openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From stev...@apache.org
Subject svn commit: r1441343 [8/35] - in /openoffice/branches/ia2: ./ ext_libraries/apr-util/ ext_libraries/apr/ ext_sources/ extras/l10n/source/ast/ extras/l10n/source/da/ extras/l10n/source/eu/ extras/l10n/source/gd/ extras/l10n/source/ko/ extras/l10n/source...
Date Fri, 01 Feb 2013 08:46:35 GMT
Modified: openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/nb/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/nb/localize.sdf?rev=1441343&r1=1441342&r2=1441343&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/nb/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/ia2/extras/l10n/source/nb/localize.sdf Fri Feb  1 08:46:00 2013
@@ -5102,7 +5102,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_121				0	nb	Opp et nivå|				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_122				0	nb	< &Tilbake				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_123				0	nb	Avbryt				20120314 15:13:33
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124				0	nb	Dette programmet baserer seg på 'Apache OpenOffice' prosjektet, som støttes av medlemmer av Apache-fellesskapet. For kreditering, se: http://www.openoffice.org/welcome/credits.html				20120314 15:13:33
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124				0	nb	Dette programmet baserer seg på 'Apache OpenOffice (incubating)' prosjektet, som støttes av medlemmer av Apache-fellesskapet. For kreditering, se: http://www.openoffice.org/welcome/credits.html				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_125				0	nb	&Neste >				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_126				0	nb	{&TahomaBold10}Velkommen til installasjonsveiviseren for [ProductName]				20120314 15:13:33
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_127				0	nb	Installasjonsveiviseren vil installere [ProductName] på datamaskinen. Trykk «Neste» for å fortsette.				20120314 15:13:33
@@ -60235,4 +60235,12272 @@ helpcontent2	source\text\smath\01\050300
 helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	tit				0	nb	Justering				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	bm_id3148730				0	nb	\<bookmark_value\>justering; formler over flere linjer\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formler over flere linjer; justering\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
 helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	hd_id3148730	1			0	nb	Justering				20120314 15:13:33
-helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	par_id3152999	2			0	nb	\<variable id=\"a
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	par_id3152999	2			0	nb	\<variable id=\"ausrichtungtext\"\>\<ahelp hid=\"SID_ALIGN\" visibility=\"visible\"\>Her kan du velge justeringa av formler som går over mer enn en linje, og av formler som har flere elementer på en linje.\</ahelp\> Du lager formler som går over flere linjer ved å skrive inn \<emph\>NEWLINE\</emph\> i \<emph\>kommandovinduet\</emph\>.\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	hd_id3153737	3			0	nb	Vannrett				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	par_id3148388	4			0	nb	Velg vannrett justering for formler som går over flere linjer.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	hd_id3148768	5			0	nb	Venstre				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	par_id3150566	6			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH:RADIOBUTTON:RID_ALIGNDIALOG:1\" visibility=\"visible\"\>Justerer de valgte formelelementene til venstre.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	par_id3149709	21			0	nb	Tekst venstrejusteres alltid. 				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	hd_id3154646	7			0	nb	Midtstill				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	par_id3150762	8			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH:RADIOBUTTON:RID_ALIGNDIALOG:2\" visibility=\"visible\"\>Midtstiller de valgte formelelementene.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	hd_id3145204	9			0	nb	Høyre				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	par_id3151264	10			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH:RADIOBUTTON:RID_ALIGNDIALOG:3\" visibility=\"visible\"\>Justerer de valgte formelelementene til høyre.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	hd_id3150261	19			0	nb	Standard				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05040000.xhp	0	help	par_id3153622	20			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH:PUSHBUTTON:RID_ALIGNDIALOG:1\" visibility=\"visible\"\>Trykk her for å lagre endringene som standardinnstillinger for alle nye formler.\</ahelp\> Du vil bli spurt om å bekrefte før endringene blir lagret.