openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From simo...@apache.org
Subject svn commit: r1305994 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html
Date Tue, 27 Mar 2012 19:57:51 GMT
Author: simonbr
Date: Tue Mar 27 19:57:51 2012
New Revision: 1305994

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1305994&view=rev
Log:
testing

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html?rev=1305994&r1=1305993&r2=1305994&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html Tue Mar 27 19:57:51 2012
@@ -46,7 +46,10 @@
 			</div>
 			
 			<!-- end of "centered" part. Rest of content left-aligned -->
-			<h3>Introductie</h3>
+			<h0>H0 Introductie</h0>
+			<h1>H1 Introductie</h1>
+			<h2>H2 Introductie</h2>
+			<h3>H3 Introductie</h3>
 			<p><b>OpenOffice.org </b> is een open-source <i>project</i>
met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>: "De ontwikkeling van hét
internationale 
 				kantoorpakket, beschikbaar voor de voornaamste besturingssystemen, met toegang tot alle
functies en gegevens via open, componentgebaseerde API's en 
 				een op XML gebaseerd bestandsformaat".</p>Mime
View raw message