openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1359024 [6/8] - in /incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source: de/localize.sdf es/localize.sdf fr/localize.sdf gl/localize.sdf hu/localize.sdf km/localize.sdf nl/localize.sdf pt-BR/localize.sdf ru/localize.sdf sk/localize.sdf
Date Mon, 09 Jul 2012 10:17:33 GMT
Modified: incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/km/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/km/localize.sdf?rev=1359024&r1=1359023&r2=1359024&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/km/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/km/localize.sdf Mon Jul  9 10:17:27 2012
@@ -28,72480 +28,72481 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-extensions	source\scanner\grid.src	0	pushbutton	GRID_DIALOG	GRID_DIALOG_RESET_BTN			50	sl	Nastavi				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_LINEAR_ASCENDING			50	sl	Linearno naraščajoče				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_LINEAR_DESCENDING			50	sl	Linearno padajoče				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_RESET			0	sl	Izvirne vrednosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_EXPONENTIAL			0	sl	Eksponentna rast				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICEINFO_BTN			55	sl	O\nnaprav~i				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BTN			55	sl	Ustvari\npredogled				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BOX			0	sl	Predogled				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_SCANAREA_BOX			0	sl	Območje skeniranja				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_LEFT_TXT			50	sl	Levo:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_TOP_TXT			50	sl	Zgoraj:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RIGHT_TXT			50	sl	Desno:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BOTTOM_TXT			50	sl	Spodaj:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICE_BOX_TXT			70	sl	Uporabljena naprava:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RESOLUTION_TXT			70	sl	Ločljivost [~DPI]				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_ADVANCED_TXT			120	sl	Pokaži dodatne možnosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_OPTION_TXT			130	sl	Možnosti:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_NUMERIC_VECTOR_TXT			90	sl	Vektorski element				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BUTTON_OPTION_BTN			130	sl	Nastavi				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	modaldialog	RID_SANE_DIALOG				0	sl	Skener				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_DEVICEINFO_TXT				0	sl	Naprava: %s\nProizvajalec: %s\nModel: %s\nVrsta: %s				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_SCANERROR_TXT				0	sl	Med skeniranjem je nastala napaka.				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_NORESOLUTIONOPTION_TXT				0	sl	Naprava ne omogoča predogleda. Zaradi tega bo za predogled uporabljeno normalno skeniranje, kar pa lahko vzame precej časa.				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_NOSANELIB_TXT				0	sl	Ni mogoče inicializirati vmesnika SANE. Skeniranje ni mogoče.				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_FIELDSELECTION				0	sl	Izbor polja:				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_TABWIN_PREFIX				0	sl	Tabela;Poizvedba;Sql;Sql [izvirni]				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_FRAME_TITLE				0	sl	Bibliografska zbirka podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_MAP_QUESTION				0	sl	Ali želite urediti razporeditev stolpcev?				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	fixedline	RID_DLG_MAPPING	GB_MAPPING			329	sl	Imena stolpcev				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	string	RID_DLG_MAPPING	ST_NONE			50	sl	<brez>				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	modaldialog	RID_DLG_MAPPING		HID_DLG_MAPPING		391	sl	Postavitev stolpcev za tabelo %1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	string	RID_DLG_DBCHANGE	ST_ENTRY			229	sl	Vnos				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	modaldialog	RID_DLG_DBCHANGE		HID_DLG_DBCHANGE		291	sl	Izberite vir podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_ERROR_PREFIX			0	sl	Sledečih imen stolpcev ni bilo mogoče dodeliti:\n				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_ARTICLE			0	sl	Članek				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_BOOK			0	sl	Knjiga				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_BOOKLET			0	sl	Brošure				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CONFERENCE			0	sl	Konferenčni zapisnik				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INBOOK			0	sl	Izvleček iz knjige				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INCOLLECTION			0	sl	Izvleček iz knjige z naslovom				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INPROCEEDINGS			0	sl	Konferenčni zapisnik				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_JOURNAL			0	sl	Dnevnik				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MANUAL			0	sl	Tehnična dokumentacija				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MASTERSTHESIS			0	sl	Diploma				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MISC			0	sl	Razno				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_PHDTHESIS			0	sl	Disertacija				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_PROCEEDINGS			0	sl	Konferenčni zapisnik				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_TECHREPORT			0	sl	Raziskovalno poročilo				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_UNPUBLISHED			0	sl	Neobjavljeno				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_EMAIL			0	sl	e-pošta				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_WWW			0	sl	Spletni dokument				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM1			0	sl	Uporabniško določeno1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM2			0	sl	Uporabniško določeno2				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM3			0	sl	Uporabniško določeno3				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM4			0	sl	Uporabniško določeno4				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM5			0	sl	Uporabniško določeno5				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	tabpage	RID_TP_GENERAL		HID_BIB_CONTROL_PAGE		0	sl	Splošno				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_INSERT			0	sl	Vstavi odsek ...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_REMOVE			0	sl	Izbriši odsek ...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_CHG_NAME			0	sl	Spremeni ime ...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_IDENTIFIER				0	sl	K~ratko ime				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_AUTHTYPE				0	sl	~Vrsta				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_YEAR				0	sl	L~eto				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_AUTHOR				0	sl	Avtor(ji)				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_TITLE				0	sl	Nas~lov				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_PUBLISHER				0	sl	I~zdajatelj				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ADDRESS				0	sl	~Naslov				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ISBN				0	sl	~ISBN				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CHAPTER				0	sl	P~oglavje				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_PAGE				0	sl	St~ran(i)				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_EDITOR				0	sl	Urednik				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_EDITION				0	sl	~Izdaja				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_BOOKTITLE				0	sl	Naslo~v knjige				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_VOLUME				0	sl	Zvezek/del				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_HOWPUBLISHED				0	sl	Vrsta ~objave				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ORGANIZATION				0	sl	Organi~zacija				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_INSTITUTION				0	sl	~Ustanova				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_SCHOOL				0	sl	Univerza				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_REPORT				0	sl	Vrsta po~ročila				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_MONTH				0	sl	~Mesec				