openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1359032 [5/7] - in /incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source: de/localize.sdf es/localize.sdf fr/localize.sdf gl/localize.sdf hu/localize.sdf nl/localize.sdf pt-BR/localize.sdf ru/localize.sdf sk/localize.sdf
Date Mon, 09 Jul 2012 10:27:26 GMT
Modified: incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/hu/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/hu/localize.sdf?rev=1359032&r1=1359031&r2=1359032&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/hu/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/hu/localize.sdf Mon Jul 9 10:27:20 2012
@@ -10146,7 +10146,7 @@ svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_E
 svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_ERRHDL	ERRCODE_IO_BADCRC			0	hu	Rossz ellenőrző összeg.				20120314 15:13:33
 svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_ERRHDL	ERRCODE_IO_WRITEPROTECTED			0	hu	Művelet nem lehetséges: írásvédett.				20120314 15:13:33
 svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_ERRHDL	ERRCODE_SFX_SHARED_NOPASSWORDCHANGE			0	hu	A megosztott munkafüzet jelszavát nem lehet beállítani vagy megváltoztatni.\nKapcsolja ki előbb a megosztást. 				20120314 15:13:33
-svx	source\intro\about_ooo.src	0	string	ABOUT_STR_COPYRIGHT				0	hu	Copyright © 2012 Apache Software Foundation. Minden jog fenntartva.\nA terméket az Apache OpenOffice alapján készítette: %OOOVENDOR.\nAz Apache OpenOffice köszöni minden közösségi tag hozzájárulását, különösen a \n ...http://www.openoffice.org/welcome/credits.html oldalon szereplőkét.				20120314 15:13:33
+svx	source\intro\about_ooo.src	0	string	ABOUT_STR_COPYRIGHT				0	hu	Copyright © 2012 Apache Software Foundation. Minden jog fenntartva.\nA terméket az Apache OpenOffice alapján készítette: %OOOVENDOR.\nAz Apache OpenOffice köszöni minden közösségi tag hozzájárulását, különösen a \nhttp://www.openoffice.org/welcome/credits.html oldalon szereplőkét.				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNameSingulNONE				0	hu	Rajzobjektum				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNamePluralNONE				0	hu	rajzobjektum				20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNameSingulGRUP				0	hu	Csoportobjektum				20120314 15:13:33
@@ -18331,7 +18331,7 @@ helpcontent2	source\text\shared\tree_str
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3166425	67			0	hu	<node id="0806" title="Szűrés és rendezés">				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3154716	68			0	hu	<node id="0807" title="Nyomtatás">				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3150344	69			0	hu	<node id="0808" title="Adattartományok">				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3150364	70			0	hu	<node id="0809" title="Pivot Table">				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3150364	70			0	hu	<node id="0809" title="Kimutatástábla">				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3149966	71			0	hu	<node id="0810" title="Esetek">				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3146811	72			0	hu	<node id="0811" title="Hivatkozások">				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3148421	73			0	hu	<node id="0812" title="Megjelenítés, kijelölés, másolás">				20120314 15:13:33
@@ -19383,7 +19383,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\021100
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02110000.xhp	0	help	par_id3145271	40			0	hu	Válassza a \<emph\>Nézet - Navigátor\</emph\> menüparancsot a Navigátor megjelenítéséhez.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02110000.xhp	0	help	hd_id3159155	4			0	hu	Oszlop				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02110000.xhp	0	help	par_id3146984	5			0	hu	\<ahelp hid=\"HID_SC_NAVIPI_COL\"\>Írja be az oszlop betűjelét. Nyomja meg az Entert, és a cellakurzor az aktuális sor megadott oszlopába ugrik.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\02110000.xhp	0	help	hd_id3147126	6			0	hu	Row				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\02110000.xhp	0	help	hd_id3147126	6			0	hu	Sor				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02110000.xhp	0	help	par_id3149958	7			0	hu	\<ahelp hid=\"HID_SC_NAVIPI_ROW\"\>Írja be a sor számát. Nyomja meg az Entert, és a cellakurzor az aktuális oszlop megadott sorába ugrik.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02110000.xhp	0	help	hd_id3150717	8			0	hu	Adattartomány				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02110000.xhp	0	help	par_id3150752	10			0	hu	\<ahelp hid=\"HID_SC_NAVIPI_DATA\"\>Megadja az aktuális adattartományt, amelyet a cellakurzor pozíciója határoz meg.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
@@ -19580,7 +19580,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\021500
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	tit				0	hu	Cellák törlése				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	bm_id3153726				0	hu	\<bookmark_value\>cellák; cellák törlése\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>oszlopok; törlés\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>sorok; törlés\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>munkafüzetek; cellák törlése\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>törlés;cellák/sorok/oszlopok\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	hd_id3153726	1			0	hu	Cellák törlése				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	par_id3154490	2			0	hu	\<variable id=\"zellenloeschentext\"\>\<ahelp hid=\".uno:DeleteCell\"\>Completely deletes selected cells, columns or rows. The cells below or to the right of the deleted cells will fill the space.\</ahelp\>\</variable\> Note that the selected delete option is stored and reloaded when the dialog is next called.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	par_id3154490	2			0	hu	\<variable id=\"zellenloeschentext\"\>\<ahelp hid=\".uno:DeleteCell\"\>Kijelölt cellák, oszlopok vagy sorok teljes törlése. A helyet a törölt cella alatt, illetve az attól jobbra elhelyezkedő cellák töltik ki.\</ahelp\> \</variable\> A program tárolja a kiválasztott törlési beállítást, és a párbeszédablak következő behívásánál újratölti.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	hd_id3149121	3			0	hu	Kijelölés				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	par_id3150751	4			0	hu	Ez a terület olyan beállításokat tartalmaz, amely a munkalapok cellák törlése utáni megjelenítését határozzák meg.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	hd_id3155767	5			0	hu	Cellákat felfelé tolja				20120314 15:13:33
@@ -19591,7 +19591,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\021600
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	par_id3148487	10			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:DeleteRows\"\>Legalább egy cella kijelölése esetén a munkalapból a teljes sort törli.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	hd_id3155114	11			0	hu	Egész oszlopokat töröl				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	par_id3150086	12			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:DeleteColumns\"\>Legalább egy cella kijelölése esetén a munkalapból a teljes oszlopot törli.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	par_id3166424				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/02150000.xhp\" name=\"Deleting Contents\"\>Deleting Contents\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\02160000.xhp	0	help	par_id3166424				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/02150000.xhp\" name=\"Tartalom törlése\"\>Tartalom törlése\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02170000.xhp	0	help	tit				0	hu	Munkalap törlése				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02170000.xhp	0	help	bm_id3156424				0	hu	\<bookmark_value\>munkafüzetek; törlés\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>munkalapok; törlés\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>törlés; munkafüzetek\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02170000.xhp	0	help	hd_id3156424	1			0	hu	 Munkalap törlése				20120314 15:13:33
@@ -19631,7 +19631,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\022000
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02200000.xhp	0	help	hd_id3150792	3			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/02180000.xhp\" name=\"Áthelyezés/másolás\"\>Áthelyezés/másolás\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02200000.xhp	0	help	hd_id3153968	4			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/02210000.xhp\" name=\"Kiválasztás\"\>Kiválasztás\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02200000.xhp	0	help	hd_id3163708	5			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/02170000.xhp\" name=\"Törlés\"\>Törlés\</link\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\02200000.xhp	0	help	hd_id3163733308				0	hu	\<link href=\"text/shared/01/06140500.xhp\" name=\"Events\"\>Events\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\02200000.xhp	0	help	hd_id3163733308				0	hu	\<link href=\"text/shared/01/06140500.xhp\" name=\"Események\"\>Események\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02210000.xhp	0	help	tit				0	hu	Munkalapok kijelölése				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02210000.xhp	0	help	hd_id3156023	5			0	hu	Munkalapok kijelölése				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\02210000.xhp	0	help	par_id3147265	1			0	hu	\<variable id=\"tabellenauswaehlen\"\>\<ahelp hid=\".uno:SelectTables\" visibility=\"visible\"\>Több munkalapot jelöl ki.\</ahelp\>\</variable\>				20120314 15:13:33
