hadoop-common-issues mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Todd Lipcon (JIRA)" <j...@apache.org>
Subject [jira] [Updated] (HADOOP-7397) Allow configurable timeouts when connecting to HDFS via java FileSystem API
Date Tue, 13 Nov 2012 17:24:13 GMT

   [ https://issues.apache.org/jira/browse/HADOOP-7397?page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:all-tabpanel
]

Todd Lipcon updated HADOOP-7397:
--------------------------------

  Comment: was deleted

(was: http://tuvantlp.com/index.php/bao-cao-thue-hang-thang.html
http://tuvantlp.com/index.php/bao-cao-thue-hang-thang.html
http://tuvantlp.com/index.php/bao-cao-thue-hang-thang.html
http://tuvantlp.com/index.php/bao-cao-thue-hang-thang.html
http://tuvantlp.com/
http://tuvantlp.com/
http://tuvantlp.com/
http://tuvantlp.com/
http://tuvantlp.com/
Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp
 
Cần lưu ý những thông tin sau đây để tránh những sai sót rất dễ mắc
phải khi soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

 Xem bảng giá thành lập doanh nghiệp ở cuối bài này.

1. Chọn tên cho doanh nghiệp:

(Khi thành lập doanh nghiệp phải chọn tên cho doanh nghiệp sao cho phù hợp
với quy định và không được trùng tên, không gây nhầm lẫn với doanh nghiệp
khác đã thành lập trước đó).

 Có thể kiểm tra tên doanh nghiệp ở Menu "Nơi tra cứu thông tin":Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty.

Những trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các
doanh nghiệp khác:

 

a) Tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp dự định thành
lập không được giống tên tiếng Việt, tên nước ngoài của doanh nghiệp
khác đã thành lập trước đó.

b) Tên của doanh nghiệp dự định thành lập chỉ khác tên của doanh nghiệp
khác bởi ký hiệu "&"; ký hiệu "-" ; chữ "và".

c. Khi thành lập doanh nghiệp không đặt tên giống toàn bộ hay giống một
phần của các cơ quan sau đây (trừ trường hợp có sự chấp thuận): Cơ
quan nhà nước, Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, Tên của tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

d. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử,
văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên cho
doanh nghiệp.

e. Tên doanh nghiệp dự định thành lập không được giống tên thương mại
của tổ chức, cá nhân khác đã đăng ký bảo hộ để cấu thành tên riêng
của doanh nghiệp (trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở
hữu).

2. Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp:

(Trong giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp, yêu cầu ngành, nghề
phải được mã hóa đến Cấp 4 theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23
tháng 01 năm 2007 của thủ Tướng Chính phủ).

Sau khi thành lập, doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những ngành,
nghề mà pháp luật không cấm. Nếu ngành, nghề kinh doanh yêu cầu có chứng
chỉ hành nghề thì trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp phải đính kèm chứng
chỉ hành nghề sao y công chứng hoặc những giấy tờ cần thiết khác.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần lưu ý một số ngành, nghề yêu cầu
phải có chứng chỉ hành nghề như:

- Kinh doanh dịch vụ pháp lý.

- Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm.

- Kinh doanh dịch vụ thú y, thuốc thú y.

- Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết
kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng.

- Kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng.

- Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

- Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- Kinh doanh dịch vụ kế toán.

- Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản,
dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần lưu ý một số ngành, nghề yêu cầu
phải có vốn pháp định như: 

(Vốn pháp định là số tiền tối thiểu bắt buộc phải có mới đủ điều
kiện thành lập doanh nghiệp).

 - Tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân; tổ chức tín dụng phi ngân
hàng.

- Kinh doanh bất động sản.

 - Dịch vụ đòi nợ.

- Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Sản xuất phim.

- Cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không.

- Kinh doanh vận chuyển hàng không.

- Kinh doanh vàng.

Và một số ngành, nghề cấm kinh doanh: 

- Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương
tiện chuyên dùng quân sự, công an.

