openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r810276 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/index_test.html
Date Tue, 27 Mar 2012 19:48:12 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Mar 27 19:48:12 2012
New Revision: 810276

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 27 19:48:12 2012
@@ -1 +1 @@
-1305957
+1305989

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 27 19:48:12 2012
@@ -1 +1 @@
-1305957
+1305989

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html Tue Mar 27 19:48:12 2012
@@ -4,7 +4,9 @@
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
 
-<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>Welkom
bij nl.openoffice.org</title>
+		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+		<title>Welkom bij nl.openoffice.org</title>
+	
 </head>
 <body>
 <!--#include virtual="/brand.html" -->
@@ -20,186 +22,184 @@
   
   
 <!-- auteur: Simon Brouwer -->
-<!-- <table width="100%">
-<tbody>
-<tr>
-<td>-->
+
+<!-- table containing the content and the menu pane -->
 <table style="border-width: 0px;">
-<tbody>
-<tr style="border-width: 0px;">
-<td style="border-width: 0px;">
-<!--
-<div align="center">
-<H2>Welkom bij nl.openoffice.org</H2>
-</div>
--->
-<div align="center"><a href="downloaden.html"><img style="border: 0px solid
; width: 415px; height: 93px;" src="afbeeldingen/OOo3.PNG" alt="Download hier de nieuwste
versie van OpenOffice.org in het Nederlands"></a><br>
-</div>
-<div align="center">
-<a href="downloaden.html"><b><big>Download
-de Nederlandstalige OpenOffice.org 3.3</big></b></a><br>
-<br>
-<table style="width: 531px; height: 132px; border-width: 0px; cellpadding:5 ; cellspacing:0;">
-<tbody>
-<tr style="height:89px; border-width: 0px;">
-<td style="width: 1px; text-align: center; border-width: 0px;"><a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2007/">
-</a><a href="http://nl.openoffice.org/waarom.html" valign="centre"><img style="border:
0px solid ; width: 127px; height: 118px;" src="images/ooo_get_legal_nl-high.png" alt="Doe't
legaal. Neem OpenOffice.org!" align="middle"></a><br>
-</td>
-<td style="border-width: 0px; width: 100px; text-align: center;">
-<a href="http://marketing.openoffice.org/conference/index.html"><img style="border:
0px solid ; width: 180px; height: 118px;" alt="OpenOffice.org Conference 2008 in Beijing"
src="http://marketing.openoffice.org/ooocon2008/images/oooconlogo.gif" align="middle"></a></td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-<a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2008/programme.html">5
-t/m 7 november: OpenOffice.org Conference in Beijing</a><br>
-<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br>
-<a href="nieuw_nieuwsteversie.html">Wat is er
-nieuw in OpenOffice.org 3.0?</a><br>
-<a href="ooo-en-oo.html"><u>OpenOffice.org
-<i>is niet</i> "Open Office"</u></a><br>
-<!--
-<a href="http://oosurvey.gratismania.ro/user/nl.php">Doe mee aan de gebruikersenquête</a><br>
--->
-</div>
-<h3>Introductie</h3>
-<p><b>OpenOffice.org </b> is een
-open-source <i>project</i> met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>:
"De
-ontwikkeling van hét internationale kantoorpakket, beschikbaar voor de
-voornaamste besturingssystemen, met toegang tot alle functies en
-gegevens via open, componentgebaseerde API's en een op XML gebaseerd
-bestandsformaat".
-</p>
-<p><b>OpenOffice.org </b> is bovendien
-de naam van het <i>product</i> van die ontwikkeling: een
-voor iedereen gratis kantoorpakket met modules voor onder andere
-tekstverwerking, spreadsheet, vectorgrafiek, en presentatie. Qua
-veelzijdigheid en bediening vergelijkbaar met de meest gebruikte
-commerciële kantoorpakketten, is de huidige versie zowel thuis als op
-het werk uitstekend toepasbaar! </p>
-<p><b>nl.openoffice.org</b> is het
-onderdeel van het OpenOffice.org project dat zich richt op
-Nederlandstalige gebruikers. Hierbij verdienen de volgende aspecten
-onze aandacht:
-</p>
-<ul type="disc">
-<li>Vertaling voor en testen van de nieuwe Nederlandstalige versies.
-</li><li>Informatie in het Nederlands (webpagina's en
-documentatie).
-</li>
-<li>Beschikbaarheid van de actuele OpenOffice.org
-versies in de Nederlandstalige uitvoering.
-</li>
-<li>Beschikbaarheid van mirror sites in Nederland
-en België.
-</li>
-<li>Verdere verbetering van de vertaling in het
-Nederlands.
-</li>
-<li>Beschikbaarheid van taalhulpen voor het
-Nederlands, zoals spellingcontrole.
-</li>
-<li>Publiciteit voor OpenOffice.org in Nederland en
-België.
-</li>
-</ul>
