openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1169579 - /incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/
Date Sun, 11 Sep 2011 23:24:26 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 11 23:24:25 2011
New Revision: 1169579

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1169579&view=rev
Log:
KLS - added lt repository

Added:
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-cdrom.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-documentation.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-downloads.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-helping.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-issuezilla.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-legal.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-mailinglist.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-product.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-spellcheck.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/adresses.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/background.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/credits.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/faq.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/index.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/links.html
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/menu.js
  incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/robots.txt

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-cdrom.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-cdrom.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-cdrom.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-cdrom.html Sun Sep 11 23:24:25
2011
@@ -0,0 +1,11 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+</body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-documentation.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-documentation.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-documentation.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-documentation.html Sun Sep 11
23:24:25 2011
@@ -0,0 +1,18 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Dokumentacija</h1>
+<p>
+Å iame puslapyje OpenOffice.org dokumentacija pristatoma
+lietuvių kalba, platinama GNU FDL licencijos sąlygomis.
+</p>
+
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-downloads.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-downloads.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-downloads.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-downloads.html Sun Sep 11 23:24:25
2011
@@ -0,0 +1,53 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Žodynai</h1>
+
+<p>
+<a href="http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/lt_LT.zip">
+Lietuviškos rašybos tikrinimo priemonė 
+</a>
+&nbsp; 
+(<a href="/kaip/bendri/zodyno_instaliavimas.html">
+Įdiegimo instrukcijos
+</a>)
+</p>
+<p>
+<a href="http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/hyph_lt_LT.zip">
+Lietuviškas žodžių kėlimo (skiemenavimo) žodynas
+(hyph_lt_LT)</a>
+</p>
+<p>
+<a href="http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html">Kitomis kalbomis</a>
+</p>
+
+
+
+
+<h1>Programa</h1>
+<p>
+<a href="http://download.openoffice.org/1.1.3/index.html">
+Oficialus parsisiuntimo puslapis
+</a>
+</p>
+<p>
+<a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.3/">
+Neoficialus Lietuviškos versijos parsisiuntimo puslapis
+</a>
+<!--a href="ftp://ims.mii.lt/pub/OpenOffice/">
+Neoficialus lietuviškos OpenOffice versijos parsisiuntimo puslapis (rekomenduojama tik
testuotojams)
+</a-->
+</p>
+<p>
+<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/instructions.html">
+Instaliavimo instrukcijos Windows ir Linux sistemose</a>
+</p>
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-helping.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-helping.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-helping.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-helping.html Sun Sep 11 23:24:25
2011
@@ -0,0 +1,29 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Kaip galima dalyvauti projekto kūrime?</h1>
+<p>
+OpenOffice.org – tai atviras projektas, todėl bet kuris
+norintis gali pranešti api norą dalyvauti projekto kūrime.
+</p>
+<p>
+Jums nebūtinai reikia būti programuotojui. Čia galima
+dirbti su dokumentacija, kurti naujus Å¡ablonus,
+paveikslėlius ir plėtimosi modulius.
+</p>
+<p>
+Apsilankykite mūsų konferencijoje, kur ne tik gausite
+atsakymus į jums rūpimus klausimus, bet ir sužinosite,
+kaip galima prisidėti prie projekto kūrimo.
+</p>
+
+
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-issuezilla.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-issuezilla.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-issuezilla.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-issuezilla.html Sun Sep 11 23:24:25
2011
@@ -0,0 +1,66 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Kaip pranešti apie klaidas?</h1>
+<p>
+OpenOffice.org projekte dirba ne tik programuotojai.
+Todėl labai svarbūs pranešimai apie programinio paketo
+klaidas ir trūkumus. Tik šio stabilaus atgalinio ryšio
+dėka OpenOffice.org gali dinamiškai plėtotis.
+</p>
+<p>
+Klaidų surinkimui ir sisteminiams pranešimams yra
+sukurta sistema – Issuezilla. Tai pavadinimas kilęs iš
+anglų kalbos žodžio “issue”, kuris šiame kontekste gali
+būti išverstas kaip “problema” arba “ginčijamas klausimas”.
+</p>
+<p>
+Issuezilla yra angliška programa, todėl norint pranešti
+apie klaidas, būtina nors truputį mokėti anglų kalbą.
