openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1309084 [8/16] - in /incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source: ar/ cs/ de/ es/ fi/ fr/ gl/ hu/ it/ ja/ nl/ pt-BR/ ru/ zh-CN/ zh-TW/
Date Tue, 03 Apr 2012 18:15:36 GMT
Modified: incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/gl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/gl/localize.sdf?rev=1309084&r1=1309083&r2=1309084&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/gl/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/gl/localize.sdf Tue Apr  3 18:15:27 2012
@@ -28,57975 +28,72479 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-
-sfx2	source\bastyp\fltfnc.src	0	string	STR_FILTER_NOT_INSTALLED				0	gl	O filtro seleccionado $(FILTER) non foi instalado.\nDesexa instalalo agora?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\bastyp\fltfnc.src	0	string	STR_FILTER_CONSULT_SERVICE				0	gl	O filtro seleccionado $(FILTER) non está incluído na súa versión.\nPode atopar información sobre pedidos na nosa páxina principal.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_USED				0	gl	Estilos aplicados				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_USERDEF				0	gl	Estilos personalizados				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_ALL				0	gl	Todos os estilos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_ACCTITLE_PRODUCTIVITYTOOLS				0	gl	%PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_NONAME				0	gl	Sen título				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_CLOSE				0	gl	Pechar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_AUTO				0	gl	Automático				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STANDARD_SHORTCUT				0	gl	Estándar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_BYTES				0	gl	Bytes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_KB				0	gl	KB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_MB				0	gl	MB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_GB				0	gl	GB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	MSG_QUERY_LASTVERSION				0	gl	Cancelar todas as alteracións?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	RID_DOCALREADYLOADED_DLG				0	gl	Documento xa aberto.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	errorbox	MSG_ERR_NO_WEBBROWSER_FOUND				0	gl	%PRODUCTNAME non conseguiu localizar un explorador da web no seu sistema. Comprobe as súas preferencias de escritorio ou instale un explorador da web (por exemplo, Mozilla) na localización predeterminada solicitada durante a instalación do explorador.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_INTERN				0	gl	Interno				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_APPLICATION				0	gl	Aplicativo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_VIEW				0	gl	Ver				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DOCUMENT				0	gl	Documentos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_EDIT				0	gl	Editar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MACRO				0	gl	BASIC				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_OPTIONS				0	gl	Opcións				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MATH				0	gl	Math				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_NAVIGATOR				0	gl	Navegar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_INSERT				0	gl	Inserir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_FORMAT				0	gl	Formato				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TEMPLATE				0	gl	Modelos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TEXT				0	gl	Texto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_FRAME				0	gl	Marco				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_GRAPHIC				0	gl	Gráfico				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TABLE				0	gl	Táboa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_ENUMERATION				0	gl	Numeración				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DATA				0	gl	Datos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_SPECIAL				0	gl	Funcións especiais				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_IMAGE				0	gl	Imaxe				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CHART				0	gl	Gráfica				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_EXPLORER				0	gl	Explorador				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CONNECTOR				0	gl	Conector				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MODIFY				0	gl	Modificar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DRAWING				0	gl	Debuxo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CONTROLS				0	gl	Controis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	MSG_CANT_QUIT				0	gl	De momento non foi posíbel finalizar o aplicativo.\nAgarde ata que todas as \naccións OLE e/ou tarefas de impresión conclúan e peche todas as caixas de diálogo.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_ISMODIFIED				0	gl	Desexa gardar as alteracións en %1?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUITAPP				0	gl	~Saír				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_HELP				0	gl	Axuda				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_NOAUTOSTARTHELPAGENT				0	gl	Sen inicio automático en 'XX'				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_HELPBAR				0	gl	Barra de axuda				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_HLPFILENOTEXIST				0	gl	O ficheiro de axuda para este tema non está instalado.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_ENVTOOLBOX				0	gl	Barra de funcións				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SPECIALCONFIG_ERROR				0	gl	Produciuse un erro na configuración especial.\nContacte co seu administrador.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_EXIT				0	gl	Saír do Iniciador rápido				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_TIP				0	gl	Iniciador rápido de %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FILEOPEN				0	gl	Abrir documento...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FROMTEMPLATE				0	gl	Desde modelo...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_PRELAUNCH				0	gl	Cargar %PRODUCTNAME durante o inicio do sistema				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_PRELAUNCH_UNX				0	gl	Desactivar o iniciador rápido da bandexa do sistema				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_LNKNAME				0	gl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FILE				0	gl	Ficheiro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_STARTCENTER				0	gl	Central de inicio				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_RECENTDOC				0	gl	Documentos recentes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUERY_UPDATE_LINKS				0	gl	Actualizar todas as ligazóns?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_DDE_ERROR				0	gl	A ligazón DDE con % para % área % non está dispoñíbel.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	warningbox	RID_SECURITY_WARNING_HYPERLINK		HID_WARNING_SECURITY_HYPERLINK		0	gl	A hiperligazón abrirá  "%s". Desexa continuar?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	warningbox	RID_SECURITY_WARNING_NO_HYPERLINKS				0	gl	Por razóns de seguranza, non se pode executar a hiperligazón.\nO enderezo introducido non se abrirá.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SECURITY_WARNING_TITLE				0	gl	Aviso de seguranza				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	RID_XMLSEC_QUERY_LOSINGSIGNATURE				0	gl	A función Gardar eliminará todas as sinaturas existentes.\nQuere continuar a gardar o documento? 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	RID_XMLSEC_QUERY_SAVEBEFORESIGN				0	gl	Para asinar o documento, primeiro debe gardalo.\nDesexa gardalo?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	RID_XMLSEC_INFO_WRONGDOCFORMAT				0	gl	Este documento debe ser gardado no formato de ficheiro OpenDocument para poder asinalo dixitalmente.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_XMLSEC_DOCUMENTSIGNED				0	gl	 (Firmado)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STANDARD				0	gl	Estándar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_FILELINK				0	gl	Documentos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_NONE				0	gl	- Ningún -				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRAFIKLINK				0	gl	Gráfico				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_SFX_FILTERNAME_ALL				0	gl	Todos os ficheiros (*.*)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_EDITGRFLINK				0	gl	Ligar gráficos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_ERRUNOEVENTBINDUNG				0	gl	Non se puido atopar un método %1\naxeitado para o compoñente.\n\nComproba o nome do método.