openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From simo...@apache.org
Subject svn commit: r1308475 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html
Date Mon, 02 Apr 2012 19:14:51 GMT
Author: simonbr
Date: Mon Apr  2 19:14:51 2012
New Revision: 1308475

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1308475&view=rev
Log:
new layout

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html?rev=1308475&r1=1308474&r2=1308475&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/index.html Mon Apr  2 19:14:51 2012
@@ -34,17 +34,18 @@
 				</table>
 				<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br><br>
 				<a href="nieuw-in-3.3.html">Wat is er nieuw in OpenOffice.org 3.3?</a><br>
-				<a href="ooo-en-oo.html"><u>OpenOffice.org<i>is niet</i> "Open
Office"</u></a><br>
+				<a href="ooo-en-oo.html"><u>OpenOffice.org <i>is niet</i> "Open
Office"</u></a><br>
 			</div>
 			
 			<h1>Introductie</h1>
-			<p><b>OpenOffice.org </b> is een open-source <i>project</i>
met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>: "De
+			<p><b>OpenOffice.org</b> is een open-source-<i>project</i>
met als <a href="doelstelling.html">doelstelling</a>: "De
 				ontwikkeling van hét internationale kantoorpakket, beschikbaar voor de voornaamste
besturingssystemen, met toegang tot alle functies en
 				gegevens via open, componentgebaseerde API's en een op XML gebaseerd bestandsformaat".
 			</p>
 			<p><b>OpenOffice.org </b> is bovendien de naam van het <i>product</i>
van die ontwikkeling: een voor iedereen gratis kantoorpakket met modules voor onder andere
 				tekstverwerking, spreadsheet, vectorgrafiek, en presentatie. Qua veelzijdigheid en bediening
vergelijkbaar met de meest gebruikte commerciële kantoorpakketten,
 				is de huidige versie zowel thuis als op het werk uitstekend toepasbaar. </p>
+			<p> Omdat het project nu onder auspici&euml;n van de Apache Software Foundation
valt zal het product in de toekomst bekend zijn onder de naam Apache OpenOffice.</p>
 			<p><b>nl.openoffice.org</b> is het onderdeel van het OpenOffice.org
project dat zich richt op Nederlandstalige gebruikers. Hierbij verdienen de volgende aspecten
 				onze aandacht:
 			</p>Mime
View raw message