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_JOURNAL				0	sl	~Revija				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_NUMBER				0	sl	Å tevil~ka				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_SERIES				0	sl	~Zbirka				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ANNOTE				0	sl	Prip~omba				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_NOTE				0	sl	~Opomba				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_URL				0	sl	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM1				0	sl	Upor. določeno polje ~1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM2				0	sl	Upor. določeno polje ~2				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM3				0	sl	Upor. določeno polje ~3				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM4				0	sl	Upor. določeno polje ~4				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM5				0	sl	Upor. določeno polje ~5				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_FT_SOURCE			0	sl	Tabela				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_FT_QUERY			0	sl	Iskani niz				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_AUTOFILTER	HID_BIB_TBX_AUTOFILTER		0	sl	Samodejni filter				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_FILTERCRIT			0	sl	Standardni filter				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_REMOVEFILTER			0	sl	Odstrani filter				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_COL_ASSIGN	HID_BIB_MAPPINGDLG		0	sl	Razporeditev stolpcev				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_CHANGESOURCE	HID_BIB_CHANGESOURCE		0	sl	Vir podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_DLG_OEMWIZARD	PB_PREV			50	sl	<< Nazaj				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_DLG_OEMWIZARD	PB_NEXT			50	sl	Naprej >>				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_ACCEPT			50	sl	Sprejmi				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_FINISH			50	sl	Dokončaj				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_LICENSE_AGREEMENT			50	sl	 - Programska licenčna pogodba				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_INSERT_USER_DATA			50	sl	 - Podatki o uporabniku				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_WELCOME	FT_INFO			248	sl	Dobrodošli v %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION OEM\n\nZa zagon %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION OEM, vnesite vaše osebne podatke v pogovorno okno, ki sledi besedilu licenčne pogodbe. Pomembne informacije lahko najdete v datotekah readme v mapi %PRODUCTNAME. Preberite jih skrbno. Podrobne informacije lahko najdete tudi na spletnih straneh podjetja Oracle na naslovu \n\nhttp://www.oracle.com/us/products/applications/open-office.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	tabpage	RID_TP_WELCOME				260	sl	Dobrodošli				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO1			0	sl	Za nadaljevanje namestitve sledite naslednjemu postopku:				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO2_1			0	sl	1.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO2			0	sl	Preberite licenčno pogodbo v celoti. Uporabite drsnik ali gumb '%PAGEDOWN' v tem oknu, da si ogledate celotno besedilo pogodbe.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_TP_LICENSE	PB_PAGEDOWN			0	sl	Naslednja stran				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO3_1			0	sl	2.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO3			0	sl	Sprejmite licenčno pogodbo.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	checkbox	RID_TP_LICENSE	CB_ACCEPT			0	sl	Sprejmem pogoje pogodbe.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_TP_LICENSE	LICENCE_ACCEPT			0	sl	~Sprejmi				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_TP_LICENSE	LICENCE_NOTACCEPT			0	sl	Ne sprejmem				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	tabpage	RID_TP_LICENSE				0	sl	Licenčna pogodba				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	pageitem	RID_TABDLG_FONTDIALOG.1	TABPAGE_CHARACTERS			0	sl	Pisava				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	pageitem	RID_TABDLG_FONTDIALOG.1	TABPAGE_CHARACTERS_EXT			0	sl	Učinki pisave				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	tabdialog	RID_TABDLG_FONTDIALOG				0	sl	Znak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	fixedtext	RID_DLG_FORMLINKS	FT_EXPLANATION			187	sl	Podobrazce lahko uporabite za prikaz podrobnih podatkov o trenutnem zapisu glavnega obrazca. To storite tako, da določite, kateri stolpci podobrazca se ujemajo s stolpci glavnega obrazca.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	modaldialog	RID_DLG_FORMLINKS				252	sl	Poveži polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	pushbutton	PB_SUGGEST				50	sl	Predlagaj				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_DETAIL_FORM				50	sl	Podobrazec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_MASTER_FORM				50	sl	Glavni obrazec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_ERROR_RETRIEVING_COLUMNS				50	sl	Stolpcev '#' ni mogoče pridobiti.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EDITMASK				0	sl	Uredi masko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LITERALMASK				0	sl	Maska znakov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_READONLY				0	sl	Samo za branje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ENABLED				0	sl	Omogočeno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ENABLE_VISIBLE				0	sl	Vidno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_AUTOCOMPLETE				0	sl	Samozapolni				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINECOUNT				0	sl	Å tevilo vrstic				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MAXTEXTLEN				0	sl	Največja dolžina besedila				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SPIN				0	sl	Pomikalnik				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STRICTFORMAT				0	sl	Dosledna oblika				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWTHOUSANDSEP				0	sl	Ločilo tisočic				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PRINTABLE				0	sl	Natisljivo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TARGET_URL				0	sl	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TARGET_FRAME				0	sl	Okvir				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HELPTEXT				0	sl	Besedilo pomoči				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HELPURL				0	sl	URL pomoči				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TAG				0	sl	Dodatne informacije				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ECHO_CHAR				0	sl	Znaki za prikaz gesla				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TRISTATE				0	sl	Trojno stanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EMPTY_IS_NULL				0	sl	Prazen niz je NULL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DECIMAL_ACCURACY				0	sl	Decimalna natančnost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_IMAGE_URL				0	sl	Grafika				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_SELECT_SEQ				0	sl	Privzeti izbor				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_BUTTON				0	sl	Privzeti gumb				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LABELCONTROL				0	sl	Nalepka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LABEL				0	sl	Oznaka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALIGN				0	sl	Poravnava				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VERTICAL_ALIGN				0	sl	Navp. poravnava				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	1			0	sl	Na vrh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	2			0	sl	Na sredino				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	3			0	sl	Na dno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_IMAGEPOSITION				0	sl	Poravnava slik				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONT				0	sl	Pisava				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BACKGROUNDCOLOR				0	sl	Barva ozadja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BORDER				0	sl	Obroba				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ICONSIZE				0	sl	Velikost ikon				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ICONSIZE_TYPE	1			0	sl	Majhne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ICONSIZE_TYPE	