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_OPENERROR				0	gl	O ficheiro gráfico non se pode abrir 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_IOERROR				0	gl	Non se poder ler o ficheiro gráfico				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_FORMATERROR				0	gl	Formato da gráfico descoñecido				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_VERSIONERROR				0	gl	Esta versión do ficheiro gráfico non é compatíbel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_FILTERERROR				0	gl	Non se puido atopar o filtro gráfico				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_TOOBIG				0	gl	Non hai memoria abonda para inserir o gráfico				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_APP			40	gl	~Aplicativo:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_TOPIC			40	gl	~Ficheiro:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_ITEM			40	gl	~Categoría:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedline	MD_DDE_LINKEDIT	GROUP_DDE_CHG			155	gl	Modificar ligazón				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	modaldialog	MD_DDE_LINKEDIT				223	gl	Modificar ligazón				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_CONTENTS			0	gl	Contido				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_INDEX			0	gl	Índice				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_SEARCH			0	gl	Atopar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_BOOKMARKS			0	gl	Marcadores				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_INDEX	FT_EXPRESSION			108	gl	Termo de ~busca				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_INDEX	PB_OPEN_INDEX			50	gl	~Mostrar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_SEARCH	FT_SEARCH			128	gl	B~uscar termo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_SEARCH	PB_SEARCH			50	gl	At~opar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	checkbox	TP_HELP_SEARCH	CB_FULLWORDS			128	gl	~Só palabras completas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	checkbox	TP_HELP_SEARCH	CB_SCOPE			128	gl	Atopar só nos ~títulos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_SEARCH	PB_OPEN_SEARCH			50	gl	~Mostrar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_BOOKMARKS	FT_BOOKMARKS			108	gl	~Marcadores				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_BOOKMARKS	PB_BOOKMARKS			50	gl	~Mostrar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_WINDOW_TITLE				0	gl	Axuda de %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_INDEX_ON				0	gl	Mostrar panel de navegación				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_INDEX_OFF				0	gl	Agochar panel de navegación				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_START				0	gl	Primeira páxina				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_PREV				0	gl	Páxina anterior				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_NEXT				0	gl	Páxina seguinte				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_PRINT				0	gl	Imprimir...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_ADDBOOKMARK				0	gl	Engadir a Marcadores...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_SEARCHDIALOG				0	gl	Atopar nesta páxina...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_SOURCEVIEW				0	gl	Código fonte HTML				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_FIRST_MESSAGE				0	gl	Estase a iniciar a Axuda...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_MENU_TEXT_SELECTION_MODE				0	gl	Seleccionar texto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_MENU_TEXT_COPY				0	gl	~Copiar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	DLG_HELP_ADDBOOKMARK	FT_BOOKMARK_TITLE			140	gl	Marcador:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	DLG_HELP_ADDBOOKMARK	STR_BOOKMARK_RENAME			0	gl	Renomear marcador				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	modaldialog	DLG_HELP_ADDBOOKMARK				208	gl	Engadir a Marcadores				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_OPEN	HID_HELP_BOOKMARKS_OPEN		0	gl	Mostrar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_RENAME	HID_HELP_BOOKMARKS_RENAME		0	gl	Renomear...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_DELETE	HID_HELP_BOOKMARKS_DELETE		0	gl	Eliminar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	infobox	RID_INFO_NOSEARCHRESULTS				208	gl	Non se atopou ningún tema.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	infobox	RID_INFO_NOSEARCHTEXTFOUND				208	gl	Non se atopou o texto introducido.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	RID_HELP_ONSTARTUP_TEXT				200	gl	~Mostrar a Axuda de %PRODUCTNAME %MODULENAME durante o inicio				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	fixedline	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE	FL_COL			109	gl	Nome do estilo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	querybox	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE	MSG_OVERWRITE			50	gl	Ese estilo xa existe. Desexa substituílo?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	modaldialog	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE		CMD_SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE		177	gl	Crear estilo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_DOCK				0	gl	Ancorar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_UNDOCK				0	gl	Desancorar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_TASK_PANE_VIEW				0	gl	Ver				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_TASKS				0	gl	Tarefas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	fixedtext	RID_DLG_ALIEN_WARNING	FT_INFOTEXT			0	gl	Este documento pode conter formatado ou contido que non se pode gardar no formato de ficheiro %FORMATNAME. Desexa gardar o documento neste formato de todos xeitos?\n\nUse o último formato de ficheiro ODF e asegúrese de que todo o formatado e o contido se gardan correctamente.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	okbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_NO			0	gl	~Manter o formato actual				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	cancelbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_YES			0	gl	~Gardar en formato ODF				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	helpbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_MOREINFO			0	gl	~Máis información...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	checkbox	RID_DLG_ALIEN_WARNING	CB_WARNING_OFF			0	gl	~Preguntar cando non se garde en formato ODF				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mailwindow.src	0	errorbox	RID_ERRBOX_MAIL_CONFIG				0	gl	%PRODUCTNAME non puido atopar ningunha configuración de correo electrónico en funcionamento. Garde este documento localmente e anéxeo desde o seu correo electrónico.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_ORG			50	gl	~Organizador...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_DEL			50	gl	E~liminar...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_EDIT			50	gl	~Modificar...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_NEW			50	gl	~Novo...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	modaldialog	RID_STYLECATALOG		CMD_SID_STYLE_CATALOG		181	gl	Catálogo de estilos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	string	STR_STYLE_ELEMTLIST				181	gl	Lista de estilos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_HIERARCHICAL				181	gl	Xerárquico				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_WATERCAN	HID_TEMPLDLG_WATERCAN		0	gl	Modo formato de enchemento				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE	HID_TEMPLDLG_NEWBYEXAMPLE		0	gl	Novo estilo a partir da selección				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_UPDATE_BY_EXAMPLE	HID_TEMPLDLG_UPDATEBYEXAMPLE		0	gl	Actualizar estilo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	dockingwindow	DLG_STYLE_DESIGNER		CMD_SID_STYLE_DESIGNER		116	gl	Estilos e formatado				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_OPEN_FL			248	gl	Contrasinal de cifrado do ficheiro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_OPEN_FT			82	gl	Escriba o contras~inal para abrir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	CONFIRM_PASSWORD_TO_OPEN_FT			82	gl	~Reescriba o contrasinal para abrir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_MODIFY_FL			248	gl	Contrasinal para compartir o ficheiro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_MODIFY_FT			82	gl	Escriba o contrasinal para modificación				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	CONFIRM_PASSWORD_TO_MODIFY_FT			82	gl	Reescriba o contrasinal para modificación				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	OPTIONS_FL			248	gl	Opcións de compartición de ficheiro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	checkbox	TP_DOCINFOSECURITY	OPEN_READONLY_CB	HID_SECURITYTAB_OPEN_FILE_READONLY		176	gl	Abrir ~o ficheiro soamente para lectura				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	checkbox	TP_DOCINFOSECURITY	RECORD_CHANGES_CB	HID_SECURITYTAB_RECORD_CHANGES		176	gl	~Gardar cambios				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_PROTECT			0	gl	~Protexer...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_UNPROTECT			0	gl	~Desprotexer...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_END_REDLINING_WARNING			0	gl	Esta acción pechará o modo de gravación.\nPerderase toda a información sobre os cambios\n\nSair do modo de gravación de cambios?