-<p>Wanneer je hieraan mee wilt helpen ben je
-hartelijk <a href="about-helping.html">welkom</a>!</p>
-<a name="navigatie"></a>
-<p><b>Navigatie</b><br>
-In het kader aan de rechterkant vind je koppelingen naar de pagina's
-van het nl.OpenOffice.org project.<br>
-Zoals je ziet, zijn de nl.openoffice.org pagina's ingebed in de
-algemene, veel uitgebreidere OpenOffice.org website. Aan de linkerkant
-van je browservenster vind je de koppelingen naar de (Engelstalige)
-pagina's ervan.</p>
-<p>&nbsp;</p>
-</td>
-  <!-- navbar --> 
-<td style="border-width: 0px;"; valign="top"; width="15%">
-  <table style="border-width: 0px;">
-<tbody>
-<tr style="border-width: 0px;">
-<td style="border-width: 0px;"; background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr style="border-width: 0px;">
-<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
-<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr style="border-width: 0px;">
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Software
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr style="border-width: 0px;">
-<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
-<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
-<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
-<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>OOo
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
-<a href="faq.html">FAQ</a><br>
-<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Hulp
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
-<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
-<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
-<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Contact
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
-<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Overig
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
-<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
-</b></font></td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</td>
-<!-- end navbar -->
-</tr>
-</tbody>
+	<tbody>
+	<tr style="border-width: 0px;">
+		
+		<!-- here is the content pane -->
+		<td style="border-width: 0px;">
+			
+			<!-- top of content is centered -->
+			<div align="center">
+				<a href="downloaden.html"><img style="border: 0px solid ; width: 415px; height:
93px;" src="afbeeldingen/OOo3.PNG" alt="Download hier de nieuwste versie van OpenOffice.org
in het Nederlands"></a><br>
+			<!-- </div>			
+			<div align="center"> -->
+      
+				<a href="downloaden.html"><b><big>Download de Nederlandstalige OpenOffice.org
3.3</big></b></a>
+				<br><br>
+			
+				<!-- table containing the "get legal" and beijing images -->	
+				<table style="width: 531px; height: 132px; border-width: 0px; cellpadding:5 ; cellspacing:0;">
+					<tbody>
+					<tr style="height:89px; border-width: 0px;">
+						<td style="width: 1px; text-align: center; border-width: 0px;"><a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2007/"></a>
+							<a href="http://nl.openoffice.org/waarom.html" valign="centre"><img style="border:
0px solid ; width: 127px; height: 118px;" src="images/ooo_get_legal_nl-high.png" alt="Doe't
legaal. Neem OpenOffice.org!" align="middle"></a>
+							<br>
+						</td>
+						<td style="border-width: 0px; width: 100px; text-align: center;">
+							<a href="http://marketing.openoffice.org/conference/index.html"><img style="border:
0px solid ; width: 180px; height: 118px;" alt="OpenOffice.org Conference 2008 in Beijing"
src="http://marketing.openoffice.org/ooocon2008/images/oooconlogo.gif" align="middle"></a>
+						</td>
+					</tr>
+					</tbody>
+				</table>
+				
+				<a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2008/programme.html">5t/m 7 november:
OpenOffice.org Conference in Beijing</a><br>
+				<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br>
+				<a href="nieuw_nieuwsteversie.html">Wat is er nieuw in OpenOffice.org 3.0?</a><br>
+				<a href="ooo-en-oo.html"><u>OpenOffice.org <i>is niet</i> "Open
Office"</u></a><br>
+			</div>
+			
+			<!-- end of "centered" part. Rest of content left-aligned -->
+			<h3>Introductie</h3>
+			<p><b>OpenOffice.org </b> is een open-source <i>project</i>
met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>: "De ontwikkeling van hét
internationale 
+				kantoorpakket, beschikbaar voor de voornaamste besturingssystemen, met toegang tot alle
functies en gegevens via open, componentgebaseerde API's en 
+				een op XML gebaseerd bestandsformaat".</p>
+			<p><b>OpenOffice.org </b> is bovendien de naam van het <i>product</i>