+Jei turite problemų su anglų kalba, galite klaidas
+aptarti konferencijoje, kuri yra lietuvių kalba.
+</p>
+<p>
+Tam, kad galėtumėte dirbti su Issuezilla, turite
+<a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">užsiregistruoti OpenOffice.org
puslapyje</a>.
+Tokia registracija jūsų niekuo neįpareigoja, paprasčiausiai
+jūsų elektroninio pašto adresas atsiras šio projekto
+duomenų bazėje ir jūs pradėsite gauti informaciją apie
+jūsų užregistruotos problemos darbo eigą.
+</p>
+<p>
+Prieš teikiant Issuezillai informaciją, būtina
+prisijungti prie OpenOffice.org kaip užsiregistravusiam
+programos naudotojui. Jūsų naršyklė turi palaikyti cookies.
+</p>
+<p>
+Prieš pranešdami apie klaidą, būtinai patikrinkite, ar
+apie ją nepranešė kas nors kitas. Todėl geriausia darbą
+pradėti nuo 
+<a href="http://qa.openoffice.org/issue_handling/project_issues.html">problemų aprašymų
paieškos puslapio Issuezilloje</a>.
+</p>
+<p>
+Jeigu paieškos rezultatuose nepavyko rasti panašios
+problemos, tuomet galima įvesti savo pranešimą nuėjus į
+skyrių 
+<a href="http://www.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi">“Enter New Issue”</a>.
+Išsirinkite tą OpenOffice.org dalį, kuri atrodo tinkamiausia jūsų problemos

+aprašymui.
+</p>
+<p>
+Pabandykite problemą aprašyti kaip įmanoma detaliau,
+suteikiant galimybę darbuotojams ją atkartoti. Taip pat
+pageidautina perskaityti "Issue Writing Guidelines",
+kur detaliai aprašta, kokią tiksliai informaciją
+pageidautina pranešti. Šiame dokumente taip pat
+aprašomos visų laukų reikšmės, kurias būtina užpildyti.
+</p>
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-legal.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-legal.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-legal.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-legal.html Sun Sep 11 23:24:25
2011
@@ -0,0 +1,42 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>OpenOffice yra <u>nemokamas</u></h1>
+<br>
+<p>
+Jūs galite jį laisvai parsisiųsti, instaliuoti, naudoti namie ir darbe, duoti
+naudotis kitiems.
+</p>
+
+<h1>Licencijos</h1>
+<p>
+Šiuo metu OpenOffice.org leidžiamas dvigubu
+licencijavimu: GPL ir SISSL.
+</p>
+<p>
+Daugiau apie licenciją GPL galite sužinoti projekto GNU
+puslapyje arba perskaitę neoficialų vertimą, parašytą
+lietuvių kalba.
+</p>
+<p>
+Apie licenciją SISSL galite perskaityti OpenOffice.org
+puslapyje.
+</p>
+<p>
+Nežiūrint į skirtumus šiose licencijose, dėl galutinio
+naudojimosi, OpenOffice.org naudojimas yra laisvas.
+</p>
+<p>
+Jūs galite jį laisvai parsisiųsti, instaliuoti, naudoti namie ir darbe, duoti
+naudotis kitiems.
+</p>
+
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-mailinglist.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-mailinglist.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-mailinglist.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-mailinglist.html Sun Sep 11 23:24:25
2011
@@ -0,0 +1,23 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Kontaktai</h1>
+<p>
+Iškilus klausimams dėl puslapio veikimo, galite rašyti
+<a href="mailto:vytautas@bonamens.com">Vytautui Germanavičiui</a>.
+</p>
+<p>
+Klausimus susijusius su OpenOffice.org darbu galite siųsti užsiregistravę 
+<a href="http://lists.akl.lt/naudotojai">http://lists.akl.lt/naudotojai</a>.
+</p>
+
+
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-product.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-product.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-product.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-product.html Sun Sep 11 23:24:25
2011
@@ -0,0 +1,54 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>OpenOffice.org produktas</h1>
+<p>
+OpenOffice.org – tai nemokamas biuro programų rinkinys.
