myfaces-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mat...@apache.org
Subject svn commit: r673514 [2/2] - in /myfaces/trinidad/trunk_1.2.x: trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/ trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/ trinidad-impl/src/main/xrts/org/apac...
Date Wed, 02 Jul 2008 21:41:01 GMT
Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_fr.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_fr.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_fr.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_fr.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Le fuseau horaire avec l&apos;&apos;ID {0} était demandé, mais n&apos;&apos;est pas disponible via l&apos;&apos;API TimeZone.getTimeZone(String id). Vérifiez que cet ID correspond (notamment la casse) à un ID renvoyé par TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Le fichier trinidad-config.xml contient une valeur de fuseau horaire non valide ({0}). Le fuseau horaire par défaut sera utilisé à la place.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Impossible de trouver le déclencheur partiel {0} à partir de la recherche {1} relative au composant. Il s&apos;&apos;est avéré que le déclencheur partiel était relatif au parent du composant mais ceci est obsolète. Modifiez le déclencheur partiel afin qu&apos;&apos;il soit relatif au composant et non au parent.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Impossible de trouver le déclencheur partiel {0} à partir de {1} avec la syntaxe partialTriggers prise en charge. Le déclencheur partiel a été trouvé avec la syntaxe en phase d&apos;&apos;abandon. Utilisez la syntaxe prise en charge.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">Pour que la validation client fonctionne, DateTimeRangeValidator requiert que le composant soit une valeur EditableValueHolder. La validation client va être désactivée pour le composant {0}.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_hu.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_hu.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_hu.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_hu.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">A kért {0} azonosítójú időzóna nem érhető el a TimeZone.getTimeZone(karakterlánc-azonosító) API-n keresztül. Ellenőrizze, hogy az azonosító (a kis- és nagybetűk figyelembevételével) megegyezik-e a TimeZone.getAvailableIDs() által visszaadott azonosítók valamelyikével.</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">A trinidad-config.xml érvénytelen értékű time-zone elemet tartalmaz ({0}). A rendszer helyette az alapértelmezett időzónát használja.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Az összetevőre vonatkozó keresés során nem található részleges {0} trigger a következő helyen: {1}. Csak az összetevő szülőjére vonatkozóan van részleges trigger, de az elavult. Módosítsa úgy a részleges triggert, hogy az magára az összetevőre, és ne a szülőjére vonatkozzék.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">A támogatott partialTriggers szintaxissal nem található részleges {0} trigger a következő helyen: {1}. A részletes trigger csak az elavult szintaxissal található meg. Javítsa ki a támogatott szintaxisra.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">Ahhoz, hogy az ügyfél-érvényesítés működjék, a DateTimeRangeValidator EditableValueHolder típusú összetevőt igényel. A rendszer letiltja az ügyfél-érvényesítést a(z) {0} összetevő esetén.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_it.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_it.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_it.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_it.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Il fuso orario con ID {0} è stato richiesto, ma è risultato non disponibile mediante l&apos;&apos;API TimeZone.getTimeZone(String id). Controllare che l&apos;&apos;identificativo corrisponda, incluso l&apos;&apos;uso delle maiuscole e delle minuscole, a un identificativo restituito da TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Il file trinidad-config.xml contiene un valore non valido per il fuso orario ({0}). Verrà utilizzato il fuso orario predefinito.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Impossibile trovare il trigger parziale {0} dalla ricerca {1} relativa al componente. Attualmente il trigger parziale è relativo all&apos;&apos;elemento padre del componente, che tuttavia non è valido. Modificare il trigger parziale in modo che sia relativo al componente e non all&apos;&apos;elemento padre.