openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r811168 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/nl-nieuws.html
Date Mon, 02 Apr 2012 20:39:52 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Apr 2 20:39:51 2012
New Revision: 811168

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Apr 2 20:39:51 2012
@@ -1 +1 @@
-1308538
+1308542

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Apr 2 20:39:51 2012
@@ -1 +1 @@
-1308538
+1308542

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Mon Apr 2 20:39:51 2012
@@ -30,7 +30,7 @@
 		<!-- here is the content pane -->
 		<td style="border-width: 0px;">
 			
-			<h3>OpenOffice.org in beheer van de Apache Software Foundation</h3>
+			<h1>OpenOffice.org in beheer van de Apache Software Foundation</h1>
 			<p>Sinds 2010 heeft OpenOffice.org een aantal ingrijpende ontwikkelingen meegemaakt.</p>
 			<p>Sun Microsystems, de oprichter en grote sponsor van OpenOffice.org, werd overgenomen
door Oracle.<br> 
 				Een groot deel van de community, ontevreden met de manier waarop het project beheerd
werd, is een eigen project begonnen, The Document Foundation. 
@@ -47,6 +47,9 @@
 				<a href=""> licenties </a>, maar ook om de software verder te verbeteren.
Zo is het grafische systeem waarmee vectorafbeeldingen kunnen worden gemaakt
 				en weergegeven helemaal herschreven zodat de open standaard svg beter kan worden ondersteund.
 			</p>
+			<p>
+				Binnen afzienbare tijd zal OpenOffice.org / Apache OpenOffice 3.4 beschikbaar komen.

+			</p>
 			
 			
 Mime
View raw message