openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1359024 [8/8] - in /incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source: de/localize.sdf es/localize.sdf fr/localize.sdf gl/localize.sdf hu/localize.sdf km/localize.sdf nl/localize.sdf pt-BR/localize.sdf ru/localize.sdf sk/localize.sdf
Date Mon, 09 Jul 2012 10:17:33 GMT
Modified: incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/sk/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/sk/localize.sdf?rev=1359024&r1=1359023&r2=1359024&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/sk/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/sk/localize.sdf Mon Jul  9 10:17:27 2012
@@ -28,36727 +28,72479 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-
-sfx2	source\bastyp\fltfnc.src	0	string	STR_FILTER_NOT_INSTALLED				0	sk	Vybraný filter $(FILTER) nebol nainštalovaný.\nChcete to urobiť teraz?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\bastyp\fltfnc.src	0	string	STR_FILTER_CONSULT_SERVICE				0	sk	Vybraný filter $(FILTER) nebol zahrnutý vo vašej verzii programu.\nInformácie o objednávkach môžete nájsť na našich domovských stránkach.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_USED				0	sk	Použité štýly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_USERDEF				0	sk	Vlastné štýly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_ALL				0	sk	Všetky štýly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_NONAME				0	sk	Bez_názvu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_CLOSE				0	sk	Zatvoriť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_AUTO				0	sk	Automaticky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_BYTES				0	sk	Bajtov				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_KB				0	sk	kB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_MB				0	sk	MB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_GB				0	sk	GB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	MSG_QUERY_LASTVERSION				0	sk	Zrušiť všetky zmeny?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	RID_DOCALREADYLOADED_DLG				0	sk	Dokument je už otvorený.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	errorbox	MSG_ERR_NO_WEBBROWSER_FOUND				0	sk	%PRODUCTNAME nemohol nájsť internetový prehliadač na vašom systéme. Prosím preverte nastavenia vašej pracovnej stanice alebo nainštalujete internetový prehliadač (napríklad Mozilla) do východzieho umiestnenia požadovaného počas inštalácie prehliadača.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_INTERN				0	sk	Interný				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_APPLICATION				0	sk	Aplikácia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_VIEW				0	sk	Zobraziť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DOCUMENT				0	sk	Dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_EDIT				0	sk	Upraviť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MACRO				0	sk	BASIC				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MATH				0	sk	Matematika				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_NAVIGATOR				0	sk	Previesť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_INSERT				0	sk	Vložiť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_FORMAT				0	sk	Formát				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TEXT				0	sk	Text				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_FRAME				0	sk	Rámec				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_GRAPHIC				0	sk	Obrázok				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TABLE				0	sk	Tabuľka				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_ENUMERATION				0	sk	Číslovanie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DATA				0	sk	Dáta				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_SPECIAL				0	sk	Špeciálne funkcie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_IMAGE				0	sk	Obrázok				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CHART				0	sk	Graf				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_EXPLORER				0	sk	Prieskumník				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CONNECTOR				0	sk	Spojnica				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MODIFY				0	sk	Upraviť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DRAWING				0	sk	Kresba				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CONTROLS				0	sk	Ovládacie prvky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	MSG_CANT_QUIT				0	sk	Aplikácia nemôže byť práve teraz ukončená.\nProsím počkajte, až dobehnú všetky tlačové úlohy a/alebo \nOLE akcie, a zavrite všetky dialógové okná.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_ISMODIFIED				0	sk	Prajete si zmeny uložiť do %1?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUITAPP				0	sk	~Ukončiť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_NOAUTOSTARTHELPAGENT				0	sk	Nespúšťať 'XX' automaticky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_HELPBAR				0	sk	Panel pomocníka				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_HLPFILENOTEXIST				0	sk	Pre túto tému nebol nainštalovaný príslušný súbor s pomocníkom.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_ENVTOOLBOX				0	sk	Panel funkcií				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SPECIALCONFIG_ERROR				0	sk	Nastala chyba vo zvláštnej konfigurácii.\nProsím kontaktujte vašeho administrátora.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_EXIT				0	sk	Ukončiť Quickstarter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_TIP				0	sk	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Quickstarter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FILEOPEN				0	sk	Otvoriť dokument...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FROMTEMPLATE				0	sk	Otvoriť zo šablóny...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_PRELAUNCH				0	sk	Načítať %PRODUCTNAME počas štartu systému				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_PRELAUNCH_UNX				0	sk	Vypnúť quickstarter v systémovej lište				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_LNKNAME				0	sk	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FILE				0	sk	Súbor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_STARTCENTER				0	sk	Spúšťacie centrum				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_RECENTDOC				0	sk	Nedávne dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUERY_UPDATE_LINKS				0	sk	Aktualizovať všetky odkazy?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_DDE_ERROR				0	sk	DDE odkaz na % pre % oblasť % nie je dostupný.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	warningbox	RID_SECURITY_WARNING_HYPERLINK		HID_WARNING_SECURITY_HYPERLINK		0	sk	Tento odkaz otvorí "%s". Chcete pokračovať?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	warningbox	RID_SECURITY_WARNING_NO_HYPERLINKS				0	sk	Hypertextový odkaz nebude z bezpečnostných dôvodov vykonaný.\nUvedená adresa nebude otvorená.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SECURITY_WARNING_TITLE				0	sk	Bezpečnostné varovanie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	RID_XMLSEC_QUERY_LOSINGSIGNATURE				0	sk	Uloženie odstráni všetky existujúce podpisy.\nChcete pokračovať v ukladaní dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	RID_XMLSEC_QUERY_SAVEBEFORESIGN				0	sk	Pred podpísaním musí byť dokument uložený.\nChcete dokument uložiť?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	RID_XMLSEC_INFO_WRONGDOCFORMAT				0	sk	Tento dokument musí byť pred digitálnym podpísaním uložený vo formáte OpenDocument.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_XMLSEC_DOCUMENTSIGNED				0	sk	 (podpísaný)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_FILELINK				0	sk	Dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_NONE				0	sk	- žiadna -				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRAFIKLINK				0	sk	Obrázok				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_SFX_FILTERNAME_ALL				0	sk	Všetky súbory (*.*)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_EDITGRFLINK				0	sk	Prepojiť obrázky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_ERRUNOEVENTBINDUNG				0	sk	Nebola nájdená vhodná metóda\nkomponentu %1.\n\nSkontrolujte názov metódy.