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05050000.xhp	0	help	tit				0	nb	Tekstmodus				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05050000.xhp	0	help	bm_id3147339				0	nb	\<bookmark_value\>tekstmodus i $[officename] Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formler; tilpasse til teksten\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05050000.xhp	0	help	hd_id3147339	1			0	nb	\<link href=\"text/smath/01/05050000.xhp\" name=\"Text Mode\"\>Tekstmodus\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\05050000.xhp	0	help	par_id3150206	2			0	nb	\<ahelp hid=\"SID_TEXTMODE\"\>Slår av eller på tekstmodusen. I tekstmodus vises formlene i samme høyde som en tekstlinje.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010000.xhp	0	help	tit				0	nb	Symboler				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010000.xhp	0	help	bm_id3145799				0	nb	\<bookmark_value\>symboler; skrive inn i %PRODUCTNAME Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>%PRODUCTNAME Math; skrive inn symboler i\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>katalog over matematiske symboler\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>matematiske symboler;katalog\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>greske symboler i formler\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formler; skrive inn symboler i\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010000.xhp	0	help	hd_id3153715	1			0	nb	\<link href=\"text/smath/01/06010000.xhp\" name=\"Catalog\"\>Symboler\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010000.xhp	0	help	par_id3146313	2			0	nb	\<variable id=\"symboletext\"\>\<ahelp hid=\"SID_SYMBOLS_CATALOGUE\"\>Åpner dialogvinduet \<emph\>Symboler\</emph\>, der du finner symboler du kan sette inn i formler.\</ahelp\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010000.xhp	0	help	hd_id3150202	4			0	nb	Symbolsett				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010000.xhp	0	help	par_id3148699	5			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_LISTBOX_RID_SYMBOLDIALOG_1\"\>Alle symbolene er samlet i symbolsett. Velg et av symbolsettene fra lista. De tilhørende symbolene blir vist i feltet nedenfor.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010000.xhp	0	help	par_id3153917	7			0	nb	Når du velger et symbol, vises navnet på den tilsvarende kommandoen under lista med symboler, og en forstørret utgave av symbolet vises til høyre. Vær oppmerksom på at navnet må skrives inn i \<emph\>kommandovinduet\</emph\> nøyaktig slik det vises her (skiller mellom store og små bokstaver).				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010000.xhp	0	help	par_id3149126	3			0	nb	NÃ¥r du skal sette inn et symbol, velger du det i lista og trykker \<emph\>Sett inn\</emph\>. Navnet til den tilsvarende kommandoen vises i \<emph\>kommandovinduet\</emph\>. 				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010000.xhp	0	help	hd_id3154765	8			0	nb	Rediger				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010000.xhp	0	help	par_id3153811	9			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_PUSHBUTTON_RID_SYMBOLDIALOG_1\"\>Trykk her for å åpne dialogvinduet \<link href=\"text/smath/01/06010100.xhp\" name=\"Edit Symbols\"\>Endre symboler\</link\>.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	tit				0	nb	Rediger symboler				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	bm_id2123477				0	nb	\<bookmark_value\>nye symboler i %PRODUCTNAME Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>symboler; legge til i %PRODUCTNAME Math\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3151075	1			0	nb	Rediger symboler				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3154513	2			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_MODALDIALOG_RID_SYMDEFINEDIALOG\"\>Her kan du legge til symboler til et symbolsett, endre symbolsett eller endre skrivemåten for symboler.\</ahelp\> Du kan også lage nye symbolsett, gi navn til bestemte symboler eller endre et av de symbolsettene som allerede finnes.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3146066	3			0	nb	Gammelt symbol				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3153965	4			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_COMBOBOX_RID_SYMDEFINEDIALOG_1\"\>Velg navnet som brukes for dette symbolet nå.\</ahelp\> Symbolet, navnet på det og settet det tilhører, vises i forhåndsvisningsruta til venstre, nederst i dialogvinduet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3154020	7			0	nb	Gammelt symbolsett				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3150209	8			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_COMBOBOX_RID_SYMDEFINEDIALOG_2\"\>Denne lista inneholder navnet til det gjeldende symbolsettet. Hvis du vil, kan du også velge et annet symbolsett.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3145386	23			0	nb	Symbol				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3148870	25			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_COMBOBOX_RID_SYMDEFINEDIALOG_4\"\>Viser en liste over navn på symbolene i dette symbolsettet. Velg et navn fra lista, eller skriv inn navnet til et symbol du nettopp har lagt til.