openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175522 - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy: ./ Glossari_OOo11x.sxc index.html robots.txt
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:48 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:18:48 2011
New Revision: 1175522

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175522&view=rev
Log:
KLS - added cy repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/Glossari_OOo11x.sxc  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/robots.txt  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/Glossari_OOo11x.sxc
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/Glossari_OOo11x.sxc?rev=1175522&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/Glossari_OOo11x.sxc
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/index.html?rev=1175522&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/index.html Sun Sep 25 18:18:48 2011
@@ -0,0 +1,69 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+<title>OpenOffice.org Cymraeg - Welsh OpenOffice.org</title>
+<style type="text/css">
+<!--
+.priflinc a { color: #ff0000; font-size: 120%; font-weight: bold; text-decoration: none }
+-->
+</style>
+</head>
+
+<body>
+<h2>OpenOffice.org Cymraeg: Llwytho i Lawr - Download</h2>
+<table width="80%">
+<tr>
+<td align="left">
+<strong>Windows: </strong><a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.1.0/OOo_3.1.0_090522_Win32Intel_install_cy.exe">XP
+ Vista<strong> </strong> </a>
+</td>
+<td align="center">
+<strong>Mac:</strong> <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO320/OOO320_m12/Build-1/OOo_3.2.0_100204_MacOSXIntel_install_cy.dmg">Intel</a>
/ <a href="http://www.neooffice.org/neojava/en/maindownload.php">PPC </a>
+</td>
+<td align="right">
+<strong>Linux:</strong> <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO320/OOO320_m12/Build-1/OOo_OOO320_m12_LinuxX86_install_cy_deb.tar.gz">deb</a>
/ <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO320/OOO320_m12/Build-1/OOo_OOO320_m12_LinuxX86_install_cy_rpm.tar.gz">rpm</a>
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+<p align="right">&nbsp;</p>
+<a name="Cymraeg" />
+<p class="priflinc"><a href="#English">(Click for English text)</a></p>
+
+<p>Mae modd llwytho'r fersiwn Cymraeg diweddaraf o OpenOffice.org i lawr ar gyfer y
systemau uchod ond mae fersiynau poblogaidd fel <a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu</a>,
<a href="http://www.redhat.com/">Red Hat</a>, <a href="http://www.mandriva.com">Mandriva</a>
a <a href="http://www.novell.com/linux/">SuSE</a> yn cynnwys OpenOffice.org Cymraeg
yn barod.   </p>
+<p><strong>Apple Mac</strong></p>
+<p> Mae dau fersiwn o OpenOffice.org i'w gael ar gyfer y Mac:      <br />
+ <br />
+ <a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a> ar gyfer y Mac Intel.</p>
+<p><a href="http://www.neooffice.org/neojava/en/index.php">NeoOffice.org</a>
ar gyfer y Mac PPC.</p>
+<p><strong>Fersiwn Dwyieithog Windows </strong></p>
+<p> Mae posib cael fersiwn o OpenOffice.org 2.0 sy'n cynnig rhyngwyneb dwyieithog,
lle mae modd dewis y naill iaith neu'r llall. Mae'r pecyn i'w gael ar gyfer Windows yn unig
hefyd yn rhoi'r dewis o bryd i ddefnyddio'r gwirydd sillafu mewn dogfennau cymysg eu iaith
neu rhai sydd mewn iaith gwahanol i'r rhyngwyneb.   </p>
+<p><a href="http://www.codepoets.co.uk/~divec/ooowin-meddal-2.0.0-1.exe">OpenOffice.org
2.0 Dwyieithog </a></p>
+<p><strong>OpenOffice.org Agored</strong></p>
+<p>Mae Agored yn addasiad o OpenOffice.org 2.0 dwyieithog. Mae llawlyfr cynhwysfawr
ar gael yn y Gymraeg o'ch siop lyfrau lleol, sydd hefyd yn cynnwys CD gyda'r rhaglen arni.
