openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From stev...@apache.org
Subject svn commit: r1441343 [4/35] - in /openoffice/branches/ia2: ./ ext_libraries/apr-util/ ext_libraries/apr/ ext_sources/ extras/l10n/source/ast/ extras/l10n/source/da/ extras/l10n/source/eu/ extras/l10n/source/gd/ extras/l10n/source/ko/ extras/l10n/source...
Date Fri, 01 Feb 2013 08:46:35 GMT
Modified: openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/da/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/da/localize.sdf?rev=1441343&r1=1441342&r2=1441343&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/da/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/da/localize.sdf Fri Feb  1 08:46:00 2013
@@ -1293,7 +1293,7 @@ dbaccess	source\core\resource\strings.sr
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_RESULT_IS_READONLY				0	da	Resultatsættet er skrivebeskyttet.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_NO_DELETE_PRIVILEGE				0	da	DELETE-privilegium er ikke til rådighed.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ROW_ALREADY_DELETED				0	da	Aktuel række er allerede slettet.				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_UPDATE_FAILED				0	da	Current row could not be updated.				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_UPDATE_FAILED				0	da	Aktuel række kunne opdateres.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_NO_INSERT_PRIVILEGE				0	da	INSERT-privilegium er ikke til rådighed.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_INTERNAL_ERROR				0	da	Intern fejl: Intet sætningsobjekt leveret af databasedriveren.				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_EXPRESSION1				0	da	Udtryk1				20120314 15:13:33
@@ -1397,20 +1397,20 @@ dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	AUTO_CHECKREQUIRED(AUTO_Y)	CB_CHECK_REQUIRED	HID_DSADMIN_CHECK_REQUIRED_FIELDS		0	da	Formulardataindtastning kontrollerer obligatoriske felter				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	AUTO_ESCAPE_DATETIME(AUTO_Y)	CB_ESCAPE_DATETIME	HID_DSADMIN_ESCAPE_DATETIME		0	da	Brug dato/tid format der overholder ODBC standarden				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	AUTO_PRIMARY_KEY_SUPPORT(AUTO_Y)	CB_PRIMARY_KEY_SUPPORT	HID_DSADMIN_PRIMARY_KEY_SUPPORT		0	da	Understøtter primærnøgler				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	AUTO_RESPECTRESULTSETTYPE(AUTO_Y)	CB_RESPECTRESULTSETTYPE	HID_DSADMIN_RESPECTRESULTSETTYPE		0	da	Respect the result set type from the database driver				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	AUTO_RESPECTRESULTSETTYPE(AUTO_Y)	CB_RESPECTRESULTSETTYPE	HID_DSADMIN_RESPECTRESULTSETTYPE		0	da	Respekter resultat type fra database driveren				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	stringlist	WORKAROUND	1			0	da	Standard				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	stringlist	WORKAROUND	2			0	da	SQL				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	stringlist	WORKAROUND	3			0	da	Blandet				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	stringlist	WORKAROUND	4			0	da	MS Access				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedtext	AUTO_BOOLEANCOMPARISON(AUTO_Y)	FT_BOOLEANCOMPARISON			100	da	Sammenligning af logiske værdier				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedtext	AUTO_MAXROWSCAN(AUTO_Y)	FT_MAXROWSCAN			100	da	Rows to scan column types				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedtext	AUTO_MAXROWSCAN(AUTO_Y)	FT_MAXROWSCAN			100	da	Rækker til at scanne kolonne typer				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedline	PAGE_GENERATED_VALUES	FL_SEPARATORAUTO			0	da	Indstillinger				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	checkbox	PAGE_GENERATED_VALUES	CB_RETRIEVE_AUTO	HID_DSADMIN_AUTORETRIEVEENABLED		0	da	~Modtag genererede værdier				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedtext	PAGE_GENERATED_VALUES	FT_AUTOINCREMENTVALUE			0	da	~'Auto-increment'-sætning				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	fixedtext	PAGE_GENERATED_VALUES	FT_RETRIEVE_AUTO			0	da	~Forespørgsel på genererede værdier				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	string	DLG_DATABASE_ADVANCED	STR_GENERATED_VALUE			0	da	Genererede værdier				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	string	DLG_DATABASE_ADVANCED	STR_DS_BEHAVIOUR			0	da	Specielle indstillinger				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	tabdialog	DLG_DATABASE_ADVANCED		HID_DSADMIN_ADVANCED		0	da	Advanced Settings				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\dlg\advancedsettings.src	0	tabdialog	DLG_DATABASE_ADVANCED		HID_DSADMIN_ADVANCED		0	da	Avancerede indstillinger				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls.src	0	string	STR_DBASE_PATH_OR_FILE				0	da	Sti til dBASE-filerne				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls.src	0	string	STR_FLAT_PATH_OR_FILE				0	da	Sti til tekstfilerne				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\AutoControls.src	0	string	STR_CALC_PATH_OR_FILE				0	da	Sti til regnearkdokumentet				20120314 15:13:33
@@ -1453,7 +1453,7 @@ dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	che
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	fixedline	AUTO_FIXEDLINE_CONNSETTINGS(AUTO_Y)	FL_SEPARATOR1			0	da	Forbindelseindstillinger				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	fixedtext	AUTO_HOST_AND_PORT(AUTO_Y)	FT_HOSTNAME			0	da	~Værtscomputerens navn				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	fixedtext	AUTO_HOST_AND_PORT(AUTO_Y)	FT_PORTNUMBER			0	da	~Portnummer				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	string	DLG_DATABASE_ADMINISTRATION	STR_PAGETITLE_GENERAL			0	da	Advanced Properties				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	string	DLG_DATABASE_ADMINISTRATION	STR_PAGETITLE_GENERAL			0	da	Avancerede egenskaber				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	string	DLG_DATABASE_ADMINISTRATION	STR_PAGETITLE_ADVANCED			0	da	Yderligere indstillinger				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	string	DLG_DATABASE_ADMINISTRATION	STR_PAGETITLE_CONNECTION			0	da	Forbindelseindstillinger				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\dlg\dbadmin.src	0	tabdialog	DLG_DATABASE_ADMINISTRATION		HID_DSADMIN_DIALOG		0	da	Databaseegenskaber				20120314 15:13:33
@@ -1922,9 +1922,9 @@ dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuite
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT	SID_APP_NEW_REPORT_PRE_SEL			0	da	Rapport...				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT	SID_REPORT_CREATE_REPWIZ_PRE_SEL			0	da	Rapportguide...				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT	SID_SELECTALL			0	da	Marker alt				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSPROPS			0	da	Properties...				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSCONNECTION_TYPE			0	da	Connection Type...				20120314 15:13:33
-dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSADVANCED_SETTINGS			0	da	Advanced Settings...				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSPROPS			0	da	Egenskaber				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSCONNECTION_TYPE			0	da	Forbindelsestype				20120314 15:13:33
+dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT.MN_PROPS	SID_DB_APP_DSADVANCED_SETTINGS			0	da	Avancerede indstillinger				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	menuitem	RID_MENU_APP_EDIT	MN_PROPS			0	da	~Database				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	string	STR_QUERY_DELETE_DATASOURCE				0	da	Vil du slette datakilden '%1'?				20120314 15:13:33
 dbaccess	source\ui\app\app.src	0	string	STR_APP_TITLE				0	da	- %PRODUCTNAME Base				20120314 15:13:33
@@ -2092,7 +2092,7 @@ cui	source\customize\cfg.src	0	string	RI
 cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_MOVE_MENU				273	da	Flyt menu				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_ADD_SUBMENU				273	da	Tilføj undermenu				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_SUBMENU_NAME				273	da	Undermenunavn				20120314 15:13:33
-cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_MENU_ADDCOMMANDS_DESCRIPTION				273	da	For at tilføje en kommando til en menu, marker kategorien og så kommandoen. Du kan også trække kommandoen til kommandolisten på fanebladet Menuer i Tilpas-dialogen.				20120314 15:13:33
+cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_MENU_ADDCOMMANDS_DESCRIPTION				273	da	For at tilføje en kommando til en menu, marker kategorien og så kommandoen. Du kan også trække kommandoen over på kommandolisten på fanebladet Menuer i Tilpas-dialogen.				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\cfg.src	0	fixedtext	MD_MENU_ORGANISER	TXT_MENU_NAME			93	da	Menunavn				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\cfg.src	0	fixedtext	MD_MENU_ORGANISER	TXT_MENU			93	da	Menuplacering				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\cfg.src	0	modaldialog	MD_MENU_ORGANISER		HID_SVX_CONFIG_MENU_ORGANIZER		172	da	Ny menu				20120314 15:13:33
@@ -2124,8 +2124,8 @@ cui	source\customize\cfg.src	0	infobox	I
 cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_LABEL_NEW_NAME				200	da	~Nyt navn				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_RENAME_MENU				200	da	Omdøb menu				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\cfg.src	0	string	RID_SVXSTR_RENAME_TOOLBAR				200	da	Omdøb værktøjslinje				20120314 15:13:33
