openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h...@apache.org
Subject svn commit: r1368907 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/social/index.html
Date Fri, 03 Aug 2012 12:05:39 GMT
Author: hrin
Date: Fri Aug 3 12:05:39 2012
New Revision: 1368907

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1368907&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by hrin

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/social/index.html  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/social/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/social/index.html?rev=1368907&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/social/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/social/index.html Fri Aug 3 12:05:39 2012
@@ -0,0 +1,88 @@
+<html>
+<head>
+<title>Zdroje noviniek o OpenOffice</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" />
+
+<!-- Supports the Google+ badge -->
+<script type="text/javascript">
+window.___gcfg = {lang: 'en'};
+(function() 
+{var po = document.createElement("script");
+po.type = "text/javascript"; po.async = true;po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js";
+var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
+s.parentNode.insertBefore(po, s);
+})();</script>	
+
+
+</head>
+<body>
+<h1>Oficiálne oznámenia</h1>
+<p>
+Mailing list ooo-announce je oficiálna cesta pre oznámenia z projektu OpenOffice. 
Toto je nízkoobjemový mailing list. Vyzývame všetkých užívatelov a zúčastnené
strany aby sa prihlásili, aby mohli prijímať oznámenia o vydaniach, bezpečnostné
správy a ostatné dôležité aktualizácie.
+</p>
+<p>
+Ak sa chcete prihlásiť do ooo-announce mailing listu, pošlite email na <a href="mailto:ooo-announce-subscribe@incubator.apache.org">ooo-announce-subscribe@incubator.apache.org</a>
a reagujte na potvrdzovací email, ktorý prijmete.
+</p>
+<p>
+Tiež máme <a href="http://blogs.apache.org/OOo/">oficiálny blog projektu</a>,
ktorý obsahuje viac o Apache OpenOffice v rozsiahlejších príbehoch, 
+	ukazuje náhľady pripravovaných funkcií a sú tu aj rozhovory s členmi projektu.
+</p>
+<h1>Sociálne médiá</h1>
+<p>
+Projekt Apache OpenOffice poskytuje príležitostné novinky a oznámenia cez množstvo
populárnych sociálnych médií. Pozývame vás, nasledujte nás na hociktorej
z týchto sociálnych sietí a zdieľajte naše príspevky s priateľmi vo vašej
sieti.
+</p>
+<p>
+Doporučené hashtagy pre Twitter a Identi.ca sú: #aoo #apacheoo
+</p>
+
+
+<table width="500" border="0">
+<tr>
+<td>
+<script charset="utf-8" src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script>
+<script>
+new TWTR.Widget({
+ version: 2,
+ type: 'profile',
+ rpp: 4,
+ interval: 30000,
+ width: 250,
+ height: 300,
+ theme: {
+  shell: {
+   background: '#333333',
+   color: '#ffffff'
+  },
+  tweets: {
+   background: '#000000',
+   color: '#ffffff',
+   links: '#4aed05'
+  }
+ },
+ features: {
+  scrollbar: false,
+  loop: false,
+  live: true,
+  behavior: 'all'
+ }
+}).render().setUser('ApacheOO').start();
+</script>
+</td>
+<td style="vertical-align:middle">
+<g:plus href="https://plus.google.com/114598373874764163668" rel="publisher" width="300"
height="131" theme="light"></g:plus>
+</td>
+<td style="vertical-align:middle">
+<!-- Facebook Badge START --><a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" target="_TOP"
style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:
11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration:
none;" title="Apache OpenOffice">Apache OpenOffice</a><br/><a href="http://www.facebook.com/ApacheOO"
target="_TOP" title="Apache OpenOffice"><img src="http://badge.facebook.com/badge/185963401462545.2228.1991554692.png"
style="border: 0px;" /></a><!-- Facebook Badge END -->
+
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://identi.ca/apacheoo">Identi.ca</a></td>
+<td><a href="http://www.facebook.com/groups/338330086179568/">Skupina na Facebooku</a></td>
+<td><a href="https://www.xing.com/net/aoo">Xing</a></td>
+</table>
+
+
+
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/social/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message