</p>
+<p><a href="http://www.agored.com">OpenOffice.org Agored</a> </p>
+<p><strong>Gwirydd Sillafu</strong></p>
+<p> Cynhyrchodd Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor wirydd sillafu ar gyfer OpenOffice.org
1.0 o dan nawdd Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae'r gwirydd yma'n gweithio o fewn OpenOffice.org
2.0 hefyd. Er mwyn gosod y gwirydd Cymraeg ar waith cliciwch ar Ffeil &gt; Dewin &gt;
Gosod geiriaduron newydd a dilyn y cyfarwyddiadau. Bydd gwallau sillafu yn cael eu dynodi
gan linell tonnog coch o dan eiriau gwallus. </p>
+<p><strong>Cysgliad - Gwirydd Gramadeg a Geiriadur Masnachol</strong></p>
+<p> Mae <a href="http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/cysgliad.php.cy">Cysgliad</a>,
y gwirydd gramadeg a geiriadur sy'n cael ei gynhyrchu gan Ganolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
yn gweithio o fewn OpenOffice.org ar gyfer Windows a'r Mac. Mae cop&iacute;au o'r rhaglenni
ar gael gan Ganolfan Bedwyr neu gan siopau llyfrau Cymraeg. </p>
+<p>&nbsp;</p>
+<a name="English" />
+<p class="priflinc"><a href="#Cymraeg">(Cliciwch am destun Cymraeg)</a></p>
+<p>There are Welsh language versions of OpenOffice.org available for the most systems
but some popular Linux systems such as <a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu</a>,
<a href="http://www.redhat.com/">Red Hat</a>, <a href="http://www.mandriva.com">Mandriva</a>
a <a href="http://www.novell.com/linux/">SuSE</a> provide the Welsh version of
OpenOffice.org within their distribution. </p>
+<p><strong>Apple Mac</strong></p>
+<p> Two versions of OpenOffice.org are available for the Mac: <br />
+  <br />
+  <a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a> for the Mac Intel.
It uses X11, which is available on the OSX installation DVD. </p>
+<p><a href="http://www.neooffice.org/neojava/en/index.php">NeoOffice.org</a>
 for the Mac PPC. </p>
+<p><strong> Windows Bilingual Version </strong></p>
+<p> A bilingual Welsh-English, version of OpenOffice.org 2.0 for Windows is available
which provides a switchable bilingual interface. The version provides a means of chosing which
spellchecker to use in mixed language documents or ones that are different to the program's
interface. </p>
+<p><a href="http://www.codepoets.co.uk/~divec/ooowin-meddal-2.0.0-1.exe">Bilingual
OpenOffice.org 2.0 </a></p>
+<p><strong>OpenOffice.org Agored</strong></p>
+<p> Agored is ana adaptation of the bilingual OpenOffice.org 2.0. A comprehensive
handbook is available in Welsh and also includes an installation CD. Its available in Welsh
language bookshops.</p>
+<p><a href="http://www.agored.com">OpenOffice.org Agored</a> </p>
+<p><strong>Spell Checker </strong></p>
+<p> Canolfan Bedwyr, at Bangor University created a spell checker for OpenOffice.org
1.0 with financial support from the Welsh Language Board. The spell checker works within OpenOffice.org
2.0 as well. To install the spell checker click on Ffile &gt; Wizard &gt; Install
new dictionaries, and follow the instructions. Errors will be markedby an red undulating line
underneath the incorrect words. </p>
+<p><strong>Cysgliad - Commercial Grammar Checker and Dictionary</strong></p>
+<p><a href="http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/cysgliad.php.cy">Cysgliad</a>,
the commercial grammar checker and dictionary produced by Canolfan Bedwyr, Bangor University
works within OpenOffice.org for Windows and Mac. Copies of these programs are available from
Canolfan Bedwyr or from Welsh bookshops. </p>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/robots.txt?rev=1175522&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/robots.txt Sun Sep 25 18:18:48 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cy/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message