-cui	source\customize\cfg.src	0	string	BUTTON_STR_UP				200	da	Up				20120314 15:13:33
-cui	source\customize\cfg.src	0	string	BUTTON_STR_DOWN				200	da	Down				20120314 15:13:33
+cui	source\customize\cfg.src	0	string	BUTTON_STR_UP				200	da	Op				20120314 15:13:33
+cui	source\customize\cfg.src	0	string	BUTTON_STR_DOWN				200	da	Ned				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\eventdlg.src	0	string	RID_SVXPAGE_EVENTS	STR_EVENT			0	da	Hændelse				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\eventdlg.src	0	string	RID_SVXPAGE_EVENTS	STR_ASSMACRO			0	da	Tildelt handling				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\eventdlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_EVENTS	TXT_SAVEIN			55	da	Gem i				20120314 15:13:33
@@ -2174,7 +2174,7 @@ cui	source\customize\macropg.src	0	strin
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_FOCUSGAINED				0	da	Ved modtaget fokus				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_FOCUSLOST				0	da	Ved mistet fokus				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_ITEMSTATECHANGED				0	da	Elementstatus ændret				20120314 15:13:33
-cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_KEYTYPED				0	da	Tast trykket				20120314 15:13:33
+cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_KEYTYPED				0	da	Tast trykket ned				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_KEYUP				0	da	Tast sluppet				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_LOADED				0	da	Ved indlæsning				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_RELOADING				0	da	Før genindlæsning				20120314 15:13:33
@@ -2205,7 +2205,7 @@ cui	source\customize\macropg.src	0	strin
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_VIEWCREATED				0	da	Visning oprettet				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_PREPARECLOSEVIEW				0	da	Visning vil blive lukket				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_CLOSEVIEW				0	da	Visning lukket				20120314 15:13:33
-cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_TITLECHANGED				0	da	Dokument titel ændret				20120314 15:13:33
+cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_TITLECHANGED				0	da	Dokumenttitel ændret				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_MODECHANGED				0	da	Dokumenttilstand ændret				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_VISAREACHANGED				0	da	Synligt område er ændret				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\macropg.src	0	string	RID_SVXSTR_EVENT_STORAGECHANGED				0	da	Dokument har fået en ny placering				20120314 15:13:33
@@ -2231,28 +2231,28 @@ cui	source\customize\selector.src	0	stri
 cui	source\customize\selector.src	0	fixedtext	RID_DLG_SCRIPTSELECTOR	TXT_SELECTOR_COMMANDS			93	da	Makronavn				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\selector.src	0	fixedline	RID_DLG_SCRIPTSELECTOR	GRP_SELECTOR_DESCRIPTION			224	da	Beskrivelse				20120314 15:13:33
 cui	source\customize\selector.src	0	modelessdialog	RID_DLG_SCRIPTSELECTOR		HID_SELECTOR_DIALOG		256	da	Makrovælger				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\about.src	0	modaldialog	RID_DEFAULTABOUT				245	da	About %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\about.src	0	modaldialog	RID_DEFAULTABOUT				245	da	Om %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_CHARMAP	FT_FONT			33	da	~Skrifttype				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_CHARMAP	FT_SUBSET			42	da	~Delmængde				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_CHARMAP	FT_SYMBOLE			38	da	Tegn:				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	pushbutton	RID_SVXDLG_CHARMAP	BTN_DELETE			50	da	~Slet				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\charmap.src	0	modaldialog	RID_SVXDLG_CHARMAP		CMD_SID_CHARMAP		297	da	Specialtegn				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	modaldialog	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER				0	da	Color Picker				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	imagebutton	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	PB_PICKER		0	0	da	-		Pick a color from the document		20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	modaldialog	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER				0	da	Farvevælger				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	imagebutton	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	PB_PICKER		0	0	da	-		Vælg en farve fra dokumentet		20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_RGB			0	da	RGB				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_RED			0	da	~Red				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_GREEN			0	da	~Green				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BLUE			0	da	~Blue				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_RED			0	da	~Rød				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_GREEN			0	da	~Grøn				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BLUE			0	da	~Blå				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HEX			0	da	Hex ~#				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_HSB			0	da	HSB				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HUE			0	da	H~ue				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_SATURATION			0	da	~Saturation				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BRIGHTNESS			0	da	Bright~ness				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_HUE			0	da	N~uance				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_SATURATION			0	da	~Mætning				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_BRIGHTNESS			0	da	Lys~styrke				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedline	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	FL_CMYK			0	da	CMYK				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_CYAN			0	da	~Cyan				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_MAGENTA			0	da	~Magenta				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_YELLOW			0	da	~Yellow				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_KEY			0	da	~Key				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_CYAN			0	da	~Turkisblå				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_MAGENTA			0	da	~Lilla				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_YELLOW			0	da	~Gul				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\colorpicker.src	0	fixedtext	RID_CUI_DIALOG_COLORPICKER	CT_KEY			0	da	~Nøgle				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_WORD			42	da	Oprindelig				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_NEWWORD			42	da	~Ord				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\commonlingui.src	0	fixedtext	RID_SVX_WND_COMMON_LINGU	FT_SUGGESTION			42	da	~Forslag				20120314 15:13:33
@@ -2304,7 +2304,7 @@ cui	source\dialogs\fmsearch.src	0	modald
 cui	source\dialogs\fmsearch.src	0	string	RID_STR_SEARCH_ANYWHERE				0	da	hvor som helst i feltet				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\fmsearch.src	0	string	RID_STR_SEARCH_BEGINNING				0	da	begyndelsen af feltet				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\fmsearch.src	0	string	RID_STR_SEARCH_END				0	da	slutningen af feltet				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\fmsearch.src	0	string	RID_STR_SEARCH_WHOLE				0	da	helt felt				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\fmsearch.src	0	string	RID_STR_SEARCH_WHOLE				0	da	hele feltet				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\fmsearch.src	0	string	RID_STR_FROM_TOP				0	da	Fra toppen				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\fmsearch.src	0	string	RID_STR_FROM_BOTTOM				0	da	Fra bunden				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\fmsearch.src	0	errorbox	RID_SVXERR_SEARCH_NORECORD				0	da	Der blev ikke fundet nogen dataposter, som svarer til dine data.				20120314 15:13:33
@@ -2330,7 +2330,7 @@ cui	source\dialogs\gallery.src	0	pushbut
 cui	source\dialogs\gallery.src	0	pushbutton	RID_SVXTABPAGE_GALLERYTHEME_FILES	BTN_MADDIN2			50	da	Maddin2				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\gallery.src	0	fixedline	RID_SVXDLG_GALLERY_TITLE	FL_TITLE			100	da	Titel				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\gallery.src	0	modaldialog	RID_SVXDLG_GALLERY_TITLE		HID_GALLERY_TITLE		168	da	Indtast titel				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\gallery.src	0	fixedline	RID_SVXDLG_GALLERY_SEARCH_PROGRESS	FL_SEARCH_DIR			112	da	Katalog				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\gallery.src	0	fixedline	RID_SVXDLG_GALLERY_SEARCH_PROGRESS	FL_SEARCH_DIR			112	da	Mappe				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\gallery.src	0	fixedline	RID_SVXDLG_GALLERY_SEARCH_PROGRESS	FL_SEARCH_TYPE			112	da	Filtype				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\gallery.src	0	modaldialog	RID_SVXDLG_GALLERY_SEARCH_PROGRESS		HID_GALLERY_SEARCH		124	da	Søg				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\gallery.src	0	fixedline	RID_SVXDLG_GALLERY_TAKE_PROGRESS	FL_TAKE_PROGRESS			112	da	Fil				20120314 15:13:33
@@ -2404,7 +2404,7 @@ cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	pushbu
 cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	modaldialog	RID_SVXFLOAT_HYPERLINK_MARKWND		HID_HYPERLINK_MARKWND		109	da	MÃ¥l i dokument				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	string	RID_SVXSTR_HYPDLG_ERR_LERR_NOENTRIES				0	da	Der findes ingen mål i dokumentet.				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	string	RID_SVXSTR_HYPDLG_ERR_LERR_DOCNOTOPEN				0	da	Kunne ikke åbne dokumentet.				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	string	STR_MARK_TREE				0	da	Mark Tree				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\hlmarkwn.src	0	string	STR_MARK_TREE				0	da	Marker træ				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\hyperdlg.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_HYPERLINK_INTERNET	GRP_LINKTYPE			248	da	Hyperlinktype				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\hyperdlg.src	0	radiobutton	RID_SVXPAGE_HYPERLINK_INTERNET	RB_LINKTYP_INTERNET			57	da	~Web				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\hyperdlg.src	0	radiobutton	RID_SVXPAGE_HYPERLINK_INTERNET	RB_LINKTYP_FTP			56	da	~FTP				20120314 15:13:33
@@ -2592,11 +2592,11 @@ cui	source\dialogs\sdrcelldlg.src	0	tabd
 cui	source\dialogs\showcols.src	0	fixedtext	RID_SVX_DLG_SHOWGRIDCOLUMNS	1			188	da	Følgende kolonner er i øjeblikket skjulte. Marker felterne, som du vil vise, og tryk på OK.				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\showcols.src	0	modaldialog	RID_SVX_DLG_SHOWGRIDCOLUMNS				200	da	Vis kolonner				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	FT_LANGUAGE			100	da	T~ekstsprog				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	FT_NOTINDICT			120	da	~Ikke i ordbog				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	FT_NOTINDICT			120	da	Ikke i ~ordbog				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	FT_SUGGESTION			120	da	~Forslag				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	checkbox	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	CB_CHECK_GRAMMAR			100	da	Kontroller ~grammatik				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	pushbutton	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	PB_IGNORE			55	da	~Ignorer her				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	pushbutton	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	PB_IGNOREALL			55	da	I~gnorer alle				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	pushbutton	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	PB_IGNOREALL			55	da	Ig~norer alle				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	pushbutton	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	PB_IGNORERULE			55	da	I~gnorer regel				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	menubutton	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	MB_ADDTODICT			55	da	~Tilføj				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\SpellDialog.src	0	pushbutton	RID_SVXDLG_SPELLCHECK	PB_CHANGE			55	da	~Erstat				20120314 15:13:33
@@ -2705,7 +2705,7 @@ cui	source\dialogs\svuidlg.src	0	checkbo
 cui	source\dialogs\svuidlg.src	0	fixedline	MD_INSERT_OBJECT_IFRAME	GB_MARGIN			110	da	Afstand til indhold				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\svuidlg.src	0	modaldialog	MD_INSERT_OBJECT_IFRAME				302	da	Objektrammeegenskaber				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\svuidlg.src	0	string	MD_INSERT_OBJECT_IFRAME				302	da	Vælg fil til objektramme				20120314 15:13:33
-cui	source\dialogs\svuidlg.src	0	string	STR_EDIT_APPLET				302	da	Rediger Applet				20120314 15:13:33
+cui	source\dialogs\svuidlg.src	0	string	STR_EDIT_APPLET				302	da	Rediger applet				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\tbxform.src	0	fixedtext	RID_SVX_DLG_INPUTRECORDNO	1			70	da	gå til datapost				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\tbxform.src	0	modaldialog	RID_SVX_DLG_INPUTRECORDNO				130	da	Datapostnummer				20120314 15:13:33
 cui	source\dialogs\thesdlg.src	0	fixedtext	RID_SVXDLG_THESAURUS	FT_WORD			143	da	Aktuelt ord				20120314 15:13:33
@@ -2950,8 +2950,8 @@ cui	source\options\optgdlg.src	0	stringl
 cui	source\options\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	2			0	da	Galaxy (standard)				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	3			0	da	Høj kontrast				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	4			0	da	Industriel				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	5			0	da	Tango				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	6			0	da	Klassisk				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	5			0	da	Klassisk				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgdlg.src	0	stringlist	OFA_TP_VIEW.LB_ICONSTYLE	6			0	da	Classic				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_VIEW	CB_SYSTEM_FONT			114	da	Brug systemets skrifttype til brugergrænseflade				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_VIEW	CB_FONTANTIALIASING			110	da	Trim skærmskrifttyper				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedtext	OFA_TP_VIEW	FT_POINTLIMIT_LABEL			20	da	fra				20120314 15:13:33
@@ -2991,8 +2991,8 @@ cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedte
 cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedtext	OFA_TP_LANGUAGES	FT_COMPLEX_LANG			108	da	~CTL				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CURRENT_DOC			125	da	Kun for det nuværende dokument				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	fixedline	OFA_TP_LANGUAGES	FL_ENHANCED			248	da	Udvidet sprogunderstøttelse				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_ASIANSUPPORT			236	da	Show UI elements for East Asia~n writings				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CTLSUPPORT			236	da	Show UI elements for B~i-Directional writing				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_ASIANSUPPORT			236	da	Vis UI element for øst asia~tisk skrivning				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgdlg.src	0	checkbox	OFA_TP_LANGUAGES	CB_CTLSUPPORT			236	da	Vis UI elements for B~i-directional skrivning				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgdlg.src	0	infobox	RID_SVX_MSGBOX_LANGUAGE_RESTART				260	da	Sprogindstillingen for brugergrænsefladen er opdateret, og ændringen vil træde i kraft, næste gang du starter %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	fixedtext	RID_SFXPAGE_GENERAL	FT_COMPANY			0	da	~Firma				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	fixedtext	RID_SFXPAGE_GENERAL	FT_NAME			0	da	F~or-/Efternavn/Initialer				20120314 15:13:33
@@ -3010,7 +3010,7 @@ cui	source\options\optgenrl.src	0	checkb
 cui	source\options\optgenrl.src	0	string	RID_SFXPAGE_GENERAL	STR_US_STATE			236	da	By/Delstat/Postnummer				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	string	RID_SFXPAGE_GENERAL	STR_QUERY_REG			236	da	Vær opmærksom på, at gade, postnummer og by anvendes til beregning af registreringsnøglen. Indtil registreringen er gennemført kan disse brugerdata ikke ændres. Vil du ændre disse brugerdata nu?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optgenrl.src	0	tabpage	RID_SFXPAGE_GENERAL		HID_OPTIONS_GENERAL		260	da	Brugerdata				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optgenrl.src	0	querybox	RID_SVXQB_CHANGEDATA				0	da	The User Data have been changed.\nDo you really want to change your User Data?				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optgenrl.src	0	querybox	RID_SVXQB_CHANGEDATA				0	da	Bruger data er ændret.\nVil du virkelig ændre dine bruger data?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE1			30	da	Størrelse ~1				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE2			30	da	Størrelse ~2				20120314 15:13:33
 cui	source\options\opthtml.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_HTMLOPT	FT_SIZE3			30	da	Størrelse ~3				20120314 15:13:33
@@ -3189,9 +3189,9 @@ cui	source\options\optlingu.src	0	string
 cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_NUM_POST_BREAK			182	da	Tegn efter linjeskift: 				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_HYPH_AUTO			182	da	Del ord uden forespørgsel				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_HYPH_SPECIAL			182	da	Del ord i specialområder				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_MODULES_EDIT			182	da	Edit Available language modules				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_DICS_EDIT_DIC			182	da	Edit User-defined dictionaries				20120314 15:13:33
-cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_OPTIONS_EDIT			182	da	Edit Options				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_MODULES_EDIT			182	da	Tilgængelige sprogmoduler				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_DICS_EDIT_DIC			182	da	Brugerordbøger				20120314 15:13:33
+cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SFXPAGE_LINGU	STR_LINGU_OPTIONS_EDIT			182	da	Editer optioner				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optlingu.src	0	tabpage	RID_SFXPAGE_LINGU		HID_OPTIONS_LINGU		260	da	Indstillinger				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optlingu.src	0	querybox	RID_SFXQB_DELDICT				260	da	Vil du slette ordbogen?				20120314 15:13:33
 cui	source\options\optmemory.src	0	fixedline	OFA_TP_MEMORY	GB_UNDO			0	da	Fortryd				20120314 15:13:33
@@ -3402,588 +3402,588 @@ cui	source\options\webconninfo.src	0	can
 cui	source\options\webconninfo.src	0	string	RID_SVXDLG_WEBCONNECTION_INFO	STR_WEBSITE			0	da	Websted				20120314 15:13:33
 cui	source\options\webconninfo.src	0	string	RID_SVXDLG_WEBCONNECTION_INFO	STR_USERNAME			0	da	Brugernavn				20120314 15:13:33