@@ -19644,7 +19644,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\030700
 helpcontent2	source\text\scalc\01\03070000.xhp	0	help	par_id3156280	4			0	hu	Az oszlop- valamint a sorélőfejek elrejtéséhez törölje a menübejegyzés jelölését.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\03070000.xhp	0	help	par_id3156441	3			0	hu	Az oszlop- és sorfejlécek nézetét az \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Beállítások\</caseinline\>\<defaultinline\>Eszközök - Beállítások\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01060100.xhp\" name=\"Táblázatkezelő - Nézet\"\>%PRODUCTNAME Calc - Nézet\</link\>\</emph\> lehetőségnél is beállíthatja.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\03080000.xhp	0	help	tit				0	hu	Értékkiemelés				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\03080000.xhp	0	help	bm_id3151384				0	hu	\<bookmark_value\>spreadsheets; value highlighting\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>values;highlighting\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>highlighting; values in sheets\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>colors;values\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\03080000.xhp	0	help	bm_id3151384				0	hu	\<bookmark_value\>munkafüzetek; értékkiemelés\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>értékek;kiemelés\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>kiemelés; értékek a munkalapon\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>színek;értékek\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\03080000.xhp	0	help	hd_id3151384				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/03080000.xhp\" name=\"Értékkiemelés\"\>Értékkiemelés\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\03080000.xhp	0	help	par_id3154366				0	hu	\<ahelp hid=\".uno:ViewValueHighlighting\"\>A cellatartalmakat típustól függően különböző színekkel jeleníti meg.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\03080000.xhp	0	help	par_id3125863				0	hu	A kiemelés eltávolításához törölje a menübejegyzés jelölését.				20120314 15:13:33
@@ -19704,18 +19704,18 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\040400
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	tit				0	hu	Munkalap beszúrása				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	bm_id4522232				0	hu	\<bookmark_value\>munkalapok;létrehozás\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3155629	1			0	hu	Munkalap beszúrása				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	par_id3147264	2			0	hu	\<variable id=\"tabelleeinfuegentext\"\>\<ahelp hid=\".uno:Insert\"\>Defines the options to be used to insert a new sheet.\</ahelp\> You can create a new sheet, or insert an existing sheet from a file.\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	par_id3147264	2			0	hu	\<variable id=\"tabelleeinfuegentext\"\>\<ahelp hid=\".uno:Insert\"\>Új munkalap beszúrásához használt beállításokat ad meg.\</ahelp\> Létrehozhat új munkalapot, illetve fájlból beszúrhat egy már létező munkalapot.\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3154684	19			0	hu	Pozíció				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	par_id3156281	20			0	hu	Megadja az új munkalap beszúrásának pozícióját a dokumentumban.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3154123	21			0	hu	Jelenlegi munkalap elé				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	par_id3145787	22			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:RADIOBUTTON:RID_SCDLG_INSERT_TABLE:RB_BEFORE\"\>Egy új munkalapot szúr be a jelenlegi munkalap elé.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3155414	23			0	hu	Jelenlegi munkalap mögé				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	par_id3145271	24			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:RADIOBUTTON:RID_SCDLG_INSERT_TABLE:RB_BEHIND\"\>Egy új munkalapot szúr be a jelenlegi munkalap mögé.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3147428	25			0	hu	Sheet				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3147428	25			0	hu	Munkalap				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	par_id3154012	26			0	hu	Megadja, hogy egy új vagy egy létező munkalapot szúrjon-e be a dokumentumba.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3147350	3			0	hu	New sheet				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3147350	3			0	hu	Új munkalap				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	par_id3149262	4			0	hu	\<ahelp hid=\"SC_RADIOBUTTON_RID_SCDLG_INSERT_TABLE_RB_NEW\"\>Új munkalapot hoz létre. Adja meg a munkalap nevét a \<emph\>Név\</emph\> mezőben. Az engedélyezett karakterek a betűk, a számok, a szóköz és az aláhúzáskarakter.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3155418	27			0	hu	No. of sheets				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3155418	27			0	hu	Munkalapok száma				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	par_id3148457	28			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:NUMERICFIELD:RID_SCDLG_INSERT_TABLE:NF_COUNT\"\>Megadja a létrehozandó munkalapok számát.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	hd_id3149379	7			0	hu	Név				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04050000.xhp	0	help	par_id3150718	8			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:EDIT:RID_SCDLG_INSERT_TABLE:ED_TABNAME\"\>Megadja az új munkalap nevét.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
@@ -22005,25 +22005,25 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\040601
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id2958769				0	hu	      A \<item type=\"input\"\>=HIPERHIVATKOZÁS("file:///C:/writer.odt#Specifikáció";"Ugrás a Writer-könyvjelzőre")\</item\> megjeleníti az Ugrás a Writer-könyvjelzőre szöveget, és a „Specifikáció” könyvjelzőre ugrik.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	bm_id7682424				0	hu	\<bookmark_value\>GETPIVOTDATA függvény\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	hd_id3747062				0	hu	GETPIVOTDATA				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id3593859				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>The GETPIVOTDATA function returns a result value from a pivot table. The value is addressed using field and item names, so it remains valid if the layout of the pivot table changes.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id3593859				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>A GETPIVOTDATA függvény egy kimutatástáblából adja vissza az eredményt. Az érték címzése mező- és elemnevek használatával történik, így az érvényes marad akkor is, ha az kimutatástábla elrendezése megváltozik.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	hd_id9741508				0	hu	Szintaxis				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id909451				0	hu	Két különböző szintaxis használható:				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id1665089				0	hu	GETPIVOTDATA(TargetField; pivot table; [ Field 1; Item 1; ... ])				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id4997100				0	hu	GETPIVOTDATA(pivot table; Constraints)				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id1665089				0	hu	GETPIVOTDATA(célmező; kimutatástábla; [ 1. mező; 1. elem; ... ])				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id4997100				0	hu	GETPIVOTDATA(kimutatástábla; kényszerfeltételek)				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id1672109				0	hu	A második szintaxis feltételezi, hogy pontosan két paraméter van megadva, és ezek közül az első egy cella- vagy cellatartomány-hivatkozás. Az első szintaxis van feltételezve minden más esetben. A Függvénytündér az első szintaxist jeleníti meg.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	hd_id9464094				0	hu	Első szintaxis				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id9302346				0	hu	      \<emph\>TargetField\</emph\> is a string that selects one of the pivot table's data fields. The string can be the name of the source column, or the data field name as shown in the table (like "Sum - Sales").				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id8296151				0	hu	      \<emph\>pivot table\</emph\> is a reference to a cell or cell range that is positioned within a pivot table or contains a pivot table. If the cell range contains several pivot tables, the table that was created last is used.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id4809411				0	hu	If no \<emph\>Field n / Item n\</emph\> pairs are given, the grand total is returned. Otherwise, each pair adds a constraint that the result must satisfy. \<emph\>Field n\</emph\> is the name of a field from the pivot table. \<emph\>Item n\</emph\> is the name of an item from that field.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id6454969				0	hu	If the pivot table contains only a single result value that fulfills all of the constraints, or a subtotal result that summarizes all matching values, that result is returned. If there is no matching result, or several ones without a subtotal for them, an error is returned. These conditions apply to results that are included in the pivot table.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id79042				0	hu	If the source data contains entries that are hidden by settings of the pivot table, they are ignored. The order of the Field/Item pairs is not significant. Field and item names are not case-sensitive.