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_OPENERROR				0	sk	Nie je možné otvoriť grafický súbor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_IOERROR				0	sk	Nie je možné načítať grafický súbor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_FORMATERROR				0	sk	Neznámy formát obrázka				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_VERSIONERROR				0	sk	Tento typ grafického súboru nie je podporovaný				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_FILTERERROR				0	sk	Grafický filter nebol nájdený				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_TOOBIG				0	sk	Nedostatok pamäte na vloženie obrázka				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_APP			40	sk	~Aplikácia:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_TOPIC			40	sk	~Súbor:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_ITEM			40	sk	~Kategória:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedline	MD_DDE_LINKEDIT	GROUP_DDE_CHG			155	sk	Upraviť odkaz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	modaldialog	MD_DDE_LINKEDIT				223	sk	Upraviť odkaz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_CONTENTS			0	sk	Obsah				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_INDEX			0	sk	Index				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_SEARCH			0	sk	Nájsť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_BOOKMARKS			0	sk	Záložky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_INDEX	FT_EXPRESSION			108	sk	Hľadaný výra~z				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_INDEX	PB_OPEN_INDEX			50	sk	Zo~braziť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_SEARCH	FT_SEARCH			128	sk	~Hľadaný výraz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_SEARCH	PB_SEARCH			50	sk	~Nájsť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	checkbox	TP_HELP_SEARCH	CB_FULLWORDS			128	sk	Iba ~celé slová				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	checkbox	TP_HELP_SEARCH	CB_SCOPE			128	sk	~Hľadať iba v nadpisoch				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_SEARCH	PB_OPEN_SEARCH			50	sk	Zo~braziť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_BOOKMARKS	FT_BOOKMARKS			108	sk	Zálož~ky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_BOOKMARKS	PB_BOOKMARKS			50	sk	Zo~braziť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_WINDOW_TITLE				0	sk	Pomocník %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_INDEX_ON				0	sk	Zobraziť navigačný panel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_INDEX_OFF				0	sk	Skryť navigačný panel				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_START				0	sk	Prvá strana				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_PREV				0	sk	Predchádzajúca strana				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_NEXT				0	sk	Ďalšia strana				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_PRINT				0	sk	Tlač...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_ADDBOOKMARK				0	sk	Pridať k záložkám...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_SEARCHDIALOG				0	sk	Nájsť na tejto strane...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_SOURCEVIEW				0	sk	Zdrojový HTML text				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_FIRST_MESSAGE				0	sk	Spúšťa sa pomocník...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_MENU_TEXT_SELECTION_MODE				0	sk	Vybrať text				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_MENU_TEXT_COPY				0	sk	~Kopírovať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	DLG_HELP_ADDBOOKMARK	FT_BOOKMARK_TITLE			140	sk	Záložka:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	DLG_HELP_ADDBOOKMARK	STR_BOOKMARK_RENAME			0	sk	Premenovať záložku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	modaldialog	DLG_HELP_ADDBOOKMARK				208	sk	Pridať k záložkám				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_OPEN	HID_HELP_BOOKMARKS_OPEN		0	sk	Zobraziť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_RENAME	HID_HELP_BOOKMARKS_RENAME		0	sk	Premenovať...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_DELETE	HID_HELP_BOOKMARKS_DELETE		0	sk	Zmazať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	infobox	RID_INFO_NOSEARCHRESULTS				208	sk	Žiadne témy neboli nájdené.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	infobox	RID_INFO_NOSEARCHTEXTFOUND				208	sk	Zadaný text nebol nájdený.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	RID_HELP_ONSTARTUP_TEXT				200	sk	Zo~braziť Pomocníka %PRODUCTNAME %MODULENAME pri spustení programu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	fixedline	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE	FL_COL			109	sk	Názov štýlu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	querybox	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE	MSG_OVERWRITE			50	sk	Štýl už existuje. Prepísať?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	modaldialog	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE		CMD_SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE		177	sk	Vytvoriť štýl				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_TASK_PANE_VIEW				0	sk	Zobraziť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_TASKS				0	sk	Úlohy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	fixedtext	RID_DLG_ALIEN_WARNING	FT_INFOTEXT			0	sk	Tento dokument môže obsahovať formátovanie alebo obsah, ktorý nemôže byť uložený vo formáte %FORMATNAME. Napriek tomu chcete uložiť dokument v tomto formáte?\n\nPoužite posledný ODF formát súborov pre zabezpečenie že celé formátovanie a obsah je uložený správne.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	okbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_NO			0	sk	Zachovať a~ktuálny formát				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	cancelbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_YES			0	sk	~Uložiť v ODF formáte				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	helpbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_MOREINFO			0	sk	~Viac informácií...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	checkbox	RID_DLG_ALIEN_WARNING	CB_WARNING_OFF			0	sk	Spýt~ať sa pri ukladaní do iného formátu ako ODF				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mailwindow.src	0	errorbox	RID_ERRBOX_MAIL_CONFIG				0	sk	%PRODUCTNAME nemohol nájsť funkčné nastavenie pre e-mail. Prosím uložte dokument lokálne a priložte ho k správe priamo z vášho e-mailového klienta.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_ORG			50	sk	~Organizátor...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_DEL			50	sk	~Zmazať...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_EDIT			50	sk	~Upraviť...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_NEW			50	sk	~Nový...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	modaldialog	RID_STYLECATALOG		CMD_SID_STYLE_CATALOG		181	sk	Katalóg štýlov				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_HIERARCHICAL				181	sk	Hierarchický				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_WATERCAN	HID_TEMPLDLG_WATERCAN		0	sk	Vyplniť mód formátu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE	HID_TEMPLDLG_NEWBYEXAMPLE		0	sk	Nový štýl z výberu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_UPDATE_BY_EXAMPLE	HID_TEMPLDLG_UPDATEBYEXAMPLE		0	sk	Aktualizovať štýl				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	dockingwindow	DLG_STYLE_DESIGNER		CMD_SID_STYLE_DESIGNER		116	sk	Štýly a formátovanie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_OPEN_FL			248	sk	Heslo na ochranu súboru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_OPEN_FT			82	sk	Zadať h~eslo pre otvorenie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	checkbox	TP_DOCINFOSECURITY	RECORD_CHANGES_CB	HID_SECURITYTAB_RECORD_CHANGES		176	sk	Zaznamenávať ~zmeny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_PROTECT			0	sk	~Zamknúť...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_UNPROTECT			0	sk	~Odomknúť...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_END_REDLINING_WARNING			0	sk	Táto činnosť ukončí zmenu záznamového módu.\nVšetky informácie o zmenách sa stratia.\nUkončiť zmenu záznamového módu?