 cui	source\options\webconninfo.src	0	modaldialog	RID_SVXDLG_WEBCONNECTION_INFO		HID_DLG_WEBCONNECTION_INFO		0	da	Information om gemt webforbindelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FL_ALIGNMENT			248	da	Tekstjustering				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_HORALIGN			100	da	~Vandret				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	1			0	da	Standard				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	2			0	da	Venstre				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	3			0	da	Centreret				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	4			0	da	Højre				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	5			0	da	Lige margener				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	6			0	da	Udfyldt				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_INDENT			40	da	~Indryk				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_VERALIGN			88	da	~Lodret				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	1			0	da	Standard				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FL_ALIGNMENT			248	da	Text alignment				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_HORALIGN			100	da	Hori~zontal				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	1			0	da	Default				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	2			0	da	Left				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	3			0	da	Center				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	4			0	da	Right				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	5			0	da	Justified				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN	6			0	da	Filled				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_INDENT			40	da	I~ndent				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_VERALIGN			88	da	~Vertical				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	1			0	da	Default				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	2			0	da	Top				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	3			0	da	Midte				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	4			0	da	Bund				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FL_ORIENTATION			248	da	Tekstretning				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	BTN_TXTSTACKED			115	da	~Lodret stablet				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_DEGREES			50	da	~Grader				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_BORDER_LOCK			70	da	Reference~kant				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	BTN_ASIAN_VERTICAL			105	da	Asiatisk layout~tilstand				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FL_WRAP			248	da	Egenskaber				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	BTN_WRAP			236	da	~Ombryd tekst automatisk				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	BTN_HYPH			226	da	Orddeling aktiveret				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	BTN_SHRINK			236	da	~Formindsk til cellestørrelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_TEXTFLOW			64	da	Tekst~retning				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	string	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	STR_BOTTOMLOCK			170	da	Tekstudstrækning ud fra nederste cellekant				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	string	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	STR_TOPLOCK			170	da	Tekstudstrækning ud fra øverste cellekant				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	string	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	STR_CELLLOCK			170	da	Tekstudstrækning indenfor cellen				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\align.src	0	tabpage	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT		HID_ALIGNMENT		260	da	Justering				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE			0	da	Erstat				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT			0	da	Undtagelser				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_OPTIONS			0	da	Indstillinger				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY			0	da	Indstillinger				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE			0	da	Lokaliseringsindstillinger				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS			0	da	Ordfuldførelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS			0	da	Smartmærker				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFA_AUTOCORR_DLG	FT_LANG			140	da	Erstatning og undtagelser for sprog:				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabdialog	RID_OFA_AUTOCORR_DLG				0	da	Autokorrektur				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_USE_REPLACE			0	da	Anvend erstatningstabel				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_CPTL_STT_WORD			0	da	REt andet BOgstav i ORd til lille				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_CPTL_STT_SENT			0	da	Første bogstav i sætninger med stort				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_BOLD_UNDER			0	da	Automatisk *fed* og _understreget_				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	STR_NO_DBL_SPACES			0	da	Ignorer dobbelte mellemrum				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_DETECT_URL			0	da	URL-genkendelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_DASH			0	da	Erstat tankestreger				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_OPTIONS		HID_OFAPAGE_AUTOCORR_OPTIONS		260	da	Indstillinger				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	PB_EDIT			50	da	~Rediger...				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_HEADER1			50	da	[R]				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_HEADER2			50	da	[S]				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	FT_HEADER1_EXPLANATION			174	da	[R]: Erstat under redigering af eksisterende tekst				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	FT_HEADER2_EXPLANATION			174	da	[S]: Autoformat/Autokorrektur under skrivning				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	ST_DEL_EMPTY_PARA			174	da	Fjern tomme afsnit				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	ST_USER_STYLE			174	da	Erstat brugerdefinerede typografier				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	ST_BULLET			174	da	Erstat punkttegn med:				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	ST_RIGHT_MARGIN			174	da	Kombiner enkeltlinjeafsnit hvis længde er større end				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_NUM			174	da	Anvend nummerering - symbol: 				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_BORDER			174	da	Anvend kant				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_TABLE			174	da	Opret tabel				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_REPLACE_TEMPLATES			174	da	Anvend typografier				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_DEL_SPACES_AT_STT_END			174	da	Slet mellemrum og tabulatorer ved afsnitsstart og -afslutning				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_DEL_SPACES_BETWEEN_LINES			174	da	Slet mellemrum og tabulatorer ved begyndelse og slutning af linje				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedline	RID_OFADLG_PRCNT_SET	FL_PRCNT			87	da	Minimumsstørrelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	modaldialog	RID_OFADLG_PRCNT_SET		CMD_SID_AUTOFORMAT		155	da	Kombiner				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	FT_SHORT			60	da	E~rstat				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	FT_REPLACE			64	da	~Med:				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	CB_TEXT_ONLY			108	da	~Kun tekst				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	PB_NEW_REPLACE			50	da	~Ny(t)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	PB_DELETE_REPLACE			50	da	~Slet				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	STR_MODIFY			187	da	~Erstat				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedline	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	FL_ABBREV			252	da	Forkortelser (efterfølges ikke af et stort bogstav)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	PB_NEWABBREV			50	da	~Ny(t)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	PB_DELABBREV			50	da	~Slet				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	CB_AUTOABBREV			111	da	~Inkluder automatisk				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedline	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	FL_DOUBLECAPS			252	da	Ord, som BEgynder med to STore BOgstaver				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	PB_NEWDOUBLECAPS			50	da	N~y(t)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	PB_DELDOUBLECAPS			50	da	~Slet				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	CB_AUTOCAPS			111	da	~Inkluder automatisk				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	3			0	da	Middle				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN	4			0	da	Bottom				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FL_ORIENTATION			248	da	Text orientation				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	BTN_TXTSTACKED			115	da	Ve~rtically stacked				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_DEGREES			50	da	De~grees				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_BORDER_LOCK			70	da	Re~ference edge				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	BTN_ASIAN_VERTICAL			105	da	Asian layout ~mode				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FL_WRAP			248	