commons-issues mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Sebb (JIRA)" <j...@apache.org>
Subject [jira] [Resolved] (VALIDATOR-365) An arbitrarily large email string causes stackoverflowerror in EmailValidator.isValid()
Date Sun, 05 Feb 2017 18:50:41 GMT

   [ https://issues.apache.org/jira/browse/VALIDATOR-365?page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:all-tabpanel
]

Sebb resolved VALIDATOR-365.
----------------------------
  Resolution: Not A Problem

> An arbitrarily large email string causes stackoverflowerror in EmailValidator.isValid()
> ---------------------------------------------------------------------------------------
>
>         Key: VALIDATOR-365
>         URL: https://issues.apache.org/jira/browse/VALIDATOR-365
>       Project: Commons Validator
>     Issue Type: Bug
>      Reporter: Jon Steege
>
> RFC-3696 defines a limit to the length of an email address. The local part is limited
to 64 characters. 
> Providing an arbitrarily long local segment to a string that is passed to EmailValidator.isValid()
can cause the function to overflow the stack. 
> {code}
> groovy:000> test = new EmailValidator(false)
> ===> org.apache.commons.validator.routines.EmailValidator@2256a2bd
> groovy:000> test.isValid("Loremipsumdolorsitametconsecteturadipiscingelit.Nullavitaeligulamattisrhoncusnuncegestasmattisleo.Donecnonsapieninmagnatristiquedictumaacturpis.Fusceorciduifacilisisutsapieneuconsequatpharetralectus.Quisqueenimestpulvinarutquamvitaeportamattisex.Nullamquismaurisplaceratconvallisjustoquisportamauris.Innullalacusconvalliseufringillautvenenatissitametdiam.Maecenasluctusligulascelerisquepulvinarfeugiat.Sedmolestienullaaliquetorciluctusidpharetranislfinibus.Suspendissemalesuadatinciduntduisitametportaarcusollicitudinnec.Donecetmassamagna.Curabitururnadiampretiumveldignissimporttitorfringillaeuneque.Duisantetelluspharetraidtinciduntinterdummolestiesitametfelis.Utquisquamsitametantesagittisdapibusacnonodio.Namrutrummolestiediamidmattis.Cumsociisnatoquepenatibusetmagnisdisparturientmontesnasceturridiculusmus.Morbiposueresedmetusacconsectetur.Etiamquisipsumvitaejustotempusmaximus.Sedultriciesplaceratvolutpat.Integerlacuslectusmaximusacornarequissagittissitametjusto.Cumsociisnatoquepenatibusetmagnisdisparturientmontesnasceturridiculusmus.Maecenasindictumpurussedrutrumex.Nullafacilisi.Integerfinibusfinibusmietpharetranislfaucibusvel.Maecenasegetdolorlacinialobortisjustovelullamcorpersem.Vivamusaliquetpurusidvariusornaresapienrisusrutrumnisitinciduntmollissemnequeidmetus.Etiamquiseleifendpurus.Nuncfelisnuncscelerisqueiddignissimnecfinibusalibero.Nuncsemperenimnequesitamethendreritpurusfacilisisac.Maurisdapibussemperfelisdignissimgravida.Aeneanultricesblanditnequealiquamfinibusodioscelerisqueac.Aliquamnecmassaeumaurisfaucibusfringilla.Etiamconsequatligulanisisitametaliquamnibhtemporquis.Nuncinterdumdignissimnullaatsodalesarcusagittiseu.Proinpharetrametusneclacuspulvinarsedvolutpatliberoornare.Sedligulanislpulvinarnonlectuseublanditfacilisisante.Sedmollisnislalacusauctorsuscipit.Inhachabitasseplateadictumst.Phasellussitametvelittemporvenenatisfeliseuegestasrisus.Aliquameteratsitametnibhcommodofinibus.Morbiefficiturodiovelpulvinariaculis.Aeneantemporipsummassaaconsecteturturpisfaucibusultrices.Praesentsodalesmaurisquisportafermentum.Etiamnisinislvenenatisvelauctorutullamcorperinjusto.Proinvelligulaerat.Phasellusvestibulumgravidamassanonfeugiat.Maecenaspharetraeuismodmetusegetefficitur.Suspendisseamet@gmail.com");
> ERROR java.lang.StackOverflowError:
> null
> {code}
> This is using commons-validator 1.4.1. --
This message was sent by Atlassian JIRA
(v6.3.15#6346)

Mime
View raw message