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Impossibile trovare il trigger parziale {0} da {1} con la sintassi partialTriggers supportata. Il trigger parziale è stato trovato con la sintassi che non è più valida. Utilizzare la sintassi supportata.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">Affinché la convalida del client riesca, DateTimeRangeValidator richiede che il componente sia un contenitore EditableValueHolder. La convalida del client verrà disabilitata per il componente {0}.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_iw.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_iw.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_iw.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_iw.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">הוגשה בקשה לאזור זמן עם הזיהוי {0}, אבל הוא אינו זמין באמצעות ה-API TimeZone.getTimeZone(String id). ודא שהזיהוי תואם, לרבות אותיות קטנות/גדולות, לזיהוי שמוחזר על ידי TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">trinidad-config.xml מכיל ערך לא תקף של אזור זמן ({0}). המערכת תשתמש בברירת המחדל של אזור הזמן.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">לא נמצא טריגר חלקי {0} בחיפוש {1} שהוא יחסי לרכיב. הטריגר החלקי נמצא יחסי לאב של הרכיב אך הוא נדחה. שנה את הרכיב החלקי כך שיהיה יחסי לרכיב ולא יחסי לאב.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">לא נמצא טריגר חלקי {0} מ-{1} בתחביר הנתמך של partialTriggers. נמצא שהתחביר של הטריגר החלקי הוא תחביר שנדחה. השתמש בתחביר הנתמך.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">DateTimeRangeValidator דורש שהרכיב יהיה EditableValueHolder כדי שאימות הלקוח יפעל. אימות הלקוח ייחסם לרכיב {0}.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ko.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ko.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ko.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ko.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -57,7 +57,7 @@
 <!-- CANNOT_LOAD_VIEWHANDLER -->
 <resource key="CANNOT_LOAD_VIEWHANDLER" dnt="false">ViewHandler {0}을(를) 로드할 수 없습니다.</resource>
 <!-- TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION -->
-<resource key="TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION" dnt="false">시간 기록 검사가 활성화된 상태로 Apache Trinidad가 실행되고 있습니다. 운용 환경에서는 사용하지 않아야 합니다. WEB-INF/web.xml의 {0} 속성을 참조하십시오.</resource>
+<resource key="TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION" dnt="false">시간 기록 검사가 사용으로 설정된 상태로 Apache Trinidad가 실행되고 있습니다. 운용 환경에서는 사용하지 않아야 합니다. WEB-INF/web.xml의 {0} 속성을 참조하십시오.</resource>
 <!-- CANNOT_LOAD_URL -->
 <resource key="CANNOT_LOAD_URL" dnt="false">{0}을(를) 로드할 수 없습니다.</resource>
 <!-- CANNOT_INSTANTIATE_UPLOADEDFILEPROCESSOR -->
@@ -216,7 +216,7 @@
 <!-- UNABLE_ENCODE_URL -->
 <resource key="UNABLE_ENCODE_URL" dnt="false">&apos;&apos;{1}&apos;&apos; 인코딩을 사용하여 URL &apos;&apos;{0}&apos;&apos;을(를) 인코딩할 수 없습니다.</resource>
 <!-- SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM -->
-<resource key="SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM" dnt="false">정렬이 비활성화되었습니다. 테이블이 폼에 없습니다.</resource>
+<resource key="SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM" dnt="false">정렬이 사용 안함으로 설정되었습니다. 테이블이 폼에 없습니다.</resource>
 <!-- COMPONENT_COLUMN_OUTSIDE_TABLE -->
 <resource key="COMPONENT_COLUMN_OUTSIDE_TABLE" dnt="false">{0}: 열이 테이블 밖에 사용되었습니다.</resource>
 <!-- NULL_NODE_NAME_CANNOT_ADD_CONVERTER_AND_VALIDATOR -->
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">ID {0}을(를) 사용하는 시간대가 요청되었지만 이 시간대는 TimeZone.getTimeZone(String id) API를 통해 사용할 수 없습니다. 대소문자를 포함하여 ID가 TimeZone.getAvailableIDs()에 의해 반환된 ID와 일치하는지 확인하십시오.</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">trinidad-config.xml에 부적합한 시간대 값({0})이 포함되어 있습니다. 기본 시간대가 대신 사용됩니다.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">구성 요소에 대해 상대적인 {1} 검색에서 부분 트리거 {0}을(를) 찾을 수 없습니다. 부분 트리거는 구성 요소의 상위에 대해 상대적인 것으로 나타나지만 해당 상위는 더 이상 사용되지 않습니다. 부분 트리거가 구성 요소의 상위가 아닌 구성 요소에 대해 상대적이 되도록 변경하십시오.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">{1}에서 지원되는 partialTriggers 구문을 사용하는 부분 트리거 {0}을(를) 찾을 수 없습니다. 사용되지 않는 구문을 사용하는 부분 트리거가 발견되었습니다. 지원되는 구문을 사용하십시오.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">클라이언트 검증이 작동하려면 DateTimeRangeValidator에서 구성 요소가 EditableValueHolder여야 합니다. {0} 구성 요소에 대해서는 클라이언트 검증이 비활성화됩니다.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_nl.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_nl.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_nl.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_nl.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Tijdzone met ID {0} is aangevraagd, maar deze is niet beschikbaar via de API TimeZone.getTimeZone(String id). Controleer of de ID overeenkomt, inclusief hoofdletter/kleine letter, met een ID geretourneerd door TimeZone.getAvailableIDs().