da	Properties				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	BTN_WRAP			236	da	~Wrap text automatically				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	BTN_HYPH			226	da	Hyphenation ~active				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	BTN_SHRINK			236	da	~Shrink to fit cell size				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	FT_TEXTFLOW			64	da	Te~xt direction				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	string	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	STR_BOTTOMLOCK			170	da	Text Extension From Lower Cell Border				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	string	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	STR_TOPLOCK			170	da	Text Extension From Upper Cell Border				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	string	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT	STR_CELLLOCK			170	da	Text Extension Inside Cell				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\align.src	0	tabpage	RID_SVXPAGE_ALIGNMENT		HID_ALIGNMENT		260	da	Alignment				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE			0	da	Replace				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT			0	da	Exceptions				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_OPTIONS			0	da	Options				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY			0	da	Options				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE			0	da	Localized Options				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS			0	da	Word Completion				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pageitem	RID_OFA_AUTOCORR_DLG.1	RID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS			0	da	Smart Tags				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFA_AUTOCORR_DLG	FT_LANG			140	da	Replacements and exceptions for language:				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabdialog	RID_OFA_AUTOCORR_DLG				0	da	AutoCorrect				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_USE_REPLACE			0	da	Use replacement table				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_CPTL_STT_WORD			0	da	Correct TWo INitial CApitals				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_CPTL_STT_SENT			0	da	Capitalize first letter of every sentence				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_BOLD_UNDER			0	da	Automatic *bold* and _underline_				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	STR_NO_DBL_SPACES			0	da	Ignore double spaces				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_DETECT_URL			0	da	URL Recognition				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	COMMON_CLB_ENTRIES	ST_DASH			0	da	Replace dashes				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_OPTIONS		HID_OFAPAGE_AUTOCORR_OPTIONS		260	da	Settings				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	PB_EDIT			50	da	~Edit...				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_HEADER1			50	da	[M]				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_HEADER2			50	da	[T]				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	FT_HEADER1_EXPLANATION			174	da	[M]: Replace while modifying existing text				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	FT_HEADER2_EXPLANATION			174	da	[T]: AutoFormat/AutoCorrect while typing				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	ST_DEL_EMPTY_PARA			174	da	Remove blank paragraphs				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	ST_USER_STYLE			174	da	Replace Custom Styles				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	ST_BULLET			174	da	Replace bullets with: 				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	ST_RIGHT_MARGIN			174	da	Combine single line paragraphs if length greater than				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_NUM			174	da	Apply numbering - symbol: 				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_BORDER			174	da	Apply border				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_TABLE			174	da	Create table				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_REPLACE_TEMPLATES			174	da	Apply Styles				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_DEL_SPACES_AT_STT_END			174	da	Delete spaces and tabs at beginning and end of paragraph				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOFMT_APPLY	STR_DEL_SPACES_BETWEEN_LINES			174	da	Delete spaces and tabs at end and start of line				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedline	RID_OFADLG_PRCNT_SET	FL_PRCNT			87	da	Minimum size				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	modaldialog	RID_OFADLG_PRCNT_SET		CMD_SID_AUTOFORMAT		155	da	Combine				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	FT_SHORT			60	da	Repla~ce				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	FT_REPLACE			64	da	~With:				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	CB_TEXT_ONLY			108	da	~Text only				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	PB_NEW_REPLACE			50	da	~New				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	PB_DELETE_REPLACE			50	da	~Delete				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_REPLACE	STR_MODIFY			187	da	~Replace				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedline	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	FL_ABBREV			252	da	Abbreviations (no subsequent capital)				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	PB_NEWABBREV			50	da	~New				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	PB_DELABBREV			50	da	~Delete				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	CB_AUTOABBREV			111	da	~AutoInclude				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedline	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	FL_DOUBLECAPS			252	da	Words with TWo INitial CApitals				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	PB_NEWDOUBLECAPS			50	da	Ne~w				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	PB_DELDOUBLECAPS			50	da	Dele~te				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	CB_AUTOCAPS			111	da	A~utoInclude				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_NEWABBREV			111	da	New abbreviations				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_DELABBREV			111	da	Delete abbreviations				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_NEWDOUBLECAPS			111	da	New words with two initial capitals				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_EXCEPT	STR_PB_DELDOUBLECAPS			111	da	Delete words with two initial capitals				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER1			252	da	[R]				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER2			252	da	[S]				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_NON_BREAK_SPACE			252	da	Adder non breaking mellemrum før specifikke tegnsætning mærker i Fransk Tekst				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_ORDINAL			252	da	Formater ordinaltalsuffikser (1st -> 1^st)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedline	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FL_SINGLE			122	da	Enkelte citationstegn				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	CB_SGL_TYPO			86	da	E~rstat				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FT_SGL_STARTQUOTE			86	da	Start ~citering:				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FT_SGL_ENDQUOTE			86	da	Slut c~itering:				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	PB_SGL_STD			50	da	Standar~d				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedline	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FL_DOUBLE			122	da	Dobbelt citationstegn				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	CB_TYPO			86	da	E~rstat				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FT_STARTQUOTE			86	da	Start ~citering:				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FT_ENDQUOTE			86	da	~Slut citering:				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	PB_DBL_STD			50	da	Standar~d				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_CHANGE_START			50	da	Start citat				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_CHANGE_END			50	da	Slut citat				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_STANDARD			50	da	Standard				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER1			252	da	[M]				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_HEADER2			252	da	[T]				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_NON_BREAK_SPACE			252	da	Add non breaking space before specific punctuation marks in french text				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_ORDINAL			252	da	Format ordinal numbers suffixes (1st -> 1^st)				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedline	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FL_SINGLE			122	da	Single quotes				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	CB_SGL_TYPO			86	da	Repla~ce				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FT_SGL_STARTQUOTE			86	da	~Start quote:				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FT_SGL_ENDQUOTE			86	da	~End quote:				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	PB_SGL_STD			50	da	~Default				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedline	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FL_DOUBLE			122	da	Double quotes				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	CB_TYPO			86	da	Repl~ace				