openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1359024 [4/8] - in /incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source: de/localize.sdf es/localize.sdf fr/localize.sdf gl/localize.sdf hu/localize.sdf km/localize.sdf nl/localize.sdf pt-BR/localize.sdf ru/localize.sdf sk/localize.sdf
Date Mon, 09 Jul 2012 10:17:33 GMT
Modified: incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/gl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/gl/localize.sdf?rev=1359024&r1=1359023&r2=1359024&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/gl/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/gl/localize.sdf Mon Jul  9 10:17:27 2012
@@ -2237,22 +2237,22 @@ cui	source\dialogs\charmap.src	0	fixedte
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_CHARMAP	FT_SYMBOLE			38	gl	Caracteres:				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	pushbutton	RID_SVXDLG_CHARMAP	BTN_DELETE			50	gl	~Eliminar				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	modaldialog	RID_SVXDLG_CHARMAP		CMD_SID_CHARMAP		297	gl	Caracteres especiais				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	modaldialog	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER				0	gl	Color Picker				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	imagebutton	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	PB_PICKER		0	0	gl	-		Pick a color from the document		20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	modaldialog	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER				0	gl	Selector de cor				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	imagebutton	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	PB_PICKER		0	0	gl	-		Seleccione unha cor do documento		20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_RGB			0	gl	RGB				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_RED			0	gl	~Red				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_GREEN			0	gl	~Green				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BLUE			0	gl	~Blue				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_RED			0	gl	~Vermello				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_GREEN			0	gl	Ver~de				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BLUE			0	gl	~Azul				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HEX			0	gl	Hex ~#				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_HSB			0	gl	HSB				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HUE			0	gl	H~ue				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_SATURATION			0	gl	~Saturation				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BRIGHTNESS			0	gl	Bright~ness				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HUE			0	gl	Mat~iz				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_SATURATION			0	gl	~Saturación				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BRIGHTNESS			0	gl	~Brillo				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_CMYK			0	gl	CMYK				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_CYAN			0	gl	~Cyan				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_MAGENTA			0	gl	~Magenta				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_YELLOW			0	gl	~Yellow				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_KEY			0	gl	~Key				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_CYAN			0	gl	~Cián				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_MAGENTA			0	gl	~Maxenta				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_YELLOW			0	gl	~Amarelo				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_KEY			0	gl	~Chave				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_WORD			42	gl	Orixi~nal				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_NEWWORD			42	gl	~Palabra				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_SUGGESTION			42	gl	S~uxestións				20120314 15:13:33
@@ -2991,8 +2991,8 @@ cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedte
 cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedtext	OFA_TP_LANGUAGES	FT_COMPLEX_LANG			108	gl	C~TL				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CURRENT_DOC			125	gl	Só para o documento actual				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedline	OFA_TP_LANGUAGES	FL_ENHANCED			248	gl	Compatibilidade mellorada para idiomas				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_ASIANSUPPORT			236	gl	Show UI elements for East Asia~n writings				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CTLSUPPORT			236	gl	Show UI elements for B~i-Directional writing				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_ASIANSUPPORT			236	gl	Amosar elementos da IU para escrituras do leste asiático				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CTLSUPPORT			236	gl	Amosar elementos da IU para escritura b~idireccional				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	infobox	RID_SVX_MSGBOX_LANGUAGE_RESTART				260	gl	Actualizouse a configuración de idioma da interface de usuario e entrará en vigor a próxima vez que inicie %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	fixedtext	RID_SFXPAGE_GENERAL	FT_COMPANY			0	gl	~Empresa				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	fixedtext	RID_SFXPAGE_GENERAL	FT_NAME			0	gl	~Nome/Apelidos/Iniciais				20120314 15:13:33
@@ -3010,7 +3010,7 @@ cui	source\options\optgenrl.src	0	checkb
 cui	source\options\optgenrl.src	0	string	RID_SFXPAGE_GENERAL	STR_US_STATE			236	gl	Cidade/País/CP				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	string	RID_SFXPAGE_GENERAL	STR_QUERY_REG			236	gl	Teña en conta que a rúa, o CP e a cidade se utilizan para xerar a chave de rexistro. Non poderá alterar os datos do usuario de novo ata que conclúa o rexistro. Desexa modificar os datos do usuario agora?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	tabpage	RID_SFXPAGE_GENERAL		HID_OPTIONS_GENERAL		260	gl	Datos do usuario				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgenrl.src	0	querybox	RID_SVXQB_CHANGEDATA				0	gl	The User Data have been changed.\nDo you really want to change your User Data?				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgenrl.src	0	querybox	RID_SVXQB_CHANGEDATA				0	gl	Os datos do usuario cambiaron.\nQuere cambiar os seus datos de usuario?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE1			30	gl	Tamaño ~1				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE2			30	gl	Tamaño ~2				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE3			30	gl	Tamaño ~3				20120314 15:13:33
@@ -4295,16 +4295,16 @@ cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedt
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_LINE	TSB_CENTER_START			57	gl	Ce~ntro				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_LINE	TSB_CENTER_END			57	gl	C~entro				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_LINE	CBX_SYNCHRONIZE			118	gl	Sincroni~zar extremos				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE	FL_EDGE_STYLE			130	gl	Corner and cap styles				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_EDGE_STYLE			118	gl	~Corner style				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE	FL_EDGE_STYLE			130	gl	Estilos de cantos e topes				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_EDGE_STYLE			118	gl	Estilo de ~canto				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	1			0	gl	Arredondado				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	2			0	gl	- ningún -				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	3			0	gl	Cortado				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	4			0	gl	Biselado				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_CAP_STYLE			118	gl	Ca~p style				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	1			0	gl	Flat				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	2			0	gl	Round				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	3			0	gl	Square				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_CAP_STYLE			118	gl	Estilo do to~pe				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	1			0	gl	Simple				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	2			0	gl	Redondo				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	3			0	gl	Cadrado				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE	FL_SYMBOL_FORMAT			130	gl	Icona				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	menuitem	RID_SVXPAGE_LINE.MB_SYMBOL_BITMAP	MN_SYMBOLS_NONE			0	gl	Sen símbolo				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	menuitem	RID_SVXPAGE_LINE.MB_SYMBOL_BITMAP	MN_SYMBOLS_AUTO			0	gl	Automático				20120314 15:13:33
@@ -4617,272 +4617,272 @@ basic	source\sbx\format.src	0	string	STR
 basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_YES				0	gl	Si				20120314 15:13:33
 basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_NO				0	gl	Non				20120314 15:13:33
 basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_CURRENCY				0	gl	@0.00 $;@(0.00 $)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	RID_CALLDLG				0	gl	Dynamic Link No. 				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	RID_CALLDLG				0	gl	Ligazón dinámica núm. 				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	1			110	gl	VCLTestTool				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	4			110	gl	©1995-2010 Oracle				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_TT_ABOUT_DIALOG				120	gl	About VCLTestTool				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_FIND_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			30	gl	~Text				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_OK			50	gl	~Find				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_CANCEL			50	gl	~Cancel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_FIND_DIALOG				185	gl	Testtool: Find Text				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			55	gl	~Search for				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT2			55	gl	~Replace by				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_OK			50	gl	~Replace				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_CANCEL			50	gl	~Cancel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_REPLACE_DIALOG				185	gl	Testtool: Replace Text				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOPRINTERERROR				0	gl	The print function is not available!				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTLOAD				0	gl	Library cannot be loaded!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTSAVE				0	gl	Library cannot be saved!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_NOMAINPGM				0	gl	This window does not contain a main program!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_READERROR				0	gl	File cannot be read!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_WRITEERROR				0	gl	File cannot be saved!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_PATTERNNOTFOUND				0	gl	Search key not found!			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_INVALID_VALUE				0	gl	The value is invalid and cannot be set.			Testtool Error	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKSAVEERROR				0	gl	Error saving files! Run anyway?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_SAVE				0	gl	File has been changed. Save?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_AND_DISKCHANGE_SAVE				0	gl	File has been changed on data medium\nand in the Editor. Save?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DISKCHANGE_SAVE				0	gl	File has been changed on data medium.\nOverwrite?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKRELOAD				0	gl	File has been changed on data medium. Reload?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKDIRTYRELOAD				0	gl	File has been changed on data medium\nand in the Editor. Reload?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_RUNNING				0	gl	BASIC is still running! Exit anyway?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_LOSS_OF_INFORMATION				0	gl	Saving in an external format causes information loss.			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOT_YET_IMPLEMENTED				0	gl	Not yet implemented				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING1				0	gl	Warning 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR1				0	gl	Error 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR2				0	gl	 in line 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NO_LONGNAME				0	gl	No entries in Hid.Lst				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING_PREFIX				0	gl	Warning: 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_OBJECT				0	gl	Object				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_EDIT_VAR				0	gl	Edit ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	4			110	gl	©2012 Apache Software				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_TT_ABOUT_DIALOG				120	gl	Sobre VCLTestToo				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_FIND_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			30	gl	~Texto				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_OK			50	gl	~Atopar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_CANCEL			50	gl	~Cancelar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_FIND_DIALOG				185	gl	Testtool: Atopar texto				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			55	gl	Bu~scar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT2			55	gl	Substituí~r con				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_OK			50	gl	Substituí~r				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_CANCEL			50	gl	~Cancelar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_REPLACE_DIALOG				185	gl	Testtool: Substituír texto				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOPRINTERERROR				0	gl	A función de impresión non está dispoñíbel!				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTLOAD				0	gl	Non se pode cargar a biblioteca!			Erro de Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTSAVE				0	gl	A biblioteca non se pode gardar!			Erro de Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_NOMAINPGM				0	gl	Esta xanela non contén un programa principal!			Erro de Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_READERROR				0	gl	O ficheiro non se pode ler!			O ficheiro non se pode ler!	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_WRITEERROR				0	gl	O ficheiro non se pode gardar!			Erro de Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_PATTERNNOTFOUND				0	gl	A clave buscada non se atopou!			Erro de Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_INVALID_VALUE				0	gl	O valor non é correcto e non se pode aplicar.			Erro de Testool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKSAVEERROR				0	gl	Produciuse un erro gardando ficheiro! Executalo igualmente?			Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_SAVE				0	gl	O ficheiro cambiou. Gardar?			Testool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_AND_DISKCHANGE_SAVE				0	gl	O ficheiro cambiou na unidade de datos\ne no Editor. Gardar?			Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DISKCHANGE_SAVE				0	gl	O ficheiro cambiou na unidade de datos.\nSobreescribir?			Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKRELOAD				0	gl	O ficheiro cambiou na unidade de datos. Recargar?			Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKDIRTYRELOAD				0	gl	O ficheiro cambiou na unidade de datos\ne no Editor. Recargar?			Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_RUNNING				0	gl	BASIC aínda está en execución! Saír de todas maneiras?			Testool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_LOSS_OF_INFORMATION				0	gl	Gardalo nun formato externo produce a perda de información.			Testtool	20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOT_YET_IMPLEMENTED				0	gl	Aínda non implementado				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING1				0	gl	Aviso 				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR1				0	gl	Erro 				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR2				0	gl	 en liña 				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NO_LONGNAME				0	gl	Non hai entradas en Hid.Lst				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING_PREFIX				0	gl	Aviso: 				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_OBJECT				0	gl	Obxecto				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_EDIT_VAR				0	gl	Editar ($Arg1)				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME				0	gl	Testtool				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME2				0	gl	VCLTestTool				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_BREAK				0	gl	Break				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_RUN				0	gl	Run				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NONAME				0	gl	Unnamed				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LOADDLG				0	gl	Testtool: Load File				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_SAVEDLG				0	gl	Testtool: Save File				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_BASFILTER				0	gl	Source files (*.BAS)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_INCFILTER				0	gl	Include files (*.INC)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LIBFILTER				0	gl	Libraries (*.SB)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_RESFILTER				0	gl	Result files (*.RES)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_TXTFILTER				0	gl	Results as text file (*.TXT)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PAGE				0	gl	Page 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PRINTMSG				0	gl	Printout of 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CONTINUE				0	gl	Continue				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CANCEL				0	gl	Cancel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_DISASWIN				0	gl	Disassembly				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPFILE			0	gl	~File				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPEDIT			0	gl	~Edit				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPRUN			0	gl	~Program				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPWINDOW			0	gl	~Window				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPHELP			0	gl	~Help				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILENEW			0	gl	~New				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEOPEN			0	gl	~Open...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILECLOSE			0	gl	~Close				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVE			0	gl	~Save				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVEAS			0	gl	Save~ As...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILELOADLIB			0	gl	~Load Library...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVELIB			0	gl	Save Li~brary...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEPRINT			0	gl	~Print				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESETUP			0	gl	P~rinter Setting...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_QUIT			0	gl	~Exit				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITUNDO			0	gl	~Undo				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREDO			0	gl	~Redo				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCUT			0	gl	~Cut				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCOPY			0	gl	~Copy				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITPASTE			0	gl	~Paste				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITDEL			0	gl	~Delete				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITSEARCH			0	gl	~Find...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPLACE			0	gl	~Replace...