 


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org


Mime
View raw message