openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r827424 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sk/product/ content/sk/product/index.html
Date Mon, 30 Jul 2012 16:16:44 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Jul 30 16:16:43 2012
New Revision: 827424

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Jul 30 16:16:43 2012
@@ -1 +1 @@
-1366957
+1367142

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Jul 30 16:16:43 2012
@@ -1 +1 @@
-1366957
+1367142

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/index.html Mon Jul 30 16:16:43 2012
@@ -0,0 +1,101 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>index.mdtext</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/sk/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/sk/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/sk/product/">product</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  <h1 class="title">index.mdtext</h1>
+  <p>Title: Popis produktu Apache OpenOffice
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+css:  /product/styles.css</p>
+<p>Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache OpenOffice
je voľný na
+stiahnutie, používanie a distribúciu. <a href="/sk/download.html" title="Stiahnuť
Apache OpenOffice">Stiahnite si ho teraz</a> a získajte:</p>
+<p class="rfloatimg"><img alt="Apache OpenOffice?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
+<ul>
+<li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Textový procesor">Writer</a>
textový procesor môžete použiť na
+  čokoľvek od písania krátkych listov až po produkciu celej knihy.</li>
+<li class="product-calc "><a href="calc.html" title="Tabuľkový procesor">Calc</a>
výkonný tabuľkový procesor so všetkými nástrojmi
+  potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v číselných
správach
+  alebo vzrušujúcich grafoch.</li>
+<li class="product-impress "><a href="impress.html" title="Prezentačný program">Impress</a>
najrýchlejší, najsilnejší
+  ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie.</li>
+<li class="product-draw "><a href="draw.html" title="Vektorový kresliaci nástroj">Draw</a>
umožňuje tvoriť všetko od
+  jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie.</li>
+<li class="product-base "><a href="base.html" title="Datbáza">Base</a>
vám umožňuje bez problémov manipulovať s databázami.
+  Vytvárajte a meňte tabuľky, formuláre, dopyty a zostavy, všetko zvnútra
+  Apache OpenOffice.</li>
+<li class="product-math "><a href="math.html" title="Tvorca matematických funkcií">Math</a>
umožňuje vám vytvoriť
+  matematické rovnice s grafickým užívateľským rozhraním alebo priamo
písať
+  vaše vzorce do editoru rovníc.</li>
+</ul>
+<h2 class="why " id="preco-apache-openoffice">Prečo Apache OpenOffice?</h2>
+<p>Apache OpenOffice je synonymom <strong>kvality</strong></p>
+<ul>
+<li>the <a href="/about_us/milestones.html">roots of Apache OpenOffice</a>
go back twenty years, creating a mature
+ and powerful product</li>
+<li>stovky z tisícok užívateľov sa zúčastnilo beta testovania verzie
3</li>
+<li><a href="reviews.html">nezávislí kritici</a> z celého sveta
doporučili produkt</li>
+<li>s plne otvoreným spôsobom vývoja, Apache OpenOffice nemá
+ čo skryť - produkt stojí a padá na jeho povesti</li>
+</ul>
+<p>Apache OpenOffice je <strong>jednoduchý na používanie</strong></p>
+<ul>
+<li>softvér vyzerá a reaguje prirodzene a je okamžite použiteľný
pre kohokoľvek kto
+ používal konkurenčný produkt</li>
+<li>je ľahké prejsť na Apache OpenOffice - softvér číta všetky
hlavné
+ konkurenčné súbory</li>
+<li>málo <a href="/projects/native-lang.html">jazykových prekážok</a>
- ak ešte nie je dostupný vo vašom jazyku,
+ sú šance, že bude čoskoro</li>
+<li>Apache OpenOffice je potporovaný globálnou komunitou priateľských dobrovoľníkov,
+ tešiacich sa na poskytnutie pomoci nováčikom a takisto aj skúseným používateľom</li>
+</ul>
+<p>Apache OpenOffice je <strong>slobodný softvér</strong></p>
+<ul>
+<li>môžete si stiahnuť Apache OpenOffice úplne zadarmo bez licenčných
poplatkov</li>
+<li>inštalovať ho na toľko počítačov koľko chcete</li>
+<li>používať ho na hociaký účel - súkromný, vzdelávací,
pre vládnu a verejnú
+ správu, komerčný...</li>
+<li>bez poplatku ho nahrať rodine, kamarátom, študentom, zamestnancom, atď.</li>
+</ul>
+<p>Apache OpenOffice je <strong>v súlade so štandardmi</strong></p>
+<ul>
+<li>certifikovaný <a href="http://www.opensource.org/docs/definition.php">OSI</a>
organizáciou, že je v súlade s otvorenými standardmi
+ a prvý softvérový balík na svete, ktorý používa
+ <a href="http://www.oasis-open.org/">OASIS</a> <a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">OpenDocument
formát</a> (ISO 26300) ako svoj natívny formát súborov.</li>
+</ul>
+<h3 id="vypatrajte-viac-alebo-ho-hned-skuste"><a href="development/releases/index.html">Vypátrajte
viac</a> alebo <a href="/sk/download.html" title="Stiahnuť Apache OpenOffice">ho
hneď skúste</a>!</h3>
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message