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPEAT			0	gl	Repeat S~earch				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNCOMPILE			0	gl	~Compile				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNDISAS			0	gl	~Disassemble				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTART			0	gl	~Start				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPINTO			0	gl	~Single Step				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPOVER			0	gl	Si~ngle Step over Procedure				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_TOGLEBRKPNT			0	gl	Set / Delete Break Point				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNBREAK			0	gl	~Break				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTOP			0	gl	~Stop				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNNEXTERR			0	gl	~Next Error				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNPREVERR			0	gl	~Previous Error				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	RID_TT_EXTRAS_NAME				0	gl	E~xtra				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_TT_EXTRAS	RID_OPTIONS			0	gl	~Settings				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_HELP				0	gl	~About...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_PRINT_DIALOG	RID_TEXT			146	gl	Print 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_PRINT_DIALOG	RID_CANCEL			47	gl	Cancel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_PRINT_DIALOG				171	gl	Testtool: Print File				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_GEN			0	gl	Generic				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_PRO			0	gl	Profile				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_CRA			0	gl	Crashreport				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_BREAK				0	gl	Interromper				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_RUN				0	gl	Executar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NONAME				0	gl	Sen nome				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LOADDLG				0	gl	Testtool: Cargar ficheiro				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_SAVEDLG				0	gl	Testtool: Gardar ficheiro				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_BASFILTER				0	gl	Ficheiros de orixe (*.BAS)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_INCFILTER				0	gl	Incluír ficheiros (*.INC)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LIBFILTER				0	gl	Bibliotecas (*.SB)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_RESFILTER				0	gl	Ficheiros de resultado (*.RES)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_TXTFILTER				0	gl	Resultados como ficheiros de texto (*.TXT)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PAGE				0	gl	Páxina 				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PRINTMSG				0	gl	Saída de 				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CONTINUE				0	gl	Continuar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CANCEL				0	gl	Cancelar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_DISASWIN				0	gl	Desmontado				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPFILE			0	gl	~Ficheiro				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPEDIT			0	gl	~Editar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPRUN			0	gl	~Programa				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPWINDOW			0	gl	~Xanela				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPHELP			0	gl	~Axuda				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILENEW			0	gl	~Novo				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEOPEN			0	gl	~Abrir...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILECLOSE			0	gl	~Pechar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVE			0	gl	~Gardar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVEAS			0	gl	G~ardar como...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILELOADLIB			0	gl	~Cargar a biblioteca...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVELIB			0	gl	Gardar a bi~blioteca...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEPRINT			0	gl	Im~primir				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESETUP			0	gl	C~onfiguración da impresora...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_QUIT			0	gl	~Saír				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITUNDO			0	gl	~Desfacer				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREDO			0	gl	~Refacer				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCUT			0	gl	~Cortar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCOPY			0	gl	Co~piar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITPASTE			0	gl	~Pegar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITDEL			0	gl	~Eliminar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITSEARCH			0	gl	~Atopar...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPLACE			0	gl	~Substituír...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPEAT			0	gl	Repetir bu~sca				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNCOMPILE			0	gl	~Compilar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNDISAS			0	gl	~Descompilar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTART			0	gl	~Iniciar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPINTO			0	gl	~Paso a paso				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPOVER			0	gl	Procedeme~nto paso a paso				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_TOGLEBRKPNT			0	gl	Establecer / Eliminar punto de quebra				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNBREAK			0	gl	Que~brar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTOP			0	gl	~Parar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNNEXTERR			0	gl	Erro ~seguinte				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNPREVERR			0	gl	~Erro anterior				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	string	RID_TT_EXTRAS_NAME				0	gl	~Adicional				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_TT_EXTRAS	RID_OPTIONS			0	gl	~Configuración				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_HELP				0	gl	~Sobre...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_PRINT_DIALOG	RID_TEXT			146	gl	Imprimir 				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_PRINT_DIALOG	RID_CANCEL			47	gl	Cancelar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_PRINT_DIALOG				171	gl	Testtool: Imprimir ficheiro				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_GEN			0	gl	Xenérico				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_PRO			0	gl	Perfil				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_CRA			0	gl	Informe de falla				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_MIS			0	gl	Misc				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_FON			0	gl	Font				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	tabdialog	IDD_OPTIONS_DLG				248	gl	Settings				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_AREA			228	gl	Area				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_AREA			40	gl	New				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PD_DEL_AREA			40	gl	Delete				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_VALUE			228	gl	Setting				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_SELECT_FILE			40	gl	Path ...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_VALUE			40	gl	New				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_DEL_VALUE			40	gl	Delete				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	RID_FL_PROFILE			22	gl	Profile				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PB_NEW_PROFILE			40	gl	New				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PD_DEL_PROFILE			40	gl	Delete				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	FL_DIRECTORIES			230	gl	Profile settings				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	LOG_TEXT			86	gl	Log base directory				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	BASIS_TEXT			86	gl	Base directory				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	HID_CHECK			86	gl	Default HID directory				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_FON			0	gl	Tipo de letra				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	tabdialog	IDD_OPTIONS_DLG				248	gl	Configuración				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_AREA			228	gl	Área				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_AREA			40	gl	Novo				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PD_DEL_AREA			40	gl	Eliminar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_VALUE			228	gl	Opción				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_SELECT_FILE			40	gl	Camiño ...				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_VALUE			40	gl	Novo				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_DEL_VALUE			40	gl	Eliminar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	RID_FL_PROFILE			22	gl	Perfil				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PB_NEW_PROFILE			40	gl	Novo				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PD_DEL_PROFILE			40	gl	Eliminar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	FL_DIRECTORIES			230	gl	Configuración de perfil				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	LOG_TEXT			86	gl	Cartafol base de rexistro				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	BASIS_TEXT			86	gl	Cartafol base				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	HID_CHECK			86	gl	Cartafol predeterminado de HID				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	LOG_SET			12	gl	...				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	BASIS_SET			12	gl	...				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	HID_SET			12	gl	...