\n\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_PROTECT_RECORDS				260	sk	Zamknúť záznamy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_UNPROTECT_RECORDS				260	sk	Odomknúť záznamy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_INCORRECT_PASSWORD				260	sk	Neplatné heslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_SEARCH	FT_SEARCH			150	sk	~Hľadať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_WHOLEWORDS			150	sk	Len ~celé slova				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_MATCHCASE			150	sk	R~ozlišovať veľkosť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_WRAPAROUND			150	sk	Hľad~ať dookola				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_BACKWARDS			150	sk	~Dozadu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	pushbutton	RID_DLG_SEARCH	PB_FIND			50	sk	~Nájsť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	cancelbutton	RID_DLG_SEARCH	PB_CANCELFIND			50	sk	~Zatvoriť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	string	RID_DLG_SEARCH	STR_TOGGLE			50	sk	Hľad~ať dookola				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	modelessdialog	RID_DLG_SEARCH		HID_SEARCHDIALOG		218	sk	Nájsť na tejto strane				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfedt.src	0	fixedline	DLG_DOCINFO_EDT	FL_INFO			98	sk	Názvy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfedt.src	0	modaldialog	DLG_DOCINFO_EDT		HID_DOCINFO_EDT		166	sk	Upraviť názvy polí­				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedline	DLG_VERSIONS	GB_NEWVERSIONS			272	sk	Nové verzie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_SAVE			90	sk	Uložiť ~novú verziu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	checkbox	DLG_VERSIONS	CB_SAVEONCLOSE			164	sk	Vždy uložiť verziu pri uz~avretí				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedline	DLG_VERSIONS	GB_OLDVERSIONS			272	sk	Existujúce verzie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_DATETIME			60	sk	Dátum a čas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_SAVEDBY			60	sk	Uložené pod				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_COMMENTS			60	sk	Poznámky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	cancelbutton	DLG_VERSIONS	PB_CLOSE			50	sk	Zatvoriť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_OPEN			50	sk	Otvoriť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_VIEW			50	sk	~Zobraziť...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_DELETE			50	sk	~Zmazať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_COMPARE			50	sk	Porovnať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	modaldialog	DLG_VERSIONS				340	sk	Verzie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_COMMENTS	FT_DATETIME			168	sk	Dátum a čas: 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_COMMENTS	FT_SAVEDBY			168	sk	Uložil 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_COMMENTS	PB_CLOSE			50	sk	~Zatvoriť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	modaldialog	DLG_COMMENTS				180	sk	Vložiť poznámky k verzii				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	string	DLG_COMMENTS				180	sk	Poznámka k verzii				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_RESET				0	sk	Obno~viť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_APPLY				0	sk	Použiť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_TABPAGE_MANAGESTYLES				0	sk	Organizátor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDNAME				0	sk	Tento názov sa už používa.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDSTYLE				0	sk	Tento štýl neexistuje.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDPARENT				0	sk	Táto šablóna nemôže byť použitá ako šablóna základná;\nmohlo by dôjsť ku vzniku rekurzívnych odkazov.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_POOL_STYLE_NAME				0	sk	Názov už existuje ako východzí štýl.\nZadajte prosím iný názov.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_DELETE_STYLE				0	sk	Určite chcete zmazať štýl $1?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_DELETE_STYLE_USED				0	sk	Práve mažete použitý štýl!\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_NEW	HID_STYLIST_NEW		0	sk	Nový...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_EDIT	HID_STYLIST_EDIT		0	sk	Upraviť...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_DELETE	HID_STYLIST_DELETE		0	sk	Zmazať...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	SID_NAVIGATOR				0	sk	Navigátor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	SID_TASKPANE				0	sk	Navigačný panel úloh				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	errorbox	MSG_ERROR_WRONG_CONFIRM				0	sk	Neplatné potvrdenie hesla				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_PDF_EXPORT_SEND				0	sk	Odoslať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedline	TP_COMMONPRINTOPTIONS	GB_REDUCE			248	sk	Redukovať dáta k tlači				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedtext	TP_COMMONPRINTOPTIONS	FT_OUTPUTTYPE			60	sk	Nastavenie pre				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_PRINTEROUTPUT			60	sk	~Tlačiareň				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_PRINTFILEOUTPUT			100	sk	Tlač do sú~boru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCETRANSPARENCY			115	sk	~Redukovať priehľadnosť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCETRANSPARENCY_AUTO			105	sk	Auto~maticky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCETRANSPARENCY_NONE			105	sk	Žiad~na priehľadnosť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEGRADIENTS			121	sk	Redukovať pr~echody				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEGRADIENTS_STRIPES			77	sk	P~ruhy prechodov				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEGRADIENTS_COLOR			108	sk	Pre~chodná farba				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEBITMAPS			115	sk	Redukovať ~bitové mapy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_OPTIMAL			226	sk	Vysoká ~kvalita tlače				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_NORMAL			226	sk	N~ormálna kvalita tlače				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION			52	sk	Roz~líšenie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	1			0	sk	72 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	2			0	sk	96 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	3			0	sk	150 DPI (Fax)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	4			0	sk	200 DPI (východzie)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	5			0	sk	300 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	6			0	sk	600 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEBITMAPS_TRANSPARENCY			226	sk	Zahrnúť priehľadné ob~jekty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_CONVERTTOGREYSCALES			123	sk	Pre~viesť farby na odtiene šedi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedline	TP_COMMONPRINTOPTIONS	GB_PRINT_WARN			248	sk	Hlásenia tlačiarne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_PAPERSIZE			123	sk	Veľkosť p~apiera				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_PAPERORIENTATION			123	sk	Orientácia papi~era				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_TRANSPARENCY			123	sk	Priehľadno~sť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedtext	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	FT_PRINTTRANSWARN			163	sk	Váš dokument obsahuje priesvitné objekty.\nTo môže na určitých tlačiarňach spôsobiť predĺženie doby tlače.\nMá byť obmedzené použitie priehľadnosti?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	okbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_YES			50	sk	~Áno				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	pushbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_NO			50	sk	~Nie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	cancelbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_CANCEL			50	sk	~Zrušiť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	CBX_NOPRINTTRANSWARN			183	sk	Upozornenie znovu nezo~brazovať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	modaldialog	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY				195	sk	Upozornenie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	STR_SFX_NEWOFFICEDOC				0	sk	%PRODUCTNAME dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_TITLE			60	sk	~Nadpis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_THEMA			60	sk	P~redmet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_KEYWORDS			60	sk	~Kľúčové slová				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_COMMENT			60	sk	~Poznámky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE_TYP			70	sk	Typ:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	TP_DOCINFODOC	CB_FILE_READONLY			91	sk	Iba na čí~tanie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE			70	sk	Umiestnenie:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE_SIZE			70	sk	Veľkosť:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_CREATE			70	sk	Vytvorený:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_CHANGE			70	sk	Zmenený:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_SIGNED			70	sk	Digitálne podpísane:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFODOC	BTN_SIGNATURE			0	sk	Digitálny podpis...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	STR_MULTSIGNED			0	sk	Viacnásobne podpísaný dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_PRINT			70	sk	Vytlačený:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_TIMELOG			70	sk	Celkový čas úprav:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_DOCNO			70	sk	Číslo revízie:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFODOC	BTN_DELETE			0	sk	Obnoviť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	TP_DOCINFODOC	CB_USE_USERDATA			192	sk	Použiť informácie o použív~ateľovi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_TEMPL			45	sk	Šablóna:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	STR_UNKNOWNSIZE			180	sk	neznámy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFOUSER	BTN_EDITLABEL			60	sk	Vlas~tné položky...