openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1359032 [6/7] - in /incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source: de/localize.sdf es/localize.sdf fr/localize.sdf gl/localize.sdf hu/localize.sdf nl/localize.sdf pt-BR/localize.sdf ru/localize.sdf sk/localize.sdf
Date Mon, 09 Jul 2012 10:27:26 GMT
Modified: incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf?rev=1359032&r1=1359031&r2=1359032&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf Mon Jul  9 10:27:20 2012
@@ -18331,7 +18331,7 @@ helpcontent2	source\text\shared\tree_str
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3166425	67			0	nl	<node
id="0806" title="Filteren en sorteren">				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3154716	68			0	nl	<node
id="0807" title="Afdrukken">				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3150344	69			0	nl	<node
id="0808" title="Gegevensbereiken">				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3150364	70			0	nl	<node
id="0809" title="Pivot Table">				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3150364	70			0	nl	<node
id="0809" title="Draaitabel">				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3149966	71			0	nl	<node
id="0810" title="Scenario's">				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3146811	72			0	nl	<node
id="0811" title="Verwijzingen">				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\tree_strings.xhp	0	help	par_id3148421	73			0	nl	<node
id="0812" title="Bekijken, selecteren en kopiëren">				20120314 15:13:33
@@ -38150,7 +38150,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\mail
 helpcontent2	source\text\swriter\01\mailmerge02.xhp	0	help	par_idN10556				0	nl	Brief			
20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\swriter\01\mailmerge02.xhp	0	help	par_idN1055A				0	nl	\<ahelp
hid=\".\"\>Maakt een standaardbrief die afgedrukt kan worden.\</ahelp\>				20120314
15:13:33
 helpcontent2	source\text\swriter\01\mailmerge02.xhp	0	help	hd_id6954863				0	nl	E-mailbericht
			20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\swriter\01\mailmerge02.xhp	0	help	par_idN10561				0	nl	\<ahelp
hid=\".\"\>Creates mail merge documents that you can send as an e-mail message or an e-mail
attachment.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\swriter\01\mailmerge02.xhp	0	help	par_idN10561				0	nl	\<ahelp
hid=\".\"\>Maakt standaardbrieven die u als een e-mailbericht of als bijlage voor een e-mail
kunt verzenden.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\swriter\01\mailmerge02.xhp	0	help	par_idN10572				0	nl	\<link
href=\"text/swriter/01/mailmerge03.xhp\" name=\"Assistent Standaardbrief - Adressen\"\>Assistent
Standaardbrief - Adressen\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\swriter\01\mailmerge03.xhp	0	help	tit				0	nl	Assistent Standaardbrief
-Adressen				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\swriter\01\mailmerge03.xhp	0	help	par_idN10543				0	nl	\<link
href=\"text/swriter/01/mailmerge03.xhp\"\>Assistent Standaardbrief - Adressen\</link\>
			20120314 15:13:33
@@ -43034,7 +43034,7 @@ helpcontent2	source\text\shared\01\02100
 helpcontent2	source\text\shared\01\02100001.xhp	0	help	par_id3153258	29			0	nl	\\t				20120314
15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\02100001.xhp	0	help	par_id3157809	30			0	nl	Staat voor
een tabstop. U kunt deze expressie ook gebruiken in het vak \<emph\>Vervangen door\</emph\>.
			20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\02100001.xhp	0	help	par_id3150670	35			0	nl	\\b				20120314
15:13:33
-helpcontent2	source\text\shared\01\02100001.xhp	0	help	par_id3153666	36			0	nl	Match a word
boundary. For example, "\\bbook" finds "bookmark" but not "checkbook" whereas "book\\b" finds
"checkbook" but not "bookmark". The discrete word "book" is found by both search terms.		