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTORELOAD			115	gl	AutoReload				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTOSAVE			115	gl	Save before execute				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_STOPONSYNTAXERRORS			115	gl	Stop on Syntax Errors				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_CRASH	FL_CRASHREPORT			230	gl	Crashreport				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_USEPROXY			120	gl	Use Proxy				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRHOST			30	gl	Host				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRPORT			30	gl	Port				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_ALLOWCONTACT			120	gl	Allow Contact				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_EMAIL			30	gl	EMail				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_COMMUNICATION			230	gl	Communication				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_HOST			30	gl	Host				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_TTPORT			70	gl	Testtool Port				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_UNOPORT			70	gl	Remote UNO Port				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_OTHER			230	gl	Other settings				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	TIMEOUT_TEXT			70	gl	Server Timeout				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_LRU			70	gl	Max LRU Files				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_PROGDIR			76	gl	OOo Program Dir				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTORELOAD			115	gl	Recarga automática				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTOSAVE			115	gl	Gardar antes de executar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_STOPONSYNTAXERRORS			115	gl	Parar nos erros de sintaxe				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_CRASH	FL_CRASHREPORT			230	gl	Informe de falla				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_USEPROXY			120	gl	Utilizar Proxy				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRHOST			30	gl	Servidor				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRPORT			30	gl	Porto				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_ALLOWCONTACT			120	gl	Permitir contacto				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_EMAIL			30	gl	Correo electrónico				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_COMMUNICATION			230	gl	Comunicación				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_HOST			30	gl	Servidor				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_TTPORT			70	gl	Porto de Testtool				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_UNOPORT			70	gl	Porto remoto UNO				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_OTHER			230	gl	Outra configuración				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	TIMEOUT_TEXT			70	gl	Tempo de espera do servidor				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_LRU			70	gl	Ficheiros máx. LRU				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_PROGDIR			76	gl	Cartafol do programa OOo				20120314 15:13:33
 basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_MISC	PB_PROGDIR			12	gl	...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTNAME			123	gl	Type				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSTYLE			65	gl	Typeface				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSIZE			29	gl	Size				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_CONTROLS			128	gl	Controls				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_SLOTS			128	gl	Slots				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_KOPIEREN			40	gl	Copy				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_BENENNEN			40	gl	Name				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_SELECTALL			40	gl	Select all				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_OK_CLOSE			40	gl	Close				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	IDD_DISPLAY_HID				261	gl	Display HId				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NAME			40	gl	Name				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_CONTENT			40	gl	Content				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NEW_CONTENT			40	gl	New content				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NAME_VALUE			111	gl	Name of variable				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_CONTENT_VALUE			111	gl	Previous contents				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_T			40	gl	True				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_F			40	gl	False				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	edit	IDD_EDIT_VAR	RID_ED_NEW_STRING			111	gl	Edit				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_EDIT_VAR				171	gl	Edit variable				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	WORK			155	gl	Slot IDs				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	FILENAME			155	gl	File.win				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	LOAD_CONF				156	gl	Reading Configuration Files				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_PROG_START				0	gl	Program start: ($Arg1); ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_ERROR_OUTSIDE_TESTCASE				0	gl	Error outside of test case				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_WARNING_PREFIX				0	gl	Warning: 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_GPF_ABORT				0	gl	Program aborted with GPF				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_APP_SHUTDOWN				0	gl	Application has been shut down				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	gl	Slot ID cannot be executed. No ActiveDispatcher				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED				0	gl	Slot ID could not be executed				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_PROPERTY_NITIALIZE_FAILED				0	gl	UnoSlot: Properties could not be initialized				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_COMPLEX				0	gl	ResetApplication failed: too complex				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_UNKNOWN				0	gl	ResetApplication failed: unknown window type				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_ACTIVE_WINDOW				0	gl	No active window found (GetNextCloseWindow)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DIALOG_IN_GETACTIVE				0	gl	GetActive does not return a dialog! Inform development				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_POPUP				0	gl	Pop-up menu not open				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SUBMENU				0	gl	Submenu does not exist				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CONTROLTYPE_NOT_SUPPORTED				0	gl	ControlType ($Arg1) is not supported				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECTION_BY_ATTRIBUTE_ONLY_DIRECTORIES				0	gl	Selection by attributes only possible for directories				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MORE_FILES				0	gl	No more files				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_METHOD				0	gl	Unknown method '($Arg1)' on ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_PARAMETERS				0	gl	Invalid Parameters				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_POINTER_OUTSIDE_APPWIN				0	gl	Pointer not inside application window at '($Arg1)'				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_COMMAND				0	gl	Unknown command '($Arg1)'				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_NOT_FOUND				0	gl	($Arg1) could not be found				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_INVISIBLE				0	gl	($Arg1) is not visible				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_DISABLED				0	gl	($Arg1) could not be accessed. Disabled				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NUMBER_TOO_BIG				0	gl	Entry number ($Arg2) is too large in ($Arg1). Max. allowed is ($Arg3)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NUMBER_TOO_SMALL				0	gl	The entry number ($Arg2) is too small in ($Arg1). Min allowed is ($Arg3)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WINDOW_DISAPPEARED				0	gl	Window disappeared in the meantime at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_SAVING_IMAGE				0	gl	Error #($Arg1) when saving the image				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_POSITION				0	gl	Invalid position at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SPLITWIN_NOT_FOUND				0	gl	SplitWindow not found at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INTERNAL_ERROR				0	gl	Internal error at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_STATUSBAR				0	gl	No status bar at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ITEMS_INVISIBLE				0	gl	The items are hidden at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TABPAGE_NOT_FOUND				0	gl	Tab page not found at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TRISTATE_NOT_ALLOWED				0	gl	Tristate cannot be set at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_IN_SET_TEXT				0	gl	Set text did not function				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ATTEMPT_TO_WRITE_READONLY				0	gl	Attempt to write on read-only ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECT_FALSE				0	gl	Select FALSE not allowed. Use MultiSelect at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ENTRY_NOT_FOUND				0	gl	"($Arg2)" entry at ($Arg1) not found				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_METHOD_FAILED				0	gl	($Arg1) of entry "($Arg2)" failed				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_HELPID_ON_TOOLBOX_NOT_FOUND				0	gl	HelpID in ToolBox not found at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_DISABLED_ON_TOOLBOX				0	gl	The button is disabled in ToolBox at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_HIDDEN_ON_TOOLBOX				0	gl	The button is hidden in ToolBox at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_MAKE_BUTTON_VISIBLE_IN_TOOLBOX				0	gl	Button cannot be made visible