\n\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_PROTECT_RECORDS				260	gl	Protexer os rexistros				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_UNPROTECT_RECORDS				260	gl	Desprotexer os rexistros				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_INCORRECT_PASSWORD				260	gl	Contrasinal incorrecto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_SEARCH	FT_SEARCH			150	gl	~En busca de				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_WHOLEWORDS			150	gl	Só ~palabras completas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_MATCHCASE			150	gl	~Diferenciar maiúsculas de minúsculas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_WRAPAROUND			150	gl	A~xustar ao redor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_BACKWARDS			150	gl	~Cara a atrás				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	pushbutton	RID_DLG_SEARCH	PB_FIND			50	gl	At~opar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	cancelbutton	RID_DLG_SEARCH	PB_CANCELFIND			50	gl	Pe~char				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	string	RID_DLG_SEARCH	STR_TOGGLE			50	gl	A~xustar ao redor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	modelessdialog	RID_DLG_SEARCH		HID_SEARCHDIALOG		218	gl	Atopar nesta páxina				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfedt.src	0	fixedline	DLG_DOCINFO_EDT	FL_INFO			98	gl	Nomes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfedt.src	0	modaldialog	DLG_DOCINFO_EDT		HID_DOCINFO_EDT		166	gl	Editar nomes de campos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedline	DLG_VERSIONS	GB_NEWVERSIONS			272	gl	Novas versións				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_SAVE			90	gl	Gravar ~nova versión				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	checkbox	DLG_VERSIONS	CB_SAVEONCLOSE			164	gl	G~ardar sempre unha versión ao pechar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedline	DLG_VERSIONS	GB_OLDVERSIONS			272	gl	Versións existentes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_DATETIME			60	gl	Data e hora				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_SAVEDBY			60	gl	Gardado por				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_COMMENTS			60	gl	Comentarios				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	cancelbutton	DLG_VERSIONS	PB_CLOSE			50	gl	Pechar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_OPEN			50	gl	Abrir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_VIEW			50	gl	~Mostrar...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_DELETE			50	gl	~Eliminar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_COMPARE			50	gl	Comparar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	modaldialog	DLG_VERSIONS				340	gl	Versións de				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_COMMENTS	FT_DATETIME			168	gl	Data e hora : 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_COMMENTS	FT_SAVEDBY			168	gl	Gardado por 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_COMMENTS	PB_CLOSE			50	gl	Pe~char				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	modaldialog	DLG_COMMENTS				180	gl	Inserir comentario da versión				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	string	DLG_COMMENTS				180	gl	Comentario da versión				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_RESET				0	gl	~Restabelecer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_APPLY				0	gl	Aplicar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_TABPAGE_MANAGESTYLES				0	gl	Organizador				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDNAME				0	gl	Ese nome xa se está a usar.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDSTYLE				0	gl	Ese estilo non existe.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDPARENT				0	gl	Non se pode usar ese estilo como estilo base,\npois provocaría unha referencia recursiva.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_POOL_STYLE_NAME				0	gl	Ese nome xa existe como estilo predeterminado.\nEscolla outro nome.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_DELETE_STYLE				0	gl	Desexa eliminar o estilo $1?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_DELETE_STYLE_USED				0	gl	Está a eliminar un estilo aplicado!\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_NEW	HID_STYLIST_NEW		0	gl	Novo...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_EDIT	HID_STYLIST_EDIT		0	gl	Modificar...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_DELETE	HID_STYLIST_DELETE		0	gl	Eliminar...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	SID_NAVIGATOR				0	gl	Navegador				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	SID_TASKPANE				0	gl	Panel de tarefas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	errorbox	MSG_ERROR_WRONG_CONFIRM				0	gl	Confirmación do contrasinal incorrecta				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_PDF_EXPORT_SEND				0	gl	Enviar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedline	TP_COMMONPRINTOPTIONS	GB_REDUCE			248	gl	Reducir datos de impresión				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedtext	TP_COMMONPRINTOPTIONS	FT_OUTPUTTYPE			60	gl	Configuración para				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_PRINTEROUTPUT			60	gl	Im~presora				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_PRINTFILEOUTPUT			100	gl	~Imprimir en ficheiro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCETRANSPARENCY			115	gl	~Reducir transparencia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCETRANSPARENCY_AUTO			105	gl	Auto~maticamente				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCETRANSPARENCY_NONE			105	gl	Sen tra~nsparencia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEGRADIENTS			121	gl	Reducir ~gradación				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEGRADIENTS_STRIPES			77	gl	Faixa~s de gradación				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEGRADIENTS_COLOR			108	gl	~Cor intermedia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEBITMAPS			115	gl	Reducir mapa de ~bits				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_OPTIMAL			226	gl	~Impresión de alta calidade				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_NORMAL			226	gl	Impresión de calidade ~normal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION			52	gl	Reso~lución				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	1			0	gl	72 PPP (Puntos por polgada)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	2			0	gl	96 PPP (Puntos por polgada)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	3			0	gl	150 PPP (Fax)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	4			0	gl	200 PPP (predeterminado)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	5			0	gl	300 PPP (Puntos por polgada)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	6			0	gl	600 PPP (Puntos por polgada)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEBITMAPS_TRANSPARENCY			226	gl	Incluír ob~xectos transparentes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_CONVERTTOGREYSCALES			123	gl	C~onverter cores en grises				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedline	TP_COMMONPRINTOPTIONS	GB_PRINT_WARN			248	gl	Avisos de impresión				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_PAPERSIZE			123	gl	T~amaño do papel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_PAPERORIENTATION			123	gl	Ori~entación do papel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_TRANSPARENCY			123	gl	~Transparencia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedtext	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	FT_PRINTTRANSWARN			163	gl	O seu documento contén obxectos transparentes.\nIso pode aumentar o tempo de impresión en determinadas\nimpresoras. Desexa reducir a calidade da transparencia na impresión?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	okbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_YES			50	gl	~Si				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	pushbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_NO			50	gl	~Non				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	cancelbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_CANCEL			50	gl	~Cancelar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	CBX_NOPRINTTRANSWARN			183	gl	~Non mostrar este aviso de novo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	modaldialog	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY				195	gl	Aviso				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	STR_SFX_NEWOFFICEDOC				0	gl	Documento de %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_TITLE			60	gl	~Título				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_THEMA			60	gl	A~sunto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_KEYWORDS			60	gl	~Palabras chave				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_COMMENT			60	gl	~Comentario				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE_TYP			70	gl	Tipo:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	TP_DOCINFODOC	CB_FILE_READONLY			91	gl	~Só de lectura				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE			70	gl	Localización:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE_SIZE			70	gl	Tamaño:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_CREATE			70	gl	Creado:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_CHANGE			70	gl	Modificado:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_SIGNED			70	gl	Asinado dixitalmente:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFODOC	BTN_SIGNATURE			0	gl	Sinatura dixital...