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3150215	28			0	nb	Legge til et nytt symbol				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3143233	6			0	nb	Hvis du vil legge til et symbol i et symbolsett, velger du først en skrift i boksen \<emph\>Skrift\</emph\> og trykker et symbol i symbolruta. I \<emph\>Symbol\</emph\> skriver du inn navnet du vil gi symbolet. I lista \<emph\>Symbolsett\</emph\> velger du et symbolsett eller skriver inn et nytt navn for å lage et nytt symbolsett. Forhåndsvisningsruta til høyre viser symbolet du har valgt. Velg \<emph\>Legg til\</emph\> og deretter \<emph\>OK\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3151389	29			0	nb	Endre navn på et symbol				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3147296	21			0	nb	Hvis du vil endre navn på et symbol, velger du det gamle navnet i lista \<emph\>Gammelt symbol\</emph\>. Deretter skriver du inn det nye navnet i \<emph\>Symbol\</emph\>. Kontroller at tegnet du vil gi nytt navn, vises i forhåndsvisningsruta før du trykker \<emph\>Endre\</emph\>. Velg \<emph\>OK\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3157870	24			0	nb	Symbolsett				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3145825	26			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_COMBOBOX_RID_SYMDEFINEDIALOG_5\"\>The \<emph\>Symbol set\</emph\> list box contains the names of all existing symbol sets. You can modify a symbol set or create a new one.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3154554	30			0	nb	Lage et nytt symbolsett				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3145594	22			0	nb	Hvis du vil lage et nytt symbolsett, skriver du inn det nye navnet du vil bruke, i lista \<emph\>Symbolsett\</emph\> og legger til minst ett symbol. Velg \<emph\>OK\</emph\> for å lukke dialogvinduet. Nå blir det nye symbolsettet tilgjengelig med det nye navnet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3153736	10			0	nb	Skrift				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3147374	11			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_LISTBOX_RID_SYMDEFINEDIALOG_1\"\>Viser navnet på den gjeldende skrifta og lar deg velge en annen.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3150564	32			0	nb	Delsett				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3145295	33			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_LISTBOX_RID_SYMDEFINEDIALOG_LB_FONTS_SUBSET\"\>Hvis du velger en skrift som ikke er symboler i lista \<emph\>Skrifter\</emph\>, kan du velge et Unicode-delsett der du kan legge inn ditt nye eller endrede symbol. Når du har valgt et delsett, vil alle symbolene som hører til dette symbolets delsett, vises i symbollista ovenfor.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3148386	19			0	nb	Skrift				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3155366	20			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_COMBOBOX_RID_SYMDEFINEDIALOG_3\"\>Den gjeldende skrifta blir vist. Du kan endre skrift ved å velge en fra lista.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3156262	12			0	nb	Legg til				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3153922	13			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_PUSHBUTTON_RID_SYMDEFINEDIALOG_1\"\>Trykk her for å legge til symbolet i den høyre forhåndsvisningsruta i dette symbolsettet.\</ahelp\> Det vil bli lagret med navnet som vises i lista \<emph\>Symboler\</emph\>. Du må angi et navn under \<emph\>Symbol\</emph\> eller \<emph\>Symbolsett\</emph\> for å kunne bruke denne knappen. Du kan ikke bruke det samme navnet mer enn en gang.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3150756	14			0	nb	Endre				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3147570	15			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_PUSHBUTTON_RID_SYMDEFINEDIALOG_2\"\>Trykk her for å erstatte symbolnavnet i den venstre forhåndsvisningsruta med det nye navnet som du har skrevet inn i lista \<emph\>Symboler\</emph\>. (Det tidligere navnet vises i lista \<emph\>Gammelt symbol\</emph\>).\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3154640	31			0	nb	Flytte et symbol til et annet symbolsett				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3151174	27			0	nb	I dette eksemplet skal vi overføre den store bokstaven ALFA fra symbolsettet «Gresk» til symbolsettet «Spesiell». Bruk de to listene øverst til å velge det gamle symbolsettet (Gresk) og deretter symbolet ALFA. Symbolet vises i forhåndsvisningsruta til venstre. I lista \<emph\>Symbolsett\</emph\> velger du symbolsettet «Spesiell». Trykk \<emph\>Endre\</emph\> og velg \<emph\>OK\</emph\>. Nå vises symbolet ALFA bare i symbolsettet «Spesiell».				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	hd_id3145414	16			0	nb	Slett				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3154258	17			0	nb	\<ahelp hid=\"STARMATH_PUSHBUTTON_RID_SYMDEFINEDIALOG_3\"\>Trykk for å fjerne symbolet som vises i den venstre forhåndsvisningsruta fra dette symbolsettet.