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_NOAUTOUPDATE			0	sk	Neobnovovať automaticky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_RELOADUPDATE			0	sk	Obnoviť dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_EVERY			0	sk	každých				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_RELOADSECS			0	sk	Sekúnd				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_FORWARDUPDATE			0	sk	Presmerovať z tohto dokumentu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_AFTER			0	sk	po				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_FORWARDSECS			0	sk	Sekúnd				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_URL			0	sk	na URL				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_FRAME			0	sk	K rámcu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFORELOAD	STR_FORWARD_ERRMSSG			0	sk	V prípade že si vyberiete možnosť "%PLACEHOLDER%", musíte zadať URL.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_CUSTOMPROPERTIES	FT_PROPERTIES			248	sk	~Vlastnosti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_NAME			8	sk	Názov				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_TYPE			0	sk	Typ				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_VALUE			0	sk	Hodnota				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_CUSTOMPROPERTIES	BTN_ADD			0	sk	Prid~ať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	combobox	SFX_CB_PROPERTY_NAME				60	sk	-		Názov vlastnosti		2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	1			0	sk	Otestované				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	2			0	sk	Klient				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	3			0	sk	Dátum ukončenia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	4			0	sk	Oddelenie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	5			0	sk	Miesta určenia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	6			0	sk	Dispozícia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	7			0	sk	Delenie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	8			0	sk	Číslo dokumentu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	9			0	sk	Redaktor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	10			0	sk	Email				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	11			0	sk	Poslať ďalej				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	12			0	sk	Zoskupiť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	13			0	sk	Informácie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	14			0	sk	Jazyk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	15			0	sk	Mailstop				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	16			0	sk	Vec				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	17			0	sk	Kancelária				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	18			0	sk	Vlastník				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	19			0	sk	Projekt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	20			0	sk	Vydávateľ				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	21			0	sk	Dôvod				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	22			0	sk	Doručné od				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	23			0	sk	Zaznamenané				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	24			0	sk	Dátum zaznamenania				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	25			0	sk	Odkaz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	26			0	sk	Zdroj				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	27			0	sk	Stav				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	28			0	sk	Telefónne číslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	29			0	sk	Zapisovateľ				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	30			0	sk	URL				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	1			0	sk	Text				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	2			0	sk	Dátum a čas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	3			0	sk	Dátum				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	4			0	sk	Doba trvania				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	5			0	sk	Číslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	6			0	sk	Áno alebo nie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	SFX_WIN_PROPERTY_YESNO	RB_PROPERTY_YES			28	sk	Áno				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	SFX_WIN_PROPERTY_YESNO	RB_PROPERTY_NO			29	sk	Nie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	imagebutton	SFX_PB_PROPERTY_REMOVE				0	sk	-		Odstrániť vlastnosť		2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	querybox	SFX_QB_WRONG_TYPE				0	sk	Zadaná hodnota nezodpovedá zadanému typu.\nHodnota bude uložená ako text.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFODOC			0	sk	Všeobecné				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFODESC			0	sk	Popis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_CUSTOMPROPERTIES			0	sk	Vlastné vlastnosti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFORELOAD			0	sk	Internet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFOSECURITY			0	sk	Bezpečnosť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	tabdialog	SID_DOCINFO				0	sk	Vlastnosti 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedline	RID_EDIT_DURATIONS	FL_DURATION			108	sk	Doba trvania				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	RID_EDIT_DURATIONS	CB_NEGATIVE			60	sk	Zápor~né				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_YEAR			60	sk	Rok~y(ov)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MONTH			60	sk	~Mesiace(ov)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_DAY			60	sk	~Dni(í)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_HOUR			60	sk	H~odiny(ín)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MINUTE			60	sk	M~inúty(t)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_SECOND			60	sk	~Sekundy(d)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_FILEDLG_ACTUALVERSION				0	sk	Aktuálna verzia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_EXPORT				0	sk	Exportovať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_INSERT				0	sk	Vložiť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_BUTTONINSERT				0	sk	Vlož~iť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_IMPORT_ALL				0	sk	<Všetky formáty>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_AUTO_EXTENSION				0	sk	~Automatická prípona súboru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_SELECTION				0	sk	~Výber				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_INSERT_AS_LINK				0	sk	~Odkaz				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_SHOW_PREVIEW				0	sk	~Náhľad				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_READONLY				0	sk	Iba na čí~tanie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_PASSWORD				0	sk	Uložiť s ~heslom				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_FILTER_OPTIONS				0	sk	Upraviť nastavenie ~filtra				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_PLAY				0	sk	~Prehrať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_STOP				0	sk	Zas~taviť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_OPEN				0	sk	~Otvoriť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_SAVE				0	sk	~Uložiť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_IMAGE_TEMPLATE				0	sk	Štýl:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_TEMPLATES				0	sk	Ša~blóny:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_VERSION				0	sk	~Verzia:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	floatingwindow	SID_RECORDING_FLOATWINDOW				0	sk	Nahrať Makro				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	string	STR_MACRO_LOSS				0	sk	Určite chcete zrušiť nahrávanie? Všetky nahrané kroky budú stratené.