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id7928708				0	hu	If no constraint for a page field is given, the field's selected value is implicitly used. If a constraint for a page field is given, it must match the field's selected value, or an error is returned. Page fields are the fields at the top left of a pivot table, populated using the "Page Fields" area of the pivot table layout dialog. From each page field, an item (value) can be selected, which means only that item is included in the calculation.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id3864253				0	hu	Subtotal values from the pivot table are only used if they use the function "auto" (except when specified in the constraint, see \<item type=\"literal\"\>Second Syntax\</item\> below).				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id9302346				0	hu	      A \<emph\>célmező\</emph\> egy karakterlánc, amely kijelöli a kimutatástábla adatmezőinek egyikét. A karakterlánc lehet egy forrásoszlop neve, vagy az adatcímke neve, ahogy az a táblázatban látható (például „Összeg - Eladások”).				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id8296151				0	hu	      Az \<emph\>adattündér\</emph\> egy hivatkozás egy cellára vagy cellatartományra, amely az kimutatástáblán belül van, vagy egy kimutatástáblát tartalmaz. Ha a cellatartomány több kimutatástáblát tartalmaz, akkor az utoljára létrehozott táblázat lesz használva.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id4809411				0	hu	Ha nincsenek megadva \<emph\>n. mező / n. elem\</emph\> párok, akkor az összeg lesz az eredmény. Egyébként mindegyik pár egy kényszerfeltételt ad hozzá, amelyet az eredménynek ki kell elégítenie. Az \<emph\>n. mező\</emph\> a kimutatástábla egyik mezőjének a neve. Az \<emph\>n. elem\</emph\> az abban a mezőben levő elem neve.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id6454969				0	hu	Ha a kimutatástábla csak egyetlen olyan eredményértéket tartalmaz, amely kielégíti a kényszerfeltételeket, vagy az összes illeszkedő értéket összegző részösszegeredményt, akkor az az eredmény lesz visszaadva. Ha nincs illeszkedő eredmény, vagy több van részösszeg nélkül, akkor hibajelzés lesz visszaadva. Ezek a feltételek a kimutatástáblában megtalálható eredményekre lesznek alkalmazva.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id79042				0	hu	Ha a forrásadatok olyan bejegyzéseket tartalmaznak, amelyek a kimutatástábla beállításai miatt el vannak rejtve, akkor ezek nem lesznek figyelembe véve. A mező/elem párok sorrendje nem lényeges. A mező- és elemneveknél a kis- és nagybetűk nincsenek megkülönböztetve.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id7928708				0	hu	Ha nincs megadva kényszerfeltétel egy oldalmezőre, akkor a mező kijelölt értéke lesz közvetve használva. Ha meg van adva kényszerfeltétel egy oldalmezőre, akkor annak illeszkednie kell a mező kijelölt értékéhez, különben hiba lesz visszaadva. Az oldalmezők egy kimutatástábla bal felső mezői, amelyek a kimutatástábla Elrendezés párbeszédablakának „Oldalmezők” területének használatával vannak kitöltve. Minden oldalmezőből egy elem (érték) jelölhető ki, ami csak azt jelenti, hogy az elem része lesz a számításnak.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id3864253				0	hu	A kimutatástáblából származó részösszegértékek csak akkor lesznek használva, ha azok az „auto” függvényt használják (kivéve ha a kényszerfeltételben van megadva, lásd alább a \<item type=\"literal\"\>Második szintaxis\</item\> részt).				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	hd_id3144016				0	hu	Második szintaxis				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id9937131				0	hu	      \<emph\>pivot table\</emph\> has the same meaning as in the first syntax.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id9937131				0	hu	      A \<emph\>kimutatástábla\</emph\> jelentése ugyanaz, mint az első szintaxisban.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id5616626				0	hu	      A \<emph\>kényszerfeltételek\</emph\> egy szóközökkel elválasztott lista. Az elemeit aposztrófok közé lehet tenni. A teljes karakterláncot idézőjelek közé kell tenni, hacsak nem hivatkozik a karakterláncra egy másik cellából.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id4076357				0	hu	One of the entries can be the data field name. The data field name can be left out if the pivot table contains only one data field, otherwise it must be present.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id8231757				0	hu	Each of the other entries specifies a constraint in the form \<item type=\"literal\"\>Field[Item]\</item\> (with literal characters [ and ]), or only \<item type=\"literal\"\>Item\</item\> if the item name is unique within all fields that are used in the pivot table.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id4076357				0	hu	A bejegyzések egyike lehet az adatmező neve. Az adatmező neve kihagyható, ha a kimutatástábla csak egy adatmezőt tartalmaz, különben kötelező. 				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id8231757				0	hu	Minden más bejegyzés egy kényszerfeltételt határoz meg a \<item type=\"literal\"\>Mező[Elem]\</item\> (a [ és ] karakterrel) vagy csak az \<item type=\"literal\"\>Elem\</item\> formában, ha az elem neve egyedi a kimutatástáblában használt összes mező között.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060109.xhp	0	help	par_id3168736				0	hu	A függvény neve a \<emph\>Mező[Elem;Függvény]\</emph\> formában adható meg, amely azt eredményezi, hogy a kényszerfeltétel csak azokra a részösszegekre illeszkedik, amelyek ezt a függvényt használják. A lehetséges függvénynevek: Összeg, Darab, Átlag, Maximum, Minimum, Szorzat, Darab (csak számok), Szórás (minta), SzórásP (sokaság), Variancia (minta) és VarianciaP (sokaság), a kis- és nagybetűk között nincs különbség.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060110.xhp	0	help	tit				0	hu	Szövegfüggvények				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060110.xhp	0	help	bm_id3145389				0	hu	\<bookmark_value\>szöveg cellákban; függvények\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>függvények; szövegfüggvények\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>Függvénytündér;szöveg\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
@@ -22523,7 +22523,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\040601
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3156010	114			0	hu	Error				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3159181	115			0	hu	Hibaszám, ahol a 0 érték a „nincs hiba”. Ha az elem egy cellaképletből származik, akkor az értéket a képlet határozza meg.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3147493	116			0	hu	22				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3149200	117			0	hu	Value				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3149200	117			0	hu	Érték				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3151174	118			0	hu	8 bájtos dupla pontosságú/lebegőpontos IEEE-változó				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3154688	119			0	hu	30				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3159337	120			0	hu	...				20120314 15:13:33
@@ -22614,7 +22614,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\040601
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3149441	205			0	hu	Error				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3156048	206			0	hu	Hibaszám, ahol a 0 érték a „nincs hiba”. Ha az elem egy cellaképletből származik, akkor az értéket a képlet határozza meg.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3163813	207			0	hu	22				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3159102	208			0	hu	Type				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3159102	208			0	hu	Típus				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3149581	209			0	hu	A cella tartalmának típusa, 0 == Dupla, 1 == Karakterlánc				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3155182	210			0	hu	24				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060112.xhp	0	help	par_id3153291	211			0	hu	Value vagy Len				20120314 15:13:33
@@ -25208,7 +25208,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\120802
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12080200.xhp	0	help	hd_id3153561	1			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12080200.xhp\" name=\"Részletek\"\>Részletek\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12080200.xhp	0	help	par_id3153822	2			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:ShowDetail\"\>Megjeleníti azt a csoportosított sort vagy oszlopot, ahol a kurzor áll. Az összes csoportosított sor vagy oszlop megjelenítéséhez jelölje ki a kivonatolt táblázatot, és utána válassza ezt a parancsot.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12080200.xhp	0	help	par_id3155922	3			0	hu	Egy kijelölt csoport elrejtéséhez válassza az \<emph\>Adatok - Kivonat - \</emph\>\<link href=\"text/scalc/01/12080100.xhp\" name=\"Részletek elrejtése\"\>\<emph\>Részletek elrejtése\</emph\>\</link\> lehetőséget.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12080200.xhp	0	help	par_id6036561				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12080700.xhp\"\>Show Details command in pivot tables\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12080200.xhp	0	help	par_id6036561				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12080700.xhp\"\>Részletek megjelenítése parancs a kimutatástáblákban\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12080300.xhp	0	help	tit				0	hu	Csoportosítás				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12080300.xhp	0	help	hd_id3153088	1			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12080300.xhp\" name=\"Csoportosítás\"\>Csoportosítás\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12080300.xhp	0	help	par_id3153821	2			0	hu	\<variable id=\"gruppierung\"\>\<ahelp hid=\".uno:Group\" visibility=\"visible\"\>A kijelölt cellatartományt sorok vagy oszlopok csoportjaként adja meg.\</ahelp\>\</variable\>				20120314 15:13:33