	20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\shared\01\02100001.xhp	0	help	par_id3153666	36			0	nl	Komt overeen
met een woordgrens. Bijvoorbeeld: '\\bboek' vindt 'boekenbal' maar niet 'chequeboek' terwijl
'boek\\b" vindt: 'chequeboek' maar niet 'boekenbal'. Het individuele woord 'boek' wordt door
beide zoektermen gevonden.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\02100001.xhp	0	help	par_id3149576	37			0	nl	^$				20120314
15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\02100001.xhp	0	help	par_id3151245	38			0	nl	Vindt een
lege alinea.				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\02100001.xhp	0	help	par_id3148550	41			0	nl	^.				20120314
15:13:33
@@ -44960,11 +44960,11 @@ helpcontent2	source\text\shared\01\05200
 helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	par_id3153526	20			0	nl	\<ahelp
hid=\"SVX:TRISTATEBOX:RID_SVXPAGE_LINE:TSB_CENTER_END\"\>Plaatst het middelpunt van de
pijlpunten op de eindpunten van de geselecteerde lijn.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	hd_id3154072	21			0	nl	Uiteinden synchroniseren
			20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	par_id3154365	22			0	nl	\<ahelp
hid=\"SVX:CHECKBOX:RID_SVXPAGE_LINE:CBX_SYNCHRONIZE\"\>Werkt beide pijlpuntinstellingen
automatisch bij wanneer u een andere breedte invoert, een andere pijlpuntstijl selecteert
of een pijlpunt centreert.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	hd_id3154580				0	nl	Corner and cap
styles				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	hd_id3154582				0	nl	Corner style
			20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	par_id3154583				0	nl	\<ahelp hid=\"SVX:LISTBOX:RID_SVXPAGE_LINE:LB_EDGE_STYLE\"\>Select
the shape to be used at the corners of the line. In case of a small angle between lines, a
mitered shape is replaced with a beveled shape.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	hd_id3154585				0	nl	Cap style			
20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help					0	nl	\<ahelp hid=\"SVX:LISTBOX:RID_SVXPAGE_LINE:LB_CAP_STYLE\"\>Select
the style of the line end caps. The caps are added to inner dashes as well.\</ahelp\>
			20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	hd_id3154580				0	nl	Hoek- en uiteindevormen
			20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	hd_id3154582				0	nl	Hoekvorm				20120314
15:13:33
+helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	par_id3154583				0	nl	\<ahelp hid=\"SVX:LISTBOX:RID_SVXPAGE_LINE:LB_EDGE_STYLE\"\>Selecteer
de vorm die moet worden gebruikt op de hoeken van de lijn. In het geval van een kleine hoek
tussen de lijnen, wordt een spitse vorm vervangen door een afgesneden vorm.\</ahelp\>
			20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help	hd_id3154585				0	nl	Vorm voor uiteinde
			20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\shared\01\05200100.xhp	0	help					0	nl	\<ahelp hid=\"SVX:LISTBOX:RID_SVXPAGE_LINE:LB_CAP_STYLE\"\>Selecteer
de vorm voor de uiteinden van de lijnen. De uiteinden worden ook toegevoegd aan eventuele
binnenstreepjes.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\05200200.xhp	0	help	tit				0	nl	Lijntypen				20120314
15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\05200200.xhp	0	help	hd_id3148919	1			0	nl	\<link href=\"text/shared/01/05200200.xhp\"
name=\"Lijnstijlen\"\>Lijnstijlen\</link\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\shared\01\05200200.xhp	0	help	par_id3150146	2			0	nl	\<ahelp
hid=\"HID_LINE_DEF\"\>Bewerk of maak streep- en stippellijnstijlen.\</ahelp\>			
20120314 15:13:33
@@ -72306,6 +72306,7 @@ desktop	source\app\desktop.src	0	string	
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_LANGUAGE_MISSING				0	nl	De taal
van de gebruikersinterface kan niet worden vastgesteld.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_NO_SERVICE				0	nl	Het componentenbeheer
is niet beschikbaar.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_NO_CFG_SERVICE				0	nl	De configuratieservice
is niet beschikbaar.				20120314 15:13:33
+desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_MULTISESSION				0	nl	U voert nog
een andere versie uit in een ander sessievenster. Sluit die versie en probeer het opnieuw.