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FT_STARTQUOTE			86	da	Start q~uote:				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	FT_ENDQUOTE			86	da	E~nd quote:				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	PB_DBL_STD			50	da	De~fault				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_CHANGE_START			50	da	Start quote				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_CHANGE_END			50	da	End quote				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	ST_STANDARD			50	da	Default				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_SGL_STD			50	da	Single quotes default				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_DBL_STD			50	da	Double quotes default				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_SGL_START			50	da	Start quote of single quotes				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_DBL_START			50	da	Start quote of double quotes				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_SGL_END			50	da	End quote of single quotes				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	string	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE	STR_PB_DBL_END			50	da	End quote of double quotes				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		HID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		260	da	Lokaliseringsindstillinger				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_ACTIV			116	da	Aktiver ord~fuldførelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_APPEND_SPACE			110	da	~Tilføj mellemrum				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_AS_TIP			110	da	Vis som tip				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_COLLECT			116	da	Indsaml ~ord				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_REMOVE_LIST			110	da	~Fjern listen for senere brug, når et dokument lukkes				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	FT_EXPAND_KEY			116	da	A~ccepter med				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	FT_MIN_WORDLEN			116	da	~Mindste ordlængde				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	FT_MAX_ENTRIES			116	da	Ma~ksimalt antal elementer				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	PB_ENTRIES			121	da	~Slet element				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS		HID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS		260	da	Ordfuldførelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS	CB_SMARTTAGS			116	da	Etikettekst med Smartmærker				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS	FT_SMARTTAGS			116	da	Installerede Smartmærker				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS	PB_SMARTTAGS			60	da	Egenskaber...				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS		HID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS		260	da	Smartmærker				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	#define	UNLINKED_IMAGE				0	da	Ikke-kædet grafik				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	FT_SELECTOR			24	da	~Som				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_SELECTOR	1			0	da	Farve				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_SELECTOR	2			0	da	Grafik				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		HID_OFAPAGE_AUTOCORR_QUOTE		260	da	Localized Options				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_ACTIV			116	da	Enable word ~completion				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_APPEND_SPACE			110	da	~Append space				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_AS_TIP			110	da	~Show as tip				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_COLLECT			116	da	C~ollect words				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	CB_REMOVE_LIST			110	da	~When closing a document, remove the words collected from it from the list				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	FT_EXPAND_KEY			116	da	Acc~ept with				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	FT_MIN_WORDLEN			116	da	Mi~n. word length				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	FT_MAX_ENTRIES			116	da	~Max. entries				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS	PB_ENTRIES			121	da	~Delete Entry				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS		HID_OFAPAGE_AUTOCOMPLETE_OPTIONS		260	da	Word Completion				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	checkbox	RID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS	CB_SMARTTAGS			116	da	Label text with smart tags				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	fixedtext	RID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS	FT_SMARTTAGS			116	da	Currently installed smart tags				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	pushbutton	RID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS	PB_SMARTTAGS			60	da	Properties...				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\autocdlg.src	0	tabpage	RID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS		HID_OFAPAGE_SMARTTAG_OPTIONS		260	da	Smart Tags				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	#define	UNLINKED_IMAGE				0	da	Unlinked graphic				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	FT_SELECTOR			24	da	A~s				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_SELECTOR	1			0	da	Color				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_SELECTOR	2			0	da	Graphic				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	FT_TBL_DESC			24	da	F~or				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_TBL_BOX	1			0	da	Celle				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_TBL_BOX	2			0	da	Række				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_TBL_BOX	3			0	da	Tabel				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_PARA_BOX	1			0	da	Afsnit				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_PARA_BOX	2			0	da	Tegn				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	GB_BGDCOLOR			248	da	Baggrundsfarve				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	FT_COL_TRANS			50	da	~Transparens				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	GB_FILE			153	da	Fil				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	pushbutton	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_BROWSE			60	da	~Gennemse...				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_LINK			78	da	~Kæde				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_TBL_BOX	1			0	da	Cell				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_TBL_BOX	2			0	da	Row				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_TBL_BOX	3			0	da	Table				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_PARA_BOX	1			0	da	Paragraph				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_BACKGROUND.LB_PARA_BOX	2			0	da	Character				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	GB_BGDCOLOR			248	da	Background color				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	FT_COL_TRANS			50	da	~Transparency				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	GB_FILE			153	da	File				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	pushbutton	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_BROWSE			60	da	~Browse...				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_LINK			78	da	~Link				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	GB_POSITION			153	da	Type				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	radiobutton	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_POSITION			49	da	~Placering				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	radiobutton	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_AREA			49	da	F~lade				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	radiobutton	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_TILE			49	da	~Side om side				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	FL_GRAPH_TRANS			153	da	Transparens				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_PREVIEW			141	da	~Forhåndsvisning				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	string	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	STR_BROWSE			141	da	Find grafik				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	tabpage	RID_SVXPAGE_BACKGROUND		HID_BACKGROUND		260	da	Baggrund				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\bbdlg.src	0	pageitem	RID_SVXDLG_BBDLG.1	RID_SVXPAGE_BORDER			0	da	Kanter				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\bbdlg.src	0	pageitem	RID_SVXDLG_BBDLG.1	RID_SVXPAGE_BACKGROUND			0	da	Baggrund				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\bbdlg.src	0	tabdialog	RID_SVXDLG_BBDLG				328	da	Kant / baggrund				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BORDER	FL_BORDER			70	da	Linjeplacering				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_DEFAULT			64	da	Standar~d				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_USERDEF			64	da	~Brugerdefineret				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BORDER	FL_LINE			83	da	Streg				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_STYLE			77	da	Typograf~i				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_COLOR			77	da	~Farve				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_LEFT			34	da	~Venstre				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_RIGHT			34	da	Højre				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	radiobutton	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_POSITION			