\</ahelp\> Du vil ikke bli spurt om å bekrefte. Hvis du sletter det siste symbolet i et symbolsett, så slettes også symbolsettet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06010100.xhp	0	help	par_id3153527	18			0	nb	Du kan også velge \<emph\>Avbryt\</emph\> når som helst for å lukke dialogvinduet uten å lagre endringene.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06020000.xhp	0	help	tit				0	nb	Importer formel				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06020000.xhp	0	help	bm_id3154659				0	nb	\<bookmark_value\>importere; %PRODUCTNAME Math-formler\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>hente inn; %PRODUCTNAME Math-formler\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06020000.xhp	0	help	hd_id3154659	1			0	nb	Importer formel				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06020000.xhp	0	help	par_id3150251	2			0	nb	\<variable id=\"formelimportierentext\"\>\<ahelp hid=\"SID_INSERT_FORMULA\" visibility=\"visible\"\>Åpner et dialogvindu der du kan importere formler.\</ahelp\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\01\06020000.xhp	0	help	par_id3153916	3			0	nb	Dialogvinduet \<emph\>Sett inn\</emph\> har samme utforming som dialogvinduet \<link href=\"text/shared/01/01020000.xhp\" name=\"Open\"\>Åpne\</link\> i \<emph\>Fil\</emph\>-menyen. Du kan bruke dialogvinduet \<emph\>Sett inn\</emph\> til å laste inn, redigere og vise en formel som er lagret som en fil, i \<emph\>kommandovinduet\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	tit				0	nb	For å gjøre dette …				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	hd_id3152598	1			0	nb	\<variable id=\"wie\"\>For å gjøre dette …\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153415	9			0	nb	Velg \<emph\>Rediger – Neste merke\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3146971	85			0	nb	F4				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149021	10			0	nb	Velg \<emph\>Rediger – Forrige merke\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153966	86			0	nb	Shift + F4				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154020	11			0	nb	Velg \<emph\>Rediger – Neste feil\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3150205	87			0	nb	F3				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149499	12			0	nb	Velg \<emph\>Rediger – Forrige feil\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3148870	88			0	nb	Shift + F3				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149127	32			0	nb	Når du er på verktøylinja, trykk på				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154653				0	nb	\<image id=\"img_id3154765\" src=\"res/commandimagelist/sc_zoom100percent.png\" width=\"0.1665inch\" height=\"0.1665inch\"\>\<alt id=\"alt_id3154765\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147298	16			0	nb	Skaler til 100 %				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147407	18			0	nb	Velg \<emph\>Vis – Vis større\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3156398	33			0	nb	Når du er på verktøylinja, trykk på				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3150743				0	nb	\<image id=\"img_id3163822\" src=\"res/commandimagelist/sc_helpzoomin.png\" width=\"0.1665inch\" height=\"0.1665inch\"\>\<alt id=\"alt_id3163822\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154504	20			0	nb	Vis større				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147366	21			0	nb	Velg \<emph\>Vis – Vis mindre\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149878	34			0	nb	Når du er på verktøylinja, trykk på				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3150934				0	nb	\<image id=\"img_id3148387\" src=\"res/commandimagelist/sc_zoomminus.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"\>\<alt id=\"alt_id3148387\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154871	23			0	nb	Vis mindre				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153922	24			0	nb	Velg \<emph\>Vis – Vis alt\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147169	35			0	nb	Når du er på verktøylinja, trykk på				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3151265				0	nb	\<image id=\"img_id3151272\" src=\"res/commandimagelist/sc_zoom.png\" width=\"0.1665inch\" height=\"0.1665inch\"\>\<alt id=\"alt_id3151272\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154646	26			0	nb	Vis alt				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3150257	27			0	nb	Velg \<emph\>Vis – Oppdater\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153619	89			0	nb	F9				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149289	36			0	nb	Når du er på verktøylinja, trykk på				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147260				0	nb	\<image id=\"img_id3151168\" src=\"res/commandimagelist/sc_refresh.png\" width=\"0.1665inch\" height=\"0.1665inch\"\>\<alt id=\"alt_id3151168\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3145417	29			0	nb	Oppdater				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154262	83			0	nb	\<variable