			20120702 11:48:29
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_ASK_START_SETUP_MANUALLY				0	nl	Als u de installatie
wilt repareren, start u de toepassing Setup vanaf de cd of vanuit de map waarin de installatieprogramma's
zich bevinden.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_CONFIG_ERR_SETTINGS_INCOMPLETE				0	nl	De initialisatie-instellingen
voor toegang tot de centrale configuratie zijn onvolledig. 				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_CONFIG_ERR_CANNOT_CONNECT				0	nl	Er kan geen
verbinding worden gemaakt met de centrale configuratie. 				20120314 15:13:33

Modified: incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/pt-BR/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/pt-BR/localize.sdf?rev=1359032&r1=1359031&r2=1359032&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/pt-BR/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/pt-BR/localize.sdf Mon Jul  9 10:27:20 2012
@@ -4811,7 +4811,7 @@ basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_T
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TRISTATE_NOT_ALLOWED				0	pt-BR	Tristate não pode
ser definida em ($Arg1)				20120314 15:13:33
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_IN_SET_TEXT				0	pt-BR	Definir texto não
funcionou				20120314 15:13:33
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ATTEMPT_TO_WRITE_READONLY				0	pt-BR	Tentativa de
escrever em somente leitura ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECT_FALSE				0	pt-BR	Selecionar FALSO não
é permitido. Utilize MultSelect em ($Arg1)				20120314 15:13:33
+basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECT_FALSE				0	pt-BR	Selecionar FALSO não
é permitido. Utilize MultiSelect em ($Arg1)				20120314 15:13:33
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ENTRY_NOT_FOUND				0	pt-BR	Entrada "($Arg2)" em ($Arg1)
não foi encontrada				20120314 15:13:33
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_METHOD_FAILED				0	pt-BR	($Arg1) da entrada "($Arg2)"
falhou				20120314 15:13:33
 basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_HELPID_ON_TOOLBOX_NOT_FOUND				0	pt-BR	HelpID na ToolBox
não foi encontrada em ($Arg1)				20120314 15:13:33
@@ -10146,7 +10146,7 @@ svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_E
 svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_ERRHDL	ERRCODE_IO_BADCRC			0	pt-BR	Valor de verificação
errada.				20120314 15:13:33
 svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_ERRHDL	ERRCODE_IO_WRITEPROTECTED			0	pt-BR	Função
não possível: protegido contra escrita.				20120314 15:13:33
 svx	source\src\errtxt.src	0	string	RID_ERRHDL	ERRCODE_SFX_SHARED_NOPASSWORDCHANGE			0	pt-BR
A senha da planilha compartilhada não pode ser definida ou trocada.\nDesative o modo de
compartilhamento primeiro.				20120314 15:13:33
-svx	source\intro\about_ooo.src	0	string	ABOUT_STR_COPYRIGHT				0	pt-BR	Copyright © 2012
Apache Software Foundation. Todos direitos reservados.\nEste produto foi criado por %OOO_VENDOR
com base no Apache OpenOffice.\nApache OpenOffice agradece a todos os membros da comunidade,
em especial os mencionados em\n http://www.openoffice.org/welcome/credits.html. 				20120314
15:13:33
+svx	source\intro\about_ooo.src	0	string	ABOUT_STR_COPYRIGHT				0	pt-BR	Copyright © 2012
Apache Software Foundation. Todos direitos reservados.\nEste produto foi criado por %OOOVENDOR
com base no Apache OpenOffice.\nApache OpenOffice agradece a todos os membros da comunidade,
em especial os mencionados em\n http://www.openoffice.org/welcome/credits.html. 				20120314
15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNameSingulNONE				0	pt-BR	objeto de desenho
			20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNamePluralNONE				0	pt-BR	objetos de desenho
			20120314 15:13:33
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_ObjNameSingulGRUP				0	pt-BR	objeto de grupo		
	20120314 15:13:33
@@ -72305,6 +72305,7 @@ desktop	source\app\desktop.src	0	string	
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_LANGUAGE_MISSING				0	pt-BR	O idioma
da interface do usuário não pode ser determinado.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_NO_SERVICE				0	pt-BR	O gerenciador
de componentes não está disponível.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_NO_CFG_SERVICE				0	pt-BR	O serviço
de configuração não está disponível.				20120314 15:13:33
+desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_MULTISESSION				0	pt-BR	Há outra
instância sendo executada em outro terminal. Feche a instância e tente novamente.		