- Kinh doanh chất ma túy các loại.

- Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan
hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.

- Kinh doanh các loại pháo.

- Kinh doanh các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có
hại tới giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh,
trật tự an toàn xã hội.

- Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Kinh doanh dịch vụ tổ chức đánh bạc.

- Kinh doanh dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước,
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

- Kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường.

- Kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá và thiết bị cấm lưu hành, cấm
sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành/sử dụng tại Việt Nam.

3. Vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết
góp trong một thời hạn nhất định (được ghi rõ trong điều lệ của doanh
nghiệp và giấy xin đăng ký thành lập doanh nghiệp).

+ Vốn điều lệ có thể là tiền mặt, cũng có thể là tài sản, ngoại tệ,
vàng, giá trị quyền sử dụng đất...

4. Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ thường trú/tạm trú của các
thành viên góp vốn:

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin sau:


 - Số nhà, đường phố.

 - Xóm/ấp/thôn.

 - Xã/phường.

 - Huyện/quận. 

 - Tỉnh/thành phố.

5. Bảng giá những gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp:

Thành lập doanh nghiệp - gói rẻ nhất = 500.000 đồng (bao phí).

Thành lập doanh nghiệp + Dấu + Mã số thuế = 1.000.000 đồng (bao phí).

Thành lập doanh nghiệp + Dấu + Mã số thuế + Hồ sơ thuế ban đầu = 1.500.000
đồng (bao phí).

6. Cam kết thời gian hoàn tất dịch vụ thành lập doanh nghiệp:

- Cam kết dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ hoàn tất sau 07 ngày, chúng
tôi bàn giao giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Sau đó 02 ngày giao dấu cho doanh nghiệp và làm hồ sơ thuế ban đầu tại
Chi Cục Thuế chủ quản.

- Cam kết sẽ không tính phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế tháng đầu
tiên.
http://tuvantlp.com/index.php/8-tu-van-doanh-nghiep/37-thanh-lap-doanh-nghiep-2.html
http://tuvantlp.com/index.php/8-tu-van-doanh-nghiep/37-thanh-lap-doanh-nghiep-2.html
http://tuvantlp.com/index.php/8-tu-van-doanh-nghiep/37-thanh-lap-doanh-nghiep-2.html
http://tuvantlp.com/index.php/8-tu-van-doanh-nghiep/37-thanh-lap-doanh-nghiep-2.html
)
  
> Allow configurable timeouts when connecting to HDFS via java FileSystem API
> ---------------------------------------------------------------------------
>
>         Key: HADOOP-7397
>         URL: https://issues.apache.org/jira/browse/HADOOP-7397
>       Project: Hadoop Common
>     Issue Type: Improvement
>     Components: ipc
>  Affects Versions: 0.23.0
>      Reporter: Scott Fines
>      Priority: Minor
>       Labels: hadoop
>     Attachments: HADOOP-7397.patch, timeout.patch
>
>
> If the NameNode is not available (in, for example, a network partition event separating
the client from the NameNode), and an attempt is made to connect, then the FileSystem api
will *eventually* timeout and throw an error. However, that timeout is currently hardcoded
to be 20 seconds to connect, with 45 retries, for a total of a 15 minute wait before failure.
While in many circumstances this is fine, there are also many circumstances (such as booting
a service) where both the connection timeout and the number of retries should be significantly
less, so as not to harm availability of other services.
> Investigating Client.java, I see that there are two fields in Connection: maxRetries
and rpcTimeout. I propose either re-using those fields for initiating the connection as well;
alternatively, using the already existing dfs.socket.timeout parameter to set the connection
timeout on initialization, and potentially adding a new field such as dfs.connection.retries
with a default of 45 to replicate current behaviors.

--
This message is automatically generated by JIRA.
If you think it was sent incorrectly, please contact your JIRA administrators
For more information on JIRA, see: http://www.atlassian.com/software/jira

Mime
View raw message