in ToolBox at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TEAROFF_FAILED				0	gl	TearOff failed in ToolBox at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY_DEPRECATED				0	gl	No entry is selected in TreeListBox at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY				0	gl	No entry is selected in ($Arg2) at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECT_DESELECT_VIA_STRING_NOT_IMPLEMENTED				0	gl	Select/Deselect with string not implemented at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ALLOWED_ONLY_IN_FLOATING_MODE				0	gl	Method only allowed in floating mode at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ALLOWED_ONLY_IN_DOCKING_MODE				0	gl	Method only allowed in docking mode at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_NOT_CHANGEABLE				0	gl	Size cannot be altered at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_OK_BUTTON				0	gl	There is no OK button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_CANCEL_BUTTON				0	gl	There is no Cancel button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_YES_BUTTON				0	gl	There is no Yes button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_NO_BUTTON				0	gl	There is no No button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_RETRY_BUTTON				0	gl	There is no Repeat button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_HELP_BUTTON				0	gl	There is no Help button at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DEFAULT_BUTTON				0	gl	There is no Default button defined at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_ID_NOT_THERE				0	gl	There is no button with ID ($Arg1) at ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTONID_REQUIRED				0	gl	A button ID needs to be given at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_TYPE				0	gl	Unknown object type ($Arg1) from UId or method '($Arg2)' not supported				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNPACKING_STORAGE_FAILED				0	gl	Unpacking storage "($Arg1)" to "($Arg2)" failed				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_BUTTON				0	gl	ListBoxButton does not exist in ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	gl	UNO URL "($Arg1)" could not be executed: No dispatcher was found.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_FRAME				0	gl	UNO URL "($Arg1)" could not be executed: No ActiveFrame on desktop.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MENU				0	gl	There is no menu at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_DISABLED				0	gl	UNO URL "($Arg1)" could not be run: Disabled				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SCROLLBAR				0	gl	No scroll bar at ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SAX_PARSER				0	gl	No SAX Parser when using ($Arg1). Initialize with 'SAXReadFile' first.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_CREATE_DIRECTORY				0	gl	Cannot create Directory: "($Arg1)"				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DIRECTORY_NOT_EMPTY				0	gl	Directory has to be Empty to unpack to. Directory: "($Arg1)"				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DEPRECATED				0	gl	Deprecated! Please change the script.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_BELOW_MINIMUM				0	gl	The Size is below the minimum. x=($Arg1) ,y=($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_FIND_FLOATING_WIN				0	gl	Cannot find FloatingWindow for floating DockingWindow at ($Arg1).				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_STRING				0	gl	String does not exist in ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SLOT_IN_EXECUTE				0	gl	Another Slot is being executed already.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_MENU_NOT_CLOSING				0	gl	Menu not closing.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_INVALID_KEYCODE				0	gl	Is an invalid KeyCode!				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_MANDATORY_FILE				0	gl	\ncould not be found.\nThis file is indispensable.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_LONGNAMES				0	gl	Reading long-names				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_SLOT_IDS				0	gl	Reading Slot IDs				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_CONTROLS				0	gl	Reading Controls				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_BASIC_MODULE				0	gl	Reading BASIC module				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_STARTING_APPLICATION				0	gl	Starting application				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NAME_NOT_THERE				0	gl	Name doesn't exist: #($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_DOUBLE_NAME				0	gl	Name double: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_READING_FILE				0	gl	Reading the files				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_CANNOT_OPEN_FILE				0	gl	File cannot be opened: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_INVALID_LINE				0	gl	Line "($Arg1)" is invalid.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_SHORTNAME_UNKNOWN				0	gl	Short-name unknown during copying: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_LONGNAME_UNKNOWN				0	gl	Long-name unknown: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_FIRST_SHORTNAME_REQ_ASTRX				0	gl	First short-name must start with * . Ignoring.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_TIMOUT_WAITING				0	gl	Server Timeout while waiting for answer. Sequence No: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_APPLICATION_RESTARTED				0	gl	Application has been restarted.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_APPLICATION_START_FAILED				0	gl	Application "($Arg1)" cannot be started. 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_TIMOUT_SENDING				0	gl	Server Timeout while sending. Sequence No: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_CONNECTION				0	gl	No connection. Sequence No: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_FILES_FOUND				0	gl	No ($Arg1) files found				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_ERRORS_DETECTED				0	gl	** ($Arg1) errors occurred				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_ERRORS_DETECTED				0	gl	** No errors have occurred				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_WARNINGS_DETECTED				0	gl	** ($Arg1) warnings occurred				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_WARNINGS_DETECTED				0	gl	** No warnings have occurred				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_INCLUDE_FILE_WARNINGS_DETECTED				0	gl	** ($Arg1) warnings occurred during initialization				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_INCLUDE_FILE_WARNINGS_DETECTED				0	gl	** No warnings occurred during initialization				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_SLOT_CONTROL				0	gl	Slot/Control unknown :"($Arg1)"				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURN_SEQUENCE_MISSMATCH				0	gl	Return Stream has wrong sequence: ($Arg1) instead of ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURNED_VALUE_ID_MISSMATCH				0	gl	Return value received but different Id expected				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURNED_VALUE_NO_RECEIVER				0	gl	Return value received but no receiver defined				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_METHOD				0	gl	Unknown method on object :($Arg1).($Arg2)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTNAME			123	gl	Tipo				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSTYLE			65	gl	Tipografía				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSIZE			29	gl	Tamaño				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_CONTROLS			128	gl	Controis				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_SLOTS			128	gl	Rañura				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_KOPIEREN			40	gl	Copiar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_BENENNEN			40	gl	Nome				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_SELECTALL			40	gl	Seleccionar todo				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_OK_CLOSE			40	gl	Pechar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	IDD_DISPLAY_HID				261	gl	Amosar HId				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NAME			40	gl	Nome				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_CONTENT			40	gl	Contido				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NEW_CONTENT			40	gl	Novo contido				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NAME_VALUE			111	gl	Nome da variábel				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_CONTENT_VALUE			111	gl	Contidos previos				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_T			40	gl	Verdadeiro				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_F			40	gl	Falso				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	edit	IDD_EDIT_VAR	RID_ED_NEW_STRING			111	gl	Editar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_EDIT_VAR				171	gl	Editar variábel				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	WORK			155	gl	ID das rañuras				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	FILENAME			155	gl	Ficheiro.win				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	LOAD_CONF				156	gl	Lendo os ficheiros de configuración				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_PROG_START				0	gl	Inicio do programa: ($Arg1); ($Arg2)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_ERROR_OUTSIDE_TESTCASE				0	gl	Erro fóra do caso de proba				20120314 15:13:33
+basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_WARNING_PREFIX				0	gl	Aviso: 				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_GPF_ABORT				0	gl	Programa abortado con GPF				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_APP_SHUTDOWN				0	gl	Pechouse o aplicativo				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	gl	A rañura ID non se puido executar. Non hai ActiveDispatcher				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED				0	gl	A rañura ID non se puido executar				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_PROPERTY_NITIALIZE_FAILED				0	gl	UnoSlot: No se puideron iniciarr as propiedades				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_COMPLEX				0	gl	Fallou ResetApplication: demasiado complexo				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_UNKNOWN				0	gl	Fallou ResetApplication: tipo de xanela descoñecido				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_ACTIVE_WINDOW				0	gl	Non se atopu a xanela activa (GetNextCloseWindow)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DIALOG_IN_GETACTIVE				0	gl	GetActive non devolveu o cadro de diálogo! Compilando informe				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_POPUP				0	gl	Non abre o menú emerxente				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SUBMENU				0	gl	O submenú non existe				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CONTROLTYPE_NOT_SUPPORTED				0	gl	Non se admite ControlType ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECTION_BY_ATTRIBUTE_ONLY_DIRECTORIES				0	gl	Selección por atributos só é posíbel para cartafoles				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MORE_FILES				0	gl	Non hai máis ficheiros				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_METHOD				0	gl	Método descoñecido '($Arg1)' sobre ($Arg2)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_PARAMETERS				0	gl	Parámetros incorrectos				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_POINTER_OUTSIDE_APPWIN				0	gl	O punteiro non está dentro da xanela do aplicativo en '($Arg1)'				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_COMMAND				0	gl	Orde descoñecida '($Arg1)'				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_NOT_FOUND				0	gl	Non se puido atopar ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_INVISIBLE				0	gl	O ($Arg1) non é visíbel				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_DISABLED				0	gl	Non é posíbel acceder a ($Arg1). Desactivado				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NUMBER_TOO_BIG				0	gl	O número da entrada ($Arg2) é demasiado longo en ($Arg1). O máximo permitido é ($Arg3)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NUMBER_TOO_SMALL				0	gl	O número da entrada ($Arg2) é demasiado curto en ($Arg1). O mínimo permitido é ($Arg3)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WINDOW_DISAPPEARED				0	gl	A xanela desapareceu no entre tanto en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_SAVING_IMAGE				0	gl	Produciuse un erro #($Arg1) ao gardar a imaxe				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_POSITION				0	gl	Posición incorrecta en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SPLITWIN_NOT_FOUND				0	gl	Non se atopou en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INTERNAL_ERROR				0	gl	Erro interno en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_STATUSBAR				0	gl	Non hai barra de estado en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ITEMS_INVISIBLE				0	gl	Os ítems están ocultos en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TABPAGE_NOT_FOUND				0	gl	Non se atopou a lapela da páxina en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TRISTATE_NOT_ALLOWED				0	gl	Non se pode estabelecer o estado tripo en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_IN_SET_TEXT				0	gl	A configuración de texto non funcionou				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ATTEMPT_TO_WRITE_READONLY				0	gl	Tentar escribir en modo que só permite lectura ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECT_FALSE				0	gl	Non se pode seleccionar FALSO. Use MultiSelect en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ENTRY_NOT_FOUND				0	gl	Non se atopou a entrada "($Arg2)" en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_METHOD_FAILED				0	gl	Fallou o ($Arg1) da entrada "($Arg2)"				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_HELPID_ON_TOOLBOX_NOT_FOUND				0	gl	Non se atopou HelpID en ToolBox en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_DISABLED_ON_TOOLBOX				0	gl	O botón de ToolBox está desactivado en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_HIDDEN_ON_TOOLBOX				0	gl	O botón de ToolBox está oculto en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_MAKE_BUTTON_VISIBLE_IN_TOOLBOX				0	gl	O botón de ToolBox non se pode facer visíbel en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TEAROFF_FAILED				0	gl	Fallou TearOff de ToolBox en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY_DEPRECATED				0	gl	Non se seleccionou ningunha entrada en TreeListBox en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY				0	gl	Non se seleccionou entrada en ($Arg2) de ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECT_DESELECT_VIA_STRING_NOT_IMPLEMENTED				0	gl	Non está implementado Seleccionar/Deseleccionar con cadea en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ALLOWED_ONLY_IN_FLOATING_MODE				0	gl	Método só permitido en modo flotante en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ALLOWED_ONLY_IN_DOCKING_MODE				0	gl	Método só permitido en modo ancorado ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_NOT_CHANGEABLE				0	gl	O tamaño non pode ser alterado en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_OK_BUTTON				0	gl	Falta o botón Aceptar en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_CANCEL_BUTTON				0	gl	Falta o botón Cancelar en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_YES_BUTTON				0	gl	Falta o botón Si en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_NO_BUTTON				0	gl	Falta o botón Non en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_RETRY_BUTTON				0	gl	Falta o botón Repetir en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_HELP_BUTTON				0	gl	Falta o botón Axuda en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DEFAULT_BUTTON				0	gl	Falta o botón Predeterminado en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_ID_NOT_THERE				0	gl	Non hai botón con ID ($Arg1) en ($Arg2)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTONID_REQUIRED				0	gl	Necesítase un ID de botón en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_TYPE				0	gl	Non se admite o tipo de obxecto ($Arg1) descoñecido procedente do UId ou do método '($Arg2)'				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNPACKING_STORAGE_FAILED				0	gl	Fallou o desempaquetado de "($Arg1)" a "($Arg2)"				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_BUTTON				0	gl	Non existe ListBoxButton en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	gl	Non se pode executar UNO URL "($Arg1)": Non se atopou o disparador.				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_FRAME				0	gl	Non se pode executar UNO URL "($Arg1)": Non hai ActiveFrame no escritorio.				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MENU				0	gl	Non hai menú en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_DISABLED				0	gl	Non se pode executar UNO URL "($Arg1)": Desactivado				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SCROLLBAR				0	gl	Non hai barra de desprazamento en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SAX_PARSER				0	gl	Non hai procesador SAX ao usar ($Arg1). Inicialice primeiro con 'SAXReadFile'.				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_CREATE_DIRECTORY				0	gl	Non se pode crear o cartafol: "($Arg1)"				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DIRECTORY_NOT_EMPTY				0	gl	O cartafol ten que estar baleiro para desempaquetar nel. Cartafol: "($Arg1)"				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DEPRECATED				0	gl	Obsolteto! Cambie o script.				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_BELOW_MINIMUM				0	gl	O tamaño está por baixo do mínimo. x=($Arg1) ,y=($Arg2)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_FIND_FLOATING_WIN				0	gl	Non se pode atopar FloatingWindow para DockingWindow flotante en ($Arg1).				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_STRING				0	gl	A cadea non existe en ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SLOT_IN_EXECUTE				0	gl	Xa está a se executar outra rañura.				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_MENU_NOT_CLOSING				0	gl	O menú non se pecha.				20120314 15:13:33
+basic	source\app\testtool.src	0	string	S_INVALID_KEYCODE				0	gl	Non é un código chave correcto!				20120314 15:13:33
+basic	source\app\testtool.src	0	string	S_MANDATORY_FILE				0	gl	\nnon foi posíbel atopalo.\nEse ficheiro é indispensábel.				20120314 15:13:33
+basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_LONGNAMES				0	gl	Lendo nomes completos				20120314 15:13:33
+basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_SLOT_IDS				0	gl	Lendo os ID das rañuras				20120314 15:13:33
+basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_CONTROLS				0	gl	Lendo os controis				20120314 15:13:33
+basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_BASIC_MODULE				0	gl	Lendo o módulo BASIC				20120314 15:13:33
