openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ris...@apache.org
Subject svn commit: r1350920 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkaisutiedot.html
Date Sat, 16 Jun 2012 13:26:03 GMT
Author: ristoi
Date: Sat Jun 16 13:26:02 2012
New Revision: 1350920

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1350920&view=rev
Log:
CVE-2012-0037-rivejä

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkaisutiedot.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkaisutiedot.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkaisutiedot.html?rev=1350920&r1=1350919&r2=1350920&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkaisutiedot.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkaisutiedot.html Sat Jun 16 13:26:02 2012
@@ -23,8 +23,8 @@
 <body>
 <div id="fiheader">
 	<div id="fipositioner">
-		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle
OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
-		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+		<!--<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle
OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1> -->
 
 	</div>
 </div>
@@ -109,6 +109,17 @@ julkaisut versiosta 2.2 lähtien.</p>
   Jos lisäosa lakkaa päivityksen yhteydessä toimimasta, se kannattaa päivittää
uudempaan versioon.
  </li>
  <li>
+  <strong>Paikkaukset tietoturvaongelmiin:</strong>
+	 <ul>
+		 <li>
+			 <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2012-0037.html">CVE-2012-0037</a>:

+			 OpenOffice.orgin tietovuotohaavaoittuvuus
+			 <br><a href="http://www.openoffice.org/fi/tt/CVE-2012-0037.html">suomeksi</a>

+		 </li>
+	 </ul>
+ </li>
+	
+ <li>
   <strong>Korjatut tietoturvaongelmat:</strong>
   <ul>
    <li>Mime
View raw message