</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Het bestand trinidad-config.xml bevat een ongeldige waarde voor tijdzone ({0}). In plaats daarvan wordt de standaardtijdzone gebruikt.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Kan gedeeltelijke trigger {0} van {1} niet vinden bij het zoeken in relatie tot de component. De gedeeltelijke trigger is gevonden relatief tot de bovenliggende waarde van de component, maar deze is niet geldig. Wijzig de gedeeltelijke trigger zodat deze relatief is tot de component, niet tot de bovenliggende waarde.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Kan gedeeltelijke trigger {0} van {1} niet vinden met de ondersteunde partialTriggers-syntaxis. De gedeeltelijke trigger is gevonden met de afgekeurde syntaxis. Gebruik de ondersteunde syntaxis.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">Voor de DateTimeRangeValidator moet de component een EditableValueHolder zijn om clientvalidatie te laten werken. Clientvalidatie wordt uitgeschakeld voor component {0}.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_no.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_no.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_no.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_no.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Tidssonen med ID-en {0} ble forespurt, men er ikke tilgjengelig via API-en TimeZone.getTimeZone(String id). Kontroller at ID-en, også med hensyn til store og små bokstaver, samsvarer med en ID som blir returnert av TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Filen trinidad-config.xml inneholder en ugyldig verdi for tidssone ({0}). Standardtidssonen vil bli brukt i stedet.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Finner ikke den delvise triggeren {0} fra {1} ved søk relativt til komponenten. Den delvise triggeren ble funnet relativt til komponentens overordnede, men dette frarådes. Endre den delvise triggeren slik at den er relativ til komponenten, ikke til den overordnede.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Finner ikke den delvise triggeren {0} fra {1} med den støttede partialTriggers-syntaksen. Den delvise triggeren ble funnet med en syntaks som ikke støttes. Bruk den støttede syntaksen.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">DateTimeRangeValidator krever at komponenten er en EditableValueHolder for at klientvalidering skal fungere. Klientvalidering deaktiveres for komponenten {0}.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pl.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pl.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pl.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pl.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Zażądano strefy czasowej o identyfikatorze {0}, lecz nie jest ona dostępna za pomocą interfejsu API TimeZone.getTimeZone(ID napisowo). Proszę sprawdzić, czy identyfikator jest zgodny (z uwzględnieniem wielkości liter) z identyfikatorem zwróconym przez funkcję TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Plik trinidad-config.xml zawiera niepoprawną wartość strefy czasowej ({0}). Zamiast niej zostanie użyta domyślna strefa czasowa.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Wyszukując elementy powiązane ze składnikiem, nie znaleziono częściowego wyzwalacza {0} z {1}. Znaleziono wyzwalacz częściowy powiązany z nadrzędnym obiektem składnika, lecz jest to już nieakceptowane. Proszę zmienić wyzwalacz częściowy, tak aby odnosił się do składnika, a nie do jego obiektu nadrzędnego.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Nie znaleziono wyzwalacza częściowego {0} z {1}, mającego obsługiwaną składnię wyzwalaczy częściowych (partialTrigger). Znaleziono wyzwalacz częściowy z już nieobsługiwaną składnią. Proszę użyć obsługiwanej składni.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">DateTimeRangeValidator - aby zapewnić poprawną weryfikację klienta - wymaga, żeby składnikiem był EditableValueHolder. Weryfikacja klienta zostanie wyłączona dla składnika &quot;{0}&quot;.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pt.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pt.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pt.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pt.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Foi solicitado o fuso horário com a ID {0}, mas não está disponível através da API TimeZone.getTimeZone(String id). Verifique se a ID corresponde, incluindo maiúsculas/minúsculas, a uma ID devolvida por TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">O trinidad-config.xml contém um valor inválido para time-zone ({0}). Será utilizado o fuso horário por omissão.