openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r810280 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/index_test.html
Date Tue, 27 Mar 2012 19:58:26 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Mar 27 19:58:26 2012
New Revision: 810280

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 27 19:58:26 2012
@@ -1 +1 @@
-1305992
+1305994

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 27 19:58:26 2012
@@ -1 +1 @@
-1305992
+1305994

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/index_test.html Tue Mar 27 19:58:26 2012
@@ -62,7 +62,10 @@
 			</div>
 			
 			<!-- end of "centered" part. Rest of content left-aligned -->
-			<h3>Introductie</h3>
+			<h0>H0 Introductie</h0>
+			<h1>H1 Introductie</h1>
+			<h2>H2 Introductie</h2>
+			<h3>H3 Introductie</h3>
 			<p><b>OpenOffice.org </b> is een open-source <i>project</i>
met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>: "De ontwikkeling van hét
internationale 
 				kantoorpakket, beschikbaar voor de voornaamste besturingssystemen, met toegang tot alle
functies en gegevens via open, componentgebaseerde API's en 
 				een op XML gebaseerd bestandsformaat".</p>Mime
View raw message