2			0	sl	Velike				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_POSITION				0	sl	Umestitev				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_NAVIGATION				0	sl	Krmarjenje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_RECORDACTIONS				0	sl	Dejanje na zapisu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_FILTERSORT				0	sl	Filtriranje/razvrščanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HSCROLL				0	sl	Vodoravni drsni trak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VSCROLL				0	sl	Navpični drsni trak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WORDBREAK				0	sl	Prelom besede				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MULTILINE				0	sl	Večvrstični vnos				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MULTISELECTION				0	sl	Večkratni izbor				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NAME				0	sl	Ime				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TABINDEX				0	sl	Zaporedje premikanja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WHEEL_BEHAVIOR				0	sl	Drsenje miškinega koleščka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILTER				0	sl	Filter				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SORT_CRITERIA				0	sl	Razvrsti				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_RECORDMARKER				0	sl	Označevalnik zapisov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILTERPROPOSAL				0	sl	Predlog filtra				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NAVIGATION				0	sl	Vrstica za krmarjenje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CYCLE				0	sl	Krožno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TABSTOP				0	sl	Tabulatorsko mesto				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CONTROLSOURCE				0	sl	Podatkovno polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DROPDOWN				0	sl	Spustno polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BOUNDCOLUMN				0	sl	Vezano polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTSOURCE				0	sl	Vsebina seznama				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTSOURCETYPE				0	sl	Vrsta vsebine seznama				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURSORSOURCE				0	sl	Vsebina				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURSORSOURCETYPE				0	sl	Vrsta vsebine				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_ADDITIONS				0	sl	Dovoli dodajanja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_DELETIONS				0	sl	Dovoli brisanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_EDITS				0	sl	Dovoli spreminjanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATAENTRY				0	sl	Dodaj samo podatke				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATASOURCE				0	sl	Vir podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MASTERFIELDS				0	sl	Poveži nadrejena polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SLAVEFIELDS				0	sl	Poveži podrejena polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUEMIN				0	sl	Vrednost min.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUEMAX				0	sl	Vrednost maks.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUESTEP				0	sl	Povečaj/zmanjšaj vrednost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRENCYSYMBOL				0	sl	Valutni simbol				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEMIN				0	sl	Datum min.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEMAX				0	sl	Datum maks.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEFORMAT				0	sl	Oblika zapisa datuma				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTEDITEMS				0	sl	Izbor				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMIN				0	sl	Min. čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMAX				0	sl	Maks. čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEFORMAT				0	sl	Oblika zapisa časa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRSYM_POSITION				0	sl	Valutni simbol				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUE				0	sl	Vrednost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FORMATKEY				0	sl	Oblikovanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CLASSID				0	sl	ID razreda				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HEIGHT				0	sl	Višina				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WIDTH				0	sl	Å irina				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTINDEX				0	sl	Kazalo seznama				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ROWHEIGHT				0	sl	Višina vrstice				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILLCOLOR				0	sl	Barva polnila				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINECOLOR				0	sl	Barva črte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REFVALUE				0	sl	Referenčna vrednost (vključ.)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_UNCHECKEDREFVALUE				0	sl	Referenčna vrednost (izključ.)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STRINGITEMLIST				0	sl	Vnosi na seznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BUTTONTYPE				0	sl	Dejanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_ACTION				0	sl	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_METHOD				0	sl	Vrsta pošiljanja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_STATE				0	sl	Privzeto stanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_ENCODING				0	sl	Kodiranje oddaje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTVALUE				0	sl	Privzeta vrednost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTTEXT				0	sl	Privzeto besedilo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTDATE				0	sl	Privzeti datum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTTIME				0	sl	Privzeti čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_TARGET				0	sl	Okvir				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	1			0	sl	Brez okvira				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	2			0	sl	Videz 3D				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	3			0	sl	Plosko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	1			0	sl	Seznam vrednosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	2			0	sl	Tabela				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	3			0	sl	Poizvedba				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	4			0	sl	Sql				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	5			0	sl	Sql [izvirni]				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	6			0	sl	Polja tabele				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	1			0	sl	Levo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	2			0	sl	Na sredini				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	3			0	sl	Desno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	1			0	sl	Brez				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	2			0	sl	Oddaj obrazec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	3			0	sl	Ponastavi obrazec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	4			0	sl	Odpri dokument/spletno stran				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	5			0	sl	Prvi zapis				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	6			0	sl	Prejšnji zapis				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	7			0	sl	Naslednji zapis				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	8			0	sl	Zadnji zapis				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	9			0	sl	Shrani zapis				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	10			0	sl	Razveljavi vnos podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	11			0	sl	Nov zapis				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	12			0	sl	Izbriši zapis				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	13			0	sl	Osveži obrazec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_METHOD	1			0	sl	Prejmi				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_METHOD	2			0	sl	Pošlji				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	1			0	sl	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	2			0	sl	Večdelno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	3			0	sl	Besedilo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	1			0	sl	Standardno (kratko)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	2			0	sl	Standardno (kratko