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Não foi possível encontrar o trigger parcial {0} a partir de {1} na pesquisa do trigger parcial relativo ao componente. Foi encontrado o trigger parcial relativo ao pai do componente, mas foi recusado. Altere o trigger parcial de modo a ser relativo ao componente, e não relativo ao pai.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Não foi possível encontrar o trigger parcial {0} a partir de {1} com a sintaxe partialTriggers suportada. O trigger parcial foi encontrado com a sintaxe recusada. Utilize a sintaxe suportada.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">O DateTimeRangeValidator necessita que o componente seja um EditableValueHolder para que a validação do cliente funcione. A validação do cliente será desactivada para o componente {0}.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pt_BR.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pt_BR.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pt_BR.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_pt_BR.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">O fuso horário com o id {0} foi solicitado, mas não está disponível através do API TimeZone.getTimeZone(String id). Verifique se o ID corresponde a um ID retornado pelo TimeZone.getAvailableIDs(), inclusive maiúsculas e minúsculas.</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">O trinidad-config.xml contém um valor inválido para o fuso horário ({0}). O fuso horário default será usado.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Não foi possível localizar o trigger parcial {0} da pesquisa {1} relativo ao componente. O trigger parcial foi encontrado relativo ao pai do componente, mas este era obsoleto. Altere o trigger parcial para ser relativo ao componente, não relativo ao pai.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Não foi possível localizar o trigger parcial {0} de {1} com a sintaxe partialTriggers suportada. O trigger parcial foi encontrado com a sintaxe obsoleta. Use a sintaxe suportada.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">O DateTimeRangeValidator exige que o componente seja um EditableValueHolder para validação do cliente para trabalho. A validação do cliente será desativada para o componente {0}.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ro.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ro.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ro.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ro.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">A fost solicitat fusul orar cu ID-ul {0}, dar nu este disponibil prin API-ul TimeZone.getTimeZone(String id). Verificaţi dacă ID-ul corespunde, inclusiv pentru majuscule/minuscule, un ID returnat de TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Fişierul trinidad-config.xml conţine o valoare nevalidă pentru fusul orar ({0}). Va fi utilizat fusul orar prestabilit.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Trigger-ul parţial {0} din{1} nu poate fi găsit căutând pe baza componentei. Trigger-ul parţial a fost găsit bazat pe componenta părinte, dar aceasta este perimată. Modificaţi trigger-ul parţial astfel încât să fie corelat cu componenta, nu cu părintele.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Nu s-a putut găsi trigger-ul parţial {0} din {1} cu sintaxa partialTriggers acceptată. Trigger-ul parţial a fost găsit cu sintaxa perimată. Utilizaţi sintaxa acceptată.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">DateTimeRangeValidator necesită o componentă de tip EditableValueHolder pentru ca validarea clientului să fie efectuată. Validarea clientului va fi dezactivată pentru componenta {0}.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ru.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ru.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ru.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_ru.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Запрошен часовой пояс с идентификатором {0}, но он не доступен через API TimeZone.getTimeZone(строковый идентификатор). Проверьте соответствие данного идентификатора (включая соответствие регистра) идентификатору, возвращенному функцией TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Файл trinidad-config.xml содержит недопустимое значение time-zone ({0}). Вместо него будет использоваться часовой пояс по умолчанию.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Невозможно найти триггер по частичному результату {0} из {1} при поиске относительно данного компонента. Частичный триггер найден относительно родительского компонента данного компонента, но это неверно. Измените частичный триггер таким образом, чтобы он был задан