id=\"neuzeichnen\"\>Velg \<emph\>Vis – Oppdater visninga automatisk\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154273	69			0	nb	\<variable id=\"astopa\"\>Velg \<emph\>Vis → Formelelementer\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3152942	70			0	nb	Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg \<emph\>Unære/binære operatorer\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154106	71			0	nb	Velg symbolet \<emph\>Vis → Formelelementer\</emph\> i dialogvinduet Formelelementer:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153535				0	nb	\<image id=\"img_id3151310\" src=\"starmath/res/im21101.png\" width=\"0.3335inch\" height=\"0.3335inch\"\>\<alt id=\"alt_id3151310\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153774	72			0	nb	Unære/binære operatorer				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3150360	73			0	nb	Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg \<emph\>Relasjoner\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154473	74			0	nb	Velg \<emph\>Vis → Formelelementer\</emph\> i dialogvinduet Formelelementer, trykk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147531				0	nb	\<image id=\"img_id3151103\" src=\"starmath/res/bi21309.png\" width=\"0.3335inch\" height=\"0.3335inch\"\>\<alt id=\"alt_id3151103\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3150833	75			0	nb	Relasjoner				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149687	37			0	nb	Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg \<emph\>Operatorer\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149342	76			0	nb	Velg \<emph\>Vis → Formelelementer\</emph\> i dialogvinduet Formelelementer, trykk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3146921				0	nb	\<image id=\"img_id3146927\" src=\"starmath/res/im21105.png\" width=\"0.3335inch\" height=\"0.3335inch\"\>\<alt id=\"alt_id3146927\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3148990	39			0	nb	Operatorer				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149297	40			0	nb	Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg \<emph\>Funksjoner\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3143275	77			0	nb	Choose \<emph\>View - Elements\</emph\> - in the Elements window, click				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149103				0	nb	\<image id=\"img_id3154825\" src=\"starmath/res/im21104.png\" width=\"0.25inch\" height=\"0.25inch\"\>\<alt id=\"alt_id3154825\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149796	42			0	nb	Funksjoner				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147092	43			0	nb	Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg \<emph\>Hakeparenteser\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147220	78			0	nb	Velg \<emph\>Vis → Formelelementer\</emph\> i dialogvinduet Formelelementer, trykk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147584				0	nb	\<image id=\"img_id3148733\" src=\"starmath/res/im21107.png\" width=\"0.3335inch\" height=\"0.3335inch\"\>\<alt id=\"alt_id3148733\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147330	45			0	nb	Hakeparenteser				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153510	46			0	nb	Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg \<emph\>Egenskaper\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147126	79			0	nb	Velg \<emph\>Vis Formelelementer\</emph\> i dialogvinduet Formelelementer, trykk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154376				0	nb	\<image id=\"img_id3154390\" src=\"starmath/res/at21706.png\" width=\"0.3335inch\" height=\"0.3335inch\"\>\<alt id=\"alt_id3154390\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153361	48			0	nb	Egenskaper				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154114	49			0	nb	Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg \<emph\>Format\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3150581	80			0	nb	Velg \<emph\>Vis → Formelelementer\</emph\> i dialogvinduet Formelelementer, trykk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3151029				0	nb	\<image id=\"img_id3151036\" src=\"starmath/res/im21108.png\" width=\"0.3335inch\" height=\"0.3335inch\"\>\<alt id=\"alt_id3151036\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3155119	51			0	nb	Format				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149008	52			0	nb	Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg \<emph\>Mengdeoperasjoner\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147313	81			0	nb	Velg \<emph\>Vis → Formelelementer\</emph\> i dialogvinduet Formelelementer, trykk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3151377				0	nb	\<image id=\"img_id3151384\" src=\"starmath/res/op21401.png\" width=\"0.3335inch\" height=\"0.3335inch\"\>\<alt id=\"alt_id3151384\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3150686	54			0	nb	Mengdeoperasjoner				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3150109	55			0	nb	\<variable id=\"fmtsfa\"\>Velg \<emph\>Format – Skrifter\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3155860	56			0	nb	\<variable id=\"fmtssa\"\>Velg \<emph\>Format – Skrifter – Endre\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147419	57			0	nb	\<variable id=\"fmtsgr\"\>Velg \<emph\>Format – Skriftstørrelse\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147482	58			0	nb	\<variable id=\"fmtabs\"\>Velg \<emph\>Format – Avstand\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3147628	59			0	nb	\<variable id=\"fmtarg\"\>Velg \<emph\>Format – Justering\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149553	93			0	nb	\<variable id=\"textmodus\"\>Velg \<emph\>Format – Tekstmodus\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3145131	60			0	nb	Velg \<emph\>Verktøy – Katalog\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3145268	82			0	nb	Når du er på verktøylinja, trykk på				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153258				0	nb	\<image id=\"img_id3153264\" src=\"res/commandimagelist/sc_autosum.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"\>\<alt id=\"alt_id3153264\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3148448	62			0	nb	Symbol				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3145318	63			0	nb	\<variable id=\"etssba\"\>Velg \<emph\>Verktøy – Katalog – Rediger\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153802	64			0	nb	\<variable id=\"etsfim\"\>Velg \<emph\>Verktøy – Importer formel\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154594	65			0	nb	\<variable id=\"etsaps\"\>Velg \<emph\>Verktøy – Tilpass\</emph\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153291	90			0	nb	Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg \<emph\>Andre\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3153968	91			0	nb	Velg \<emph\>Vis → Formelelementer\</emph\> i dialogvinduet Formelelementer, trykk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3154715				0	nb	\<image id=\"img_id3154722\" src=\"starmath/res/im21117.png\" width=\"0.3335inch\" height=\"0.3335inch\"\>\<alt id=\"alt_id3154722\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3150459	92			0	nb	Andre				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3145626				0	nb	\<image id=\"img_id3145632\" src=\"res/commandimagelist/sc_formelcursor.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"\>\<alt id=\"alt_id3145632\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\00\00000004.xhp	0	help	par_id3149768	95			0	nb	Formelmerket				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\align.xhp	0	help	tit				0	nb	Justere formeldeler manuelt				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\align.xhp	0	help	bm_id3156384				0	nb	\<bookmark_value\>justere;tegn i %PRODUCTNAME Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formeldeler;justere manuelt\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\align.xhp	0	help	hd_id3156384	1			0	nb	\<variable id=\"align\"\>\<link href=\"text/smath/guide/align.xhp\" name=\"Manually Aligning Formula Parts\"\>Justere formeldeler manuelt\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\align.xhp	0	help	hd_id3154657	2			0	nb	Justere tegn i $[officename] Math på en rask og enkel måte				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\align.xhp	0	help	par_id3150249	3			0	nb	Du kan oppnå dette ved å angi tomme grupper og tegnstrenger. De trenger ingen plass, men inneholder informasjon som gjør justeringen enklere.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\align.xhp	0	help	par_id3153912	4			0	nb	Du kan lage tomme grupper ved å skrive inn krøllparenteser \<emph\>{}\</emph\> i kommandovinduet. I dette eksemplet er målet å lage et linjeskift, slik at plusstegnene i de to linjene kommer på linje med hverandre, selv om den øverste linja inneholder ett tegn mindre:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\align.xhp	0	help	par_id3153246	7			0	nb	a+a+a+{} newline {}{}{}{}{}a+a+a+a				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\align.xhp	0	help	par_id3143229	5			0	nb	Bruk av tomme tegnstrenger er en enkel metode du kan bruke til å venstrejustere tekst og formler. Du lager tomme tegnstrenger angis med doble falske hermetegn: "" . Pass på at du ikke bruker andre typer hermetegn. Et eksempel:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\align.xhp	0	help	par_id3153809	6			0	nb	"Et eksempel til." newline a+b newline ""c-d				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\attributes.xhp	0	help	tit				0	nb	Endre standardegenskaper				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\attributes.xhp	0	help	bm_id3145792				0	nb	\<bookmark_value\>egenskaper;endre i $[officename] Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>skriftegenskaper;endre standard\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formatering;endre standardegenskaper\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>standarder;endre standardformatering\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>endre;standardformatering\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\attributes.xhp	0	help	hd_id3145792	1			0	nb	\<variable id=\"attributes\"\>\<link href=\"text/smath/guide/attributes.xhp\" name=\"Changing Default Attributes\"\>Endre standardegenskaper\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\attributes.xhp	0	help	hd_id3154484	2			0	nb	Kan standardformater i $[officename] Math endres?				