+basic	source\app\testtool.src	0	string	S_STARTING_APPLICATION				0	gl	Iniciando o aplicativo				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NAME_NOT_THERE				0	gl	Ese nome non existe: #($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_DOUBLE_NAME				0	gl	Nome duplo: ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_READING_FILE				0	gl	Lendo os ficheiros				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_CANNOT_OPEN_FILE				0	gl	Non se pode abrir o ficheiro: ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_INVALID_LINE				0	gl	A liña "($Arg1)" non é correcta.				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_SHORTNAME_UNKNOWN				0	gl	Non se recoñeceu o nome abreviado ao copiar: ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_LONGNAME_UNKNOWN				0	gl	O nome completo non é coñecido: ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_FIRST_SHORTNAME_REQ_ASTRX				0	gl	O primeiro nome abreviado debe comezar por * . Ignorar.				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_TIMOUT_WAITING				0	gl	Excedeuse o tempo de espera da resposta do servidor. Secuencia núm.: ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_APPLICATION_RESTARTED				0	gl	Pechouse o aplicativo.				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_APPLICATION_START_FAILED				0	gl	Non se pode iniciar o aplicativo "($Arg1)".				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_TIMOUT_SENDING				0	gl	Excedeuse o tempo de espera do servidor mentres se enviaba. Secuencia núm.: ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_CONNECTION				0	gl	Sen conexión. Secuencia núm.: ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_FILES_FOUND				0	gl	Non se atopou ningún ficheiro ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_ERRORS_DETECTED				0	gl	** producíronse ($Arg1) erros				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_ERRORS_DETECTED				0	gl	** Non se produciron erros				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_WARNINGS_DETECTED				0	gl	** producíronse ($Arg1) avisos				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_WARNINGS_DETECTED				0	gl	** Non se produciron avisos				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_INCLUDE_FILE_WARNINGS_DETECTED				0	gl	** producíronse ($Arg1) avisos durante a inicialización				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_INCLUDE_FILE_WARNINGS_DETECTED				0	gl	** Non se enviaron avisos durante a inicialización				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_SLOT_CONTROL				0	gl	Rañura/Control descoñecido :"($Arg1)"				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURN_SEQUENCE_MISSMATCH				0	gl	O fluxo devolto ten unha secuencia incorrecta: ($Arg1) en lugar de ($Arg2)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURNED_VALUE_ID_MISSMATCH				0	gl	Recibiuse o valor devolto pero agardábase un Id diferente				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURNED_VALUE_NO_RECEIVER				0	gl	Recibiuse o valor devolto pero non se definiu o receptor				20120314 15:13:33
+basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_METHOD				0	gl	Método descoñecido no obxecto:($Arg1).($Arg2)				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\ActionTe.ulf	0	LngText	OOO_ACTIONTEXT_1				0	gl	Aplicativo de anuncio				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\ActionTe.ulf	0	LngText	OOO_ACTIONTEXT_2				0	gl	Localizando espazo no rexistro				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\ActionTe.ulf	0	LngText	OOO_ACTIONTEXT_3				0	gl	Espazo libre: [1]				20120314 15:13:33
@@ -5102,7 +5102,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_121				0	gl	Subir un nivel|				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_122				0	gl	< &Volver				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_123				0	gl	Cancelar				20120314 15:13:33
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124				0	gl	This Program is based on the 'Apache OpenOffice (incubating)' project which is supported by members of the Apache Community. For credits, see: http://www.openoffice.org/welcome/credits.html				20120314 15:13:33
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124				0	gl	Este programa baséase no proxecto «Apache OpenOffice (incubación)» que manteñen os membros da Comunidade Apache. Para ver os créditos, consulte: http://www.openoffice.org/welcome/credits.html				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_125				0	gl	&Seguinte >				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_126				0	gl	{&TahomaBold10}Benvido ao asistente de instalación para [ProductName]				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_127				0	gl	O asistente de instalación instalará [ProductName] no seu computador. Para continuar, prema en Seguinte.				20120314 15:13:33
@@ -6056,19 +6056,19 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	reportbugs1	reportbugs1			0	gl	O sitio web de ${PRODUCTNAME} aloxa o IssueZilla, o noso mecanismo de xeración de informes, seguimento e solución de erros e incidencias. Animamos os usuarios a que se sintan incluídos e saiban benvidos os informes sobre os problemas que poidan xurdir na súa plataforma. O informe activo de problemas é unha das maiores contribucións que a comunidade de usuarios pode ofrecer para o desenvolvemento e mellora do conxunto dos programas.				20120314 15:13:33
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettinginvolved1	gettinginvolved1			0	gl	Participación				20120314 15:13:33
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettinginvolved2	gettinginvolved2			0	gl	A Comunidade ${PRODUCTNAME} sairía moi beneficiada da súa participación activa no desenvolvemento deste importante proxecto de software libre.				20120314 15:13:33
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettingimvolved3	gettingimvolved3			0	gl	As a user, you are already a valuable part of the suite's development process and we would like to encourage you to take an even more active role with a view to being a long-term contributor to the community. Please join and check out the user page at <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html">http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html</a>				20120314 15:13:33
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettingimvolved3	gettingimvolved3			0	gl	Como usuario, vostede xa é unha parte valiosa do proceso de desenvolvemento da suite e gustaríanos animalo a desempeñar un papel aínda máis activo como colaborador habitual da comunidade. Únase e visite a páxina de usuario en: <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html">http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html</a>				20120314 15:13:33
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	howtostart	howtostart			0	gl	Como comezar				20120314 15:13:33
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	howtostart1	howtostart1			0	gl	A mellor maneira de comezar a contribuír é inscribirse nunha ou máis listas de correo, observar por un tempo e usar gradualmente o arquivo de mensaxes para se familiarizar con algúns dos temas tratados desde que o código fonte de ${PRODUCTNAME} foi liberado en outubro de 2000. Cando se sinta máis cómodo, o único que ten que facer é enviar un correo electrónico de presentación e comezar a participar. Se está familiarizado cos proxectos relacionados co software libre, mire a nosa lista de To-Do e vexa se hai algo co cal lle gustaría axudar en <a href="http://development.openoffice.org/todo.html">http://development.openoffice.org/todo.html</a>.				20120314 15:13:33
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribe	subscribe			0	gl	Subscribirse				20120314 15:13:33
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribe1	subscribe1			0	gl	Here are a few of the Project mailing lists to which you can subscribe at <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/mailing-lists.html">http://incubator.apache.org/openofficeorg/mailing-lists.html</a>				20120314 15:13:33
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist1	subscribelist1			0	gl	News: ooo-announce@incubator.apache.org *recommended to all users* (light traffic)				20120314 15:13:33
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist2	subscribelist2			0	gl	Main user forum: ooo-users@incubator.apache.org *easy way to lurk on discussions* (heavy traffic)				20120314 15:13:33
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist3	subscribelist3			0	gl	Marketing project: ooo-marketing@incubator.apache.org *beyond development* (getting heavy)				20120314 15:13:33
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist4	subscribelist4			0	gl	General code contributor list: ooo-dev@incubator.apache.org (moderate/heavy)				20120314 15:13:33
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem					0	gl	Joining the Project				20120314 15:13:33
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribe1	subscribe1			0	gl	Eís algunhas listas de discusión interesantes ás que se subscribir en <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/mailing-lists.html">http://incubator.apache.org/openofficeorg/mailing-lists.html</a>				20120314 15:13:33
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist1	subscribelist1			0	gl	Novas:  ooo-announce@incubator.apache.org *recomendada para todos os usuarios* (tráfico baixo)				20120314 15:13:33
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist2	subscribelist2			0	gl	Foro de usuarios principal: ooo-users@incubator.apache.org *maneira fácil de observar as discusións* (tráfico intenso)				20120314 15:13:33
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist3	subscribelist3			0	gl	Proxecto de mercadotecnia:  ooo-marketing@incubator.apache.org *en desenvolvemento* (tráfico en aumento)				20120314 15:13:33
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist4	subscribelist4			0	gl	Lista de colaboradores de código xeral: ooo-dev@incubator.apache.org (moderado/intenso)				20120314 15:13:33
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem					0	gl	Participar no proxecto				20120314 15:13:33
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining	joining			0	gl	Pode facer grandes contribucións a este proxecto de software libre mesmo sen ter moita experiencia con manexo do código ou co deseño de software. Si, vostede mesmo!				20120314 15:13:33