 относительно данного компонента, а не относительно его родительского компонента.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Невозможно найти частичный триггер {0} из {1} с поддерживаемым синтаксисом partialTriggers. Был обнаружен частичный триггер с устаревшим синтаксисом. Используйте поддерживаемый синтаксис.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">Для работоспособности проверки клиента требуется, чтобы для DateTimeRangeValidator данный компонент являлся EditableValueHolder. Для компонента {0} проверка клиента будет отключена.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sk.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sk.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sk.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sk.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Požadovalo sa časové pásmo s ID {0}, ktoré však nie je k dispozícii prostredníctvom rozhrania API TimeZone.getTimeZone(ID reťazca). Skontrolujte, či sa ID zhoduje (vrátane veľkých/malých písmen) s ID vráteným metódou TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Súbor trinidad-config.xml obsahuje neplatnú hodnotu pre časové pásmo ({0}). Namiesto nej sa použije predvolené časové pásmo.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Nepodarilo sa nájsť čiastočný spúšťač {0} z {1} pri vyhľadávaní vzhľadom na komponent. Zistilo sa, že čiastočný spúšťač je relatívny vzhľadom na nadradený objekt komponentu, ale tento vzťah je zastaraný. Zmeňte čiastočný spúšťač tak, aby bol relatívny vzhľadom na komponent, nie na jeho nadradený objekt.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Čiastočný spúšťač {0} z {1} s podporovanou syntaxou partialTriggers sa nenašiel. Našiel sa čiastočný spúšťač so zastaranou syntaxou. Použite podporovanú syntax.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">Na overenie klienta pomocou validátora DateTimeRangeValidator je potrebné, aby bol komponent EditableValueHolder. Overenie klienta pre komponent {0} bude deaktivované.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sv.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sv.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sv.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sv.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -529,7 +529,7 @@
 <!-- UNKNOWN_READING_DIRECTION -->
 <resource key="UNKNOWN_READING_DIRECTION" dnt="false">Okänd läsningsriktning: {0}</resource>
 <!-- FORMAT_PARSEOBJECT_FAIL -->
-<resource key="FORMAT_PARSEOBJECT_FAIL" dnt="false">Format.parseObject(String) misslyckades</resource>
+<resource key="FORMAT_PARSEOBJECT_FAIL" dnt="false">Format.parseObject(String) utfördes inte</resource>
 <!-- CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_A_COLOR -->
 <resource key="CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_A_COLOR" dnt="false">Kan inte formatera angivet objekt som en färg</resource>
 <!-- ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER -->
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Tidszon med id:t {0} har efterfrågats men är inte tillgänglig via API:t TimeZone.getTimeZone(String id). Kontrollera att id matchar, inklusive skiftläge, ett id som returneras av TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Filen trinidad-config.xml innehåller ett ogiltigt värde för tidszonen ({0}). Standardtidszon används i stället.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Kunde inte hitta partiell utlösare {0} från {1} sökning som är relativ till komponenten. Den partiella utlösaren hittades relativt till komponentens överordnade men den är inte aktuell. Ändra den partiella utlösaren så att den är relativ till komponenten, inte relativ till överordnad.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Kunde inte hitta den partiella utlösaren {0} från {1} med partialTriggers-syntax som stöds. Den partiella utlösaren hittades med inaktuell syntax. Använd den syntax som stöds.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">För DateTimeRangeValidator krävs att komponenten är en EditableValueHolder om klientvalideringen ska fungera. Klientvalidering avaktiveras för komponenten {0}.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_th.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_th.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_th.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_th.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">มีการส่งคำขอโซนเวลาที่มี ID {0} แต่ไม่มีค่านี้ใน TimeZone.getTimeZone(String id) API โปรดตรวจสอบว่า ID นี้ตรงกับ ID ที่ได้รับจาก TimeZone.getAvailableIDs() โดยพิจารณาขนาดของตัวพิมพ์ด้วย</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">trinidad-config.xml มีค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับโซนเวลา ({0}) ระบบจะใช้โซนเวลาดีฟอลต์แทน</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">ไม่พบทริกเกอร์บางส่วน {0} จากการค้นหา {1} ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ ระบบพบทริกเกอร์บางส่วนที่เกี่ยวกับรายการระดับบนขององค์ประกอบแต่เป็นข้อมูลที่เลิกใช้แล้ว โปรดเปลี่ยนà
