cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Geert Josten" <geert.jos...@daidalos.nl>
Subject RE: RE: RE: RE: Cannot get JSPReader/JSPGenerator to work
Date Fri, 06 Oct 2006 08:57:59 GMT
> The JSP engine is Jasper. Switching this to the Tomcat 
> version is the next step. I will keep you posted (if you want).

If you are running Cocoon within Tomcat, you are already using Jasper
that is shipped with Tomcat. That is the JSP blocks default..

Grtz,
Geert

PS: yes, keep us informed, you never know who might benefit of the
information.
   
 
Drs. G.P.H. Josten
Consultant
 
 

Daidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665  JZ  Bleiswijk
Tel.: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl
KvK 27164984


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen,
verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org


Mime
View raw message