myfaces-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Wiki <wikidi...@apache.org>
Subject [Myfaces Wiki] Update of "GettingStartedWithNetbeans" by Koen Samyn
Date Wed, 29 Mar 2006 20:05:55 GMT
Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "Myfaces Wiki" for change notification.

The following page has been changed by Koen Samyn:
http://wiki.apache.org/myfaces/GettingStartedWithNetbeans

------------------------------------------------------------------------------
 Het project is nu aangemaakt en onder Configuration Files is een extra bestand faces-config.xml
gecreƫerd. Ook is er een voorbeeld JSF pagina genaamd welcomeJSF.jsp.
 
 
- === MyFaces bibliotheek aanmaken
+ === MyFaces bibliotheek aanmaken ===
 
 Om alle componenten van de MyFaces bibliotheek te kunnen aanspreken moet je een aantal bibliotheken
downloaden van het internet. MyFaces gebruikt nogal wat bibliotheken uit het Apache Commons
project, en je kan van deze bibliotheken de laatste versie downloaden. De set van bibliotheken
waarmee je alle MyFaces componenten zonder problemen kan gebruiken is de volgende :
 
- commons-lang-2.1.jar
+ commons-lang-2.1.jar[[BR]]
- commons-beanutils.jar
+ commons-beanutils.jar[[BR]]
- commons-codec-1.3.jar
+ commons-codec-1.3.jar[[BR]]
- commons-collections-3.1.jar
+ commons-collections-3.1.jar[[BR]]
- commons-digester-1.7.jar
+ commons-digester-1.7.jar[[BR]]
- commons-el.jar
+ commons-el.jar[[BR]]
- commons-fileupload-1.1.jar
+ commons-fileupload-1.1.jar[[BR]]
- commons-validator-1.2.0.jar
+ commons-validator-1.2.0.jar[[BR]]
- commons-io-1.1.jar
+ commons-io-1.1.jar[[BR]]
- jakarta-oro-2.0.8.jar
+ jakarta-oro-2.0.8.jar[[BR]]
- myfaces-all.jar
+ myfaces-all.jar[[BR]]
 
 Alle "'''commons'''" bibliotheken kunnen gedownload worden van de [http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_commons.html
commons download website]. De Jakarta ORO bibliotheek kan je downloaden van de [http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_oro.cgi
ORO website].
 
 Tenslotte kan je de myfaces-all bibliotheek downloaden van [http://myfaces.apache.org/download.html
de MyFaces website] zelf.
- xxx
+ 
+ Via Tools -> Library Manager kan je in Netbeans een nieuwe bibliotheek aanmaken. Klik
op "New Library" en geef als naam bijvoorbeeld MyFaces. Voeg de elf jar bestanden toe die
je gedownload hebt met behulp van de knop "Add JAR/Folder...".
+ 
+ === Verdere Project configuratie ====
+ 
+ 1. Open het context menu van het project en kies "Properties". Selecteer het "Libraries"
item en hier kan je de bibliotheek "MyFaces" toevoegen die je net gecreƫerd hebt. Omdat de
MyFaces bibliotheek een volledige implementatie bevat moet je hier ook de JSF 1.1 bibliotheek
afvinken. In principe zouden JSF 1.1 en tomahawk.jar moeten kunnen samenwerken (volgens de
MyFaces documentatie) maar in de praktijk blijkt dit niet te werken.
+ 
+ 2. Open het '''web.xml''' bestand (onder Configuration Files) en voeg er de volgende configuratie
instellingen aan toe (Druk op de knop "'''XML'''" om de XML weergave van dit bestand te bekijken)
:
+ 
+ {{{
+   <filter>
+     <filter-name>MyFacesExtensionsFilter</filter-name>
+     <filter-class>org.apache.myfaces.component.html.util.ExtensionsFilter</filter-class>
+     <init-param>
+       <param-name>maxFileSize</param-name>
+       <param-value>20m</param-value>
+     </init-param>
+   </filter>
+   <filter-mapping>
+     <filter-name>MyFacesExtensionsFilter</filter-name>
+     <url-pattern>/faces/*</url-pattern>
+   </filter-mapping>
 }}} 
 
+ Dit stukje xml kan je rechtstreeks onder het '''web-app''' element plaatsen.
- === Display ===
- xxx
 
+ === Een eerste JSF pagina met een MyFaces component ===
+ 
+ {{{
+ <%@page contentType="text/html"%>
+ <%@page pageEncoding="UTF-8"%>
+ <%@taglib prefix="f" uri="http://java.sun.com/jsf/core"%>
+ <%@taglib prefix="h" uri="http://java.sun.com/jsf/html"%>
+ <%@taglib uri="http://myfaces.apache.org/tomahawk" prefix="t"%>
+ <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+ <html>
+   <head>
+     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+     <title>JSP Page</title>
+   </head>
+   <body>
+     <f:view>
+       <h:form>
+         <t:outputText value="Hello MyFaces!"/>
+       </h:form>
+     </f:view>
+   </body>
+ </html>
+ }}}
+ 

Mime
View raw message