openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1359001 - /incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf
Date Mon, 09 Jul 2012 09:40:43 GMT
Author: jsc
Date: Mon Jul  9 09:40:42 2012
New Revision: 1359001

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1359001&view=rev
Log:
#119329# merge update translation for Finnish from AOO34 branch

Patch By: Risto Jääskeläinen 
Reviewed By: jsc


Modified:
    incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf

Modified: incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf?rev=1359001&r1=1359000&r2=1359001&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf Mon Jul  9 09:40:42 2012
@@ -2812,7 +2812,7 @@ cui	source\options\optcolor.src	0	string
 cui	source\options\optcolor.src	0	string	RID_SVXPAGE_COLORCONFIG.CT_COLORCONFIG	ST_UIELEM
		8	fi	Käyttöliittymäelementit				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optcolor.src	0	string	RID_SVXPAGE_COLORCONFIG.CT_COLORCONFIG	ST_COLSET
		8	fi	Väriasetus				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optcolor.src	0	string	RID_SVXPAGE_COLORCONFIG.CT_COLORCONFIG	ST_PREVIEW
		0	fi	Esikatselu				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optcolor.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_COLORCONFIG.CT_COLORCONFIG.WN_SCROLL
FT_GENERAL			0	fi	Yleiset				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optcolor.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_COLORCONFIG.CT_COLORCONFIG.WN_SCROLL
FT_GENERAL			0	fi	Yleinen				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optcolor.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_COLORCONFIG.CT_COLORCONFIG.WN_SCROLL
FT_DOCCOLOR			0	fi	Asiakirjan tausta				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optcolor.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_COLORCONFIG.CT_COLORCONFIG.WN_SCROLL
CB_DOCBOUND			0	fi	Tekstin rajat				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optcolor.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_COLORCONFIG.CT_COLORCONFIG.WN_SCROLL
FT_APPBACKGROUND			0	fi	Sovelluksen tausta				20120314 15:13:33
@@ -46625,7 +46625,7 @@ helpcontent2	source\text\shared\01\06140
 helpcontent2	source\text\shared\01\06140500.xhp	0	help	tit				0	fi	Tapahtumat				20120314
15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\06140500.xhp	0	help	bm_id3152427				0	fi	\<bookmark_value\>mukauttaminen;
tapahtumat\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>tapahtumat;mukauttaminen\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>customizing;
events\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>events; customizing\</bookmark_value\>
			20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\06140500.xhp	0	help	hd_id3152427	1			0	fi	\<link href=\"text/shared/01/06140500.xhp\"
name=\"Tapahtumat\"\>Tapahtumat\</link\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\shared\01\06140500.xhp	0	help	par_id3152937	2			0	fi	\<ahelp
hid=\"HID_CONFIG_EVENT\"\>Liitetään makro ohjelman tapahtumaan. Liitetty makro käynnistyy
joka kerta, kun valittu tapahtuma esiintyy.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\shared\01\06140500.xhp	0	help	par_id3152937	2			0	fi	\<variable
id=\"assignaction\"\>\<ahelp hid=\"HID_CONFIG_EVENT\"\>Liitetään makro ohjelman
tapahtumaan. Liitetty makro käynnistyy joka kerta, kun valittu tapahtuma esiintyy.\</ahelp\>\</variable\>
			20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\06140500.xhp	0	help	par_id317748820				0	fi	Kaikki valintaikkunan
toiminnot eivät ole käytettävissä, jos se avataan laskentataulukon Muokkaa-Taulukko-valikosta.
			20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\06140500.xhp	0	help	par_idN1060A				0	fi	Tallenna kohteeseen
			20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\06140500.xhp	0	help	par_idN1060E				0	fi	\<ahelp hid=\"705547787\"\>Valitaan
ensin, mihin tapahtumaan sidottu makro tallennetaan, käsiteltävään asiakirjaanko
vaiko %PRODUCTNAMEiin.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
@@ -60973,7 +60973,7 @@ helpcontent2	source\text\simpress\01\040
 helpcontent2	source\text\simpress\01\04040000m.xhp	0	help	par_id3150791	2			0	fi	\<ahelp
hid=\".uno:InsertColumns\"\>Luodaan uusia sarakkeita aktiivisesta solusta vasemmalle.\</ahelp\>
Sarakkeiden lukumäärä on sama kuin valinnassa. Vanhat sarakkeet siirtyvät oikealle.
			20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\simpress\01\04040000m.xhp	0	help	par_id0916200811234668				0	fi
Solun kohdevalikosta valitse \<emph\>Lisää - Sarakkeet\</emph\>				20120314
15:13:33
 helpcontent2	source\text\simpress\01\04080100.xhp	0	help	tit				0	fi	Taulukko				20120314
15:13:33
-helpcontent2	source\text\simpress\01\04080100.xhp	0	help	hd_id3148576	1			0	fi	Taulukko	
		20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\04080100.xhp	0	help	hd_id3148576	1			0	fi	\<link
href=\"text/shared/01/04080100.xhp\"\>Taulukko\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\simpress\01\04080100.xhp	0	help	par_id3146975	2			0	fi	\<variable
id=\"tabelletext\"\>\<ahelp hid=\".\"\>Lisätään uusi taulukko käsiteltävälle
dialle tai sivulle.\</ahelp\>\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\simpress\01\04110000.xhp	0	help	tit				0	fi	Lisää tiedosto
			20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\simpress\01\04110000.xhp	0	help	bm_id3153728				0	fi	\<bookmark_value\>tiedostot;
lisääminen\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>lisääminen; tiedostot\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>HTML;
tiedostojen lisäys\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>files; inserting\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>inserting;
files\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>HTML; inserting files\</bookmark_value\>