49	da	~Position				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	radiobutton	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_AREA			49	da	Ar~ea				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	radiobutton	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_TILE			49	da	~Tile				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	FL_GRAPH_TRANS			153	da	Transparency				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	BTN_PREVIEW			141	da	Pre~view				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	string	RID_SVXPAGE_BACKGROUND	STR_BROWSE			141	da	Find graphics				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\backgrnd.src	0	tabpage	RID_SVXPAGE_BACKGROUND		HID_BACKGROUND		260	da	Background				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\bbdlg.src	0	pageitem	RID_SVXDLG_BBDLG.1	RID_SVXPAGE_BORDER			0	da	Borders				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\bbdlg.src	0	pageitem	RID_SVXDLG_BBDLG.1	RID_SVXPAGE_BACKGROUND			0	da	Background				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\bbdlg.src	0	tabdialog	RID_SVXDLG_BBDLG				328	da	Border / Background				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BORDER	FL_BORDER			70	da	Line arrangement				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_DEFAULT			64	da	~Default				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_USERDEF			64	da	~User-defined				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BORDER	FL_LINE			83	da	Line				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_STYLE			77	da	St~yle				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_COLOR			77	da	~Color				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_LEFT			34	da	~Left				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_RIGHT			34	da	Right				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_TOP			34	da	~Top				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_BOTTOM			34	da	~Bund				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_BORDER	CB_SYNC			74	da	Synkroniser				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BORDER	FL_DISTANCE			83	da	Afstand til indhold				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_SHADOWPOS			74	da	~Placering				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_SHADOWSIZE			60	da	~Afstand				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_SHADOWCOLOR			60	da	~Farve				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BORDER	FL_SHADOW			248	da	Skyggetypografi				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BORDER	FL_PROPERTIES			248	da	Egenskaber				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_BORDER	CB_MERGEWITHNEXT			242	da	~Flet med næste afsnit				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_BORDER	CB_MERGEADJACENTBORDERS			242	da	~Flet tilstødende stregtyper				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	tabpage	RID_SVXPAGE_BORDER		HID_BORDER		260	da	Kanter				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_TABLE_PRESET_NONE				0	da	Sæt ingen kanter				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_TABLE_PRESET_ONLYOUTER				0	da	Sæt kun ydre kant				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_TABLE_PRESET_OUTERHORI				0	da	Sæt ydre kant og vandrette linjer				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_TABLE_PRESET_OUTERALL				0	da	Sæt ydre kant og alle indre linjer				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_TABLE_PRESET_OUTERINNER				0	da	Sæt ydre kant uden at ændre indre linjer				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_PARA_PRESET_DIAGONAL				0	da	Sæt kun diagonallinjer				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_PARA_PRESET_ALL				0	da	Sæt alle fire kanter				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_PARA_PRESET_LEFTRIGHT				0	da	Sæt kun venstre og højre kanter				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_PARA_PRESET_TOPBOTTOM				0	da	Sæt kun top- og bundkanter				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_PARA_PRESET_ONLYLEFT				0	da	Sæt kun venstre kant				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_HOR_PRESET_ONLYHOR				0	da	Sæt top- og bundkant og alle indre linjer				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_VER_PRESET_ONLYVER				0	da	Sæt venstre og højre kant og alle indre linjer				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_NONE				0	da	Ingen skygge				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_BOTTOMRIGHT				0	da	Kast skygge nederst til højre				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_TOPRIGHT				0	da	Kast skygge øverst til højre				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_BOTTOMLEFT				0	da	Kast skygge nederst til venstre				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_TOPLEFT				0	da	Kast skygge øverst til venstre				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FL_WEST			248	da	Skrifttype til vestlig tekst				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_NAME			80	da	Skrifttype				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_NAME_NOCJK			112	da	~Skrifttype				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_STYLE			40	da	Typogra~fi				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_STYLE_NOCJK			72	da	Typogra~fi				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_BOTTOM			34	da	~Bottom				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_BORDER	CB_SYNC			74	da	Synchronize				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BORDER	FL_DISTANCE			83	da	Spacing to contents				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_SHADOWPOS			74	da	~Position				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_SHADOWSIZE			60	da	Distan~ce				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_BORDER	FT_SHADOWCOLOR			60	da	C~olor				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BORDER	FL_SHADOW			248	da	Shadow style				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_BORDER	FL_PROPERTIES			248	da	Properties				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_BORDER	CB_MERGEWITHNEXT			242	da	~Merge with next paragraph				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	checkbox	RID_SVXPAGE_BORDER	CB_MERGEADJACENTBORDERS			242	da	~Merge adjacent line styles				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	tabpage	RID_SVXPAGE_BORDER		HID_BORDER		260	da	Borders				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_TABLE_PRESET_NONE				0	da	Set No Borders				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_TABLE_PRESET_ONLYOUTER				0	da	Set Outer Border Only				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_TABLE_PRESET_OUTERHORI				0	da	Set Outer Border and Horizontal Lines				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_TABLE_PRESET_OUTERALL				0	da	Set Outer Border and All Inner Lines				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_TABLE_PRESET_OUTERINNER				0	da	Set Outer Border Without Changing Inner Lines				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_PARA_PRESET_DIAGONAL				0	da	Set Diagonal Lines Only				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_PARA_PRESET_ALL				0	da	Set All Four Borders				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_PARA_PRESET_LEFTRIGHT				0	da	Set Left and Right Borders Only				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_PARA_PRESET_TOPBOTTOM				0	da	Set Top and Bottom Borders Only				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_PARA_PRESET_ONLYLEFT				0	da	Set Left Border Only				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_HOR_PRESET_ONLYHOR				0	da	Set Top and Bottom Borders, and All Inner Lines				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_VER_PRESET_ONLYVER				0	da	Set Left and Right Borders, and All Inner Lines				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_NONE				0	da	No Shadow				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_BOTTOMRIGHT				0	da	Cast Shadow to Bottom Right				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_TOPRIGHT				0	da	Cast Shadow to Top Right				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_BOTTOMLEFT				0	da	Cast Shadow to Bottom Left				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\border.src	0	string	RID_SVXSTR_SHADOW_STYLE_TOPLEFT				0	da	Cast Shadow to Top Left				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FL_WEST			248	da	Western text font				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_NAME			80	da	Font				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_NAME_NOCJK			112	da	~Font				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_STYLE			40	da	~Typeface				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_STYLE_NOCJK			72	da	~Typeface				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE	1			0	da	Normal				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE	2			0	da	Kursiv				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE	3			0	da	Fed				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE	4			0	da	Fed kursiv				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE	2			0	da	Italic				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE	3			0	da	Bold				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE	4			0	da	Bold italic				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE_NOCJK	1			0	da	Normal				