LL)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	3			0	sl	Standardno (kratko LLLL)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	4			0	sl	Standardno (dolgo)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	5			0	sl	DD/MM/LL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	6			0	sl	MM/DD/LL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	7			0	sl	LL/MM/DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	8			0	sl	DD/MM/LLLL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	9			0	sl	MM/DD/LLLL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	10			0	sl	LLLL/MM/DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	11			0	sl	LL-MM-DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	12			0	sl	LLLL-MM-DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	1			0	sl	13:45				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	2			0	sl	13:45:00				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	3			0	sl	01:45 PM				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	4			0	sl	01:45:00 PM				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	1			0	sl	Ni izbrano				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	2			0	sl	Izbrano				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	3			0	sl	Ni določeno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	1			0	sl	Vsi zapisi				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	2			0	sl	Aktivni zapis				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	3			0	sl	Trenutna stran				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	1			0	sl	Ne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	2			0	sl	Da				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	3			0	sl	Nadrejeni obrazec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	1			0	sl	Brez				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	2			0	sl	Eden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	3			0	sl	Več				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	4			0	sl	Obseg				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEPARAMETER				0	sl	Izpolni parametre				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ACTIONPERFORMED				0	sl	Izvrši dejanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_AFTERUPDATE				0	sl	Po posodobitvi				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_BEFOREUPDATE				0	sl	Pred posodobitvijo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEROWCHANGE				0	sl	Pred zapisom				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ROWCHANGE				0	sl	Po zapisu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_CONFIRMDELETE				0	sl	Potrditev brisanja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ERROROCCURED				0	sl	Nastala je napaka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_FOCUSGAINED				0	sl	Ob pridobljeni pozornosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_FOCUSLOST				0	sl	Ob izgubljeni pozornosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ITEMSTATECHANGED				0	sl	Stanje elementa spremenjeno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_KEYTYPED				0	sl	Tipka pritisnjena				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_KEYUP				0	sl	Tipka spuščena				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_LOADED				0	sl	Ob nalaganju				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RELOADING				0	sl	Pred ponovnim nalaganjem				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RELOADED				0	sl	Ob ponovnem nalaganju				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEDRAGGED				0	sl	Premik miške ob pritisnjeni tipki				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEENTERED				0	sl	Miškin kazalec znotraj				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEEXITED				0	sl	Miškin kazalec zunaj				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEMOVED				0	sl	Miška premaknjena				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEPRESSED				0	sl	Miškin gumb pritisnjen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSERELEASED				0	sl	Miškin gumb spuščen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_POSITIONING				0	sl	Pred spremembo zapisa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_POSITIONED				0	sl	Po spremembi zapisa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RESETTED				0	sl	Po ponastavitvi				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVERESETTED				0	sl	Pred ponastavljanjem				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEACTIONPERFORMED				0	sl	Odobri dejanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_SUBMITTED				0	sl	Pred pošiljanjem				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_TEXTCHANGED				0	sl	Besedilo spremenjeno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_UNLOADING				0	sl	Pred zapiranjem				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_UNLOADED				0	sl	Ob zapiranju				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_CHANGED				0	sl	Spremenjeno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVENTS				0	sl	Dogodki				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ESCAPE_PROCESSING				0	sl	Analiziraj SQL-ukaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_POSITIONX				0	sl	PoložajX				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_POSITIONY				0	sl	PoložajY				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TITLE				0	sl	Naslov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STEP				0	sl	Stran (korak)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE				0	sl	Vrednost napredka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE_MIN				0	sl	Vrednost napredka min.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE_MAX				0	sl	Vrednost napredka maks.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE				0	sl	Drsna vrednost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE_MAX				0	sl	Drsna vrednost maks.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE_MIN				0	sl	Drsna vrednost min.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_SCROLLVALUE				0	sl	Privzeta drsna vrednost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINEINCREMENT				0	sl	Majhna sprememba				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BLOCKINCREMENT				0	sl	Velika sprememba				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REPEAT_DELAY				0	sl	Zakasnitev				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REPEAT				0	sl	Ponovi				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VISIBLESIZE				0	sl	Vidna velikost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ORIENTATION				0	sl	Usmerjenost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ORIENTATION	1			0	sl	Vodoravno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ORIENTATION	2			0	sl	Navpično				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ADJUSTMENTVALUECHANGED				0	sl	Med prilagajanjem				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATE				0	sl	Datum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STATE				0	sl	Stanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIME				0	sl	Čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCALEIMAGE				0	sl	Merilo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PUSHBUTTONTYPE				0	sl	Vrsta gumba				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	1			0	sl	Privzeto				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	2			0	sl	V redu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	3			0	sl	Prekliči				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	4			0	sl	Pomoč				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_UNABLETOCONNECT				0	sl	Ni mogoče vzpostaviti povezave z virom podatkov "$name$".				