openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From simo...@apache.org
Subject svn commit: r1308546 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
Date Mon, 02 Apr 2012 20:48:23 GMT
Author: simonbr
Date: Mon Apr  2 20:48:23 2012
New Revision: 1308546

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1308546&view=rev
Log:
grondige update

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html?rev=1308546&r1=1308545&r2=1308546&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Mon Apr  2 20:48:23 2012
@@ -27,9 +27,11 @@
 				OpenOffice.org-project werd daarmee een <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/">&quot;podling&quot;</a>
binnen de ASF. 
 			</p>
 			<p>
-				De afgelopen tijd is heel hard gewerkt aan de broncode. Onder andere om deze in lijn
te brengen met het beleid van de ASF betreffende de te hanteren 
-				<a href=""> licenties </a>, maar ook om de software verder te verbeteren.
Zo is het grafische systeem waarmee vectorafbeeldingen kunnen worden gemaakt
-				en weergegeven helemaal herschreven zodat de open standaard svg beter kan worden ondersteund.
+				Dit heeft veel veranderingen meegebracht voor de opzet van het project. Verheugend is
dat een aantal van de ontwikkelaars die vroeger in dienst van 
+				Sun Microsystems en Oracle aan OpenOffice.org werkten erbij betrokken zijn gebleven en
zo heel veel know-how inbrengen.
+				De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de broncode. Veel aandacht is eraan besteed om
deze in lijn te brengen met het beleid van de ASF betreffende 
+				de te hanteren <a href=""> licenties </a>, maar ook om de software verder
te verbeteren. Zo is het grafische systeem waarmee vectorafbeeldingen 
+				kunnen worden gemaakt en weergegeven helemaal herschreven zodat de open standaard svg
beter kan worden ondersteund.
 			</p>
 			<p>
 				Binnen afzienbare tijd zal OpenOffice.org / Apache OpenOffice 3.4 beschikbaar komen.
Mime
View raw message