@@ -25251,28 +25251,28 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\120805
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12080600.xhp	0	help	tit				0	hu	Eltávolítás				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12080600.xhp	0	help	hd_id3148947	1			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12080600.xhp\" name=\"Eltávolítás\"\>Eltávolítás\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12080600.xhp	0	help	par_id3149656	2			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:ClearOutline\" visibility=\"visible\"\>Eltávolítja a vázlatot a kijelölt cellatartományról.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12080700.xhp	0	help	tit				0	hu	Show Details (Pivot Table)				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12080700.xhp	0	help	hd_id3344523				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12080700.xhp\"\>Show Details (Pivot Table)\</link\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12080700.xhp	0	help	par_id871303				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Inserts a new "drill-down" sheet with more information about the current pivot table cell. You can also double-click a pivot table cell to insert the "drill-down" sheet. The new sheet shows a subset of rows from the original data source that constitutes the result data displayed in the current cell.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12080700.xhp	0	help	par_id7132480				0	hu	Hidden items are not evaluated, the rows for the hidden items are included. Show Details is available only for pivot tables that are based on cell ranges or database data.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090000.xhp	0	help	tit				0	hu	Pivot Table				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090000.xhp	0	help	hd_id3150275	1			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090000.xhp\" name=\"Pivot Table\"\>Pivot Table\</link\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090000.xhp	0	help	par_id3153562	2			0	hu	A pivot table provides a summary of large amounts of data. You can then rearrange the pivot table to view different summaries of the data.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090000.xhp	0	help	hd_id3155923	3			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090100.xhp\" name=\"Create\"\>Create\</link\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090000.xhp	0	help	par_idN105FB				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090102.xhp\" name=\"Pivot table dialog\"\>Pivot table dialog\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12080700.xhp	0	help	tit				0	hu	Mutasd a részleteket (Kimutatástábla)				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12080700.xhp	0	help	hd_id3344523				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12080700.xhp\"\>Részletek megjelenítése (kimutatástábla)\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12080700.xhp	0	help	par_id871303				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Egy új „feltáró” munkalapot illeszt be bővebb információkkal az aktuális kimutatástábla cellára vonatkozóan. A „feltáró” munkalapot úgy is beillesztheti, hogy duplán rákattint egy kimutatástábla cellára. Az új munkalap megjeleníti az eredeti adatforrásból származó sorok részhalmazát, amely az aktuális cellában megjelenő eredményadatokat alkotja.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12080700.xhp	0	help	par_id7132480				0	hu	Az elrejtett tételeket a program nem értékeli ki, a cella tartalmazza az elrejtett tételek sorait. A Részletek megjelenítése parancs csak az olyan kimutatástáblák esetén áll rendelkezésre, amelyek cellatartományokat vagy adatbázisadatokat vesznek alapul.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090000.xhp	0	help	tit				0	hu	Kimutatástábla				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090000.xhp	0	help	hd_id3150275	1			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090000.xhp\" name=\"Kimutatástábla\"\>Kimutatástábla\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090000.xhp	0	help	par_id3153562	2			0	hu	Egy kimutatástábla nagy mennyiségű adat összesítéséhez használható. Ezután újrarendezheti az kimutatástáblát az adatok különböző összesítésének megtekintéséhez.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090000.xhp	0	help	hd_id3155923	3			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090100.xhp\" name=\"Létrehozás\"\>Létrehozás\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090000.xhp	0	help	par_idN105FB				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090102.xhp\" name=\"Kimutatástábla párbeszédablak\"\>Kimutatástábla párbeszédablak\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	tit				0	hu	Forrás kijelölése				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	hd_id3153663	1			0	hu	Forrás kijelölése				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3145119	2			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:DataDataPilotRun\"\>Opens a dialog where you can select the source for your pivot table, and then create your table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3145119	2			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:DataDataPilotRun\"\>A megnyíló párbeszédablakban a kimutatástábla által használt táblázat forrását választhatja ki, majd létrehozhatja a táblázatot.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	hd_id3154760	5			0	hu	Kijelölés				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3150543	6			0	hu	Select a data source for the pivot table.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3150543	6			0	hu	Válassza ki a kimutatástábla adatforrását.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	hd_id3148799	7			0	hu	Aktuális kiválasztás				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3125865	8			0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Uses the selected cells as the data source for the pivot table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3150011	13			0	hu	The data columns in the pivot table use the same number format as the first data row in the current selection.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3125865	8			0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>A kimutatástábla adatforrásaként használja a kiválasztott cellákat.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3150011	13			0	hu	A kimutatástábla adatoszlopai ugyanazt a számformátumot használják, mint az aktuális kijelölés első adatsora.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	hd_id3147348	9			0	hu	$[officename] programban regisztrált adatforrás				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3145271	10			0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Uses a table or query in a database that is registered in $[officename] as the data source for the pivot table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3145271	10			0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>A kimutatástábla adatforrásaként a $[officename] regisztrált adatbázisának a tábláját vagy lekérdezését használja.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	hd_id3146119	11			0	hu	Külső forrás vagy illesztő				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3145647	12			0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Opens the \<emph\>External Source\</emph\> dialog where you can select the OLAP data source for the pivot table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_idN10670				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090102.xhp\" name=\"Pivot table dialog\"\>Pivot table dialog\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_id3145647	12			0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Megnyitja a \<emph\>külső adatforrás\</emph\> párbeszédablakát, ahol kiválaszthatja a kimutatástábla OLAP adatforrását.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090100.xhp	0	help	par_idN10670				0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090102.xhp\" name=\"Kimutatástábla párbeszédablak\"\>Kimutatástábla párbeszédablak\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090101.xhp	0	help	tit				0	hu	Adatforrás kiválasztása				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090101.xhp	0	help	hd_id3143268	1			0	hu	Adatforrás kiválasztása				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090101.xhp	0	help	par_id3148552	2			0	hu	Válassza ki a használni kívánt adatbázist és az adatot tartalmazó táblázatot vagy lekérdezést.				20120314 15:13:33
@@ -25284,14 +25284,14 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\120901