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	STR_MULTSIGNED			0	gl	Multiplicar documento asinado				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_PRINT			70	gl	Última impresión:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_TIMELOG			70	gl	Tempo total de edición:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_DOCNO			70	gl	Revision número:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFODOC	BTN_DELETE			0	gl	Restabelecer				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	TP_DOCINFODOC	CB_USE_USERDATA			192	gl	~Aplicar datos do usuario				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_TEMPL			45	gl	Modelo:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	STR_UNKNOWNSIZE			180	gl	Descoñecido				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	EDIT_FILE_NAME			180	gl	Nome de ficheiro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFOUSER	BTN_EDITLABEL			60	gl	Campos de ~información...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_NOAUTOUPDATE			0	gl	Non actualizar automaticamente				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_RELOADUPDATE			0	gl	Actualizar este documento				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_EVERY			0	gl	cada				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_RELOADSECS			0	gl	segundos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_FORWARDUPDATE			0	gl	Redireccionar a partir deste documento				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_AFTER			0	gl	despois				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_FORWARDSECS			0	gl	segundos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_URL			0	gl	ao URL				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_FRAME			0	gl	ao marco				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFORELOAD	STR_FORWARD_ERRMSSG			0	gl	Se selecciona a opción %PLACEHOLDER%", debe introducir un URL.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_CUSTOMPROPERTIES	FT_PROPERTIES			248	gl	~Propiedades				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_NAME			8	gl	Nome				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_TYPE			0	gl	Tipo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_VALUE			0	gl	Valor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_CUSTOMPROPERTIES	BTN_ADD			0	gl	~Engadir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	combobox	SFX_CB_PROPERTY_NAME				60	gl	-		Nome da propiedade		2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	1			0	gl	Comprobado por				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	2			0	gl	Cliente				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	3			0	gl	Data completada				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	4			0	gl	Departamento				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	5			0	gl	Destinatarios				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	6			0	gl	Disposición				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	7			0	gl	División				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	8			0	gl	Número do documento				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	9			0	gl	Editor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	10			0	gl	Correo electrónico				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	11			0	gl	Reenviado a				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	12			0	gl	Agrupar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	13			0	gl	Información				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	14			0	gl	Idioma				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	15			0	gl	Parar correo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	16			0	gl	Asunto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	17			0	gl	Oficina				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	18			0	gl	Propietario				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	19			0	gl	Proxecto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	20			0	gl	Editorial				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	21			0	gl	Finalidade				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	22			0	gl	Recibido de				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	23			0	gl	Gravado por				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	24			0	gl	Data de gravación				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	25			0	gl	Referencia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	26			0	gl	Orixe				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	27			0	gl	Estado				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	28			0	gl	Número de teléfono				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	29			0	gl	Escritor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	30			0	gl	URL				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	1			0	gl	Texto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	2			0	gl	DataHora				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	3			0	gl	Data				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	4			0	gl	Duración				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	5			0	gl	Número				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	6			0	gl	Si ou non				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	SFX_ST_DURATION_FORMAT				0	gl	 A: %1 M: %2 D: %3 H: %4 M: %5 S: %6				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	SFX_WIN_PROPERTY_YESNO	RB_PROPERTY_YES			28	gl	Si				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	SFX_WIN_PROPERTY_YESNO	RB_PROPERTY_NO			29	gl	Non				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	imagebutton	SFX_PB_PROPERTY_REMOVE				0	gl	-		Eliminar propiedade		2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	querybox	SFX_QB_WRONG_TYPE				0	gl	O valor introducido non coincide co tipo especificado.\nO valor será gardado como texto.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFODOC			0	gl	Xeral				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFODESC			0	gl	Descrición				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_CUSTOMPROPERTIES			0	gl	Propiedades personalizadas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFORELOAD			0	gl	Internet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFOSECURITY			0	gl	Seguranza				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	tabdialog	SID_DOCINFO				0	gl	Propiedades de 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedline	RID_EDIT_DURATIONS	FL_DURATION			108	gl	Duración				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	RID_EDIT_DURATIONS	CB_NEGATIVE			60	gl	~Negativa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_YEAR			60	gl	~Anos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MONTH			60	gl	~Meses				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_DAY			60	gl	~Días				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_HOUR			60	gl	H~oras				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MINUTE			60	gl	Min~utos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_SECOND			60	gl	~Segundos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MSECOND			60	gl	Millise~gundos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	modaldialog	RID_EDIT_DURATIONS		HID_DLG_CUSTOMPROPS_DURATION		176	gl	Editar duración				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_FILEDLG_ACTUALVERSION				0	gl	Versión actual				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_EXPORT				0	gl	Exportar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_INSERT				0	gl	Inserir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_BUTTONINSERT				0	gl	~Inserir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_IMPORT_ALL				0	gl	<Todos os formatos>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_AUTO_EXTENSION				0	gl	~Extensión automática do nome do ficheiro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_SELECTION				0	gl	~Selección				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_INSERT_AS_LINK				0	gl	~Ligazón				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_SHOW_PREVIEW				0	gl	~Previsualización				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_READONLY				0	gl	~Só de lectura				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_PASSWORD				0	gl	~Gardar con contrasinal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_FILTER_OPTIONS				0	gl	Editar ~configuración de filtro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_PLAY				0	gl	~Reproducir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_STOP				0	gl	~Parar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_OPEN				0	gl	~Abrir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_SAVE				0	gl	~Gardar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_IMAGE_TEMPLATE				0	gl	Estilo:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_TEMPLATES				0	gl	~Modelos:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_VERSION				0	gl	~Versión:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	floatingwindow	SID_RECORDING_FLOATWINDOW				0	gl	Gravar macro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	string	STR_MACRO_LOSS				0	gl	Desexa cancelar a gravación? Perderase calquera paso xa gravado ata o momento.