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TEXT				0	sl	Besedilo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BOUND_CELL				0	sl	Povezana celica				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LIST_CELL_RANGE				0	sl	Obseg celic v viru				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CELL_EXCHANGE_TYPE				0	sl	Vsebina povezane celice				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CELL_EXCHANGE_TYPE	1			0	sl	Izbrani vnos				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CELL_EXCHANGE_TYPE	2			0	sl	Položaj izbranega vnosa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_SCROLLBARS				0	sl	Drsniki				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	1			0	sl	Enovrstično				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	2			0	sl	Večvrstično				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	3			0	sl	Večvrstično z oblikovanjem				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SYMBOLCOLOR				0	sl	Barva simbola				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINEEND_FORMAT				0	sl	Besedilne vrstice se zaključijo z				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LINEEND_FORMAT	1			0	sl	LF (Unix)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LINEEND_FORMAT	2			0	sl	CR+LF (Windows)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	1			0	sl	Brez				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	2			0	sl	Vodoravno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	3			0	sl	Navpično				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	4			0	sl	Oboje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	1			0	sl	Tabela				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	2			0	sl	Poizvedba				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	3			0	sl	SQL-ukaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TOGGLE				0	sl	Preklopi				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FOCUSONCLICK				0	sl	Prevzemi pozornost ob kliku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HIDEINACTIVESELECTION				0	sl	Skrij izbor				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VISUALEFFECT				0	sl	Slog				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VISUALEFFECT	1			0	sl	3D				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VISUALEFFECT	2			0	sl	Plosko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BORDERCOLOR				0	sl	Barva obrobe				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	1			0	sl	Na vrhu levo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	2			0	sl	Na sredini levo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	3			0	sl	Na dnu levo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	4			0	sl	Na vrhu desno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	5			0	sl	Na sredini desno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	6			0	sl	Na dnu desno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	7			0	sl	Zgoraj levo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	8			0	sl	Zgoraj na sredini				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	9			0	sl	Zgoraj desno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	10			0	sl	Spodaj levo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	11			0	sl	Spodaj na sredini				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	12			0	sl	Spodaj desno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	13			0	sl	Na sredini				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_AUTOLINEBREAK				0	sl	Samodejno prelomi besedilo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TEXTTYPE				0	sl	Vrsta besedila				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHOWHIDE	1			0	sl	Skrij				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHOWHIDE	2			0	sl	Pokaži				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XML_DATA_MODEL				0	sl	Podatkovni model XML				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BIND_EXPRESSION				0	sl	Vezavni izraz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_REQUIRED				0	sl	Zahtevano				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LIST_BINDING				0	sl	Vir vnosa na seznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_RELEVANT				0	sl	Pomembno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_READONLY				0	sl	Samo za branje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_CONSTRAINT				0	sl	Omejitev				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_CALCULATION				0	sl	Izračun				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_DATA_TYPE				0	sl	Vrsta podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_WHITESPACES				0	sl	Presledki				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	1			0	sl	Ohrani				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	2			0	sl	Zamenjaj				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	3			0	sl	Strni				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_PATTERN				0	sl	Vzorec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_LENGTH				0	sl	Dolžina				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_LENGTH				0	sl	Dolžina (najmanj)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_LENGTH				0	sl	Dolžina (največ)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_TOTAL_DIGITS				0	sl	Å tevke (skupaj)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_FRACTION_DIGITS				0	sl	Å tevke (ulomek)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_INCLUSIVE				0	sl	Največ (vključuje)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_EXCLUSIVE				0	sl	Največ (ne vključuje)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_INCLUSIVE				0	sl	Najmanj (vključuje)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_EXCLUSIVE				0	sl	Najmanj (ne vključuje)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMISSION_ID				0	sl	Oddaja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BINDING_UI_NAME				0	sl	Vezava				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTION_TYPE				0	sl	Vrsta izbora				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ROOT_DISPLAYED				0	sl	Koren prikazan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWS_HANDLES				0	sl	Prikaži ročice				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWS_ROOT_HANDLES				0	sl	Prikaži korenske ročice				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EDITABLE				0	sl	Za urejanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_INVOKES_STOP_NOT_EDITING				0	sl	Prikliče urejanje vozlišča ustavitve				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DECORATION				0	sl	Z naslovno vrstico				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NOLABEL				0	sl	Brez oznake				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	1			0	sl	Ne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	2			0	sl	Ohrani razmerje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	3			0	sl	Prilagodi velikosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_INPUT_REQUIRED				0	sl	Potreben je vnos				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WRITING_MODE				0	sl	Smer besedila				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	1			0	sl	Od leve proti desni				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	2			0	sl	Od desne proti levi				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	3			0	sl	Uporabi predmetne nastavitve smeri besedila				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	1			0	sl	Nikoli				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	2			0	sl	Ko ima pozornost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	3			0	sl	Vedno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ANCHOR_TYPE				0	sl	Zasidraj				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	1			0	sl	Na odstavek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	2			0	sl	Kot znak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	3			0	sl	Na stran				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	4			0	sl	V okvir				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	5			0	sl	Na znak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHEET_ANCHOR_TYPE	1			0	sl	Na stran				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHEET_ANCHOR_TYPE	2			0	sl	Na celico				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_REGULAR				0	sl	Navadno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_BOLD_ITALIC				0	sl	Krepko ležeče				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_ITALIC				0	sl	Ležeče				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_BOLD				0	sl	Krepko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONT_DEFAULT				0	sl	(privzeto)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\newdatatype.