openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1364790 - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk: brand.mdtext topnav.mdtext
Date Mon, 23 Jul 2012 20:40:53 GMT
Author: wave
Date: Mon Jul 23 20:40:53 2012
New Revision: 1364790

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1364790&view=rev
Log:
topnav and branding changes from Michal Hriň.

Added:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/brand.mdtext   (with props)
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/topnav.mdtext   (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/brand.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/brand.mdtext?rev=1364790&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/brand.mdtext (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/brand.mdtext Mon Jul 23 20:40:53 2012
@@ -0,0 +1,10 @@
+home:		home
+search:		hľadať
+name:		Apache OpenOffice (incubating)
+tagline:	(incubating) | Slobodný a otvorený kancelársky balík
+logo:		AOO_logos/OOo_Website_v2_copy.png
+domain:		www.openoffice.org
+divid:		bannera
+announce:	Oznámenie: Bol vydaný Apache OpenOffice 3.4
+announceurl:	http://www.openoffice.org/news/aoo34.html
+announcetip:	Prečítajte si oznámenie

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/brand.mdtext
------------------------------------------------------------------------------
    svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/topnav.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/topnav.mdtext?rev=1364790&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/topnav.mdtext (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/topnav.mdtext Mon Jul 23 20:40:53 2012
@@ -0,0 +1,16 @@
+divid:	topnava
+
+- [Produkt][m0]
+- [Stiahnuť][m1]
+- [Podpora][m2]
+- [Rozšítiť][m3]
+- [Vývoj][m4]
+- [Oblasti záujmu][m5]
+
+
+[m0]: /product/index.html						"Popis produktu Apache OpenOffice"
+[m1]: /download/index.html						"Stiahnuť OpenOffice.org"
+[m2]: /support/index.html						"Potrebujem pomôcť s OpenOffice.org"
+[m3]: /extensions/index.html						"Rozšírenia a šablóny OpenOffice"
+[m4]: http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html	"Zapojiť sa do Apache
OpenOffice (incubating)"
+[m5]: /projects/accepted.html						"Oblasti vývoja Apache OpenOffice, v ktorých môžem
pomôcť"

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/topnav.mdtext
------------------------------------------------------------------------------
    svn:eol-style = nativeMime
View raw message