myfaces-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Wiki <wikidi...@apache.org>
Subject [Myfaces Wiki] Update of "GettingStartedWithNetbeans" by Koen Samyn
Date Wed, 29 Mar 2006 19:51:21 GMT
Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "Myfaces Wiki" for change notification.

The following page has been changed by Koen Samyn:
http://wiki.apache.org/myfaces/GettingStartedWithNetbeans

The comment on the change is:
comm

------------------------------------------------------------------------------
  
  Volg dan de wizard om een nieuw web project aan te maken :
  
+ 1. '''''Choose Project''''' : Kies de categorie "Web" en kies als project een gewone "Web
Application". Klik op "'''Next'''".[[BR]]
  
- {{{
+ 2. '''''Name and Location''''' : Kies een map voor je project, en zorg er ook voor dat het
"'''Source Level'''" juist ingesteld staat. Omdat we meestal wel de JDK 1.5 willen gebruiken
kan je deze optie afvinken.[[BR]]
+ 
+ 3. '''''Frameworks''''' : Kies als framework het JSF framework. "'''De Servlet URL mapping'''"
stelt in dat alle JSF pagina's via een speciale URL worden aangesproken (bijvoorbeeld http://localhost:8084/faces/eerstejsfpagina.jsp).
+ 
+ Het project is nu aangemaakt en onder Configuration Files is een extra bestand faces-config.xml
gecreƫerd. Ook is er een voorbeeld JSF pagina genaamd welcomeJSF.jsp.
+ 
+ 
+ === MyFaces bibliotheek aanmaken
+ 
+ Om alle componenten van de MyFaces bibliotheek te kunnen aanspreken moet je een aantal bibliotheken
downloaden van het internet. MyFaces gebruikt nogal wat bibliotheken uit het Apache Commons
project, en je kan van deze bibliotheken de laatste versie downloaden. De set van bibliotheken
waarmee je alle MyFaces componenten zonder problemen kan gebruiken is de volgende :
+ 
+ commons-lang-2.1.jar
+ commons-beanutils.jar
+ commons-codec-1.3.jar
+ commons-collections-3.1.jar
+ commons-digester-1.7.jar
+ commons-el.jar
+ commons-fileupload-1.1.jar
+ commons-validator-1.2.0.jar
+ commons-io-1.1.jar
+ jakarta-oro-2.0.8.jar
+ myfaces-all.jar
+ 
+ Alle "'''commons'''" bibliotheken kunnen gedownload worden van de [http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_commons.html
commons download website]. De Jakarta ORO bibliotheek kan je downloaden van de [http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_oro.cgi
ORO website].
+ 
+ Tenslotte kan je de myfaces-all bibliotheek downloaden van [http://myfaces.apache.org/download.html
de MyFaces website] zelf.
  xxx
  }}} 
  

Mime
View raw message