van die ontwikkeling: een voor iedereen gratis kantoorpakket met modules voor onder andere
+				tekstverwerking, spreadsheet, vectorgrafiek, en presentatie. Qua veelzijdigheid en bediening
vergelijkbaar met de meest gebruikte commerciële 
+				kantoorpakketten, is de huidige versie zowel thuis als op het werk uitstekend toepasbaar!
</p>
+			<p><b>nl.openoffice.org</b> is het onderdeel van het OpenOffice.org
project dat zich richt op Nederlandstalige gebruikers. Hierbij verdienen de volgende aspecten
+				onze aandacht:</p>
+			<ul type="disc">
+				<li>Vertaling voor en testen van de nieuwe Nederlandstalige versies.</li>
+				<li>Informatie in het Nederlands (webpagina's en documentatie).</li>
+				<li>Beschikbaarheid van de actuele OpenOffice.org versies in de Nederlandstalige
uitvoering.</li>
+				<li>Beschikbaarheid van mirror sites in Nederland en België.</li>
+				<li>Verdere verbetering van de vertaling in het Nederlands.</li>
+				<li>Beschikbaarheid van taalhulpen voor het Nederlands, zoals spellingcontrole.</li>
+				<li>Publiciteit voor OpenOffice.org in Nederland en België.</li>
+			</ul>
+			<p>Wanneer je hieraan mee wilt helpen ben je hartelijk <a href="about-helping.html">welkom</a>!</p>
+			<a name="navigatie"></a>
+			<p><b>Navigatie</b><br>
+				In het kader aan de rechterkant vind je koppelingen naar de pagina's van het nl.OpenOffice.org
project.<br>
+				Bovenaan de pagina vind je koppelingen naar de (Engelstalige) pagina's van het grotere
OpenOffice.org.
+			</p>
+			<!-- <p>&nbsp;</p> -->
+		</td> <!-- end of the content pane
+
+		<!-- start of the navbar pane --> 
+		<td style="border-width: 0px;"; valign="top"; width="15%">
+			
+			<!-- table that contains the nav bar -->
+			<table style="border-width: 0px;">
+			<tbody>
+				<tr style="border-width: 0px;">
+					<td style="border-width: 0px;"; width="100%"; background="header.gif"><font
color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+						<b>nl.OOo</b></font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr style="border-width: 0px;">
+					<td><font size="2">
+						<a href="index.html">Intro</a><br>
+						<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+					</font></td>
+				</tr>
+				<tr style="border-width: 0px;">
+					<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">
+						<b>Software</b></font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr style="border-width: 0px;">
+					<td><font size="2">
+						<a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+						<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+						<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+						<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+						</font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">
+						<b>OOo</b></font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><font size="2">
+						<a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+						<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+						<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+						</font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">
+						<b>Hulp</b>
+						</font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><font size="2"> 
+						<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+						<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+						<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+						</font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">
+						<b>Meehelpen</b></font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><font size="2"> 
+						<a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+						<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+						</font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Contact
+						</b></font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+						<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+						</font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Overig
+						</b></font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+						<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+						</font>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr>
+					<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+						</b></font>
+					</td>
+				</tr>
+			</tbody>
+			</table>
+			<!-- end of the navbar table -->
+			
+		</td>
+		<!-- end of the navbar pane -->
+	
+	</tr>
+	</tbody>
 </table> 
-<!--</td>
-</tr>
-</tbody>
-</table> -->
+<!-- end of table containing the left and right pane -->
+
+
+	
 
  </div>
 Mime
View raw message