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEW_DATA_TYPE	FT_LABEL			0	sl	Vnesite ime nove vrste podatkov:				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\newdatatype.src	0	modaldialog	RID_DLG_NEW_DATA_TYPE				0	sl	Nova vrsta podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_CONFIRM_DELETE_DATA_TYPE				0	sl	Želite iz modela zbrisati vrsto podatkov '#type#'?\nZavedajte se, da bo to vplivalo na vse kontrolnike, povezane s to vrsto podatkov.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_PUSHBUTTON				0	sl	Gumb				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_RADIOBUTTON				0	sl	Izbirni gumb				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_CHECKBOX				0	sl	Potrditveno polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDTEXT				0	sl	Nalepka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_GROUPBOX				0	sl	Skupinsko polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_EDIT				0	sl	Polje z besedilom				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FORMATTED				0	sl	Oblikovano polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_LISTBOX				0	sl	Seznamsko polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_COMBOBOX				0	sl	Kombinirano polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGEBUTTON				0	sl	Gumb z grafiko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_HIDDENCONTROL				0	sl	Skriti kontrolnik				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_UNKNOWNCONTROL				0	sl	Kontrolnik (neznana vrsta)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGECONTROL				0	sl	Grafični kontrolnik				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FILECONTROL				0	sl	Izbor datoteke				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_DATEFIELD				0	sl	Datumsko polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_TIMEFIELD				0	sl	Časovno polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_NUMERICFIELD				0	sl	Å tevilsko polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_CURRENCYFIELD				0	sl	Valutno polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_PATTERNFIELD				0	sl	Vzorčno polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_DBGRID				0	sl	Kontrolnik tabele				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_STANDARD				0	sl	Privzeto				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_PROPPAGE_DEFAULT				0	sl	Splošno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_PROPPAGE_DATA				0	sl	Podatki				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_YESNO	1			0	sl	Ne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_YESNO	2			0	sl	Da				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_HELP_SECTION_LABEL				0	sl	Pomoč				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_EMBED_IMAGE_PLACEHOLDER				0	sl	<Vdelana-slika>				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_TEXT_FORMAT				0	sl	Besedilo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	fixedtext	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL	1			188	sl	To so kontrolna polja, ki jih lahko uporabite kot nalepke za $control_class$ $control_name$.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	checkbox	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL	1			188	sl	~Brez dodelitve				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	modaldialog	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL				200	sl	Izbor nalepke				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	string	RID_STR_FORMS				0	sl	Obrazci				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	fixedtext	RID_DLG_TABORDER	FT_CONTROLS			90	sl	Kontrolniki				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_MOVE_UP			60	sl	Premakni navzgor				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_MOVE_DOWN			60	sl	Premakni navzdol				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_AUTO_ORDER			60	sl	Samodejno razvrščanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	modaldialog	RID_DLG_TABORDER				168	sl	Zaporedje premikanja				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedline	RID_PAGE_TABLESELECTION	FL_DATA			0	sl	Podatki				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_EXPLANATION			0	sl	Trenutno obrazec, kateremu pripada kontrolnik, ni (ali ni v popolnosti) povezan z virom podatkov.\n\nIzberite vir podatkov in tabelo.\n\n\nZavedajte se, da bodo spremembe s te strani uveljavljene takoj po zapustitvi strani.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_DATASOURCE			0	sl	Vir pod~atkov:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	pushbutton	RID_PAGE_TABLESELECTION	PB_FORMDATASOURCE			14	sl	~...				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_TABLE			0	sl	~Tabela/poizvedba:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	tabpage	RID_PAGE_TABLESELECTION				0	sl	Podatki				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	FT_DATABASEFIELD_QUEST			0	sl	Ali želite shraniti vrednost v polje zbirke podatkov?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	radiobutton	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	RB_STOREINFIELD_YES			0	sl	~Da, želim jo shraniti v sledeče polje zbirke podatkov:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	radiobutton	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	RB_STOREINFIELD_NO			0	sl	~Ne, vrednost želim shraniti samo v obrazcu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD				0	sl	Polje zbirke podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedline	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FL_FORMSETINGS			0	sl	Obrazec				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMDATASOURCELABEL			60	sl	Vir podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMCONTENTTYPELABEL			60	sl	Vrsta vsebine				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMTABLELABEL			60	sl	Vsebina				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_TABLE				0	sl	Tabela				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_QUERY				0	sl	Poizvedba				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_COMMAND				0	sl	SQL-ukaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	modaldialog	RID_DLG_GROUPBOXWIZARD				0	sl	Čarovnik za elemente skupine				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	modaldialog	RID_DLG_GRIDWIZARD				0	sl	Čarovnik za elemente tabele				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_LISTWIZARD_TITLE				0	sl	Čarovnik za seznamsko polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_COMBOWIZARD_TITLE				0	sl	Čarovnik za kombinirano polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_COULDNOTOPENTABLE				0	sl	Ni mogoče vzpostaviti povezave s tabelo vira podatkov.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedline	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FL_FRAME			0	sl	Element tabele				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FT_EXISTING_FIELDS			0	sl	Obstoječa polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FT_SELECTED_FIELDS			0	sl	Izbrana polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION				0	sl	Izbor polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	string	RID_STR_DATEPOSTFIX				0	sl	 (Datum)				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	string	RID_STR_TIMEPOSTFIX				0	sl	 (Čas)				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION	FT_RADIOLABELS			0	sl	Kako želite po~imenovati polja z možnostmi?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION	FT_RADIOBUTTONS			0	sl	Polja z ~možnostmi				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION				0	sl	Podatki				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	FT_DEFAULTSELECTION			0	sl	Ali naj bo izbrano eno polje z možnostmi kot privzeto?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	radiobutton	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	RB_DEFSELECTION_YES			0	sl	~Da, naslednje:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	radiobutton	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	RB_DEFSELECTION_NO			0	sl	Ne, polje naj ne bo izbrano.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION				0	sl	Izbor privzetega polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_OPTIONVALUES_EXPL			0	sl	Ko izberete eno možnost, je skupini možnosti dodeljena posebna vrednost.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_OPTIONVALUES			0	sl	Kolikšno ~vrednost želite dodeliti posamezni možnosti?