mina-ftpserver-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Niklas Gustavsson <nik...@protocol7.com>
Subject Re: Road map for 1.0.5 release
Date Mon, 06 Sep 2010 11:55:25 GMT
Hejsan

Skicka denna typ av frågor till maillistan
(ftpserver-users@mina.apache.org) så svarar jag gärna där.

/niklas

2010/9/6  <Magnus.p.Andersson@tieto.com>:
> Hej,
>
>
>
> Jag tänkte höra om ni har någon fix för nedanstående problem? Eller om ni
> känner till någon workaround?
>
>
>
> check if address already in use
>
>
>
> Vi ser samma beteende på windows xp sp3 med både jre1.5 och 1.6, apache
> ftpserver 1.0.4.
>
>
>
> Tack på förhand
>
> /Magnus

Mime
View raw message