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090101.xhp	0	help	par_id3149260	8			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:COMBOBOX:RID_SCDLG_DAPIDATA:CB_OBJECT\"\>Válassza ki a használni kívánt adatforrást.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090101.xhp	0	help	hd_id3147428	9			0	hu	Típus				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090101.xhp	0	help	par_id3150010	10			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:LISTBOX:RID_SCDLG_DAPIDATA:LB_OBJTYPE\"\>Kattintson a kiválasztott adatforrásnak megfelelő forrástípusra.\</ahelp\> Négy forrástípus közül választhat: „Munkalap”, „Lekérdezés”, „SQL” vagy „SQL [natív]”.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090101.xhp	0	help	par_id3147348	11			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090102.xhp\" name=\"Pivot table dialog\"\>Pivot table dialog\</link\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	tit				0	hu	Pivot Table				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	bm_id2306894				0	hu	\<bookmark_value\>pivot table function;show details\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>pivot table function;drill down\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3149165	1			0	hu	Pivot Table				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3155922	13			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:DataPilotExec\"\>Specify the layout of the table that is generated by the pivot table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3148798	34			0	hu	The pivot table displays data fields as buttons which you can drag and drop to define the pivot table.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090101.xhp	0	help	par_id3147348	11			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090102.xhp\" name=\"Kimutatástábla párbeszédablak\"\>Kimutatástábla párbeszédablak\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	tit				0	hu	Kimutatástábla				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	bm_id2306894				0	hu	\<bookmark_value\>kimutatástábla funkció;részletek megjelenítése\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>kimutatástábla funkció;feltárás\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3149165	1			0	hu	Kimutatástábla				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3155922	13			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:DataPilotExec\"\>Adja meg a kimutatástábla által létrehozott táblázat elrendezését.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3148798	34			0	hu	A kimutatástábla az adatmezőket gombként jeleníti meg, amelyeket a „fogd és vidd” módszerrel a kívánt helyre húzva meghatározhatja a kimutatástáblát.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3154908	18			0	hu	Elrendezés				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3150768	19			0	hu	\<ahelp hid=\"HID_SC_DPLAY_SELECT\"\>To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the \<emph\>Page Fields, Row Fields, Column Fields, \</emph\>and\<emph\> Data Fields \</emph\>areas.\</ahelp\> You can also use drag and drop to rearrange the data fields on a pivot table.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3150768	19			0	hu	\<ahelp hid=\"HID_SC_DPLAY_SELECT\"\>A kimutatástábla elrendezésének meghatározásához húzza az adatmezőgombokat az \<emph\>Oldalmezők\</emph\>, a \<emph\>Sormezők\</emph\>, az \<emph\>Oszlopmezők\</emph\> és az \<emph\>Adatmezők\</emph\> területre.\</ahelp\> Ezenkívül az adatmezők húzásával a táblázat újra is rendezhető.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3147229	20			0	hu	Az $[officename] az \<emph\>Adatmezők\</emph\> területre húzott gombokhoz automatikusan hozzárendel egy feliratot. A felirat tartalmazza az adatmező nevét, valamint az adatokat létrehozó képletet.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3145749	21			0	hu	Egy adatmező által használt függvény módosításához kattintson duplán az \<emph\>Adatmezők\</emph\> területen lévő egyik gombra az \<link href=\"text/scalc/01/12090105.xhp\" name=\"Adatmező\"\>Adatmező\</link\> párbeszédablak megnyitásához. Duplán rákattinthat a \<emph\>Sormezők\</emph\> vagy az \<emph\>Oszlopmezők\</emph\> területen lévő gombokra is.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3149260	28			0	hu	Eltávolítás				20120314 15:13:33
@@ -25299,14 +25299,14 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\120901
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3145273	26			0	hu	Beállítások				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3146120	25			0	hu	\<ahelp hid=\"SC_PUSHBUTTON_RID_SCDLG_PIVOT_LAYOUT_BTN_OPTIONS\"\>Megnyitja az \<link href=\"text/scalc/01/12090105.xhp\" name=\"Adatmező\"\>\<emph\>Adatmező\</emph\>\</link\> párbeszédablakot, ahol módosíthatja a kijelöl mezővel társított függvényt.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3154944	22			0	hu	Részletek				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3145647	23			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:MOREBUTTON:RID_SCDLG_PIVOT_LAYOUT:BTN_MORE\"\>Displays or hides additional options for defining the pivot table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3145647	23			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:MOREBUTTON:RID_SCDLG_PIVOT_LAYOUT:BTN_MORE\"\>Megjeleníti vagy elrejti a kimutatástábla további beállításait.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3151073	2			0	hu	Eredmény				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3155417	3			0	hu	Specify the settings for displaying the results of the pivot table.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3155417	3			0	hu	Adja meg a kimutatástábla eredményeinek megjelenítésére vonatkozó beállításokat.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id0509200913025625				0	hu	Kijelölés innen				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id0509200913025615				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Select the area that contains the data for the current pivot table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id0509200913025615				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Jelölje ki a területet, amely az aktuális kimutatástábla adatait tartalmazza.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3155603	4			0	hu	Eredménye				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3153838	5			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:EDIT:RID_SCDLG_PIVOT_LAYOUT:ED_OUTAREA\"\>Select the area where you want to display the results of the pivot table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3155961	6			0	hu	If the selected area contains data, the pivot table overwrites the data. To prevent the loss of existing data, let the pivot table automatically select the area to display the results.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3153838	5			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:EDIT:RID_SCDLG_PIVOT_LAYOUT:ED_OUTAREA\"\>Jelölje ki a területet, ahol a kimutatástábla eredményeit meg kívánja jeleníteni.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3155961	6			0	hu	Ha a kijelölt terület adatokat tartalmaz, a kimutatástábla felülírja az adatokat. A meglévő adatok elvesztésének megakadályozása érdekében hagyja, hogy a kimutatástábla automatikusan válassza ki az eredmények megjelenítésére használt területet.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3147364	7			0	hu	Üres sorok mellőzése				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3154022	8			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCDLG_PIVOT_LAYOUT:BTN_IGNEMPTYROWS\"\>Az üres mezőket figyelmen kívül hagyja az adatforrásban.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3155114	9			0	hu	Kategóriák azonosítása				20120314 15:13:33
@@ -25316,18 +25316,18 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\120901
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	hd_id3150364	16			0	hu	Összes sor				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3152583	17			0	hu	\<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCDLG_PIVOT_LAYOUT:BTN_TOTALROW\"\>A sorösszegek végösszegét számítja ki, és jeleníti meg.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN10897				0	hu	Szűrő hozzáadása				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN1089B				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Adds a Filter button to pivot tables that are based on spreadsheet data.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN1089B				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Egy Szűrő gombot ad hozzá a kimutatástáblákhoz a munkafüzet adatai alapján.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN108B2				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Megnyit egy Szűrő párbeszédpanelt.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN108C9				0	hu	Részletek feltárásának engedélyezése				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN108CD				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, és kattintson duplán egy elemcímkére a táblázatban az elem részleteinek megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez. Törölje ezt a jelölőnégyzetet, és kattintson duplán egy táblázatcellára a cella tartalmának szerkesztéséhez.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN108DC				0	hu	To examine details inside a pivot table				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN108DC				0	hu	Egy kimutatástábla részleteinek vizsgálata				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN108E0				0	hu	Tegye az alábbiak közül az egyiket:				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN108E6				0	hu	Jelöljön ki egy cellatartományt, majd válassza az \<emph\>Adatok - Csoportosítás és vázlat - Részletek\</emph\> lehetőséget.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN108EE				0	hu	Kattintson duplán egy mezőre a táblázatban.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN108F1				0	hu	Ha egy olyan mezőre kattint duplán, amelynek szomszédos mezői vannak ugyanazon a szinten, megjelenik a \<emph\>Részletek megjelenítése\</emph\> párbeszédablak:				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN10900				0	hu	Részletek megjelenítése				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_idN10904				0	hu	\<ahelp hid=\".\"\>Válassza ki azt a mezőt, amely jellemzőit meg akarja tekinteni.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3149817	35			0	hu	\<link href=\"text/scalc/04/01020000.xhp\" name=\"Pivot table shortcut keys\"\>Pivot table shortcut keys\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090102.xhp	0	help	par_id3149817	35			0	hu	\<link href=\"text/scalc/04/01020000.xhp\" name=\"Kimutatástábla-billentyűparancsok\"\>Kimutatástábla-billentyűparancsok\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090103.xhp	0	help	tit				0	hu	Szűrő				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090103.xhp	0	help	hd_id3153970	1			0	hu	Szűrő				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090103.xhp	0	help	par_id3150448	2			0	hu	Állítsa be az adatok szűrési beállításait.				20120314 15:13:33