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE_NOCJK	2			0	da	Kursiv				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE_NOCJK	3			0	da	Fed				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE_NOCJK	4			0	da	Fed kursiv				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_SIZE			38	da	Størrelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_SIZE_NOCJK			40	da	Størrelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_LANG			66	da	Sprog				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_LANG_NOCJK			72	da	S~prog				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FL_EAST			248	da	Skrifttype til asiatisk tekst				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_EAST_NAME			80	da	Skrifttype				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_EAST_STYLE			40	da	Typograf~i				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE_NOCJK	2			0	da	Italic				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE_NOCJK	3			0	da	Bold				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_WEST_STYLE_NOCJK	4			0	da	Bold italic				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_SIZE			38	da	Size				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_SIZE_NOCJK			40	da	Size				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_LANG			66	da	Language				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_WEST_LANG_NOCJK			72	da	~Language				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FL_EAST			248	da	Asian text font				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_EAST_NAME			80	da	Font				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_EAST_STYLE			40	da	T~ypeface				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_EAST_STYLE	1			0	da	Normal				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_EAST_STYLE	2			0	da	Kursiv				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_EAST_STYLE	3			0	da	Fed				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_EAST_STYLE	4			0	da	Fed kursiv				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_EAST_SIZE			38	da	Størrelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_EAST_LANG			66	da	Sprog				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FL_CTL			248	da	CTL-skrifttype				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_CTL_NAME			80	da	Skrifttype				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_CTL_STYLE			40	da	Typograf~i				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_EAST_STYLE	2			0	da	Italic				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_EAST_STYLE	3			0	da	Bold				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_EAST_STYLE	4			0	da	Bold italic				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_EAST_SIZE			38	da	Size				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_EAST_LANG			66	da	Language				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FL_CTL			248	da	CTL font				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_CTL_NAME			80	da	Font				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_CTL_STYLE			40	da	Ty~peface				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_CTL_STYLE	1			0	da	Normal				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_CTL_STYLE	2			0	da	Kursiv				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_CTL_STYLE	3			0	da	Fed				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_CTL_STYLE	4			0	da	Fed kursiv				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_CTL_SIZE			38	da	Størrelse				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_CTL_LANG			66	da	Sprog				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	window	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	WIN_CHAR_PREVIEW			248	da	Eksempel				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FL_COLOR2			248	da	Farve				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_COLOR2			58	da	Skrift~farve				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	string	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	STR_CHARNAME_NOSTYLE			58	da	Ikke %1				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_CTL_STYLE	2			0	da	Italic				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_CTL_STYLE	3			0	da	Bold				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME.LB_CTL_STYLE	4			0	da	Bold italic				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_CTL_SIZE			38	da	Size				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_CTL_LANG			66	da	Language				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	window	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	WIN_CHAR_PREVIEW			248	da	Example				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedline	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FL_COLOR2			248	da	Color				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	FT_COLOR2			58	da	Font ~color				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	string	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	STR_CHARNAME_NOSTYLE			58	da	No %1				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\chardlg.src	0	string	RID_SVXPAGE_CHAR_NAME	STR_CHARNAME_TRANSPARENT			58	da	Transparent				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	FT_FONTCOLOR			82	da	Skrift~farve				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	FT_EFFECTS			82	da	~Effekter				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_EFFECTS2	1			0	da	(Uden)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_EFFECTS2	2			0	da	Store bogstaver				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_EFFECTS2	3			0	da	Små bogstaver				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_EFFECTS2	4			0	da	Titel				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_EFFECTS2	5			0	da	Kapitæler				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	FT_FONTCOLOR			82	da	Font ~color				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	FT_EFFECTS			82	da	~Effects				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_EFFECTS2	1			0	da	(Without)				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_EFFECTS2	2			0	da	Capitals				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_EFFECTS2	3			0	da	Lowercase				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_EFFECTS2	4			0	da	Title				20120314 15:13:33
+cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_EFFECTS2	5			0	da	Small capitals				20120314 15:13:33
 cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	FT_RELIEF			82	da	~Relief				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_RELIEF	1			0	da	(Uden)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_RELIEF	2			0	da	Ophøjet				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_RELIEF	3			0	da	Indgraveret				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	CB_OUTLINE			82	da	Disposition				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	CB_SHADOW			82	da	~Skygge				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	CB_BLINKING			82	da	B~linkende				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	tristatebox	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	CB_CHARHIDDEN			82	da	Skjult				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	FT_OVERLINE			68	da	~Overlinjering				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	1			0	da	(Uden)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	2			0	da	Enkelt				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	3			0	da	Dobbelt				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	4			0	da	Fed				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	5			0	da	Punkteret				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	6			0	da	Punkteret (Fed)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	7			0	da	Streg				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	8			0	da	Streg (fed)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	9			0	da	Lang streg				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	10			0	da	Lang streg (fed)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	11			0	da	Punkteret streg				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	12			0	da	Punkteret streg (fed)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	13			0	da	Prik prik streg				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	14			0	da	Prik prik streg (fed)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	15			0	da	Bølge				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	16			0	da	Bølge (fed)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_OVERLINE	17			0	da	Dobbelt bølge				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	FT_OVERLINE_COLOR			68	da	O~verlinje farve				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS	FT_STRIKEOUT			68	da	~Gennemstreget				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_STRIKEOUT	1			0	da	(Uden)				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_STRIKEOUT	2			0	da	Enkelt				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_STRIKEOUT	3			0	da	Dobbelt				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_STRIKEOUT	4			0	da	Fed				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_STRIKEOUT	5			0	da	Med /				20120314 15:13:33
-cui	source\tabpages\chardlg.src	0	stringlist	RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS.LB_STRIKEOUT	6			0	da	Med X				20120314 15:13:33

[... 7893 lines stripped ...]


Mime
View raw message