+</p>
+<p>
+Jį sudaro šie komponentai:
+<ul>
+<li><b>Writer</b> - tekstinis ir HTML redaktorius;
+<li><b>Calc</b> - elektroninių lentelių rengyklė;
+<li><b>Draw</b> - grafinis redaktorius;
+<li><b>Impress</b> - prezentacinė sistema;
+<li>Matematinių formulių redaktorius;
+<li>Priėjimo prie duomenų bazių priemonės.
+</ul>
+</p>
+<p>
+Savo galimybėmis OpenOffice.org visiškai suderinamas su žinomu MS-Office.
+</p>
+<p>
+Daugiau apie išvardintas programų galimybes galite perskaityti 
+<a href="http://www.openoffice.org/product/">čia</a>.
+</p>
+<p>
+Be jokių problemų galite atidaryti MS-Office dokumentus
+(Word, Excel, Powerpoint), juos redaguoti ir saugoti
+kaip originaliame formate, taip ir OpenOffice.org
+formatu. <!-- Pagrindinis apribojimas yra tas, kad
+OpenOffice.org nenaudoja makro komandų šiuose
+dokumentuose. Tačiau jis jas išsaugo, todėl galite
+jas naudoti dirbdami su MS-Office. Mūsų nuomone,
+galimybių panašumas tampa dideliu pasiekimu, taip kaip
+MS-Office bylų formatai tampa uždarais (Microsoft jų
+nepublikuoja).--> Jeigu susidursite su MS-Office
+dokumentais, kurių OpenOffice.org teisingai neatidaro,
+<a href="/about-issuezilla.html">praneškite apie šią “problemą”</a>,
kad galėtumėme
+pagerinti Å¡ias galimybes.
+</p>
+<p>
+OpenOffice.org yra nuolat tobulinamas ir daugelis jo
+galimybių gerėja, tačiau jau dabartinė versija 1.1 yra
+visiškai sutvarkyta.
+</p>
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-spellcheck.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-spellcheck.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-spellcheck.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/about-spellcheck.html Sun Sep 11 23:24:25
2011
@@ -0,0 +1,47 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Žodynai, šablonai ir papildomi moduliai</h1>
+<p>
+Į lietuvišką OpenOffice.org rinkinį įeina rašybos
+patikrinimo ir žodžio kėlimo lietuviškuose tekstuose
+sistemos.
+</p>
+<p>
+Papildytus lietuvių ir kitų kalbų žodynus galite
+parsisiųsti iš puslapio <a
+href="http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html"
+>http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html</a>.
+</p>
+<p>
+Ten pat galėsite rasti programą automatiniam ir
+instrukcijas rankiniam žodynų įdiegimui.
+</p>
+
+<h2>Nuorodos</h2>
+<p>
+<a href="http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/lt_LT.zip">
+	Lietuviškos rašybos tikrinimo priemonė 
+</a>
+</p>
+<p>
+<a href="http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/hyph_lt_LT.zip">
+	Lietuviškas žodžių kėlimo (skiemenavimo) žodynas
+(hyph_lt_LT)</a>
+</p>
+<a href="zodyno_instaliavimas.html">
+	Įdiegimo instrukcijos
+</a>
+</p>
+
+
+
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/adresses.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/adresses.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/adresses.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/adresses.html Sun Sep 11 23:24:25 2011
@@ -0,0 +1,23 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Kontaktai</h1>
+<p>
+Iškilus klausimams dėl puslapio veikimo, galite rašyti
+<a href="mailto:vytautas@bonamens.com">Vytautui Germanavičiui</a>.
+</p>
+<p>
+Klausimus susijusius su OpenOffice.org darbu galite siųsti užsiregistravę 
+<a href="http://lists.akl.lt/naudotojai">http://lists.akl.lt/naudotojai</a>.
+</p>
+
+
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/background.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/background.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/background.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/background.html Sun Sep 11 23:24:25
2011
@@ -0,0 +1,69 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Istorija</h1>
+<p>
+OpenOffice.org kilo iš biuro programų paketo StarOffice,
+sukurto vokiečių firmos StarDivision. 1999 rudenį SUN
+korporacija nusipirko StarDivision. 2000 metų birželio
+mėnesį SUN išleido StarOffice 5.2 skirtą MS Windows,
+Linux ir Solaris operacinėms sistemoms.