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\attributes.xhp	0	help	par_id3148870	3			0	nb	Noen deler av formlene formateres alltid som halvfet eller kursiv som standard.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\attributes.xhp	0	help	par_id3150210	7			0	nb	Du kan bruke "nbold" og "nitalic" til å fjerne disse egenskapene. Et eksempel:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\attributes.xhp	0	help	par_id3143231	6			0	nb	a + b				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\attributes.xhp	0	help	par_id3153810	5			0	nb	nitalic a + bold b.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\attributes.xhp	0	help	par_id3149872	4			0	nb	I den andre formelen vises ikke bokstaven a i kursiv, mens bokstaven b vises halvfet. Du kan ikke bruke denne metoden til å endre plusstegnet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\brackets.xhp	0	help	tit				0	nb	Slå sammen formeldeler i parenteser				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\brackets.xhp	0	help	bm_id3152596				0	nb	\<bookmark_value\>parenteser;slå sammen formeldeler\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formeldeler;slå sammen\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>brøker i formler\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>flette;formeldeler\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\brackets.xhp	0	help	hd_id3152596	1			0	nb	\<variable id=\"brackets\"\>\<link href=\"text/smath/guide/brackets.xhp\" name=\"Merging Formula Parts in Brackets\"\>Slå sammen formeldeler i parenteser\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\brackets.xhp	0	help	hd_id3154511	2			0	nb	Sette inn brøker i formler				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\brackets.xhp	0	help	par_id3146971	4			0	nb	Hvis du har en brøk der teller og nevner består av et produkt, en sum eller lignende sammensetninger av tall, må verdiene som hører sammen, omsluttes av parenteser.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\brackets.xhp	0	help	par_id3149021	3			0	nb	Bruk denne syntaksen:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\brackets.xhp	0	help	par_id3083280	7			0	nb	{a + c} over 2 = m				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\brackets.xhp	0	help	par_id3154703	6			0	nb	eller				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\brackets.xhp	0	help	par_id3150297	5			0	nb	m = {a + c} over 2				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\comment.xhp	0	help	tit				0	nb	Skrive inn kommentarer				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\comment.xhp	0	help	bm_id3155961				0	nb	\<bookmark_value\>kommentarer;skrive inn i $[officename] Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>sette inn;kommentarer i $[officename] Math\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\comment.xhp	0	help	hd_id3155961	1			0	nb	\<variable id=\"comment\"\>\<link href=\"text/smath/guide/comment.xhp\" name=\"Entering Comments\"\>Skrive inn kommentarer\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\comment.xhp	0	help	hd_id3154657	2			0	nb	Sette inn kommentarer til formler slik at kommentaren ikke vises i dokumentet				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\comment.xhp	0	help	par_id3149499	3			0	nb	En kommentar begynner med et dobbelt prosenttegn \<emph\>%%\</emph\>, og gjelder fram til det neste linjesluttegnet (linjeskift med Enter-tasten). Alt som er mellom disse tegnene, blir ignorert og skrives ikke ut. Hvis det finnes prosenttegn inne i selve teksten, behandles de som en del av teksten.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\comment.xhp	0	help	par_idN105D0				0	nb	Et eksempel:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\comment.xhp	0	help	par_idN105D3				0	nb	a^2+b^2=c^2 %% Pythagoras’ læresetning.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	tit				0	nb	Hurtigtaster ($[officename] Math-tilgjengelighet)				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	bm_id3149018				0	nb	\<bookmark_value\>tilgjengelighet;$[officename] Math-snarveier\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	hd_id3149018	12			0	nb	\<variable id=\"keyboard\"\>\<link href=\"text/smath/guide/keyboard.xhp\" name=\"Shortcuts ($[officename] Math Accessibility)\"\>Hurtigtaster ($[officename] Math-tilgjengelighet)\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	par_id3150298	1			0	nb	Du kan arbeide med $[officename] Math uten å bruke mus.