hbase-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "CORNEL" <cornel1...@yahoo.com>
Subject util
Date Mon, 06 Oct 2008 08:06:29 GMT
   
Evrika Group - cursuri de perfectionare :
- contabilitate costul cursului este de 300 ron cu incepere din 27 octombrie 2008 . 
- expert fiscal costul cursului este de 1000 ron cu incepere in 01 noiembrie 2008. 
- inspector protectia muncii costul cursului este de 300 ron cu incepere din 29 octombrie
2008 .
- inspector resurse umane costul cursului este de 250 ron cu incepere din 14 octombrie 2008.


    Incepand cu data de 1 septembrie s-au deschis inscrierile pentru cursul de agent imobiliar.
 Costul cursului este intre 200 ron si 1350 ron in functie de pachetul pentru care optati.
 In urma sustinerii examenului final se obtine un Certificat de absolvire eliberat de Ministerul
Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse,si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
recunoscut pe piata muncii.
  
 Daca vreti sa profitati de oportunitatile ce pot aparea apasati aici: SUBSCRIBE ; daca nu,
apasa aici :  UNSUBSCRIBE .. 
Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message