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	string	STR_CANCEL_RECORDING				0	sk	Zrušiť nahrávanie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_NAME			61	sk	~Názov				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	checkbox	TP_MANAGE_STYLES	CB_AUTO			90	sk	~Automatická aktualizácia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_NEXT			61	sk	Ďa~lší štýl				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_BASE			61	sk	Spojené s				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_REGION			61	sk	~Kategória				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedline	TP_MANAGE_STYLES	GB_DESC			248	sk	Obsahuje				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_USER			42	sk	~Používateľ				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_PASSWORD			42	sk	~Heslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_CONFIRM			42	sk	Potvrd~iť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	modaldialog	DLG_PASSWD		HID_PASSWD		200	sk	Zadajte heslo				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_CFGITEM				0	sk	Konfiguračné menu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_ADDONS				0	sk	~Add-Ons				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_CUT	CMD_SID_CUT		0	sk	Vys~trihnúť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_COPY	CMD_SID_COPY		0	sk	~Kopírovať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_PASTE	CMD_SID_PASTE		0	sk	~Vložiť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	SID_WIN_FULLSCREEN				0	sk	Opustiť Full-Screen mód				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_ADDONHELP				0	sk	Add-~On Pomocník				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_SYNONYMS				0	sk	Synonymá				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_NO_SYNONYM_FOUND				0	sk	(nič)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_THESAURUS				0	sk	~Slovník synoným...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_NODEFPRINTER				0	sk	Nebola nájdená žiadna východzia tlačiareň.\nProsím vyberte tlačiareň a skúste znovu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_NOSTARTPRINTER				0	sk	Nebolo možné inicializovať tlačiareň.\nProsím skontrolujte nastavenia tlačiarne.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINTER_NOTAVAIL				0	sk	Tento dokument bol formátovaný pre tlačiareň $1. Určená tlačiareň nie je dostupná. \nPrajete si použiť štandardnú tlačiareň $2?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_OPTIONS				0	sk	Možnosti...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_OPTIONS_TITLE				0	sk	Možnosti tlačiarne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_PRINTER_BUSY				0	sk	Tlačiareň je zaneprázdnená				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_PRINT				0	sk	Chyba pri tlači				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINTING				0	sk	Tlačenie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PAGE				0	sk	Strana 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_SAVE_TEMPLATE				0	sk	Chyba pri ukladaní šablóny 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_READONLY				0	sk	 (Iba na čítanie)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWORI				0	sk	Veľkosť a orientácia strany boli zmenené.\nChcete uložiť nové nastavenia\nv aktívnom dokumente?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWSIZE				0	sk	Veľkosť strany bola zmenená.\nMá byť nové nastavenie uložené\nv aktuálnom dokumente?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWORISIZE				0	sk	Veľkosť a orientácia strany boli zmenené.\nChcete uložiť nové nastavenia\nv aktívnom dokumente?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PREVIEW_DOCINFO				0	sk	<html><body BGCOLOR="#c0c0c0"><font FACE="Arial"><dl><dt><b>Titulok:</b><dd>$(TITEL)<dt><b>Predmet:</b><dd>$(THEME)<dt><b>Kľúčové slová:</b><dd>$(KEYWORDS)<dt><b>Popis:</b><dd>$(TEXT)</dl></font></body></html>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PREVIEW_NODOCINFO				0	sk	<HTML><BODY BGCOLOR="#c0c0c0"><BR><BR><P><FONT FACE="Arial"><B>Žiadne vlastnosti dokumentu neboli nájdené.</B></FONT></P></BODY></HTML>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	infobox	MSG_CANT_CLOSE				0	sk	Dokument nie je možné zatvoriť, pretože\n práve prebieha tlačová úloha.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	#define	DLG_PRINTMONITOR_TEXT				0	sk	Monitorovanie tlače				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	fixedtext	DLG_PRINTMONITOR	FT_PRINTING			100	sk	sa tlačí na				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	DLG_PRINTMONITOR	STR_FT_PREPARATION			50	sk	je pripravovaný pre tlač				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	infobox	MSG_ERROR_SEND_MAIL				112	sk	Nastala chyba pri posielaní správy. Problém môže byť spôsobený chýbajúcim používateľským kontom alebo chybným nastavením.\nProsím skontrolujte nastavenia %PRODUCTNAME alebo nastavenia vášho programu pre posielanie e-mailových správ.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	querybox	MSG_QUERY_OPENASTEMPLATE				0	sk	Dokument nemohol byť otvorený pre úpravu, pravdepodobne kvôli chýbajúcim právam. Želáte si ho použiť len ako šablónu na vytvorenie nového dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_REPAIREDDOCUMENT				0	sk	 (opravený dokument)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	errorbox	MSG_ERROR_NO_WEBBROWSER_FOUND				0	sk	%PRODUCTNAME nemohol nájsť internetový prehliadač na vašom systéme. Prosím preverte nastavenia vašej pracovnej stanice alebo nainštalujete internetový prehliadač (napríklad Mozilla) do východzieho umiestnenia požadovaného počas inštalácie prehliadača.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_CONFIRM_FILTER				0	sk	Uloženie v externom formáte mohlo spôsobiť\nstratu informácii. Prajete si naozaj zatvoriť okno?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_CONFIRM_OVERWRITE_TEMPLATE				0	sk	Meno už bolo použité.\nPrejete si prepísať šablónu dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DELETE_REGION				0	sk	Určite chcete zmazať región "$1"?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DELETE_TEMPLATE				0	sk	Určite chcete zmazať položku "$1"?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_REGION_NOTEMPTY				0	sk	Kategória nie je prázdna.\nNaozaj zmazať?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_SAVE_DOCUMENT				0	sk	Dokument "$(DOC)" bol zmenený.\nChcete uložiť vami vykonané zmeny?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_STYLES				0	sk	Štýly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_MACROS				0	sk	Makrá				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CONFIG				0	sk	Konfigurácia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PRINT_STYLES_HEADER				0	sk	Štýly v 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PRINT_STYLES				0	sk	Štýly tlače				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_PRINT_ERROR				0	sk	Nie je možné spustiť tlačovú úlohu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_BACKUP_COPY				0	sk	Kopírovať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_CANT_OPEN_TEMPLATE				0	sk	Nie je možné otvoriť šablónu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_VIEW_OPEN_CANT_SAVE				0	sk	Dokument je už otvorený pre úpravy.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_SAVE				0	sk	Chyba pri zaznamenávaní dokumentu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPLATE_FILTER				0	sk	Šablóny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_COPY_TEMPLATE				0	sk	Chyba pri kopírovaní šablóny "$1". \nŠablóna s týmto menom už pravdepodobne existuje.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_DELETE_TEMPLATE				0	sk	Nie je možné zmazať šablónu "$1".				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_MOVE_TEMPLATE				0	sk	Chyba pri presune šablóny "$1".				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RESCAN				0	sk	Nie je možné uložiť aktualizácie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_SAVE_TEMPLATE				0	sk	Chyba pri ukladaní šablóny 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RENAME_TEMPLATE				0	sk	Chyba pri premenovaní­ šablóny.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RENAME_TEMPLATE_REGION				0	sk	Chyba pri premenovaní­ kategórie šablóny.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_EMPTY_NAME				0	sk	Uveďte meno.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_UNIQ_NAME				0	sk	Prosím zadajte jedinečné meno.\nV položkách nesmie záležať na veľkosti písmen.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_DEFAULT_TEMPLATE				0	sk	Má sa šablóna "$(TEXT)" stať východzou šablónou?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_QUERY_RESET_DEFAULT_TEMPLATE				0	sk	Prajete si prestaviť východziu šablónu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_TEMPLATE_DIR_NOT_EXIST				0	sk	Adresár so šablónami\n$(DIR)\nneexistuje.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_DOCINFO_CANTREAD				0	sk	Nejde prečítať informáciu o dokumente.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_NOSTORAGE				0	sk	Vybraný súbor má neplatný formát.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_MUSTOWNFORMAT				0	sk	Dokumenty nemôžu byť uložené vo formáte $(FORMAT).\nPrajete si uložiť svoje zmeny s použitím formátu $(OWNFORMAT)?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVEDOC				0	sk	~Uložiť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_UPDATEDOC				0	sk	Akt~ualizovať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVEASDOC				0	sk	Uložiť ~ako...