	20120702 11:48:29
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_ASK_START_SETUP_MANUALLY				0	pt-BR	Inicie o
aplicativo de instalação para reparar a instalação a partir do CD ou da pasta
que contém os pacotes de instalação.				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_CONFIG_ERR_SETTINGS_INCOMPLETE				0	pt-BR	As
configurações de inicialização para acessar a configuração central estão
incompletas. 				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_CONFIG_ERR_CANNOT_CONNECT				0	pt-BR	Não foi
possível estabelecer uma conexão com a configuração central. 				20120314 15:13:33

Modified: incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/ru/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/ru/localize.sdf?rev=1359032&r1=1359031&r2=1359032&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/ru/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/trunk/extras/l10n/source/ru/localize.sdf Mon Jul  9 10:27:20 2012
@@ -2237,22 +2237,22 @@ cui	source\dialogs\charmap.src	0	fixedte
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_CHARMAP	FT_SYMBOLE			38	ru	Символы:
			20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	pushbutton	RID_SVXDLG_CHARMAP	BTN_DELETE			50	ru	Удалить
			20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	modaldialog	RID_SVXDLG_CHARMAP		CMD_SID_CHARMAP		297	ru
Выбор символа				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	modaldialog	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER				0	ru	Color
Picker				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	imagebutton	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	PB_PICKER		0
0	ru	-		Pick a color from the document		20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	modaldialog	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER				0	ru	Выбор
цвета				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	imagebutton	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	PB_PICKER		0
0	ru	-		Выбирает цвет из документа
	20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_RGB			0	ru	RGB
			20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_RED			0	ru	~Red
			20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_GREEN			0	ru
~Green				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BLUE			0	ru
~Blue				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HEX			0	ru	Hex
~#				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_RED			0	ru	Красный
			20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_GREEN			0	ru
Зелёный				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BLUE			0	ru
Синий				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HEX			0	ru	16-ный
			20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_HSB			0	ru	HSB
			20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HUE			0	ru	H~ue
			20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_SATURATION	
	0	ru	~Saturation				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BRIGHTNESS	
	0	ru	Bright~ness				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HUE			0	ru	Тон
			20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_SATURATION	
	0	ru	Насыщенность				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BRIGHTNESS	
	0	ru	Яркость				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_CMYK			0	ru
CMYK				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_CYAN			0	ru
~Cyan				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_MAGENTA			0
ru	~Magenta				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_YELLOW			0	ru
~Yellow				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_KEY			0	ru	~Key
			20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_CYAN			0	ru
Голубой				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_MAGENTA			0
ru	Пурпурный				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_YELLOW			0	ru
Жёлтый				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_KEY			0	ru	Чёрный
			20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_WORD			42	ru
Оригинал				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_NEWWORD			42
ru	Слово				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_SUGGESTION		
42	ru	Варианты				20120314 15:13:33
@@ -2991,8 +2991,8 @@ cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedte
 cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedtext	OFA_TP_LANGUAGES	FT_COMPLEX_LANG			108	ru	Со
сложными системами письменности
			20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CURRENT_DOC			125	ru	Только
для текущего документа				20120314
15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedline	OFA_TP_LANGUAGES	FL_ENHANCED			248	ru	Расширенная
языковая поддержка				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_ASIANSUPPORT			236	ru	Show
UI elements for East Asia~n writings				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CTLSUPPORT			236	ru	Show UI
elements for B~i-Directional writing				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_ASIANSUPPORT			236	ru	Элементы
интерфейса для восточно-азиатской
письменности				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CTLSUPPORT			236	ru	Элементы
интерфейса для двунаправленной
письменности				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	infobox	RID_SVX_MSGBOX_LANGUAGE_RESTART				260	ru	Языковые
настройки пользовательского
интерфейса обновлены и будут
применены при следующем запуске
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	fixedtext	RID_SFXPAGE_GENERAL	FT_COMPANY			0	ru	Организация
			20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	fixedtext	RID_SFXPAGE_GENERAL	FT_NAME			0	ru	Имя/Фамилия/Инициалы
			20120314 15:13:33
@@ -3010,7 +3010,7 @@ cui	source\options\optgenrl.src	0	checkb
 cui	source\options\optgenrl.src	0	string	RID_SFXPAGE_GENERAL	STR_US_STATE			236	ru	Город/Область/Почтовый
индекс				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	string	RID_SFXPAGE_GENERAL	STR_QUERY_REG			236	ru	Учтите,
что название улицы, почтовый
индекс и название города будут
использованы для создания
регистрационного ключа. Нельзя
изменять эти данные до завершения
регистрации. Изменить ваши
данные сейчас?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	tabpage	RID_SFXPAGE_GENERAL		HID_OPTIONS_GENERAL		260	ru
Сведения о пользователе			
20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgenrl.src	0	querybox	RID_SVXQB_CHANGEDATA				0	ru	The User Data have