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	string	STR_CANCEL_RECORDING				0	gl	Cancelar gravación				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_NAME			61	gl	~Nome				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	checkbox	TP_MANAGE_STYLES	CB_AUTO			90	gl	~Actualización automática				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_NEXT			61	gl	Se~guinte estilo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_BASE			61	gl	Ligado a				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_REGION			61	gl	~Categoría				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedline	TP_MANAGE_STYLES	GB_DESC			248	gl	Contén				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_USER			42	gl	~Usuario				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_PASSWORD			42	gl	~Contrasinal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_CONFIRM			42	gl	~Confirmar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedline	DLG_PASSWD	GB_PASSWD_PASSWORD			132	gl	Contrasinal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_PASSWORD2			42	gl	Contrasin~al				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_CONFIRM2			42	gl	Confir~mar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	string	DLG_PASSWD	TEXT_PASSWD			50	gl	Contrasinal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	modaldialog	DLG_PASSWD		HID_PASSWD		200	gl	Introducir contrasinal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_CFGITEM				0	gl	Menú de configuración				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_ADDONS				0	gl	~Complementos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_CUT	CMD_SID_CUT		0	gl	Cor~tar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_COPY	CMD_SID_COPY		0	gl	~Copiar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_PASTE	CMD_SID_PASTE		0	gl	~Pegar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	SID_WIN_FULLSCREEN				0	gl	Deixar en modo pantalla completa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_ADDONHELP				0	gl	Axuda do complemen~to				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_SYNONYMS				0	gl	Sinónimos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_NO_SYNONYM_FOUND				0	gl	(ningún)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_THESAURUS				0	gl	Dicionario de ~sinónimos...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_NODEFPRINTER				0	gl	Non se atopou ningunha impresora predeterminada.\nEscolla unha impresora e ténteo de novo.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_NOSTARTPRINTER				0	gl	Non foi posíbel iniciar a impresora.\nRevise a súa configuración.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINTER_NOTAVAIL				0	gl	Ese documento foi formatado para a impresora $1, que non está dispoñíbel. \nDesexa utilizar a impresora estándar $2 ?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_OPTIONS				0	gl	Opcións...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_OPTIONS_TITLE				0	gl	Opcións de impresora				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_PRINTER_BUSY				0	gl	Impresora ocupada				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_PRINT				0	gl	Erro ao imprimir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINTING				0	gl	Imprimindo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PAGE				0	gl	Páxina				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_SAVE_TEMPLATE				0	gl	Erro ao gardar o modelo 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_READONLY				0	gl	 (só de lectura)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWORI				0	gl	Modificouse o tamaño e a orientación da páxina.\nDesexa gardar a nova configuración no documento \nactivo?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWSIZE				0	gl	Modificouse o tamaño da páxina.\nDesexa gardar a nova configuración\nno documento activo?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWORISIZE				0	gl	Modificouse o tamaño e a orientación da páxina.\nDesexa gardar a nova configuración no documento \nactivo?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PREVIEW_DOCINFO				0	gl	<html><body BGCOLOR="#c0c0c0"><font FACE="Arial"><dl><dt><b>Titulo:</b><dd>$(TITEL)<dt><b>Asunto:</b><dd>$(THEME)<dt><b>Palabras chave:</b><dd>$(KEYWORDS)<dt><b>Descrición:</b><dd>$(TEXT)</dl></font></body></html>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PREVIEW_NODOCINFO				0	gl	<HTML><BODY BGCOLOR="#c0c0c0"><BR><BR><P><FONT FACE="Arial"><B>Non se atopou ningunha propiedade do documento.</B></FONT></P></BODY></HTML>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	infobox	MSG_CANT_CLOSE				0	gl	Non se pode pechar o documento porque se está a realizar unha\n tarefa de impresión.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	#define	DLG_PRINTMONITOR_TEXT				0	gl	Monitor de impresión				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	fixedtext	DLG_PRINTMONITOR	FT_PRINTING			100	gl	está a ser imprimido				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	DLG_PRINTMONITOR	STR_FT_PREPARATION			50	gl	esta a ser preparado para impresión				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	infobox	MSG_ERROR_SEND_MAIL				112	gl	Produciuse un erro ao enviar a mensaxe. Talvez se trate da falta dunha conta de usuario ou dun problema na instalación.\nRevise a configuración de %PRODUCTNAME ou do seu programa de correo electrónico.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	querybox	MSG_QUERY_OPENASTEMPLATE				0	gl	Non se pode editar ese documento posibelmente por falta de dereitos de acesso. Desexa editar unha copia?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_REPAIREDDOCUMENT				0	gl	 (documento reparado)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	errorbox	MSG_ERROR_NO_WEBBROWSER_FOUND				0	gl	%PRODUCTNAME non conseguiu localizar un explorador da web no seu sistema. Comprobe as súas preferencias de escritorio ou instale un explorador da web (por exemplo, Mozilla) na localización predeterminada solicitada durante a instalación do explorador.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_CONFIRM_FILTER				0	gl	A función Gardar en formatos externos puido causar\n perda de información. Desexa pechar de todos os xeitos?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_CONFIRM_OVERWRITE_TEMPLATE				0	gl	Nome xa en uso.\nDesexa substituír o modelo do documento?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DELETE_REGION				0	gl	Está seguro de que desexa eliminar a rexión "$1"?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DELETE_TEMPLATE				0	gl	Está seguro de que desexa eliminar a entrada "$1"?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_REGION_NOTEMPTY				0	gl	A categoría non está baleira.\nDesexa eliminala de todos os xeitos?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_SAVE_DOCUMENT				0	gl	O documento '$(DOC)' foi modificado.\nDesexa gardar as modificacións?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_STYLES				0	gl	Estilos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_MACROS				0	gl	Macros				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CONFIG				0	gl	Configuración				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PRINT_STYLES_HEADER				0	gl	Estilos en 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PRINT_STYLES				0	gl	Estilos de impresión				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_PRINT_ERROR				0	gl	Non foi posíbel iniciar a tarefa de impresión.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_BACKUP_COPY				0	gl	Copiar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_CANT_OPEN_TEMPLATE				0	gl	Non foi posíbel abrir o modelo.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_VIEW_OPEN_CANT_SAVE				0	gl	Documento xa aberto para edición.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_SAVE				0	gl	Erro ao gravar documento 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPLATE_FILTER				0	gl	Modelos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_COPY_TEMPLATE				0	gl	Erro ao copiar modelo "$1".\nÉ posíbel que xa exista un modelo con este nome.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_DELETE_TEMPLATE				0	gl	Non é posíbel eliminar o modelo "$1".				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_MOVE_TEMPLATE				0	gl	Erro ao mover o modelo "$1".				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RESCAN				0	gl	Non foi posíbel gardar a actualización.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_SAVE_TEMPLATE				0	gl	Erro ao gardar o modelo 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RENAME_TEMPLATE				0	gl	Erro ao renomear o modelo.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RENAME_TEMPLATE_REGION				0	gl	Erro ao renomear a categoría do modelo.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_EMPTY_NAME				0	gl	Especifique un nome.