openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From simo...@apache.org
Subject svn commit: r1308538 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
Date Mon, 02 Apr 2012 20:35:04 GMT
Author: simonbr
Date: Mon Apr  2 20:35:03 2012
New Revision: 1308538

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1308538&view=rev
Log:
grondige update

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html?rev=1308538&r1=1308537&r2=1308538&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Mon Apr  2 20:35:03 2012
@@ -1,125 +1,101 @@
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html><head>
-<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>nl.openoffice.org
(in het) nieuws</title>
+<html>
+	<head>
+		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><title>Nieuws
over (nl.)openoffice.org</title>
+	</head>
+	<body>
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
 
-</head>
-<body>
-<!-- auteur: Cor Nouws -->
-<table width="100%">
-<tbody>
-<tr>
-<td>
-<table border="0">
-<tbody>
-<tr>
-<td valign="top" width="84%">
-<div align="center">
-<h2>Nieuws rond OpenOffice.org</h2>
-</div>
-<h3>OpenOffice.org te beheren door de Apache Software Foundation</h3>
-<p>Sinds vorig jaar, 2010, zijn er een aantal ingrijpende ontwikkelingen geweest. <br>
-Sun Microsystems, de oprichter en grote sponsor van OpenOffice.org, is overgenomen door Oracle.<br>
Een groot deel van de community, ontevreden met 
-de manier waarop het project beheerd werd, is een eigen project begonnen, The Document Foundation.
De naam van het op OpenOffice.org gebaseerde product
-hiervan is LibreOffice. <br>
-Oracle heeft onlangs aangekondigd geen commerciële variant van OpenOffice.org meer te
wensen ontwikkelen en te vinden dat de copyrights en handelsmerken
-van OpenOffice.org het beste beheerd kunnen worden door een door community gedragen organisatie.
<br>
-Kort geleden bleek dat de organisatie die hiervoor is uitgekozen de Apache Software Foundation
is. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen lijkt er binnen OpenOffice.org
-nauwelijks meer te worden gewerkt aan verdere ontwikkeling van nieuwe versies. Bovendien
is te verwachten dat het wel even zal duren voordat vanuit 
-de Apache Software Foundation nieuwe versies van OpenOffice.org kunnen worden uitgebracht.
Voorlopig zal het zeer op OpenOffice.org gelijkende LibreOffice aan gebruikers 
-de beste continuïteit bieden.
+		<!-- table containing the content and the menu pane -->
+	<table style="border-width: 0px;">
+	<tbody>
+	<tr style="border-width: 0px;">
+		
+		<!-- here is the content pane -->
+		<td style="border-width: 0px;">
+			
+			<h3>OpenOffice.org in beheer van de Apache Software Foundation</h3>
+			<p>Sinds 2010 heeft OpenOffice.org een aantal ingrijpende ontwikkelingen meegemaakt.</p>
+			<p>Sun Microsystems, de oprichter en grote sponsor van OpenOffice.org, werd overgenomen
door Oracle.<br> 
+				Een groot deel van de community, ontevreden met de manier waarop het project beheerd
werd, is een eigen project begonnen, The Document Foundation. 
+				De naam van het op OpenOffice.org gebaseerde product hiervan is LibreOffice. </p>
+			<p> Oracle kondigde begin 2011 aan geen commerciële variant van OpenOffice.org
meer te wensen ontwikkelen en te vinden dat de copyrights en handelsmerken
+				van OpenOffice.org het beste beheerd kunnen worden door een door community gedragen organisatie.
</p>
+			<p> De organisatie die hiervoor is uitgekozen is de <a href="http://www.apache.org/">Apache
Software Foundation</a>. Op 1 juni 2011 
+				<a href="http://www.marketwire.com/press-release/statements-on-openofficeorg-contribution-to-apache-nasdaq-orcl-1521400.htm">
kondigde Oracle aan </a> 
+				dat het de rechten op de broncode van OpenOffice.org en de ermee verbonden handelsmerken
eraan zou doneren. Het 
+				OpenOffice.org-project werd daarmee een <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/">&quot;podling&quot;</a>
binnen de ASF. 
+			</p>
+			<p>
+				De afgelopen tijd is heel hard gewerkt aan de broncode. Onder andere om deze in lijn
te brengen met het beleid van de ASF betreffende de te hanteren 
+				<a href=""> licenties </a>, maar ook om de software verder te verbeteren.
Zo is het grafische systeem waarmee vectorafbeeldingen kunnen worden gemaakt
+				en weergegeven helemaal herschreven zodat de open standaard svg beter kan worden ondersteund.
+			</p>
+			
+			
 
+		</td> <!-- end of the content pane
 
-</p>
+		<!-- start of the navbar pane --> 
+		<td style="border-width: 0px;"; valign="top";>
+			
+			<!-- table that contains the nav bar -->
+		
+			<font size="2">
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>nl.OOo</b><br>
+				</font>
+					<a href="index.html">Intro</a><br>
+					<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Software</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+					<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw&nbsp;in&nbsp;3.0</a><br>
+					<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+					<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>OOo</b><br>
+				</font>
+					<a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+					<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+					<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Hulp</b><br>
+				</font>
+				<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+				<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+				<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+				<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Meehelpen</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+					<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Contact</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+					<a href="credits.html">Wie&nbsp;zijn&nbsp;wij?</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Overig</b><br>
+				</font>
+					<a href="links.html">Links</a><br>
+					<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+				
+			</font>
+			
+			<!-- end of the navbar table -->
+			
+		</td>
+		<!-- end of the navbar pane -->
+	
+	</tr>
+	</tbody>
+</table> 
+<!-- end of table containing the left and right pane -->
 
-<p>&nbsp;</p>
-</td>
 
-<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
-<td valign="top" width="15%">
-<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
-<tbody>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
-<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Software
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
-<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
-<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
-<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>OOo
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
-<a href="faq.html">FAQ</a><br>
-<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Hulp
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> 
-<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
-<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
-<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
-<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
-<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Contact
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
-<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Overig
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
-<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
-</b></font></td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</td>
-<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</body></html>
+	
+</body>
+</html>
\ No newline at end of fileMime
View raw message