+</p>
+<p>
+2000 spalio 13d. buvo paskelbti StarOffice programos
+tekstai (išskyrus kai kuriuos modulius, sukurtus
+trečiųjų firmų), ir ši diena oficialiai laikoma
+OpenOffice.org gimtadieniu.
+</p>
+<p>
+Šiuo metu OpenOffice.org vystomas savanorių iš viso
+pasaulio, taip pat ir programuotojų iš SUN korporacijos.
+</p>
+<p>
+Sun Microsystem Inc yra pagrindinis projekto
+OpenOffice.org finansinis rėmėjas.
+
+<h1>StarOffice ir OpenOffice.org</h1>
+<p>
+Šiuo metu vieno iš pagrindinio teksto kuriamo
+OpenOffice.org entuziastų išleidžia du produktus:
+StarOffice, kuriame pridedami kitų firmų komponentai,
+ir atviro kodo OpenOffice.org. OpenOffice.org daugelis
+kitų firmų komponentų, esančių StarOffice, pakeisti
+nemokamais analogais.
+</p>
+<p>
+Daugiau apie šių programų skirtumus galite skaityti DUK
+puslapyje.
+</p>
+<p>
+Pagrindiniai programų skirtumai:
+<ul>
+<li>StarOffice yra komercinis produktas, nors jo
+licencija kainuoja mažiau nei 100€. OpenOffice.org –
+nemokamas produktas.</li>
+<li>StarOffice 6.0 turi žodynus anglų, vokiečių,
+prancūzų ir ispanų kalbomis, šių kalbų sinonimų
+žodynus, Adabas D bazę, šablonus ir paveikslėlius, kai
+kuriuos papildomus filtrus. Tuo tarpu į OpenOffice.org
+įeina visas rinkinys, taip pat ir anglų bei lietuvių
+žodynai, šablonai ir kiti papildomi moduliai, kuriuos
+jūs galite parsisiųsti atskirai.</li>
+<li>StarOffice naudotojų palaikymą oficialiai atlieka
+korporacija SUN. OpenOffice.org naudotojų palaikymas -
+neoficialus, tačiau pagalbą galite gauti per mūsų el.
+pašto konferenciją.</li>
+<li>StarOffice palaiko ribotą kalbų kiekį.
+OpenOffice.org nuolat tobulinamas, todėl kalbų sąrašas
+vis didėja.</li>
+</ul>
+
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/credits.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/credits.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/credits.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/credits.html Sun Sep 11 23:24:25 2011
@@ -0,0 +1,27 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Nuoširdžiai dėkojame</h1>
+<ul>
+<li>Sun Microsystems, inc. už OpenOffice.org projekto
+palaikymą;
+<li>visiems dirbusiems prie projekto OpenOffice.org;
+<li>visiems, kurie dirba ir palaiko OpenOffice.org
+puslapį (svetainę);
+<li>organizacijai AKL.lt už OpenOffice.org projekto
+palaikymą;
+<li>visiems dirbantiems prie lietuviško OpenOffice.org
+modulio papildymo;
+<li>visiems konferencijos (dalyviams, rašytojams,
+lankytojams) už pagalbą realizuojant šį projektą.