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_RADIOBUTTONS			0	sl	Polja z ~možnostmi				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTIONVALUES				0	sl	Vrednosti polj				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL	FT_NAMEIT			0	sl	Kakšen ~napis naj ima skupina možnosti?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL	FT_THATSALL			0	sl	To so vse potrebne podrobnosti za ustvarjanje skupine možnosti.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL				0	sl	Ustvari skupino možnosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	string	RID_STR_GROUPWIZ_DBFIELD				0	sl	Vrednost skupine možnosti lahko shranite v polje zbirke podatkov ali pa jo uporabite za kasnejša dejanja.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedline	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE	FL_FRAME			0	sl	Kontrolnik				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE	FT_SELECTTABLE_LABEL			120	sl	Na desni strani vidite vse tabele vira podatkov tega obrazca.\n\n\nIzberite tabelo, katere podatki naj bodo osnova za vsebino seznama:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE				0	sl	Izbor tabele				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	FT_TABLEFIELDS			0	sl	Obstoječa polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	FT_DISPLAYEDFIELD			0	sl	Prikaži polje				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	STR_FIELDINFO_COMBOBOX			0	sl	Vsebina izbranega polja bo prikazana na seznamu kombiniranega polja.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	STR_FIELDINFO_LISTBOX			0	sl	Če sta povezani polji identični, bo vsebina izbranega polja prikazana na seznamu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD				0	sl	Izbor polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_FIELDLINK_DESC			0	sl	Tukaj izberete polja z ujemajočo vsebino, tako da bo pokazana vrednost iz polja za prikaz.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_VALUELISTFIELD			0	sl	Polje iz tabele ~vrednosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_TABLEFIELD			0	sl	Po~lje iz seznamske tabele				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK				0	sl	Povezava polj				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_STR_COMBOWIZ_DBFIELD				0	sl	Vrednost kombiniranega polja lahko shranite v polje zbirke podatkov ali pa jo uporabite za prikazovanje.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_SELECT_ABTYPE			0	sl	Vrsta adresarja				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_INVOKE_ADMIN_DIALOG			0	sl	Nastavitve povezave				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_TABLE_SELECTION			0	sl	Izbor tabele				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_MANUAL_FIELD_MAPPING			0	sl	Dodelitev polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_FINAL_CONFIRM			0	sl	Naslov vira podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	modaldialog	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT		HID_ABSPILOT		0	sl	Čarovnik za vir podatkov adresarja				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_SELECTABTYPE	FT_TYPE_HINTS			0	sl	%PRODUCTNAME omogoča dostop do podatkov adresarja, ki je že prisoten v vašem sistemu. Za te potrebe bo ustvarjen vir podatkov %PRODUCTNAME, v katerem bodo na voljo podatki vašega adresarja v tabelarični obliki.\n\nTa čarovnik vam pomaga ustvariti vir podatkov.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedline	RID_PAGE_SELECTABTYPE	FL_TYPE			0	sl	Izberite vrsto zunanjega adresarja:				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION			0	sl	Evolution				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION_GROUPWISE			0	sl	Groupwise				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION_LDAP			0	sl	Evolution - LDAP				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_MORK			0	sl	Mozilla / Netscape				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_THUNDERBIRD			0	sl	Thunderbird				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_KAB			0	sl	Adresar KDE				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_MACAB			0	sl	Adresar Mac OS X				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_LDAP			0	sl	LDAP-adresar				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OUTLOOK			0	sl	Adresar programa Outlook				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OUTLOOKEXPRESS			0	sl	Adresar sistema Windows				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OTHER			0	sl	Drug zunanji vir podatkov				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_ADMININVOKATION	FT_ADMINEXPLANATION			0	sl	Za vzpostavitev novega vira podatkov so potrebne dodatne informacije.\n\nKliknite naslednji gumb za novo pogovorno okno, v katerem vnesete potrebne podatke.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_ADMININVOKATION	PB_INVOKE_ADMIN_DIALOG			0	sl	Nastavitve				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_ADMININVOKATION	FT_ERROR			0	sl	Povezave z virom podatkov ni mogoče vzpostaviti.\nPreden nadaljujete, preverite nastavitve ali (na prejšnji strani) izberite drugo vrsto vira podatkov o naslovih.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION_AB	FL_TOOMUCHTABLES			0	sl	Zunanji vir podatkov, ki ste ga izbrali, vsebuje več kot en adresar.\nProsimo, izberite tistega, s katerim želite v glavnem delati:				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FIELDMAPPING	FT_FIELDASSIGMENTEXPL			0	sl	Za vključitev podatkov iz adresarja v predloge morate v %PRODUCTNAME določiti, katera polja vsebujejo katere podatke.\n\nElektronske naslove ste morda shranili v polje z imenom "e-pošta" ali "E-naslov" ali "EN" - ali nekam povsem drugam.\n\nKliknite spodnji gumb za novo pogovorno okno, kjer lahko vnesete nastavitve za ta vir podatkov.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_FIELDMAPPING	PB_INVOKE_FIELDS_DIALOG			0	sl	Dodelitev polja				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_FINISH_EXPL			0	sl	To so bili vsi podatki, potrebni za povezavo vaših podatkov o naslovih v %PRODUCTNAME.\n\nZdaj le še vnesite ime, pod katerim želite prijaviti vir podatkov v %PRODUCTNAME.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_LOCATION			50	sl	Mesto				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_FINAL	PB_BROWSE			50	sl	Prebrskaj ...				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	checkbox	RID_PAGE_FINAL	CB_REGISTER_DS			0	sl	Adresar naj bo na voljo vsem modulom v %PRODUCTNAME.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_NAME_EXPL			0	sl	Ime adresarja				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_DUPLICATENAME			0	sl	Drug vir podatkov že uporablja to ime. Izberite drugo ime, ker morajo imeti viri podatkov edinstvena imena.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	errorbox	RID_ERR_NEEDTYPESELECTION				0	sl	Izberite vrsto adresarja.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	querybox	RID_QRY_NOTABLES				0	sl	Vir podatkov ne vsebuje tabel.\nGa želite kljub temu nastaviti kot vir podatkov adresarja?				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_NAME				0	sl	Naslovi				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_ADMINDIALOGTITLE				0	sl	Ustvari vir podatkov adresarja				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_NOCONNECTION				0	sl	Povezave ni mogoče vzpostaviti.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_PLEASECHECKSETTINGS				0	sl	Preverite nastavitve vira podatkov.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_FIELDDIALOGTITLE				0	sl	Podatki adresarja - dodelitev polj				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_NOFIELDSASSIGNED				0	sl	Trenutno ni dodeljenih polj.\nPolja lahko dodelite zdaj ali pa kasneje z izbiro:\n"Datoteka - Predloge - Vir adresarja ..."				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CHECKING				0	sl	Preverjanje ...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CHECKING_ERR				0	sl	Preverjanje stanja posodobitev ni uspelo.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_NO_UPD_FOUND				0	sl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION je najnovejša različica.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_UPD_FOUND				0	sl	Na voljo je %PRODUCTNAME %NEXTVERSION.