openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r811169 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/nl-nieuws.html
Date Mon, 02 Apr 2012 20:49:26 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Apr 2 20:49:25 2012
New Revision: 811169

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Apr 2 20:49:25 2012
@@ -1 +1 @@
-1308542
+1308546

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Apr 2 20:49:25 2012
@@ -1 +1 @@
-1308542
+1308546

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Mon Apr 2 20:49:25 2012
@@ -43,9 +43,11 @@
 				OpenOffice.org-project werd daarmee een <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/">&quot;podling&quot;</a>
binnen de ASF. 
 			</p>
 			<p>
-				De afgelopen tijd is heel hard gewerkt aan de broncode. Onder andere om deze in lijn
te brengen met het beleid van de ASF betreffende de te hanteren 
-				<a href=""> licenties </a>, maar ook om de software verder te verbeteren.
Zo is het grafische systeem waarmee vectorafbeeldingen kunnen worden gemaakt
-				en weergegeven helemaal herschreven zodat de open standaard svg beter kan worden ondersteund.
+				Dit heeft veel veranderingen meegebracht voor de opzet van het project. Verheugend is
dat een aantal van de ontwikkelaars die vroeger in dienst van 
+				Sun Microsystems en Oracle aan OpenOffice.org werkten erbij betrokken zijn gebleven en
zo heel veel know-how inbrengen.
+				De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de broncode. Veel aandacht is eraan besteed om
deze in lijn te brengen met het beleid van de ASF betreffende 
+				de te hanteren <a href=""> licenties </a>, maar ook om de software verder
te verbeteren. Zo is het grafische systeem waarmee vectorafbeeldingen 
+				kunnen worden gemaakt en weergegeven helemaal herschreven zodat de open standaard svg
beter kan worden ondersteund.
 			</p>
 			<p>
 				Binnen afzienbare tijd zal OpenOffice.org / Apache OpenOffice 3.4 beschikbaar komen.
Mime
View raw message