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVECOPYDOC				0	sk	Uložiť kópiu ~ako...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CLOSEDOC				0	sk	~Zatvoriť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CLOSEDOC_ANDRETURN				0	sk	~Zatvoriť a návrat do 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_WIZARD				0	sk	 Sprievodca				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_FILTCONFIG				0	sk	Konfigurácia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_FILTBASIC				0	sk	Knižnice BASIC %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_WARNSTYLEOVERWRITE				0	sk	Má byť štýl "$(ARG1)" nahradený?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOC_LOADING				0	sk	Načíta sa súbor				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_NAME_RESOLVE_START			0	sk	Pripojenie k $(HOST): čaká sa na spojenie...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_CONNECT_START			0	sk	Otvára sa $(TARGET) u $(HOST)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_READ_STATUS			0	sk	Nahráva sa: $(TARGET) z $(HOST). Stiahnuté: $(BYTE)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_CONNECTION_CLOSED			0	sk	Spojenie prerušené				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_OPEN_READONLY				0	sk	Dokument nemôže byť otvorený pre úpravu.\nPrajete si ho otvoriť iba na čítanie?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EDIT				0	sk	Upraviť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_OFFICEFILTER				0	sk	Dokumenty %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FRAMEOBJECT_PROPERTIES				0	sk	~Vlastnosti...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FSET_FILTERNAME0				0	sk	HTML (sada rámcov)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FSET_FILTERNAME1				0	sk	Dokument s rámcami %PRODUCTNAME				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPL_MOVED				0	sk	Šablóna "$(TEMPLATE)" nebola nájdená na pôvodnom mieste. Šablóna z rovnakým názvom sa nachádza v "$(FOUND)".Má byť táto šablóna v budúcnosti použitá na porovnanie?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPL_RESET				0	sk	Šablóna "$(TEMPLATE)" nebola nájdená. Má sa vykonávať hľadanie šablóny i pri ďalšom otvorení dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_AUTOMATICVERSION				0	sk	Automaticky uložená verzia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SW				0	sk	Textový dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SWWEB				0	sk	HTML dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SWGLOB				0	sk	Hlavný dokument				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SC				0	sk	Zošit				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SI				0	sk	Prezentácia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SD				0	sk	Kresba				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_MESSAGE				0	sk	Správa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_NOSAVEANDCLOSE				0	sk	Zaho~diť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PACKNGO_NOACCESS				0	sk	Prístup k terajšiemu dátovému médiu nie je možný.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PACKNGO_NEWMEDIUM				0	sk	Vložte prosím ďalší nosič dát a stlačte OK.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_OBJECT				0	sk	Objekt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	DLG_MACROQUERY				0	sk	Tento dokument obsahuje makrá. $(TEXT)			Spustiť makro	2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	BTN_OK				0	sk	Spustiť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	BTN_CANCEL				0	sk	Nespúšťať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	FT_CANCEL				0	sk	Podľa nastavení zabezpečenia, makrá v tomto dokumente by nemali byť spustené. Prajete si ich napriek tomu spustiť?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	FT_OK				0	sk	Určite chcete povoliť spustenie týchto makier?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTASPDF_TITLE				0	sk	Export do PDF				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTWITHCFGBUTTON				0	sk	Export...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTBUTTON				0	sk	Exportovať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_SVXSTR_SECURITY_ADDPATH				0	sk	Pridať tento adresár do zoznamu bezpečných ciest: 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_LABEL_FILEFORMAT				0	sk	Formát súboru:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTAINS				0	sk	Tento dokument obsahuje:\n\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_RECORDCHANGES				0	sk	Zaznamenané zmeny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_NOTES				0	sk	Poznámky				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_DOCVERSIONS				0	sk	Verzie dokumentu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_FIELDS				0	sk	Polia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_LINKDATA				0	sk	Prepojené dáta...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SAVING				0	sk	Chcete pokračovať v ukladaní dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_PRINTING				0	sk	Chcete pokračovať v tlačení dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SIGNING				0	sk	Chcete pokračovať v podpisovaní dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_CREATEPDF				0	sk	Chcete pokračovať vo vytváraní PDF súboru?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_NEW_FILENAME_SAVE				0	sk	Ak nechcete prepísať originálny dokument, mali by ste uložiť vašu prácu pod novým názvom súboru.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_DELETE_TEMPLATE_DIR				0	sk	Niektoré súbory so šablónami sú chránené a nemôžu byť zmazané.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCINFO_INFOFIELD				0	sk	Informácia %1				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SHARED				0	sk	 (zdieľaný)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_XMLSEC_ODF12_EXPECTED				0	sk	Verzia formátu dokumentov je nastavená v Nástroje-Možnosti-Načítať/Uložiť-Všeobecné na ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x). Podpisovanie dokumentov vyžaduje verziu ODF 1.2 (OpenOffice.org 3.x).				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_XMLSEC_QUERY_SAVESIGNEDBEFORESIGN				0	sk	Pred podpísaním musí byť dokument uložený. Uloženie dokumentu odstráni všetky súčasné podpisy.\nChcete dokument uložiť?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_MESSAGE				0	sk	Šablóna '$(ARG1)' na ktorej je tento dokument založený bola zmenená. Chcete aktualizovať formátovania založené na štýle podľa zmenenej šablóny?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_UPDATE_BTN				0	sk	Akt~ualizovať štýly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_KEEP_BTN				0	sk	~Nechať staré štýly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedline	DLG_DOC_TEMPLATE	FL_EDIT			212	sk	Nová šablóna				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedline	DLG_DOC_TEMPLATE	FL_STYLESHEETS			212	sk	Šablóny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedtext	DLG_DOC_TEMPLATE	FT_SECTION			97	sk	Kate~górie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedtext	DLG_DOC_TEMPLATE	FT_STYLESHEETS			97	sk	Šabló~ny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	pushbutton	DLG_DOC_TEMPLATE	BT_EDIT			50	sk	~Upraviť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	pushbutton	DLG_DOC_TEMPLATE	BT_ORGANIZE			50	sk	~Organizátor...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	modaldialog	DLG_DOC_TEMPLATE		CMD_SID_DOCTEMPLATE		280	sk	Šablóny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_REGION			97	sk	Kate~górie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_TEMPLATE			97	sk	Š~ablóny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	morebutton	DLG_NEW_FILE	BT_MORE			50	sk	~Viac				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	BTN_PREVIEW			97	sk	~Náhľad				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedline	DLG_NEW_FILE	GB_DOCINFO			186	sk	Popis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_TEXT_STYLE			50	sk	Te~xt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_FRAME_STYLE			50	sk	Rám~ec				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_PAGE_STYLE			50	sk	~Strany				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_NUM_STYLE			50	sk	Čí~slovanie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_MERGE_STYLE			50	sk	~Prepísať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	pushbutton	DLG_NEW_FILE	PB_LOAD_FILE			56	sk	Zo súboru...