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_UNIQ_NAME				0	gl	Especifique un nome único.\nNon se diferenciará entre maiúsculas e minúsculas nas entradas.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_DEFAULT_TEMPLATE				0	gl	Desexa estabelecer o modelo "$(TEXT)" como predeterminado?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_QUERY_RESET_DEFAULT_TEMPLATE				0	gl	Desexa restabelecer o modelo predeterminado?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_TEMPLATE_DIR_NOT_EXIST				0	gl	O cartafol modelo\n$(DIR)\nnon existe.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_DOCINFO_CANTREAD				0	gl	Non se pode ler a información sobre o documento.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_NOSTORAGE				0	gl	O ficheiro seleccionado posúe un formato incorrecto.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_MUSTOWNFORMAT				0	gl	Non se pode gardar documentos no formato $(FORMAT).\nDesexa gardar as modificacións utilizando o formato $(OWNFORMAT)?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVEDOC				0	gl	~Gardar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_UPDATEDOC				0	gl	Act~ualizar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVEASDOC				0	gl	G~ardar como...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVECOPYDOC				0	gl	G~ardar copia como...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CLOSEDOC				0	gl	Pe~char				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CLOSEDOC_ANDRETURN				0	gl	Pe~char e volver a				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_WIZARD				0	gl	 Piloto automático				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_FILTCONFIG				0	gl	Configuración				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_FILTBASIC				0	gl	Bibliotecas de %PRODUCTNAME Basic				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_WARNSTYLEOVERWRITE				0	gl	Desexa substituír o estilo $(ARG1)?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOC_LOADING				0	gl	Cargando documento				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_NAME_RESOLVE_START			0	gl	Conectándose con: $(HOST). Esperando resposta...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_CONNECT_START			0	gl	Abrindo $(TARGET) en $(HOST)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_READ_STATUS			0	gl	Cargando: $(TARGET) desde $(HOST). Cargado: $(BYTE)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_CONNECTION_CLOSED			0	gl	Desconectado				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_OPEN_READONLY				0	gl	Non se pode abrir o documento para edición.\nDesexa abrilo de modo que só permita a lectura?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EDIT				0	gl	Editar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_OFFICEFILTER				0	gl	Documentos de %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FRAMEOBJECT_PROPERTIES				0	gl	Prop~iedades...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FSET_FILTERNAME0				0	gl	HTML (Conxunto de marcos)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FSET_FILTERNAME1				0	gl	Documento de marco de %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPL_MOVED				0	gl	O modelo "$(TEMPLATE)" non foi atopado na súa localización orixinal. Existe un modelo co mesmo nome en "$(FOUND)". Desexa utilizar este modelo no futuro durante as comparacións?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPL_RESET				0	gl	O modelo "$(TEMPLATE)" non foi atopado. Quere que sexa buscado a próxima vez que se abra este documento?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_AUTOMATICVERSION				0	gl	Versión gardada automaticamente				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SW				0	gl	Documento de texto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SWWEB				0	gl	Documento HTML				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SWGLOB				0	gl	Documento principal				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SC				0	gl	Folla de cálculo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SI				0	gl	Presentación				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SD				0	gl	Debuxo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_MESSAGE				0	gl	Mensaxe				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_NOSAVEANDCLOSE				0	gl	~Rexeitar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PACKNGO_NOACCESS				0	gl	Imposíbel acceder ao soporte dos datos actuais.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PACKNGO_NEWMEDIUM				0	gl	Introduza o seguinte portador de datos e prema en Aceptar.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_OBJECT				0	gl	Obxecto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	DLG_MACROQUERY				0	gl	Este documento contén macros. $(TEXT)			Executar macro!	2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	BTN_OK				0	gl	Executar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	BTN_CANCEL				0	gl	Non executar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	FT_CANCEL				0	gl	De acordo coa configuración de seguranza, non se deben executar as macros deste documento. Desexa executalas de todos os xeitos?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	FT_OK				0	gl	Desexa permitir a execución desas macros?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTASPDF_TITLE				0	gl	Exportar como PDF				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTWITHCFGBUTTON				0	gl	Exportar...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTBUTTON				0	gl	Exportar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_SVXSTR_SECURITY_ADDPATH				0	gl	Engada este cartafol á lista de rutas seguras: 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_LABEL_FILEFORMAT				0	gl	Formato de ficheiro:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTAINS				0	gl	Este documento contén:\n\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_RECORDCHANGES				0	gl	Cambios rexistrados				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_NOTES				0	gl	Notas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_DOCVERSIONS				0	gl	Versións do documento				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_FIELDS				0	gl	Campos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_LINKDATA				0	gl	Datos ligados...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SAVING				0	gl	Desexa continuar a gardar o documento?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_PRINTING				0	gl	Desexa continuar a imprimir o documento?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SIGNING				0	gl	Desexa continuar a asinar o documento?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_CREATEPDF				0	gl	Desexa continuar a crear un ficheiro PDF?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_NEW_FILENAME_SAVE				0	gl	Se non quere substituír o documento orixinal, debe gardar o seu traballo cun nome de ficheiro diferente.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_DELETE_TEMPLATE_DIR				0	gl	Algúns ficheiros modelo están protexidos e non se poden eliminar.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCINFO_INFOFIELD				0	gl	Información %1				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SHARED				0	gl	 (compartido)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_XMLSEC_ODF12_EXPECTED				0	gl	A versión do formato do documento é ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x) en Ferramentas-Opcións-Cargar/Gardar-Xeral. A firma de documentos require ODF 1.2 (OpenOffice.org 3.x).				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_XMLSEC_QUERY_SAVESIGNEDBEFORESIGN				0	gl	O documento ten que ser gardado antes de poder asinalo. Gardar o documento elimina todas as sinaturas actuais.\nQuere gardar o documento?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_MESSAGE				0	gl	O modelo '$(ARG1)', no cal está baseado este documento, foi modificado. Quere actualizar os estilos e formatado de acordo co modelo modificado?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_UPDATE_BTN				0	gl	~Actualizar estilos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_KEEP_BTN				0	gl	~Manter os estilos vellos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedline	DLG_DOC_TEMPLATE	FL_EDIT			212	gl	Novo modelo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedline	DLG_DOC_TEMPLATE	FL_STYLESHEETS			212	gl	Modelos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedtext	DLG_DOC_TEMPLATE	FT_SECTION			97	gl	~Categorías				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedtext	DLG_DOC_TEMPLATE	FT_STYLESHEETS			97	gl	~Modelos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	pushbutton	DLG_DOC_TEMPLATE	BT_EDIT			50	gl	~Editar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	pushbutton	DLG_DOC_TEMPLATE	BT_ORGANIZE			50	gl	~Organizador...