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining1	joining1			0	gl	At <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html">http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html</a> you will find a first overview where you can start with, ranging from Localization, QA, user support to some real core coding projects. If you are not a developer, try the Documentation or the Marketing Project. The OpenOffice.org Marketing Project is applying both guerilla and traditional commercial techniques to marketing open source software, and we are doing it across language and cultural barriers, so you can help just by spreading the word and telling a friend about this office suite.				20120314 15:13:33
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining3	joining3			0	gl	You can help by joining the marktig mailig list ooo-marketing@incubator.apache.org or visit the Marketing Communications &amp; Information Network on <a href="http://marketing.openoffice.org">http://marketing.openoffice.org</a> where you can provide point communication contact with press, media, government agencies, consultants, schools, Linux Users Groups and developers in your country and local community.				20120314 15:13:33
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining1	joining1			0	gl	En <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html">http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html</a> atopará proxectos que van da localización, control de calidade, asistencia a usuarios e mesmo algún proxectos de verdadeira programación do núcleo. No caso de non ser programador, probe co proxecto de documentación ou co de mercadotecnia. O proxecto de mercadotecnia de OpenOffice.org está a aplicar técnicas comerciais aventuradas e tradicionais para comercializar o software de código aberto, rompendo barreiras culturais e de idioma. Por iso, pode axudarnos simplemente recomendando a un amigo este paquete ofimático.				20120314 15:13:33
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining3	joining3			0	gl	Mesmo pode axudar participando na lista de mercadotecnia list ooo-marketing@incubator.apache.org ou visitando a Rede de Información &amp; Comunicación de Mercadotecnia en <a href="http://marketing.openoffice.org">http://marketing.openoffice.org</a> onde pode fornecer un punto de contato coa prensa, os media, institucións oficiais, consultores, escolas, grupos de usuarios de Linux e desenvolvedores no seu país e na súa comunidade local.				20120314 15:13:33
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	credits	credits			0	gl	Esperamos que aprecie traballar co novo${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} e que se una a nós en liña.				20120314 15:13:33
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	credits2	credits2			0	gl	A Comunidade OpenOffice.org				20120314 15:13:33
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	sdffd23r3cefwefew	sdffd23r3cefwefew			0	gl	Código fonte usado / modificado				20120314 15:13:33
@@ -6100,7 +6100,7 @@ fpicker	source\office\iodlg.src	0	string
 fpicker	source\office\iodlg.src	0	string	STR_SVT_ALREADYEXISTOVERWRITE				218	gl	O ficheiro xa existe. Desexa sobrescribir?				20120314 15:13:33
 fpicker	source\office\iodlg.src	0	string	STR_SVT_NEW_FOLDER				218	gl	Cartafol				20120314 15:13:33
 fpicker	source\office\iodlg.src	0	string	STR_SVT_NOREMOVABLEDEVICE				218	gl	Non se detectaron dispositivos de almacenamento extraíbel.\n Asegúrese de que están correctamente conectados e probe de novo.				20120314 15:13:33
-fpicker	source\office\iodlg.src	0	string	STR_SVT_ALLFORMATS				218	gl	All Formats				20120314 15:13:33
+fpicker	source\office\iodlg.src	0	string	STR_SVT_ALLFORMATS				218	gl	Todos os formatos				20120314 15:13:33
 fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_AUTO_EXTENSION				0	gl	Extensión ~automática do nome do ficheiro				20120314 15:13:33
 fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_PASSWORD				0	gl	Gardar con con~trasinal				20120314 15:13:33
 fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_FILTER_OPTIONS				0	gl	~Editar configuracións do filtro				20120314 15:13:33
@@ -10146,7 +10146,7 @@ svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_E
 svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_ERRHDL	ERRCODE_IO_BADCRC			0	gl	A suma de comprobación dá mal.				20120314 15:13:33
 svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_ERRHDL	ERRCODE_IO_WRITEPROTECTED			0	gl	A función non é posíbel: protexido contra escritura.				20120314 15:13:33
 svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_ERRHDL	ERRCODE_SFX_SHARED_NOPASSWORDCHANGE			0	gl	O contrasinal dunha folla de cálculo compartida non se pode nin estabelecer nin cambiar.\nDesactive o modo compartido primeiro.				20120314 15:13:33
-svx	source\intro\about_ooo.src	0	string	ABOUT_STR_COPYRIGHT				0	gl	Copyright © 2012 Apache Software Foundation. All rights reserved.\nThis product was created by %OOOVENDOR, based on Apache OpenOffice.\nApache OpenOffice acknowledges all community members, especially those mentioned at\n http://www.openoffice.org/welcome/credits.html.				20120314 15:13:33
+svx	source\intro\about_ooo.src	0	string	ABOUT_STR_COPYRIGHT				0	gl	Dereitos de autor © 2012 Apache Software Foundation. Todos os dereitos reservados.\nEste produto foi creado por %OOOVENDOR, baseado en OpenOffice.org.\nApache OpenOffice ofrece o seu recoñecemento a todos os membros da comunidade, especialmente a aqueles mencionados en\n http://www.openoffice.org/welcome/credits.html.				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNameSingulNONE				0	gl	obxecto de debuxo				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNamePluralNONE				0	gl	debuxar obxectos				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNameSingulGRUP				0	gl	obxecto de grupo				20120314 15:13:33
@@ -10251,7 +10251,7 @@ svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	ST
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNameSingulGRAFMACLNK				0	gl	Imaxe ligada de Mac				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNamePluralGRAFMACLNK				0	gl	Imaxes ligadas de Mac				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNameSingulGRAFSVG				0	gl	SVG				20120314 15:13:33
-svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNamePluralGRAFSVG				0	gl	SVGs				20120314 15:13:33
+svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNamePluralGRAFSVG				0	gl	SVG varios				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNameSingulOLE2				0	gl	Obxecto incorporado (OLE)				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNamePluralOLE2				0	gl	Obxectos incorporados (OLE)				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNameSingulUno				0	gl	Control				20120314 15:13:33
@@ -11432,9 +11432,9 @@ svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINEJOINT_BEVEL				0	gl	Bisel da asociación de liñas				20120314 15:13:33
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINEJOINT_MITER				0	gl	Ángulo da asociación de liñas				20120314 15:13:33
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINEJOINT_ROUND				0	gl	Redonda da asociación de liñas				20120314 15:13:33
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_BUTT				0	gl	Line cap flat				20120314 15:13:33
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_ROUND				0	gl	Line cap round				20120314 15:13:33
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_SQUARE				0	gl	Line cap square				20120314 15:13:33
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_BUTT				0	gl	Tope de liña simple				20120314 15:13:33
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_ROUND				0	gl	Tope de liña arrendondado				20120314 15:13:33
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_SQUARE				0	gl	Tope de liña cadrado				20120314 15:13:33
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_GRDT0				0	gl	Gradación				20120314 15:13:33
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_GRDT1				0	gl	Lineal azul/branco				20120314 15:13:33
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_GRDT2				0	gl	Lineal maxenta/verde				20120314 15:13:33
@@ -12325,24 +12325,24 @@ scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngT
 scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_DATEIEN				0	gl	Ficheiros				20120314 15:13:33
 scp2	source\ooo\folderitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_FROMTEMPLATE				0	gl	Desde modelo				20120314 15:13:33
 scp2	source\ooo\folderitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_OPENDOCUMENT				0	gl	Abrir documento				20120314 15:13:33
-scp2	source\ooo\folderitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_SOFFICE				0	gl	The office productivity suite compatible to the open and standardized ODF document format. Supported by The Apache Software Foundation.				20120314 15:13:33
+scp2	source\ooo\folderitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_SOFFICE				0	gl	A suite de produtividade ofimática para o formato aberto e estandarizado ODF. Sostido por Fundación Apache de Software.				20120314 15:13:33
 scp2	source\ooo\module_headless.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_HEADLESS				0	gl	Compatibilidade de aplicativo sen periférico interface humana				20120314 15:13:33
 scp2	source\ooo\module_headless.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_HEADLESS				0	gl	Compoñente para activar a utilización de %PRODUCTNAME sen pantalla				20120314 15:13:33
 scp2	source\ooo\module_java.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVA				0	gl	Entorno de execución de Java (%JAVAVERSION)				20120314 15:13:33

[... 172 lines stripped ...]


Mime
View raw message