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	string	DLG_NEW_FILE	STR_LOAD_TEMPLATE			56	sk	Načítať štýly				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_TITLE			175	sk	~Nadpis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_THEMA			175	sk	Predmet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_KEYWORDS			175	sk	~Kľúčové slová				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_DESC			175	sk	~Popis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	modaldialog	DLG_NEW_FILE		CMD_SID_NEWDOC		336	sk	Nový				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	1			0	sk	Moje šablóny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	2			0	sk	Obchodná korešpondencia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	3			0	sk	Ostatné obchodné dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	4			0	sk	Osobná korešpondencia a dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	5			0	sk	Formuláre a zmluvy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	6			0	sk	Financie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	7			0	sk	Å kolenie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	8			0	sk	Pozadia prezentácie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	9			0	sk	Prezentácie				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	10			0	sk	Rôzne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	string	RID_CNT_STR_WAITING				0	sk	Šablóny sú inicializované pre prvé použitie.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	okbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_OK			60	sk	Zatvoriť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	pushbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_FILES			60	sk	~Súbor...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	pushbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_ADDRESSTEMPLATE			60	sk	~Adresár...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_LEFT_TYP	1			0	sk	Šablóny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_LEFT_TYP	2			0	sk	Dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_RIGHT_TYP	1			0	sk	Šablóny				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_RIGHT_TYP	2			0	sk	Dokumenty				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_NEW	HID_ORGANIZE_NEW		0	sk	~Nový				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_DELETE	HID_ORGANIZE_DELETE		0	sk	~Zmazať				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_EDIT	HID_ORGANIZE_EDIT		0	sk	~Upraviť				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_COPY_FROM	HID_ORGANIZE_COPY_FROM		0	sk	Importovať šablónu...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_COPY_TO	HID_ORGANIZE_COPY_TO		0	sk	Exportovať šablónu...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_PRINT	HID_ORGANIZE_PRINT		0	sk	~Tlač				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_PRINTER_SETUP	HID_ORGANIZE_PRINTER_SETUP		0	sk	Nastavenia tlačiarne...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_RESCAN	HID_ORGANIZE_RESCAN		0	sk	Aktualizácia				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_DEFAULT_TEMPLATE	HID_ORGANIZE_STDTEMPLATE_ADD		0	sk	Nastaviť ako východziu šablónu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_RESET_DEFAULT_TEMPLATE	HID_ORGANIZE_STDTEMPLATE_DEL		0	sk	Obnoviť východziu šablónu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menubutton	DLG_ORGANIZE	BTN_EDIT			60	sk	Príkazy				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	modaldialog	DLG_ORGANIZE		CMD_SID_ORGANIZER		271	sk	Správa šablón				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_DETAIL				0	sk	Podrobnosti				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_HEADER				0	sk	Hlavička strany				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_FOOTER				0	sk	Päta strany				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_HEADER				0	sk	Hlavička zoskupenia				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_FOOTER				0	sk	Päta zoskupenia				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_HEADER				0	sk	Hlavička správy				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_FOOTER				0	sk	Päta správy				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PROPERTY_CHANGE_NOT_ALLOWED				0	sk	Názov '#1' už existuje a nemôže byť priradený znova.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ERROR_WRONG_ARGUMENT				0	sk	Pokúsili ste sa nastaviť neplatný argument. Prosím pozrite sa na '#1' pre platné argumenty.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ARGUMENT_IS_NULL				0	sk	Prvok je neplatný.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDTEXT				0	sk	Popisné pole				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FORMATTEDFIELD				0	sk	Formátované pole				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_IMAGECONTROL				0	sk	Ovládacie pole obrázku				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT				0	sk	Správa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_SHAPE				0	sk	Tvar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDLINE				0	sk	Pevná čiara				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_PAGE.1	RID_SVXPAGE_PAGE			0	sk	Strana				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_PAGE.1	RID_SVXPAGE_BACKGROUND			0	sk	Pozadie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_PAGE	1			50	sk	Návrat				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_PAGE	1			50	sk	Strana				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_PAGE	2			50	sk	Pozadie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_PAGE				289	sk	Nastavenie strany				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND	1			50	sk	Návrat				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND	1			50	sk	Pozadie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND				289	sk	Nastavenie oblasti				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_CHAR			0	sk	Písmo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_EFFECTS			0	sk	Efekty pre písmo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_POSITION			0	sk	Umiestnenie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_TWOLN			0	sk	Ázijské rozloženie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_BACKGROUND			0	sk	Pozadie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_ALIGNMENT			0	sk	Zarovnanie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_CHAR	1			50	sk	Návrat				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_CHAR	1			50	sk	Znak				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_CHAR				289	sk	Naszavenia znaku				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINE			0	sk	Úsečka				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINE_DEF			0	sk	Štýly čiar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINEEND_DEF			0	sk	Štýly šipiek				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_LINE	1			50	sk	Návrat				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_LINE	1			50	sk	Úsečka				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_LINE				289	sk	Úsečka				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_FORMAT			0	sk	Formát				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_N			0	sk	Strana N				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_N_OF_M			0	sk	Strana N z M				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_POSITION			0	sk	Umiestnenie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_TOPPAGE			0	sk	Vrch strany (hlavička)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_BOTTOMPAGE			0	sk	Spodok strany (päta)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_MISC			0	sk	Všeobecné				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedtext	RID_PAGENUMBERS	FL_ALIGNMENT			0	sk	Zarovnanie:				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	1			0	sk	Vľavo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	2			0	sk	Na stred				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	3			0	sk	Vpravo				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	checkbox	RID_PAGENUMBERS	CB_SHOWNUMBERONFIRSTPAGE			0	sk	Zobraziť číslo na prvej strane				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	helpbutton	RID_PAGENUMBERS	PB_HELP			0	sk	~Pomocník				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	modaldialog	RID_PAGENUMBERS		HID_RPT_PAGENUMBERS_DLG		0	sk	Čísla strán				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	string	STR_RPT_PN_PAGE				0	sk	"Strana " & #PAGENUMBER#				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	string	STR_RPT_PN_PAGE_OF				0	sk	 & " z " & #PAGECOUNT#				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_COND_TYPE	1			0	sk	Hodnota poľa je				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_COND_TYPE	2			0	sk	Výraz je				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	1			0	sk	medzi				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	2			0	sk	nie je medzi				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	3			0	sk	sa rovná				