flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "TNB@careline.com.my" <shu...@hchcc.gov.tw>
Subject TNB BONUS
Date Tue, 05 May 2015 14:49:05 GMT
Tenaga Nasional Berhad
(TNB HQ) 129 Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur,
Kuala Lumpur,
MalaysiaIni adalah satu pemberitahuan rasmi daripada ibu pejabat daripada Tenaga Nasional Berhad sempena
Persatuan Air Malaysia (PAM) untuk memaklumkan anda mengenai Hadiah Khas Eksklusif Tenaga
Nasional Berhad Akhir Tahun  dan kami Kami dengan gembira mengumumkan alamat e-mel anda sebagai
salah satu  daripada 7 alamat e-mel yang dipilih semalam yang diadakan di ibu pejabat di Kuala
Lumpur.

Dilampirkan disini Nombor Rujukan TNB-1187-48901 dengan Nombor kelulusan, TNB / 2012-087 /KL,
dan nombor bertuah, TNB / 7071KL-733 yang memenangi MYR 150,000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu
Ringgit Malaysia Sahaja), alamat e-mel anda dipilih dari pangkalan data ibu pejabat lembaga
program Tenaga Nasioanl Berhad dan TNB memberi MYR150,000 kepada 7 keluarga yang bertuah menerima
mesej rasmi ini melalui e-mel sebagai pampasan 1 Malaysia.

Hadiah ekslusif Akhir Tahun TNB berjumlah  MYR150,000.00 akan dikeluarkan kepada anda melalui
bank antarabangsa. Oleh kerana rombakkan beberapa nombor dan nama, kami meminta anda menyimpan
mesej ini untuk diri sendiri dan tidak akan sama sekali mendedahkan kepada pihak TNB sehingga
tuntutan anda telah diproses, dan hadiah anda dimasukkan ke dalam akaun anda, kerana ini adalah
sebahagian daripada protokol untuk mengelakkan penyalahgunaan nombor bertuah anda.

Untuk memulakan tuntutan TNB anda, anda dikehendaki mengisi borang pengesahan di bawah dan
mengemukakannya kepada ejen tuntutan anda,Puan Zailina Bt Zainal Abidin bagi membolehkan beliau
menjelaskan fail anda dan membayar dengan segera.


Jabatan Ganjaran TNB
Zailina Bt Zainal Abidin
TEL: +60163774909
E-Mel: tnb_careline@outlook.my

Nama Penuh:
Alamat Bil:
Umur:
Warganegara:
Nombor Telefon Rumah:
No. Pengesahan dan Rujukan Hadiah:

NOTA: Untuk mengelakkan kelewatan atau pembatalan, sila lampirkan bersama  Nombor Rujukan
dan Nombor Pengesahan TNB dalam semua urusan surat menyurat dengan ejen anda di dalam e-mel
ini.

Semua wang hadiah mesti dituntut tidak lewat dari  tarikh 30 June, 2015. Apa-apa tuntutan
yang tidak dibuat mengikut tarikh ini akan dikembalikan kepada Tenaga Nasional Berhad, Malaysia.

Tahniah !! Sekali lagi
Saya yang menurut perintah,
(Nor Fadilah Binti Samsudin)
Setiausaha Publisiti TNB
© Copyright 2015 Tenaga Nasional Berhad
Semua hak cipta terpelihara.

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
http://www.avast.com


Mime
View raw message