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	modaldialog	DLG_DOC_TEMPLATE		CMD_SID_DOCTEMPLATE		280	gl	Modelos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_REGION			97	gl	~Categorías				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_TEMPLATE			97	gl	Mod~elos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	morebutton	DLG_NEW_FILE	BT_MORE			50	gl	~Máis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	BTN_PREVIEW			97	gl	~Previsualización				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedline	DLG_NEW_FILE	GB_DOCINFO			186	gl	Descrición				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_TEXT_STYLE			50	gl	Te~xto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_FRAME_STYLE			50	gl	~Marco				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_PAGE_STYLE			50	gl	~Páxinas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_NUM_STYLE			50	gl	N~umeración				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_MERGE_STYLE			50	gl	S~ubstituír				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	pushbutton	DLG_NEW_FILE	PB_LOAD_FILE			56	gl	Do ficheiro...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	string	DLG_NEW_FILE	STR_LOAD_TEMPLATE			56	gl	Cargar estilos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_TITLE			175	gl	~Título				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_THEMA			175	gl	Asunto				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_KEYWORDS			175	gl	~Palabras chave				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_DESC			175	gl	~Descrición				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	modaldialog	DLG_NEW_FILE		CMD_SID_NEWDOC		336	gl	Novo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	1			0	gl	Os meus modelos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	2			0	gl	Correspondencia comercial				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	3			0	gl	Outros documentos comerciais				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	4			0	gl	Correspondencia e documentos persoais				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	5			0	gl	Formularios e contratos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	6			0	gl	Finanzas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	7			0	gl	Formación				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	8			0	gl	Fondos para presentacións				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	9			0	gl	Presentacións				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	10			0	gl	Diversos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	string	RID_CNT_STR_WAITING				0	gl	Estanse a iniciar os modelos para a súa utilización pola primeira vez.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	okbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_OK			60	gl	Pechar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	pushbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_FILES			60	gl	~Ficheiro...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	pushbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_ADDRESSTEMPLATE			60	gl	~Axenda de enderezos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_LEFT_TYP	1			0	gl	Modelos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_LEFT_TYP	2			0	gl	Documentos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_RIGHT_TYP	1			0	gl	Modelos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_RIGHT_TYP	2			0	gl	Documentos				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_NEW	HID_ORGANIZE_NEW		0	gl	~Novo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_DELETE	HID_ORGANIZE_DELETE		0	gl	~Eliminar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_EDIT	HID_ORGANIZE_EDIT		0	gl	~Editar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_COPY_FROM	HID_ORGANIZE_COPY_FROM		0	gl	Importar modelo...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_COPY_TO	HID_ORGANIZE_COPY_TO		0	gl	Exportar modelo...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_PRINT	HID_ORGANIZE_PRINT		0	gl	~Imprimir				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_PRINTER_SETUP	HID_ORGANIZE_PRINTER_SETUP		0	gl	Configuración da impresora...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_RESCAN	HID_ORGANIZE_RESCAN		0	gl	Actualizar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_DEFAULT_TEMPLATE	HID_ORGANIZE_STDTEMPLATE_ADD		0	gl	Estabelecer como modelo predeterminado				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_RESET_DEFAULT_TEMPLATE	HID_ORGANIZE_STDTEMPLATE_DEL		0	gl	Restabelecer modelo predeterminado				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menubutton	DLG_ORGANIZE	BTN_EDIT			60	gl	Ordes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	modaldialog	DLG_ORGANIZE		CMD_SID_ORGANIZER		271	gl	Xestión de modelos				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_DETAIL				0	gl	Detalle				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_HEADER				0	gl	Cabeceira da páxina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_FOOTER				0	gl	Rodapé de páxina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_HEADER				0	gl	Cabeceira de grupo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_FOOTER				0	gl	Rodapé de grupo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_HEADER				0	gl	Cabeceira do informe				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_FOOTER				0	gl	Rodapé de informe				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PROPERTY_CHANGE_NOT_ALLOWED				0	gl	O nome  '#1' xa existe e non pode ser atribuído de novo.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ERROR_WRONG_ARGUMENT				0	gl	Tentou definir un argumento inaceptábel. Teña en conta  '#1' para a definición de argumentos correctos.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ARGUMENT_IS_NULL				0	gl	O elemento non é válido.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDTEXT				0	gl	Campo de etiqueta				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FORMATTEDFIELD				0	gl	Campo de formatado				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_IMAGECONTROL				0	gl	Control da imaxe				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT				0	gl	Informe				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_SHAPE				0	gl	Forma				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDLINE				0	gl	Liña fixa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_PAGE.1	RID_SVXPAGE_PAGE			0	gl	Páxina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_PAGE.1	RID_SVXPAGE_BACKGROUND			0	gl	Fondo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_PAGE	1			50	gl	Volver				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_PAGE	1			50	gl	Páxina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_PAGE	2			50	gl	Fondo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_PAGE				289	gl	Configuración de páxina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND	1			50	gl	Volver				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND	1			50	gl	Fondo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND				289	gl	Configuración da sección				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_CHAR			0	gl	Tipo de letra				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_EFFECTS			0	gl	Efectos do tipo de letra				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_POSITION			0	gl	Posición				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_TWOLN			0	gl	Deseño asiático				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_BACKGROUND			0	gl	Fondo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_ALIGNMENT			0	gl	Aliñamento				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_CHAR	1			50	gl	Volver				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_CHAR	1			50	gl	Carácter				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_CHAR				289	gl	Configuración de caracteres				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINE			0	gl	Liña				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINE_DEF			0	gl	Estilos de liña				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINEEND_DEF			0	gl	Estilos de frecha				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_LINE	1			50	gl	Volver				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_LINE	1			50	gl	Liña				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_LINE				289	gl	Liña				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_FORMAT			0	gl	Formato				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_N			0	gl	Páxina N				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_N_OF_M			0	gl	Páxina N de M 				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_POSITION			0	gl	Posición				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_TOPPAGE			0	gl	Parte superior da páxina (Cabeceira)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_BOTTOMPAGE			0	gl	Parte inferior da páxina (Rodapé)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_MISC			0	gl	Xeral				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedtext	RID_PAGENUMBERS	FL_ALIGNMENT			0	gl	Aliñamento:				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	1			0	gl	Esquerda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	2			0	gl	Centro				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	3			0	gl	Dereita				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	checkbox	RID_PAGENUMBERS	CB_SHOWNUMBERONFIRSTPAGE			0	gl	Mostrar número na primeira páxina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	helpbutton	