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	4			0	sk	nie je rovné				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	5			0	sk	je väčší ako				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	6			0	sk	je menšie ako				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	7			0	sk	je väčší alebo sa rovná				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	8			0	sk	je menšie alebo sa rovná				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedtext	WIN_CONDITION	FT_AND			0	sk	a				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	window	WIN_CONDITION	CRTL_FORMAT_PREVIEW	HID_RPT_CRTL_FORMAT_PREVIEW		0	sk	Príklad				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	helpbutton	RID_CONDFORMAT	PB_HELP			0	sk	~Pomocník				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	modaldialog	RID_CONDFORMAT		HID_RPT_CONDFORMAT_DLG		0	sk	Podmienené formátovanie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_NUMBERED_CONDITION				0	sk	Podmienka $number$				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_COLOR_WHITE				0	sk	Biela				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_CHARCOLOR				0	sk	Farba písma				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_CHARBACKGROUND				0	sk	Pozadie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_TRANSPARENT				0	sk	Bez výplne				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_SORTUP			0	sk	Zoradiť vzostupne				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_SORTDOWN			0	sk	Zoradiť zostupne				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_REMOVE_FILTER_SORT			0	sk	Odstrániť zoraďovanie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_ADD_CONTROL_PAIR			0	sk	Vložiť				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedline	ADDFIELD_FL_HELP_SEPARATOR				0	sk	Pomocník				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedtext	ADDFIELD_HELP_FIELD				0	sk	Zvýraznite polia pre vloženie do vybranej oblasti šablóny, potom kliknite na Vložiť alebo stlačte Enter.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	floatingwindow	RID_NAVIGATOR		HID_RPT_NAVIGATOR_DLG		200	sk	Naviátor správou				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	string	RID_STR_FUNCTIONS				200	sk	Funkcie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	string	RID_STR_GROUPS				0	sk	Zoskupenie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_SORTINGANDGROUPING			0	sk	Zoraďovanie a zoskupovanie...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_PAGEHEADERFOOTER			0	sk	Strana Hlavička/Päta...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_REPORTHEADERFOOTER			0	sk	Správa Hlavička/Päta...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_RPT_NEW_FUNCTION			0	sk	Nová funkcia				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER			0	sk	Vlastnosti...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR2			0	sk	Zoskupenie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_MOVELABEL			0	sk	Činnosti pre zoskupenie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_MOVE_UP	HID_RPT_GROUPSORT_MOVE_UP		0	sk	Presunúť vyššie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_MOVE_DOWN	HID_RPT_GROUPSORT_MOVE_DOWN		0	sk	Presunúť nižšie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_DELETE	HID_RPT_GROUPSORT_DELETE		0	sk	~Zmazať				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR3			0	sk	Vlastnosti				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_ORDER			0	sk	Zoraďovanie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_ORDER	1			0	sk	Vzostupne				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_ORDER	2			0	sk	Zostupne				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_HEADER			0	sk	Hlavička zoskupenia				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_HEADERLST	1			0	sk	Obsahuje				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_HEADERLST	2			0	sk	Neobsahuje				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_FOOTER			0	sk	Päta zoskupenia				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_FOOTERLST	1			0	sk	Obsahuje				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_FOOTERLST	2			0	sk	Neobsahuje				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_GROUPON			0	sk	Zoskupenie zapnuté				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_GROUPONLST	1			0	sk	Každá hodnota				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_GROUPINTERVAL			0	sk	Interval zoskupenia				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_KEEPTOGETHER			0	sk	Zachovať spolu				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	1			0	sk	Nie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	2			0	sk	Celé zoskupenie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	3			0	sk	S prvými podrobnosťami				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR1			0	sk	Pomocník				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	floatingwindow	RID_GROUPS_SORTING		HID_RPT_GROUPSSORTING_DLG		0	sk	Zoraďovanie a zoskupovanie				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_EXPRESSION				0	sk	Pole/výraz				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_SORTING				0	sk	Poradie zoraďovania				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_PREFIXCHARS				0	sk	Pedchádzajúce znaky				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_YEAR				0	sk	Rok				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_QUARTER				0	sk	Å tvrtina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_MONTH				0	sk	Mesiac				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_WEEK				0	sk	Týždeň				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_DAY				0	sk	Deň				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HOUR				0	sk	Hodina				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_MINUTE				0	sk	Minúta				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_INTERVAL				0	sk	Interval				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_FIELD				0	sk	Vyberte pole alebo zadajte výraz pre zoraďovanie zoskupenia.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_HEADER				0	sk	Zobraziť hlavičku pre toto zoskupenie?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_FOOTER				0	sk	Zobraziť pätu pre toto zoskupenie?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_GROUPON				0	sk	Vyberte hodnotu alebo oblasť hodnôt, ktoré začnú nové zoskupenie.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_INTERVAL				0	sk	Interval alebo počet znakov pre zoskupenie.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_KEEP				0	sk	Zachovať zoskupenie spolu na strane?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_SORT				0	sk	Vyberte vzostupné alebo zostupné poradie zoraďovania. Vzostupné znamená of A do Z alebo od 0 do 9				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	checkbox	RID_DATETIME_DLG	CB_DATE			0	sk	Zahrnúť dátum				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_DATE_FORMAT			0	sk	Formát				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	checkbox	RID_DATETIME_DLG	CB_TIME			0	sk	Zahrnúť čas				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_TIME_FORMAT			0	sk	Formát				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	helpbutton	RID_DATETIME_DLG	PB_HELP			0	sk	~Pomocník				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	modaldialog	RID_DATETIME_DLG		HID_RPT_DATETIME_DLG		0	sk	Dátum a čas				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	sk	Vlastnosti: 				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	sk	Nie je označené žiadne kontrolné pole				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	sk	Viacnásobný výber				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGECONTROL				0	sk	Ovládacie pole obrázka				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDTEXT				0	sk	Popisné pole				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDLINE				0	sk	Úsečka				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FORMATTED				0	sk	Formátované pole				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_SHAPE				0	sk	Tvar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_REPORT				0	sk	Správa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_SECTION				0	sk	Oblasť				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FUNCTION				0	sk	Funkcia				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_GROUP				0	sk	Zoskupiť				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	STR_SHOW_RULER				0	sk	Zobraziť pravítko				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	STR_SHOW_GRID				0	sk	Zobraziť mriežku				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_CHANGEPOSITION				0	sk	Zmeniť objekt				2002-02-02 02:02:02

[... 108515 lines stripped ...]


Mime
View raw message