openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h...@apache.org
Subject svn commit: r1392230 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html
Date Mon, 01 Oct 2012 08:31:36 GMT
Author: hrin
Date: Mon Oct 1 08:31:35 2012
New Revision: 1392230

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1392230&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by hrin

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html?rev=1392230&r1=1392229&r2=1392230&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html Mon Oct 1 08:31:35 2012
@@ -114,17 +114,17 @@
 <div id="news">
 	
 <div class="campaign">
- <h2>Viac ako 12 miliónov stiahnutí AOO 3.4.0</h2>
-	<p>Apache OpenOffice 3.4 bol vydaný v máji. Počet stiahnutí prekročil
12 miliónov. Pozývame vás, pozrite sa na 
-		<a href="http://stats.openoffice.org">naše interaktívne grafy</a> ukazujúce
denné a kumulatívne počty stiahnutí.<p>
- </div>  	
+  <h2>Apache OpenOffice získal dve ceny Bossie!</h2>
 
-<div class="campaign">
- <h2>Apache OpenOffice 3.4 prekročil 1M stiahnutí</h2>
-	<p>Po minulotýždňovom vydaní Apache OpenOffice 3.4, je projekt potešený
oznáiť svoje výborné prijatie medzi užívateľmi a tlačou. 
-		<a href="/news/aoo34-1M.html">Apache OpenOffice 3.4 bol stiahnutý viac ako jeden
milión krát!</a><p>
- </div> 
+  <p>InfoWorld udelil Apache OpenOffice dve ceny Bossie (Best of Open Source), jednu
za aplikáciu OpenOffice a jednu za našu <a href="http://templates.services.openoffice.org/">webstránku
so šablónami</a>. 
+		Prečítajte si <a href="https://plus.google.com/u/0/b/114598373874764163668/114598373874764163668/posts/guW3vcCvFFy">viac
na našej Google+ stránke</a>.<p>
+ </div> 	
+ <div class="campaign">
+  <h2>Viac ako 18 miliónov stiahnutí AOO 3.4</h2>
 
+  <p>Apache OpenOffice 3.4 bol vydaný v máji. Počet stiahnutí presiahol
18 miliónov. Pozývame vás, pozrite sa na 
+  <a href="http://stats.openoffice.org/">naše interaktívne grafy</a>,
ktoré znázorňujú denné a kumulatívne stahnutia.<p>
+ </div>
 	
 <div class="campaign">
  <h2>Sledujte Apache OpenOffice na Twitteri, Google+ a Facebooku</h2>Mime
View raw message