mahout-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Sloot, Hans-Peter" <hans-peter.sl...@atos.net>
Subject RE: Mahout getting started confusion
Date Fri, 11 Jan 2013 12:15:24 GMT
Yes Hadoop is running separately.

I will check the link.

Thanks

-----Original Message-----
From: Mahesh Balija [mailto:balijamahesh.mca@gmail.com]
Sent: vrijdag 11 januari 2013 8:03
To: user@mahout.apache.org
Subject: Re: Mahout getting started confusion

Hi Peter,

      Can you check whether your HDFS is up and running separately?
Also check whether this is helpful for you, This is associated with cloud era version of Hadoop,
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/spark-users/cSefxQ6HIVU


Best,
Mahesh Balija,
Calsoft Labs.

On Thu, Jan 10, 2013 at 3:24 PM, Sloot, Hans-Peter < hans-peter.sloot@atos.net> wrote:

> Hello all,
>
> I am trying to run the k-means clustering example from mahout.apache.org.
>
> The first step ExtractReuters runs fine.
> The second step is to generate sequence files and this step fails.
>
> The error message is:
> [nl19856@nlvora150 ~]$ mahout seqdirectory -i ./work/reuters-out/ -o
> ./work/reuters-out-seqdir -c UTF-8 -chunk 5 MAHOUT_LOCAL is not set;
> adding HADOOP_CONF_DIR to classpath.
> Running on hadoop, using /usr/lib/hadoop-0.20-mapreduce/bin/hadoop and
> HADOOP_CONF_DIR=/usr/lib/hadoop-0.20-mapreduce/conf
> MAHOUT-JOB: /usr/lib/mahout/mahout-examples-0.6-cdh4.0.1-job.jar
> SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
> SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
> SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for
> further details.
> Exception in thread "main" java.io.IOException: No FileSystem for scheme:
> hdfs
>     at
> org.apache.hadoop.fs.FileSystem.getFileSystemClass(FileSystem.java:2138)
>     at
> org.apache.hadoop.fs.FileSystem.createFileSystem(FileSystem.java:2145)
>     at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.access$200(FileSystem.java:80)
>     at
> org.apache.hadoop.fs.FileSystem$Cache.getInternal(FileSystem.java:2184)
>     at
> org.apache.hadoop.fs.FileSystem$Cache.get(FileSystem.java:2166)
>
>
> Can some shed some light on this?
>
> Regards Hans-Peter
>
>
>
>
>
>
> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel
> bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is
> bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en het
> bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet
> veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Atos Nederland
> B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. Hoewel
> wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven wij geen
> enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij
> enige aansprakelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van een virus
> in dit bericht. Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en
> overeenkomsten waaronder Atos Nederland B.V. goederen en/of diensten
> levert zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos
Nederland B.V. van toepassing.
> Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.
>
> This e-mail and the documents attached are confidential and intended
> solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive
> this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy
> it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
> group liability cannot be triggered for the message content. Although
> the sender endeavours to maintain a computer virus-free network, the
> sender does not warrant that this transmission is virus-free and will
> not be liable for any damages resulting from any virus transmitted. On
> all offers and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies
> goods and/or services of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V.
> exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted
> to you on your request.
>
> Atos Nederland B.V. / Utrecht
> KvK Utrecht 30132762
>

Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden
en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld
is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gehouden
voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven
wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid
voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze rechtsverhoudingen,
aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland B.V. goederen en/of diensten levert
zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland
B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the addressee;
it may also be privileged. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately
and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
group liability cannot be triggered for the message content. Although the sender endeavours
to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that this transmission
is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any virus transmitted.
On all offers and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services
of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V. exclusively apply. The
Terms of Delivery shall be promptly submitted to you on your request.

Atos Nederland B.V. / Utrecht
KvK Utrecht 30132762

Mime
View raw message