@@ -25373,9 +25373,9 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\120901
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090104.xhp	0	help	par_id3125864	35			0	hu	Elrejti a további beállításokat.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090104.xhp	0	help	par_id3154011				0	hu	\<link href=\"text/shared/01/02100001.xhp\" name=\"Reguláris kifejezések listája\"\>Reguláris kifejezések listája\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	tit				0	hu	Adatmező				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	bm_id7292397				0	hu	\<bookmark_value\>calculating;pivot table\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	bm_id7292397				0	hu	\<bookmark_value\>számolás;kimutatástábla\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	hd_id3150871	1			0	hu	Adatmező				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_id3154124	16			0	hu	The contents of this dialog is different for data fields in the \<emph\>Data\</emph\> area, and data fields in the \<emph\>Row\</emph\> or \<emph\>Column\</emph\> area of the \<link href=\"text/scalc/01/12090102.xhp\" name=\"Pivot table\"\>Pivot Table\</link\> dialog.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_id3154124	16			0	hu	E párbeszédablak tartalma eltér az \<emph\>Adat\</emph\> területen található adatmezők, illetve az \<link href=\"text/scalc/01/12090102.xhp\" name=\"Kimutatástábla\"\>Kimutatástábla\</link\> párbeszédablak \<emph\>Sor\</emph\> és \<emph\>Oszlop\</emph\> területén található adatmezők esetében.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	hd_id3152596	2			0	hu	Részösszegek				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_id3151113	3			0	hu	\<ahelp hid=\"HID_SC_PIVOTSUBT\"\>Adja meg a kiszámítani kívánt részösszegeket.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	hd_id3145366	4			0	hu	Nincs				20120314 15:13:33
@@ -25417,7 +25417,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\120901
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_idN1077D				0	hu	Minden egyes eredmény hozzáadásra kerül a bázismező előző elemeinek eredményösszegéhez a bázismező rendezési sorrendjében, és megjelenik a végösszeg.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_idN10780				0	hu	Az eredmények mindig összegzésre kerülnek, még akkor is, ha egy másik összegzési függvényt használt az egyes eredményekhez.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_idN10787				0	hu	%-a a soroknak				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_idN1078D				0	hu	Each result is divided by the total result for its row in the pivot table. If there are several data fields, the total for the result's data field is used. If there are subtotals with manually selected summary functions, the total with the data field's summary function is still used. 				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_idN1078D				0	hu	Minden eredmény osztásra kerül a kimutatástáblában elfoglalt sorának összegével. Ha több adatmező van, az eredmény adatmezőjének összege kerül felhasználásra. Ha kézzel kijelölt összegzőfüggvénnyel készült részösszegek vannak, az adatmező összegzésfüggvényének összege lesz továbbra is felhasználva. 				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_idN10794				0	hu	%-a az oszlopoknak				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_idN1079A				0	hu	Ugyanaz, mint a „%-a a soroknak”, de az eredmény oszlopának összege kerül felhasználásra.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_idN107A1				0	hu	%-a az összesnek				20120314 15:13:33
@@ -25430,9 +25430,9 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\120901
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_idN107C1				0	hu	Báziselem				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090105.xhp	0	help	par_idN107C5				0	hu	\<ahelp hid=\"1495371268\"\>Válassza ki a bázismező elemét, amelyből a megfelelő érték lesz a számítás bázisa, alapja.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	tit				0	hu	Adatmező beállításai				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	bm_id711386				0	hu	\<bookmark_value\>hiding;data fields, from calculations in pivot table\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>display options in pivot table\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>sorting;options in pivot table\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>data field options for pivot table\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	bm_id711386				0	hu	\<bookmark_value\>elrejtés; adatmezők, számítás elől a kimutatástáblában\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>megjelenítési beállítások a kimutatástáblában\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>rendezés;beállítások a kimutatástáblában\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>adatmező-beállítások a kimutatástáblában\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN10542				0	hu	Adatmező beállításai				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN10546				0	hu	You can specify additional options for column, row, and page data fields in the \<link href=\"text/scalc/01/12090105.xhp\"\>pivot table\</link\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN10546				0	hu	További beállításokat adhat meg az oszlop-, sor- és oldal-adatmezők számára a \<link href=\"text/scalc/01/12090105.xhp\"\>kimutatástáblában\</link\>.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN10557				0	hu	Rendezési szempont				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN1055B				0	hu	\<ahelp hid=\"1495387653\"\>Válassza ki az adatmezőt, amely alapján rendezni kívánja az oszlopokat vagy a sorokat.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN1055E				0	hu	Növekvő				20120314 15:13:33
@@ -25446,7 +25446,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\120901
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN1058C				0	hu	Elrendezés				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN10590				0	hu	\<ahelp hid=\"1495387654\"\>Válassza ki a mező elrendezésmódját a listapanelből.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN10593				0	hu	Üres sor minden elem után				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN10597				0	hu	\<ahelp hid=\"1495385090\"\>Adds an empty row after the data for each item in the pivot table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN10597				0	hu	\<ahelp hid=\"1495385090\"\>Egy üres sort ad a kimutatástábla minden elemének adata után.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN1059A				0	hu	Automatikus megjelenítés				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN1059E				0	hu	Megjeleníti a felső vagy alsó nn elemet, amikor egy adott mező alapján rendez.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN105A1				0	hu	Megjelenítés				20120314 15:13:33
@@ -25460,17 +25460,17 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\120901
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN105BD				0	hu	Elemek elrejtése				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN105C1				0	hu	\<ahelp hid=\"59010\"\>Jelölje ki a számítások elől elrejteni kívánt elemeket.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN105C4				0	hu	Hierarchia				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN105C8				0	hu	\<ahelp hid=\"1495387657\"\>Select the hierarchy that you want to use. The pivot table must be based on an external source data that contains data hierarchies.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090106.xhp	0	help	par_idN105C8				0	hu	\<ahelp hid=\"1495387657\"\>Válassza ki a használni kívánt hierarchiát. A kimutatástáblának olyan külső adatforráson kell alapulnia, amely adathierarchiákat tartalmaz.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090200.xhp	0	help	tit				0	hu	Frissítés				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090200.xhp	0	help	hd_id3151385	1			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090200.xhp\" name=\"Frissítés\"\>Frissítés\</link\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090200.xhp	0	help	par_id3149456	2			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:RecalcPivotTable\"\>Updates the pivot table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090200.xhp	0	help	par_id3150400	3			0	hu	After you import an Excel spreadsheet that contains a pivot table, click in the table, and then choose \<emph\>Data - Pivot Table - Refresh\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090200.xhp	0	help	par_id3149456	2			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:RecalcPivotTable\"\>Frissíti a kimutatástáblát.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090200.xhp	0	help	par_id3150400	3			0	hu	Egy kimutatástáblát tartalmazó Excel-táblázat importálása után kattintson a táblázatra, majd válassza az \<emph\>Adatok - Kimutatástábla - Frissítés\</emph\> lehetőséget.