+</ul>
+
+
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/faq.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/faq.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/faq.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/faq.html Sun Sep 11 23:24:25 2011
@@ -0,0 +1,75 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Dažniausiai užduodami klausimai</h1>
+
+<h2>Bendri klausimai</h2> 
+<ul>
+	<li>
+		<a href="/about-legal.html"
+			>Ar tikrai OpenOffice yra nemokamas?</a>
+	</li>
+
+	<li>
+		<a href="/about-downloads.html"
+			>Kur rasti naujausią OpenOffice versiją?</a>
+	</li>
+
+	<li>
+		<a href="/kaip/bendri/zodyno_instaliavimas.html"
+			>Kaip įdiegti rašybos tikrinimą?</a>
+	</li>
+
+	<li>
+		<a href="/kaip/bendri/Dokumentu konvertavimas i OpenOffice formata ir atvirksciai.html"
+			>Kaip greitai konvertuoti dokumentus į bei iš OpenOffice formato?</a>
+	</li>
+</ul>
+
+<h2>Tekstų rengimo programa "Writer"</h2>
+<ul>
+	<li>
+		<a href="/kaip/writer/OO FAQ - Kaip pakeisti puslapio parametrus.html"
+			>Kaip pakeisti puslapio parametrus (paraštės ir pan.)?</a>
+	</li>
+
+	<li>
+		<a href="/kaip/writer/OO FAQ - Kaip sunumeruoti dokumento puslapius.html"
+			>Kaip sunumeruoti dokumento puslapius?</a>
+	</li>
+
+	<li>
+		<a href="/kaip/writer/kaip isijungti vertikalia liniuote.html"
+			>Kaip įsijungti vertikalią liniuotę?</a>
+	</li>
+
+	<li>
+		<a href="/kaip/writer/OO FAQ - eiluciu numeravimas tekstinio dokumento lenteleje.html"
+			>Kaip automatiškai sunumeruoti eilutes tekstinio dokumento lenteleje?</a>
+	</li>
+
+	<li>
+		<a href="/kaip/writer/sablonu-naudojimas.html"
+			>Kaip naudoti Å¡ablonus?</a>
+	</li>
+
+</ul>
+
+<h2>Elektroninių lentelių rengimo programa "Calc"</h2>
+<ul>
+	<li>
+		<a href="/kaip/calc/Kaip gauti regresijos tieses lygti.html">Regresijos tiesės</a>
+	</li>
+
+</ul>
+
+
+
+</body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/index.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/index.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/index.html Sun Sep 11 23:24:25 2011
@@ -0,0 +1,54 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h2>SVEIKI PRISIJUNGĘ PRIE LIETUVI&Scaron;KO OpenOffice.org PUSLAPIO</h2>
+<p>
+<B>OpenOffice.org</B> &ndash; tai
+tarptautinis atviro kodo projektas, sukurtas i&scaron;tobulinti
+universalų biuro programų paketą, galintį dirbti skirtingose platformose, atviru
+API ir bylų formatu XML pagrindu.
+</p>
+<P>
+<B>OpenOffice.org</B> &ndash; tai programų paketas. Jį sudaro:
+tekstinis redaktorius, elektroninės lentelės, grafinis redaktorius,
+prezentacinė sistema ir darbo su duomenimis (DB) sistema. Savo
+galimybėmis jis lygiavertis analogi&scaron;koms komercinėms
+programoms ir gali būti naudojama kaip jų alternatyva.
+OpenOffice.org licencijos leidžia nemokamai naudotis &scaron;iuo
+programų paketu, todėl tiesiog dabar jį galite parsisiųsti ir įdiegti
+į savo kompiuterį.
+</P>
+<P>
+<B>Lang/lt</B> &ndash; tai OpenOffice projekto dalis, skirta
+padaryti jį labiau prieinamą lietuvių naudotojams.
+</P>
+<P>
+&Scaron;iame projekte ypatingas dėmesys skiriamas &scaron;iems
+naudojimo palaikymo aspektams:</P>
+<UL>
+	<LI>Informacija lietuvių kalba internetiniuose puslapiuose ir
+	dokumentuose;</li>
+	<LI>Vertimai į lietuvių kalbą;</li>
+	<LI>Galimybė parsisiųsti OpenOffice programas lietuvių kalba;</li>
+	<LI>Ra&scaron;ybos tikrinimo programos tobulinimas;</li>
+	<LI>Dokumentų &scaron;ablonai lietuvių kalba;</li>
+	<LI>OpenOffice.org populiarinimas tarp lietuvių naudotojų.</li>
+</UL>
+<p>
+Projektas lietuvių kalba ne pakeičia, o papildo pagrindinį
+OpenOffice.org projektą. Todėl mūsų puslapyje rasite daug nuorodų į
+OpenOffice.org projekto puslapius.</P>
+</p>
+<P>
+<B>Navigacija:</B> dešinėje yra nuorodos į lietuvi&scaron;ko projekto
+puslapius. Vir&scaron;utiniame dešiniame &scaron;one &ndash; į
+OpenOffice.org projekto puslapius.