RID_PAGENUMBERS	PB_HELP			0	gl	~Axuda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	modaldialog	RID_PAGENUMBERS		HID_RPT_PAGENUMBERS_DLG		0	gl	Números de páxina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	string	STR_RPT_PN_PAGE				0	gl	"Páxina " e #PAGENUMBER#				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	string	STR_RPT_PN_PAGE_OF				0	gl	 e " de " e #PAGECOUNT#				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_COND_TYPE	1			0	gl	O valor de campo é				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_COND_TYPE	2			0	gl	A expresión é				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	1			0	gl	entre				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	2			0	gl	non está entre				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	3			0	gl	igual a				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	4			0	gl	diferente de				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	5			0	gl	maior que				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	6			0	gl	menor que				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	7			0	gl	maior que ou igual a				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	8			0	gl	menor que ou igual a				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedtext	WIN_CONDITION	FT_AND			0	gl	e				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	window	WIN_CONDITION	CRTL_FORMAT_PREVIEW	HID_RPT_CRTL_FORMAT_PREVIEW		0	gl	Exemplo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	helpbutton	RID_CONDFORMAT	PB_HELP			0	gl	~Axuda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	modaldialog	RID_CONDFORMAT		HID_RPT_CONDFORMAT_DLG		0	gl	Fomatado condicional				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_NUMBERED_CONDITION				0	gl	Condición $number$				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_COLOR_WHITE				0	gl	Branco				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_CHARCOLOR				0	gl	Cor do tipo de letra				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_CHARBACKGROUND				0	gl	Fondo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_TRANSPARENT				0	gl	Sen enchemento				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_SORTUP			0	gl	Orde ascendente				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_SORTDOWN			0	gl	Orde descendente				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_REMOVE_FILTER_SORT			0	gl	Eliminar ordenación				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_ADD_CONTROL_PAIR			0	gl	Inserir				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedline	ADDFIELD_FL_HELP_SEPARATOR				0	gl	Axuda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedtext	ADDFIELD_HELP_FIELD				0	gl	Realzar os campos que se van inserir na sección seleccionada do modelo, logo premer Inserir ou premer Intro.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	floatingwindow	RID_NAVIGATOR		HID_RPT_NAVIGATOR_DLG		200	gl	Navegador do informe				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	string	RID_STR_FUNCTIONS				200	gl	Funcións				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	string	RID_STR_GROUPS				0	gl	Grupos				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_SORTINGANDGROUPING			0	gl	Ordenar e agrupar...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_PAGEHEADERFOOTER			0	gl	Cabeceira/Rodapé de páxina...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_REPORTHEADERFOOTER			0	gl	Cabeceira/Rodapé de páxina do informe...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_RPT_NEW_FUNCTION			0	gl	Nova función				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER			0	gl	Propiedades...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR2			0	gl	Grupos				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_MOVELABEL			0	gl	Agrupar accións				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_MOVE_UP	HID_RPT_GROUPSORT_MOVE_UP		0	gl	Mover cara a arriba				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_MOVE_DOWN	HID_RPT_GROUPSORT_MOVE_DOWN		0	gl	Mover cara a abaixo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_DELETE	HID_RPT_GROUPSORT_DELETE		0	gl	~Eliminar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR3			0	gl	Propiedades				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_ORDER			0	gl	Ordenar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_ORDER	1			0	gl	Ascendente				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_ORDER	2			0	gl	Descendente				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_HEADER			0	gl	Cabeceira de grupo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_HEADERLST	1			0	gl	Presente				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_HEADERLST	2			0	gl	Non presente				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_FOOTER			0	gl	Rodapé de grupo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_FOOTERLST	1			0	gl	Presente				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_FOOTERLST	2			0	gl	Non presente				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_GROUPON			0	gl	Agrupar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_GROUPONLST	1			0	gl	Cada valor				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_GROUPINTERVAL			0	gl	Intervalo de grupo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_KEEPTOGETHER			0	gl	Manter xuntos				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	1			0	gl	Non				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	2			0	gl	Todo o grupo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	3			0	gl	Co primeiro detalle				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR1			0	gl	Axuda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	floatingwindow	RID_GROUPS_SORTING		HID_RPT_GROUPSSORTING_DLG		0	gl	Ordenar e agrupar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_EXPRESSION				0	gl	Campo/Expresión				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_SORTING				0	gl	Orde de clasificación				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_PREFIXCHARS				0	gl	Caracteres de prefixo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_YEAR				0	gl	Ano				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_QUARTER				0	gl	Trimestre				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_MONTH				0	gl	Mes				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_WEEK				0	gl	Semana				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_DAY				0	gl	Día				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HOUR				0	gl	Hora				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_MINUTE				0	gl	Minuto				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_INTERVAL				0	gl	Intervalo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_FIELD				0	gl	Seleccione un campo ou escriba unha expresión para ordenar ou agrupar.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_HEADER				0	gl	Mostrar unha cabeceira para este grupo?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_FOOTER				0	gl	Mostrar un rodapé para este grupo?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_GROUPON				0	gl	Seleccione un valor ou intervalo de valores que inicie un novo grupo.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_INTERVAL				0	gl	Intervalo ou número de caracteres para agrupar.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_KEEP				0	gl	Manter grupos xuntos nunha páxina?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_SORT				0	gl	Seleccione unha orde ascendente ou descendente. Ascendente significa do A ao Z ou do 0 ao 9				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	checkbox	RID_DATETIME_DLG	CB_DATE			0	gl	Incluír data				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_DATE_FORMAT			0	gl	Formato				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	checkbox	RID_DATETIME_DLG	CB_TIME			0	gl	Incluír hora				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_TIME_FORMAT			0	gl	Formato				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	helpbutton	RID_DATETIME_DLG	PB_HELP			0	gl	~Axuda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	modaldialog	RID_DATETIME_DLG		HID_RPT_DATETIME_DLG		0	gl	Data e Hora				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	gl	Propiedades: 				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	gl	Non se seleccionou ningún elemento de control				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	gl	Selección múltipla				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGECONTROL				0	gl	Control de imaxe				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDTEXT				0	gl	Campo de etiqueta				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDLINE				0	gl	Liña				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FORMATTED				0	gl	Campo formatado				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_SHAPE				0	gl	Forma				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_REPORT				0	gl	Informe				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_SECTION				0	gl	Sección				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FUNCTION				0	gl	Función				2002-02-02 02:02:02

[... 129744 lines stripped ...]


Mime
View raw message