openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From robw...@apache.org
Subject svn commit: r1345665 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/index.html
Date Sun, 03 Jun 2012 13:06:47 GMT
Author: robweir
Date: Sun Jun 3 13:06:47 2012
New Revision: 1345665

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1345665&view=rev
Log:
Added 3.4 links, clean up branding, remove link to openoffice.cz

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/index.html?rev=1345665&r1=1345664&r2=1345665&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/index.html Sun Jun 3 13:06:47 2012
@@ -2,6 +2,7 @@
  <head>
   <meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 
+<script type="text/javascript" src="http://www.openoffice.org/scripts/entourage.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 
  var _gaq = _gaq || [];
@@ -26,45 +27,33 @@
  <img src="http://www.openoffice.cz/themes/ooo2php/logo.png">
 </center>
 
-<p><b>Toto jsou stránky pro vývojáře.<br>
-Portál pro uživatele naleznete na adrese <a href="http://www.OpenOffice.cz/">http://www.OpenOffice.cz/</a></b></p>
 <p>
- OpenOffice.org je plnohodnotný kancelářský balík, který lze provozovat
na všech hlavních
+ Apache OpenOffice je plnohodnotný kancelářský balík, který lze provozovat
na všech hlavních
  operačních systémech a platformách. Obsahuje textový editor Writer, tabulkový
procesor Calc,
  kreslící nástroj Draw a program na tvorbu prezentací Impress. Počeštění
zahrnuje instalační
  program, kompletní uživatelské rozhraní (dialogy, menu, nástrojové tipy,
atd.) včetně nápovědy,
  slovníků pro kontrolu pravopisu, dělení slov a slovníku synonym.
 </p>
 
-<p>OpenOffice.org 2.2 je k dispozici ve více než 80 jazycích, českou verzi
můžete stahovat ze serveru <a href="ftp://ftp.openoffice.cz/2.2">ftp.OpenOffice.cz</a>
nebo <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2">ftp.linux.cz</a>
(také <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2">HTTP přístup</a>):
<a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/OOo_2.2.0_070322_Win32Intel_install_cs.exe">MS
Windows</a>, <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/OOo_2.2.0_LinuxX86_install_cs_rpm.tar.gz">Linux
RPM</a>, <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/OOo_2.2.0_LinuxX86_install_cs_deb.tar.gz">Linux
DEB</a>, <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/OOo_2.2.0_LinuxX86-64_install_cs_rpm.tar.gz">Linux
64bit RPM</a>, <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/OOo_2.2.0_LinuxX86-64_install_cs_deb.tar.gz">Linux
64bit DEB<
 /a>, <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/MacOSX-Intel/OpenOffice.org-2.2.0_cs.dmg">Mac
OS X Intel</a>, <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/MacOSX-PowerPC/OpenOffice.org-2.2.0_cs.dmg">Mac
OS X PowerPC</a>. K dispozici jsou také samostatné jazykové balíčky (každý
uživatel může používat OOo ve svém oblíbeném jazyce).</p>
+<p>Apache OpenOffice 3.4 českou verzi můžete stahovat ze serveru:
+	<ul>
+		<li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/cs/3.4.0/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Win_x86_install_cs.exe/download">MS
Windows</a></li>
+		<li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/cs/3.4.0/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Linux_x86_install-rpm_cs.tar.gz/download"</a></li>
+		<li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/cs/3.4.0/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Linux_x86_install-deb_cs.tar.gz/download">Linux
DEB</a></li>
+		<l><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/cs/3.4.0/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Linux_x86-64_install-rpm_cs.tar.gz/download">Linux
64bit RPM</a></li>
+		<li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/cs/3.4.0/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Linux_x86-64_install-deb_cs.tar.gz/download">Linux
64bit DEB</a></li>
+		<li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/cs/3.4.0/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_MacOS_x86_install_cs.dmg/download">Mac
OS X Intel</a></li>
+	<ul>
+	</p>
+	
 
 </p>
 
 <p>
- Hledá se někdo, kdo je schopen zkompilovat a dále podporovat OpenOffice.org i&nbsp;pod
ostatními
+ Hledá se někdo, kdo je schopen zkompilovat a dále podporovat Apache OpenOffice
i&nbsp;pod ostatními
  oficiálně podporovanými platformami (IRIX apod.).
 </p>
 
-<p>
- Náš projekt sponzorují a organizovat pomáhají společnosti <a
- href="http://www.novell.cz/">Novell-Praha, s.r.o.</a> a <a href="http://www.sun.cz/">Sun
- Microsystems Czech, spol. s r.o.</a>. Děkujeme! Informace o dalších sponzorech
našeho projektu
- získáte na <a href="/sponsorship.html">sponzorské stránce</a>.
-</p>
-<h4>Novinky</h4>
-
-<table>
-  <tr><td><b>30. 3. 2007</b></td>
-   <td><a href="/news/20070330.html">OpenOffice.org 2.2</a></td></tr>
-  <tr><td><b>15. 3. 2006</b></td>
-   <td><a href="/news/20060315.html">OpenOffice.org 2.0.2</a></td></tr>
-  <tr><td><b>18. 10. 2005</b></td>
-   <td><a href="/news/20051018.html">OpenOffice.org 2.0</a></td></tr>
-  <tr><td><b>2. 3. 2005</b></td>
-   <td><a href="/news/20050302.html">OpenOffice.org 2.0 Beta</a></td></tr>
-  <tr><td><b>21. 12. 2004</b></td>
-   <td><a href="/news/20041221.html">OpenOffice.org 1.1.4</a></td></tr>
-</table>
 <a href="/news/index.html">další novinky...</a>
 
   </td>
@@ -73,12 +62,7 @@ Portál pro uživatele naleznete na 
 	<tr><td bgcolor="#00315A"><font size=-1 color="white"><b>Projekt</b></font></td></tr>
 	<tr><td bgcolor="#dddddd" style="padding: 5px;"><font size=-1 color="black">
 	   <a href="/index.html">Úvod</a><br>
-	   <a href="/people.html">O nás</a><br>
-	   <a href="/sponsorship.html">Sponzoring</a><br>
-	</font></td></tr>
-	<tr><td bgcolor="#00315A"><font size=-1 color="white"><b>Pro uživatele</b></font></td></tr>
-	<tr><td bgcolor="#dddddd" style="padding: 5px;"><font size=-1 color="black">
-	   <a href="http://www.OpenOffice.cz">Portál www.OpenOffice.cz</a><br>
+	   <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/">O nás</a><br>
 	</font></td></tr>
 	<tr><td bgcolor="#00315A" ><font size=-1 color="white"><b>Pro vývojáře</b></font></td></tr>
 	<tr><td bgcolor="#dddddd" style="padding: 5px;"><font size=-1 color="black">Mime
View raw message