			20120314 15:13:33
@@ -65504,7 +65504,7 @@ officecfg	registry\data\org\openoffice\O
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\BibliographyCommands.xcu	0	value	..BibliographyCommands.UserInterface.Commands..uno:Bib/Mapping
Label			0	fi	~Sarakejärjestys...				20120314 15:13:33
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\BibliographyCommands.xcu	0	value	..BibliographyCommands.UserInterface.Commands..uno:Bib/standardFilter
Label			0	fi	~Suodatin...				20120314 15:13:33
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\BibliographyCommands.xcu	0	value	..BibliographyCommands.UserInterface.Commands..uno:Bib/DeleteRecord
Label			0	fi	Poista ti~etue				20120314 15:13:33
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\BibliographyCommands.xcu	0	value	..BibliographyCommands.UserInterface.Commands..uno:Bib/InsertRecord
Label			0	fi	~Nauhoita muutoshistoria				20120314 15:13:33
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\BibliographyCommands.xcu	0	value	..BibliographyCommands.UserInterface.Commands..uno:Bib/InsertRecord
Label			0	fi	~Tietue				20120314 15:13:33
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\BibliographyCommands.xcu	0	value	..BibliographyCommands.UserInterface.Commands..uno:Bib/sdbsource
Label			0	fi	~Valitse tietolähde...				20120314 15:13:33
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\BibliographyCommands.xcu	0	value	..BibliographyCommands.UserInterface.Commands..uno:Bib/source
Label			0	fi	Taulu				20120314 15:13:33
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\BibliographyCommands.xcu	0	value	..BibliographyCommands.UserInterface.Commands..uno:Bib/query
Label			0	fi	Etsittävä				20120314 15:13:33
@@ -66258,7 +66258,7 @@ officecfg	registry\data\org\openoffice\O
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DrawImpressCommands.xcu	0	value	..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:LineCircleArrow
Label			0	fi	Viiva, päissä ympyrä ja nuoli				20120314 15:13:33
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DrawImpressCommands.xcu	0	value	..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:LineArrowSquare
Label			0	fi	Viiva, päissä nuoli ja neliö				20120314 15:13:33
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DrawImpressCommands.xcu	0	value	..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:LineSquareArrow
Label			0	fi	Viiva, päissä neliö ja nuoli				20120314 15:13:33
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DrawImpressCommands.xcu	0	value	..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Mirror
Label			0	fi	~Käännä				20120314 15:13:33
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DrawImpressCommands.xcu	0	value	..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Mirror
Label			0	fi	Käännä				20120314 15:13:33
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DrawImpressCommands.xcu	0	value	..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:InsertMasterPage
Label			0	fi	Uusi pohja				20120314 15:13:33
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DrawImpressCommands.xcu	0	value	..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:DeleteMasterPage
Label			0	fi	Poista pohja				20120314 15:13:33
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DrawImpressCommands.xcu	0	value	..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:RenameMasterPage
Label			0	fi	Nimeä pohja uudelleen				20120314 15:13:33
@@ -68687,7 +68687,7 @@ sc	source\ui\src\filter.src	0	stringlist
 sc	source\ui\src\filter.src	0	stringlist	RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1	8			0	fi	Pienin				20120314
15:13:33
 sc	source\ui\src\filter.src	0	stringlist	RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1	9			0	fi	Suurin %				20120314
15:13:33
 sc	source\ui\src\filter.src	0	stringlist	RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1	10			0	fi	Pienin %			
20120314 15:13:33
-sc	source\ui\src\filter.src	0	stringlist	RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1	11			0	fi	sisältää
			20120314 15:13:33
+sc	source\ui\src\filter.src	0	stringlist	RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1	11			0	fi	Sisältää
			20120314 15:13:33
 sc	source\ui\src\filter.src	0	stringlist	RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1	12			0	fi	Ei sisällä
			20120314 15:13:33
 sc	source\ui\src\filter.src	0	stringlist	RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1	13			0	fi	Alkaa				20120314
15:13:33
 sc	source\ui\src\filter.src	0	stringlist	RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1	14			0	fi	Ei ala				20120314
15:13:33
@@ -72306,6 +72306,7 @@ desktop	source\app\desktop.src	0	string	
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_LANGUAGE_MISSING				0	fi	Käyttöliittymän
kielen määrittäminen ei onnistu.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_NO_SERVICE				0	fi	Komponenttien
hallinta ei ole käytettävissä.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_NO_CFG_SERVICE				0	fi	Asetuspalvelua
ei ole käytettävissä.				20120314 15:13:33
+desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_MULTISESSION				0	fi	Sinulla on
toinen instanssi käynnissä eri istunnossa. Sulje tuo instanssi ja yritä uudestaan.
			20120702 11:48:29
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_ASK_START_SETUP_MANUALLY				0	fi	Käynnistä
asennusohjelma korjataksesi asennuksen CD-levyltä tai asennuspaketit sisältävästä
kansiosta.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_CONFIG_ERR_SETTINGS_INCOMPLETE				0	fi	Käynnistysasetukset
ovat epätäydelliset keskitettyjen etäasetusten saantia varten. 				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_CONFIG_ERR_CANNOT_CONNECT				0	fi	Yhteyttä
keskitettyihin etäasetuksiin ei saatu muodostettua. 				20120314 15:13:33Mime
View raw message