been changed.\nDo you really want to change your User Data?				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgenrl.src	0	querybox	RID_SVXQB_CHANGEDATA				0	ru	Сведения
о пользователе были изменены.\nВы
действительно хотите изменить
эти сведения?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE1			30	ru	Размер
~1				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE2			30	ru	Размер
~2				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE3			30	ru	Размер
~3				20120314 15:13:33
@@ -4295,16 +4295,16 @@ cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedt
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_LINE	TSB_CENTER_START			57	ru	По
центру				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_LINE	TSB_CENTER_END			57	ru	По
центру				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_LINE	CBX_SYNCHRONIZE			118	ru	Синхронизировать
концы				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE	FL_EDGE_STYLE			130	ru	Corner
and cap styles				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_EDGE_STYLE			118	ru	~Corner
style				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE	FL_EDGE_STYLE			130	ru	Стили
углов и концов				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_EDGE_STYLE			118	ru	Стиль
угла				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	1			0	ru	Скруглённый
			20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	2			0	ru	- нет
-				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	3			0	ru	Обычный
			20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_EDGE_STYLE	4			0	ru	Выпуклый
			20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_CAP_STYLE			118	ru	Ca~p style
			20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	1			0	ru	Flat
			20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	2			0	ru	Round
			20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	3			0	ru	Square
			20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_LINE	FT_CAP_STYLE			118	ru	Стиль
конца				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	1			0	ru	Плоский
			20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	2			0	ru	Скруглённый
			20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\tabline.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_LINE.LB_CAP_STYLE	3			0	ru	Квадратный
			20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_LINE	FL_SYMBOL_FORMAT			130	ru	Значок
			20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	menuitem	RID_SVXPAGE_LINE.MB_SYMBOL_BITMAP	MN_SYMBOLS_NONE
		0	ru	Без символа				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\tabline.src	0	menuitem	RID_SVXPAGE_LINE.MB_SYMBOL_BITMAP	MN_SYMBOLS_AUTO
		0	ru	Автоматически				20120314 15:13:33
@@ -5102,7 +5102,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_121
			0	ru	На уровень выше|				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_122
			0	ru	< Назад				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_123
			0	ru	Отмена				20120314 15:13:33
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124
			0	ru	This Program is based on the 'Apache OpenOffice (incubating)' project which is supported
by members of the Apache Community. For credits, see: http://www.openoffice.org/welcome/credits.html
			20120314 15:13:33
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124
			0	ru	Эта программа основана
на проекте 'Apache OpenOffice (incubating)', который
поддерживается членами сообщества
Apache. Список смотрите http://www.openoffice.org/welcome/credits.html
			20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_125
			0	ru	Далее >				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_126
			0	ru	{&TahomaBold10}Добро пожаловать в
мастер установки [ProductName]				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_127
			0	ru	Этот мастер установит [ProductName]
на ваш компьютер. Чтобы продолжить,
нажмите Далее.				20120314 15:13:33
@@ -11432,9 +11432,9 @@ svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINEJOINT_BEVEL				0	ru	Наклонный
переход линий				20120314 15:13:33
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINEJOINT_MITER				0	ru	Соединение
линий под 45 градусов				20120314 15:13:33
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINEJOINT_ROUND				0	ru	Скруглённое
соединение линий				20120314 15:13:33
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_BUTT				0	ru	Line cap flat			
20120314 15:13:33
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_ROUND				0	ru	Line cap round	
		20120314 15:13:33
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_SQUARE				0	ru	Line cap square
			20120314 15:13:33
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_BUTT				0	ru	Плоский
конец линии				20120314 15:13:33
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_ROUND				0	ru	Скруглённый
конц линии				20120314 15:13:33
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LINECAP_SQUARE				0	ru	Квадратный
конец линии				20120314 15:13:33
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_GRDT0				0	ru	Градиент
			20120314 15:13:33
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_GRDT1				0	ru	Линейный:
синий/белый				20120314 15:13:33
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_GRDT2				0	ru	Линейный:
пурпурный/зелёный				20120314 15:13:33
@@ -72305,6 +72305,7 @@ desktop	source\app\desktop.src	0	string	
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_LANGUAGE_MISSING				0	ru	Язык
пользовательского интерфейса
не может быть определён.				20120314
15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_NO_SERVICE				0	ru	Диспетчер
компонентов недоступен.			
20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_NO_CFG_SERVICE				0	ru	Службы
конфигурации недоступны.
			20120314 15:13:33
+desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_BOOTSTRAP_ERR_MULTISESSION				0	ru	В другом
терминальном сеансе запущена
копия приложения. Закройте
её и повторите попытку.				20120702
11:48:29
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_ASK_START_SETUP_MANUALLY				0	ru	Запустите
программу установки, чтобы
продолжить установку с диска
или из папки, содержащей пакет
программ установки. 				20120314 15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_CONFIG_ERR_SETTINGS_INCOMPLETE				0	ru	Начальные
сведения для доступа к центральной
конфигурации не полны.				20120314
15:13:33
 desktop	source\app\desktop.src	0	string	STR_CONFIG_ERR_CANNOT_CONNECT				0	ru	Соединение
с центральной конфигурацией
не может быть установлено.
				20120314 15:13:33Mime
View raw message