+</P>
+ </body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/links.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/links.html?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/links.html (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/links.html Sun Sep 11 23:24:25 2011
@@ -0,0 +1,23 @@
+<html>
+<head>
+	<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+	<title>OpenOffice.org lietuviškai</title>
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/local.css" />
+</head>
+<body>
+<script language="javascript" src="/menu.js" ></script>
+
+<h1>Naudingos nuorodos</h1>
+
+<ul>
+	<li>
+		<a href="http://www.ooomacros.org/">http://www.ooomacros.org/</a>
+		 - čia galite rasti makrokomandas OpenOffice programoms. 
+	</li>
+
+</ul>
+
+
+
+</body>
+</html>

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/menu.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/menu.js?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/menu.js (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/menu.js Sun Sep 11 23:24:25 2011
@@ -0,0 +1,64 @@
+var menuArray = new Array(
+	new Array("<strong>lang/lt</strong>"
+		, new Array("index.html", "Įžanga")
+		)
+	,new Array("Produktas"
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/apie_openoffice", "Aprašas")
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/parsisiusti_openoffice", "Parsiųsti")
+//		, new Array("/about-cdrom.html", "CD-ROM")
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/parsisiusti_openoffice/zodynai", "Žodynai")
+		) 
+	,new Array("Projektas"
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/projektas/istorija", "Istorija")
+//		, new Array("/about-documentation.html", "Dokumentacija")
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/projektas/kaip_galima_dalyvauti_projekto_kurime",
"Kaip padėti?")
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/projektas/kaip_pranesti_apie_klaidas", "Pranešk
apie klaidą")
+		, new Array("http://openoffice.org/issues/buglist.cgi?Submit+query=Submit+query&component=l10n&component=lt&email1=dagiene&emailtype1=substring&emailassigned_to1=1&email2=&emailtype2=exact&emailreporter2=1&issueidtype=include&issue_id=&changedin=&votes=&chfieldfrom=&chfieldto=Now&chfieldvalue=&short_desc=&short_desc_type=substring&long_desc=&long_desc_type=substring&issue_file_loc=&issue_file_loc_type=substring&status_whiteboard=&status_whiteboard_type=substring&keywords=&keywords_type=anytokens&field0-0-0=noop&type0-0-0=noop&value0-0-0=&cmdtype=doit&namedcmd=dagiene&newqueryname=&order=Issue+Number",

+				"Lietuviškos versijos problemos")
+		) 
+	,new Array("Pagalba naudotojams"
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/pagalba_naudotojams/knygos", "Knygos")
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/pagalba_naudotojams", "Forumai el.paštu")
+//		, new Array("/about-documentation.html", "Dokumentacija")
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/pagalba_naudotojams/duk", "DUK (FAQ)")
+		, new Array("/link.html", "Naudingos nuorodos")
+		) 
+	,new Array("Kontaktai"
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/pagalba_naudotojams", "Forumai el.paštu")
+		, new Array("/adresses.html", "Adresai")
+		) 
+	,new Array("Įvairūs"
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/apie_openoffice/padeka", "Padėka")
+		, new Array("http://openoffice.lt/oo/licenzijavimas", "Licencijavimas")
+		) 
+);
+
+function createMenu()
+{
+	document.writeln('<div id="navcolumn" style="width: 15%; float: right;" class="right_nav">');
+	document.writeln('<div class="toolgroup" id="toolgroup_r">');
+	for(i=0; i<menuArray.length; i++ )
+	{
+		createMenuTitle(menuArray[i][0]);	
+		document.writeln('<div class="body" id="body_r">');
+		for(j=1; j<menuArray[i].length; j++ )
+		{
+			createMenuItem(menuArray[i][j][0],menuArray[i][j][1]);	
+		}
+		document.writeln('</div>');
+	}
+	document.writeln('</div>');
+	document.writeln('</div>');
+}
+
+function createMenuTitle(name)
+{
+	document.writeln('<div class="label" id="label_r"><strong>'+name+'</strong></div>');
+}
+
+function createMenuItem(link, name)
+{
+	document.writeln('<div><a href="'+link+'">'+name+'</a></div>')	
+}
+
+createMenu();

Added: incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/robots.txt?rev=1169579&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/site/trunk/content/openofficeorg/lt/robots.txt Sun Sep 11 23:24:25 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/Mime
View raw message