 —ริกเกอร์บางส่วนให้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ ไม่ใช่รายการระดับบน</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">ไม่พบทริกเกอร์บางส่วน {0} จาก {1} ที่มีรูปแบบคำสั่ง partialTriggers ที่รองรับ พบทริกเกอร์บางส่วนที่มีรูปแบบคำสั่งที่เลิกใช้แล้ว โปรดใช้รูปแบบคำสั่งที่รองรับ</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">DateTimeRangeValidator กำหนดให้องค์ประกอบเป็น EditableValueHolder เพื่อให้การตรวจสอบความถูกต้องของไคลเอนต์ทำงานได้ การตรวจสอบไคลเอนต์จะถูกเลิกใช้สำหรับองค์ประกอบ {0}</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_tr.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_tr.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_tr.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_tr.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">{0} no&apos;&apos;lu saat dilimi istendi, ancak bu saat dilimi TimeZone.getTimeZone(String id) API üzerinden kullanılamaz. Lütfen durum da dahil No&apos;&apos;nun eşleştiğinden emin olunan ID returned by TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">trinidad-config.xml dosyası time-zone ({0}) için geçersiz bir değer içeriyor. Bunu yerine saat dilimi öndeğeri kullanılacak.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Bileşenle bağlantılı {1} aramasında {0} kısmi tetikleyicisi bulunamadı. Bileşenin üst öğesiyle bağlantılı kısmi tetikleyici bulundu ancak bu onaylanmadı. Kısmi tetikleyiciyi, üst öğeyle değil bileşenle bağlantılı olacak şekilde değiştirin.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">{1} öğesinde desteklenen partialTriggers sözdizimine sahip {0} kısmi tetikleyicisi bulunamadı. Onaylanmayan sözdizimine sahip kısmi tetikleyici bulundu. Lütfen desteklenen sözdizimini kullanın.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">İstemci doğrulamasının çalışması için DateTimeRangeValidator, bileşenin EditableValueHolder olmasını gerektirir. İstemci doğrulaması {0} bileşeni için devre dışı bırakılacak.</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_zh_CN.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_zh_CN.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_zh_CN.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_zh_CN.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">请求了 ID 为 {0} 的时区, 但该时区不能通过 TimeZone.getTimeZone(字符串 ID) API 使用。请检查此 ID 是否匹配 (包括大小写) TimeZone.getAvailableIDs() 返回的 ID</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">trinidad-config.xml 包含的时区 ({0}) 的值无效。将改为使用默认时区。</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">相对于该组件进行搜索时在 {1} 中未找到部分触发器 {0}。该部分触发器是相对于此组件的父级的, 这是过时行为。请将该部分触发器更改为相对于组件, 而不是组件父级。</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">在 {1} 中找不到具有支持的 partialTriggers 语法的部分触发器 {0}。找到了具有过时语法的部分触发器。请使用支持的语法。</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">DateTimeRangeValidator 要求组件是 EditableValueHolder 才能执行客户机验证。组件 {0} 将禁用客户机验证。</resource>
 </resources>

Modified: myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_zh_TW.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_zh_TW.xrts?rev=673514&r1=673513&r2=673514&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_zh_TW.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/trunk_1.2.x/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_zh_TW.xrts Wed Jul 2 14:40:58 2008
@@ -702,8 +702,8 @@
 <resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">要求 ID 為 {0} 的時區, 但無法透過 TimeZone.getTimeZone(String id) API 取得. 請檢查 ID 是否與 TimeZone.getAvailableIDs() 傳回的 ID 相符 (包括大小寫).</resource>
 <!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
 <resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">trinidad-config.xml 中的時區值無效 ({0}). 將改用預設時區.</resource>
-<!-- DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_PARTIAL_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">從元件相關的 {1} 搜尋中找不到部分觸發程式 {0}. 部分觸發程式與元件的父項相關, 但已不再使用. 請將部分觸發程式變更為與元件相關, 而不是與父項相關.</resource>
+<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
+<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">在 {1} 找不到使用支援之 partialTriggers 語法的部分觸發程式 {0}. 找到的部分觸發程式使用已不再使用的語法. 請使用支援的語法.</resource>
 <!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
 <resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">DateTimeRangeValidator 要求元件必須是 EditableValueHolder, 才能進行從屬端驗證. 將停用元件 {0} 的從屬端驗證.</resource>
 </resources>Mime
View raw message