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090300.xhp	0	help	tit				0	hu	Törlés				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090300.xhp	0	help	hd_id3150276	1			0	hu	\<link href=\"text/scalc/01/12090300.xhp\" name=\"Törlés\"\>Törlés\</link\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090300.xhp	0	help	par_id3159400	2			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:DeletePivotTable\" visibility=\"visible\"\>Deletes the selected pivot table.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090300.xhp	0	help	par_id3159400	2			0	hu	\<ahelp hid=\".uno:DeletePivotTable\" visibility=\"visible\"\>Törli a kijelölt kimutatástáblát.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090400.xhp	0	help	tit				0	hu	Csoportosítás				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090400.xhp	0	help	par_idN1054D				0	hu	Csoportosítás				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\01\12090400.xhp	0	help	par_idN10551				0	hu	Grouping pivot tables displays the \<emph\>Grouping\</emph\> dialog for either values or dates.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\01\12090400.xhp	0	help	par_idN10551				0	hu	A kimutatástáblák csoportosítása megjeleníti a \<emph\>Csoportosítás\</emph\> párbeszédablakot az értékek és a dátumok számára is.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090400.xhp	0	help	par_idN10568				0	hu	Kezdet				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090400.xhp	0	help	par_idN1056C				0	hu	Megadja a csoportosítás elejét.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\01\12090400.xhp	0	help	par_idN1056F				0	hu	Automatikusan				20120314 15:13:33
@@ -26052,7 +26052,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\00\000004
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3150767	8			0	hu	Rendezés növekvő sorrendben				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3153969				0	hu	\<image id=\"img_id3125863\" src=\"res/commandimagelist/sc_sortdown.png\" width=\"0.1701inch\" height=\"0.1701inch\"\>\<alt id=\"alt_id3125863\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3145364	9			0	hu	Rendezés csökkenő sorrendben				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3146984	10			0	hu	\<variable id=\"dnstot\"\>Choose \<emph\>Data - Sort - Options\</emph\> tab\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3146984	10			0	hu	\<variable id=\"dnstot\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Rendezés - Beállítások\</emph\> fület. \</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3155308	11			0	hu	\<variable id=\"dnftr\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Szűrő\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3148646	12			0	hu	Válassza az \<emph\>Adatok - Szűrő - Automatikus szűrő\</emph\> menüparancsot.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3151113	13			0	hu	Az Eszközök vagy a Táblaadat eszköztáron kattintson a következőre:				20120314 15:13:33
@@ -26067,12 +26067,12 @@ helpcontent2	source\text\scalc\00\000004
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3149207	49			0	hu	Szűrő/rendezés eltávolítása				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3152778	21			0	hu	\<variable id=\"dnaftas\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Szűrő - Automatikus szűrő elrejtése\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3166424	22			0	hu	\<variable id=\"dntegs\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Részösszegek\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3154574	23			0	hu	\<variable id=\"dntezd\"\>Choose \<emph\>Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group\</emph\> tabs\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3151277	24			0	hu	\<variable id=\"dntopi\"\>Choose \<emph\>Data - Subtotals - Options\</emph\> tab\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3154574	23			0	hu	\<variable id=\"dntezd\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Részösszegek - Első, Második vagy Harmadik csoport\</emph\> fület. \</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3151277	24			0	hu	\<variable id=\"dntopi\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Részösszegek - Beállítások\</emph\> fület. \</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3145133	25			0	hu	\<variable id=\"datengueltig\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Érvényesség\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3152992	26			0	hu	\<variable id=\"datengueltigwerte\"\>Menu \<emph\>Data - Validity - Criteria\</emph\> tab\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3150367	27			0	hu	\<variable id=\"datengueltigeingabe\"\>Choose \<emph\>Data - Validity - Input Help\</emph\> tab\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3154486	28			0	hu	\<variable id=\"datengueltigfehler\"\>Choose \<emph\>Data - Validity - Error Alert\</emph\> tab\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3152992	26			0	hu	\<variable id=\"datengueltigwerte\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Érvényesség - Feltételek\</emph\> fület. \</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3150367	27			0	hu	\<variable id=\"datengueltigeingabe\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Érvényesség - Segédszöveg\</emph\> fület. \</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3154486	28			0	hu	\<variable id=\"datengueltigfehler\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Érvényesség - Figyelmeztetés hibára\</emph\> fület. \</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3146978	29			0	hu	\<variable id=\"dnmfo\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Többszörös műveletek\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3155809	30			0	hu	\<variable id=\"dnksd\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Összesítés\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3148701	31			0	hu	\<variable id=\"dngld\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Csoportosítás és vázlat\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
@@ -26090,14 +26090,14 @@ helpcontent2	source\text\scalc\00\000004
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3153555	39			0	hu	Csoport szétbontása				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3153008	40			0	hu	\<variable id=\"dnglagl\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Csoportosítás és vázlat - Automatikus vázlat\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3154709	41			0	hu	\<variable id=\"dnglef\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Csoportosítás és vázlat - Eltávolítás\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id1774346				0	hu	\<variable id=\"dngdrill\"\>Choose \<emph\>Data - Group and Outline - Show Details\</emph\> (for some pivot tables)\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3155759	42			0	hu	\<variable id=\"dndtpt\"\>Choose \<emph\>Data - Pivot Table\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3154625	43			0	hu	\<variable id=\"dndpa\"\>Choose \<emph\>Data - Pivot Table - Create\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3147558	53			0	hu	\<variable id=\"dndq\"\>Choose \<emph\>Data - Pivot Table - Create\</emph\>, in the Select Source dialog choose the option \<emph\>Data source registered in $[officename]\</emph\>.\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3153297	50			0	hu	Choose \<emph\>Data - Pivot Table - Create\</emph\>, in the Select Source dialog choose the option \<emph\>Current selection\</emph\>.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3145118	54			0	hu	Choose \<emph\>Data - Pivot Table - Create\</emph\>, in the Select Source dialog choose the option \<emph\>Data source registered in $[officename]\</emph\>, click \<emph\>OK\</emph\> to see \<emph\>Select Data Source\</emph\> dialog.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3153294	44			0	hu	\<variable id=\"dndpak\"\>Choose \<emph\>Data - Pivot Table - Refresh\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3151344	45			0	hu	\<variable id=\"dndploe\"\>Choose \<emph\>Data - Pivot Table - Delete\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id1774346				0	hu	\<variable id=\"dngdrill\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Csoportosítás és vázlat - Részletek\</emph\> menüparancsot (egyes adattündér-táblázatokhoz) \</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3155759	42			0	hu	\<variable id=\"dndtpt\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Adattündér\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3154625	43			0	hu	\<variable id=\"dndpa\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Adattündér - Indítás\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3147558	53			0	hu	\<variable id=\"dndq\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Adattündér - Indítás\</emph\> menüparancsot, majd a Forrás kijelölése párbeszédablakban válassza \<emph\>Az $[officename] bejegyzett adatforrása\</emph\> beállítást. \</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3153297	50			0	hu	Válassza az \<emph\>Adatok - Adattündér - Indítás\</emph\> menüparancsot, majd a Forrás kijelölése párbeszédablakban válassza az \<emph\>Aktuális kijelölés\</emph\> beállítást.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3145118	54			0	hu	Válassza az \<emph\>Adatok - Adattündér - Indítás\</emph\> menüparancsot, majd a Forrás kijelölése párbeszédablakban válassza \<emph\>Az $[officename] bejegyzett adatforrása\</emph\> lehetőséget, és kattintson az \<emph\>OK\</emph\> gombra az \<emph\>Adatforrás kiválasztása\</emph\> párbeszédablak megjelenítéséhez.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3153294	44			0	hu	\<variable id=\"dndpak\"\>Válassza a \<emph\>Adatok - Adattündér - Frissítés\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3151344	45			0	hu	\<variable id=\"dndploe\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Adattündér - Törlés\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3150397	46			0	hu	\<variable id=\"dndakt\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Tartomány frissítése\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_idN10B8F				0	hu	\<variable id=\"grouping\"\>Válassza az \<emph\>Adatok - Csoportosítás és vázlat - Csoportosítás\</emph\> menüparancsot.\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\address_auto.xhp	0	help	tit				0	hu	Nevek felismerése címzésként				20120314 15:13:33