\n\nNameščena je različica %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION.\n\nOpomba: Pred prenosom posodobitve zagotovite, da imate ustrezne pravice za njeno namestitev.\nZagotoviti boste morali upravljalsko ali korensko geslo.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DLG_TITLE				0	sl	Preveri stanje posodobitev				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_PAUSE				0	sl	Prenos %PRODUCTNAME %NEXTVERSION je bil začasno ustavljen pri ...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_ERR				0	sl	Prenos %PRODUCTNAME %NEXTVERSION je zastal pri				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_WARN				0	sl	Mesto prenosa je: %DOWNLOAD_PATH.\n\nV Orodja - Možnosti ... -  %PRODUCTNAME – Spletna posodobitev lahko mesto prenosa spremenite.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_DESCR				0	sl	%FILE_NAME je bila prenesena v %DOWNLOAD_PATH.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_UNAVAIL				0	sl	Samodejni prenos posodobitve trenutno ni na voljo.\n\nKliknite 'Prenesi ...', da %PRODUCTNAME %NEXTVERSION prenesete ročno s spletne strani.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOADING				0	sl	Prenašanje %PRODUCTNAME %NEXTVERSION ...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_READY_INSTALL				0	sl	Prenos %PRODUCTNAME %NEXTVERSION je zaključen. Vse je pripravljeno za namestitev.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CANCEL_TITLE				0	sl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CANCEL_DOWNLOAD				0	sl	Resnično želite preklicati prenos?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_BEGIN_INSTALL				0	sl	Za namestitev posodobitve je potrebno zapreti %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION. Želite namestiti posodobitev zdaj?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_NOW				0	sl	Namesti ~zdaj				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_LATER				0	sl	Namesti ~kasneje				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_ERROR				0	sl	Namestitvenega programa ni bilo mogoče zagnati. Prosimo, zaženite %FILE_NAME v %DOWNLOAD_PATH ročno.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_OVERWRITE_WARNING				0	sl	Datoteka s tem imenom že obstaja! Želite prepisati obstoječo datoteko?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_WARNING				0	sl	Datoteka z imenom  '%FILENAME' že obstaja v '%DOWNLOAD_PATH'! Želite nadaljevati s prenosom ali izbrisati in ponovno naložiti datoteko?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_RELOAD				0	sl	Ponovno naloži datoteko				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_CONTINUE				0	sl	Nadaljuj				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_PERCENT				0	sl	%PERCENT%				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_FT_STATUS				0	sl	Stanje				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_FT_DESCRIPTION				0	sl	Opis				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_CLOSE				0	sl	Zapri				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_DOWNLOAD				0	sl	~Prenesi				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_INSTALL				0	sl	~Namesti				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_PAUSE				0	sl	~Premor				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_RESUME				0	sl	~Nadaljuj				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_CANCEL				0	sl	Prekliči				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_UPDATE_AVAIL				0	sl	Na voljo je posodobitev za %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_UPDATE_AVAIL				0	sl	Kliknite sem za začetek prenosa.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_UPDATE_NO_DOWN				0	sl	Na voljo je posodobitev za %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_UPDATE_NO_DOWN				0	sl	Kliknite sem za več informacij.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_AUTO_START				0	sl	Na voljo je posodobitev za %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_AUTO_START				0	sl	Prenos posodobitve se začenja.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOADING				0	sl	Prenos posodobitve je v teku				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOAD_PAUSED				0	sl	Prenos posodobitve je začasno ustavljen.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_DOWNLOAD_PAUSED				0	sl	Kliknite sem za nadaljevanje.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_ERROR_DOWNLOADING				0	sl	Prenos posodobitve je zastal.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_ERROR_DOWNLOADING				0	sl	Kliknite sem za več informacij.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOAD_AVAIL				0	sl	Prenos posodobitve zaključen				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_DOWNLOAD_AVAIL				0	sl	Kliknite sem za začetek namestitve.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_EXT_UPD_AVAIL				0	sl	Na voljo so posodobitve razširitev				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_EXT_UPD_AVAIL				0	sl	Kliknite sem za več informacij.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.OfficeHelp.UpdateCheckJob	Title			0	sl	Preveri ~stanje posodobitev ...				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_IF			0	sl	IF				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_CHOSE			0	sl	CHOOSE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_AND			0	sl	AND				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_OR			0	sl	OR				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NOT			0	sl	NOT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NEG			0	sl	NEG				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_PI			0	sl	PI				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_RANDOM			0	sl	RAND				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TRUE			0	sl	TRUE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_FALSE			0	sl	FALSE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_ACT_DATE			0	sl	TODAY				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_ACT_TIME			0	sl	NOW				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NO_VALUE			0	sl	NA				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_CURRENT			0	sl	CURRENT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_DEG			0	sl	DEGREES				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_RAD			0	sl	RADIANS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_SIN			0	sl	SIN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COS			0	sl	COS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TAN			0	sl	TAN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COT			0	sl	COT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_SIN			0	sl	ASIN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COS			0	sl	ACOS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_TAN			0	sl	ATAN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COT			0	sl	ACOT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_SIN_HYP			0	sl	SINH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COS_HYP			0	sl	COSH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TAN_HYP			0	sl	TANH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COT_HYP			0	sl	COTH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_SIN_HYP			0	sl	ASINH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COS_HYP			0	sl	ACOSH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_TAN_HYP			0	sl	ATANH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COT_HYP			0	sl	ACOTH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_EXP			0	sl	EXP				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_LN			0	sl	LN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_SQRT			0	sl	SQRT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_FACT			0	sl	FACT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_YEAR			0	sl	YEAR				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_MONTH			0	sl	MONTH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_DAY			0	sl	DAY				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_HOUR			0	sl	HOUR				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_MIN			0	sl	MINUTE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_SEC			0	sl	SECOND				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_PLUS_MINUS			0	sl	SIGN				20120314 15:13:33

[... 144274 lines stripped ...]


Mime
View raw message