@@ -26278,17 +26278,17 @@ helpcontent2	source\text\scalc\guide\cal
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calc_timevalues.xhp	0	help	par_id3152598	56			0	hu	A későbbi időpontot a B2, a korábbit az A2 cella tartalmazza. A példában megadott adatokra az eredmény 01:40 vagy 1 óra 40 perc.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calc_timevalues.xhp	0	help	par_id3145271	57			0	hu	A képletben egy teljes 24 órás nap értéke 1, és egy óra értéke 1/24. A zárójelben lévő kifejezés logikai értéke 0 vagy 1 lehet, hasonlóan a 0 vagy a 24 órához. Az eredményt a képlet automatikusan időformátumban szolgáltatja az operandusok sorozatának megfelelően.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	tit				0	hu	Számítás munkafüzetekben				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	bm_id3150791				0	hu	\<bookmark_value\>spreadsheets; calculating\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>calculating; spreadsheets\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formulas; calculating\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	bm_id3150791				0	hu	\<bookmark_value\>munkafüzetek; számítás\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>számítás; munkafüzetek\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>képletek; kiszámítás\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	hd_id3150791				0	hu	\<variable id=\"calculate\"\>\<link href=\"text/scalc/guide/calculate.xhp\" name=\"Számítások munkafüzetekben\"\>Számítások munkafüzetekben\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_id3146120				0	hu	A következő egy számítási példa az $[officename] Calc programban.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_id3153951				0	hu	Kattintson egy cellába, és írjon be egy számot.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_idN10656				0	hu	Press Enter.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_idN10656				0	hu	Nyomja meg az Enter billentyűt.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_idN1065D				0	hu	A kurzor lefelé, a következő cellára lép.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_id3155064				0	hu	Írjon be egy másik számot.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_idN1066F				0	hu	Press the Tab key.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_idN1066F				0	hu	Nyomja meg a Tab billentyűt.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_idN10676				0	hu	A kurzor jobbra, a következő cellára lép.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_id3154253				0	hu	Írjon be egy képletet, például: \<item type=\"literal\"\>=A3 * A4 / 100.\</item\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_idN1068B				0	hu	 Press Enter.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_idN1068B				0	hu	 Nyomja meg az Enter billentyűt. 				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_id3147343				0	hu	A képlet eredménye a cellában jelenik meg. Ha akarja, szerkesztheti a képletet a Képlet eszköztár beviteli sorában.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\calculate.xhp	0	help	par_id3155378				0	hu	Képlet szerkesztésekor az eredménye automatikusan kiszámításra kerül.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_enter.xhp	0	help	tit				0	hu	Értékek megadása				20120314 15:13:33
@@ -26312,12 +26312,12 @@ helpcontent2	source\text\scalc\guide\cel
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	hd_id3146119	5			0	hu	\<variable id=\"cell_protect\"\>\<link href=\"text/scalc/guide/cell_protect.xhp\" name=\"Cellák módosítással szembeni védelme\"\>Cellák módosítással szembeni védelme\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id3153368	17			0	hu	Az \<item type=\"productname\"\>%PRODUCTNAME\</item\> Calc programban védhet egyes munkalapokat és a dokumentum egészét is. Kiválaszthatja, hogy a cellák védve legyenek-e a véletlen módosítások ellen, a képletek és cellák láthatók legyenek-e, illetve hogy a cellák nyomtathatók legyenek-e.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id3145261	18			0	hu	A védelem biztosítható jelszóval, de ez nem kötelező. Ha hozzárendel egy jelszót, akkor a védelem csak a helyes jelszó beírásával távolítható el.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id3148576	19			0	hu	Note that the cell protection for cells with the \<emph\>Protected\</emph\> attribute is only effective when you protect the whole sheet. In the default condition, every cell has the \<emph\>Protected\</emph\> attribute. Therefore you must remove the attribute selectively for those cells where the user may make changes. You then protect the whole sheet and save the document.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id3148576	19			0	hu	A cellák \<emph\>Védett\</emph\> attribútummal való védelme csak akkor hatékony, ha a teljes táblázatot védi. Alapértelmezésben minden cella rendelkezik \<emph\>Védett\</emph\> attribútummal. Ezért el kell távolítania az attribútumot azokról a cellákról, amelyeket a felhasználók módosíthatnak. Ezután védje az egész táblát, és mentse a dokumentumot.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id5974303				0	hu	Ezek a védelmi funkciók csak a véletlen balesetek megelőzését szolgálják. E funkcióknak nem céljuk a biztonságos védelem nyújtása. Például a munkafüzet másik fájlformátumba exportálásával a felhasználó kiiktathatja a védelmi funkciókat. Csak egyetlen biztonságos védelem létezik: a jelszó, amelyet az OpenDocument-fájl mentésekor megadhat. A jelszóval mentett fájlokat csak ugyanazzal a jelszóval lehet ismét megnyitni.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_idN1066B				0	hu	Válassza ki azokat a cellákat, amelyek védelmi beállításait meg kívánja adni.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id3149019	7			0	hu	Válassza a \<item type=\"menuitem\"\>Formátum - Cellák\</item\> lehetőséget, majd kattintson a \<emph\>Cellavédelem\</emph\> fülre.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id3152985	9			0	hu	Select the protection options that you want. All options will be applied only after you protect the sheet from the Tools menu - see below.				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id31529866655				0	hu	Uncheck \<emph\>Protected\</emph\> to allow the user to change the currently selected cells.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id3152985	9			0	hu	Válassza ki a védelem opciói közül a beállítani kívántakat. Minden opció csak akkor kerül alkalmazásra ha a munkalapot védetté teszi az Eszközök menüben - lásd lentebb.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id31529866655				0	hu	Törölje a \<emph\>Védett\</emph\> lehetőséget,hogy a felhasználó módosítani tudja a kiválasztott cellákat.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_id3152898	10			0	hu	Egy cella tartalmának vagy formátumának módosításával szembeni védelemhez válassza a \<emph\>Védett \</emph\>lehetőséget. 				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_idN1069A				0	hu	A \<emph\>Képletek elrejtése\</emph\> lehetőség választásával elrejtheti és megvédheti a módosításokkal szemben a képleteket.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\cell_protect.xhp	0	help	par_idN106A1				0	hu	A \<emph\>Nem nyomtatható\</emph\> lehetőség választásával elrejtheti a védett cellákat a kinyomtatott dokumentumokban. A cellák a képernyőről nem lesznek elrejtve.				20120314 15:13:33
@@ -26589,76 +26589,76 @@ helpcontent2	source\text\scalc\guide\dat
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\database_sort.xhp	0	help	par_idN10645				0	hu	Adja meg a kívánt rendezési beállításokat.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\database_sort.xhp	0	help	par_idN1063D				0	hu	Kattintson az \<emph\>OK\</emph\> gombra.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\database_sort.xhp	0	help	par_id1846980				0	hu	\<link href=\"http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/How_Tos/Defining_a_Data_Range\"\>Wikioldal az adattartományok meghatározásáról\</link\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot.xhp	0	help	tit				0	hu	Pivot Table				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot.xhp	0	help	bm_id3150448				0	hu	\<bookmark_value\>pivot table function; introduction\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>DataPilot, see pivot table function\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot.xhp	0	help	hd_id3150448	7			0	hu	\<variable id=\"datapilot\"\>\<link href=\"text/scalc/guide/datapilot.xhp\" name=\"Pivot Table\"\>Pivot Table\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot.xhp	0	help	par_id3156024	2			0	hu	The \<emph\>pivot table\</emph\> (formerly known as \<emph\>DataPilot\</emph\>) allows you to combine, compare, and analyze large amounts of data. You can view different summaries of the source data, you can display the details of areas of interest, and you can create reports.				20120314 15:13:33

[... 1999 lines stripped ...]


Mime
View raw message