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	hd_id3150343	2			0	nb	Sette inn en formel direkte				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	par_id3154659	3			0	nb	Hvis du vil sette inn en formel i et tekstdokument og allerede vet hvordan den skal skrives inn på riktig måte, kan du gjøre følgende:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	par_id3153818	4			0	nb	Skriv inn formelen i teksten				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	par_id3153915	5			0	nb	Merk formelen				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	par_id3150213	6			0	nb	Velg \<emph\>Sett inn → Objekt → Formel\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	hd_id3154767	7			0	nb	Sette inn en formel ved hjelp av et vindu				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	par_id3149875	8			0	nb	Hvis du vil bruke grensesnittet i $[officename] Math til å redigere en formel, velger du \<emph\>Sett inn → Objekt → Formel\</emph\> når ingen tekst er merket.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	par_id3150391	9			0	nb	Skrivemerket plasseres i kommandovinduet, der du kan skrive inn formelen.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	par_id3150537	13			0	nb	Du kan også lage formler ved hjelp av vinduet Formelelementer. Velg \<emph\>Vis → Formelelementer\</emph\> fra menyen hvis vinduet ikke er åpent.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	par_id3155625	10			0	nb	Hvis vinduet Formelelementer er åpent, kan du trykke på «F6» for å veksle mellom kommandovinduet og Formelelementer.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\keyboard.xhp	0	help	hd_id3154554	11			0	nb	Vinduet Formelelementer				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	tit				0	nb	Arbeide med grenser				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	bm_id8404492				0	nb	\<bookmark_value\>grenser;i summer/integraler\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>integralgrenser\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	hd_id1892147				0	nb	\<variable id=\"limits\"\>\<link href=\"text/smath/guide/limits.xhp\"\>Arbeide med grenser\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	hd_id9881893				0	nb	Lage grensene i en formel med integral eller sum				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id6504409				0	nb	Du vil sette inn en summeringsformel av typen «summering av s^k fra k = 0 til n» ved skrivemerket i et tekstdokument i Writer.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id8811304				0	nb	Velg \<item type=\"menuitem\"\>Sett inn → Objekt → Formel\</item\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id1276589				0	nb	Inndatavinduet og vinduet Formelelement i Math vises. Hvis du ikke ser vinduet Formelelementer, kan du slå det på fra menyen «Vis».				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id3283791				0	nb	Trykk \<emph\>Operatorer\</emph\> i den øvre delen av vinduet Formelelementer.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id9734794				0	nb	Trykk \<emph\>Summer\</emph\> i den nedre delen av vinduet Formelelementer.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id9641712				0	nb	Deretter slår du på øvre og nedre grense ved å trykke \<emph\>Øvre og nedre grense\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id3304239				0	nb	I inndatavinduet vil den første plassholderen eller merket være valgt. Nå kan du begynne med å skrive inn den nedre grensen: 				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id8679158				0	nb	k = 0				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id8471327				0	nb	Trykk F4 for å gå videre til det neste merket, og skriv inn den øvre grensen:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id4731894				0	nb	n				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id759300				0	nb	Trykk F4 for å gå videre til det neste merket, og skriv inn summanden:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id651875				0	nb	s^k				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id6756187				0	nb	Nå er formelen ferdig. Klikk i tekstdokumentet utenfor formelen for å avslutte formelredigeringen.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id9406414				0	nb	Du kan skrive inn en integralformel med grenser på samme måte. Når du trykker en knapp i vinduet Formelelementer, settes den tildelte tekstkommandoen inn i inndatavinduet. Hvis du kjenner til tekstkommandoen, kan du skrive den inn direkte i inndatavinduet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id5866267				0	nb	Velg \<item type=\"menuitem\"\>Sett inn → Objekt → Formel\</item\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id1965697				0	nb	Klikk i inndatavinduet og skriv inn denne linja:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id9004486				0	nb	int from{a} to{b} f(x)`dx				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id4651020				0	nb	Det vises et lite mellomrom mellom f(x) og dx. Du kan også sette inn dette mellomrommet fra vinduet Formelelementer: Trykk på knappen \<emph\>Format\</emph\> og deretter \<emph\>Lite mellomrom\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id3877071				0	nb	Hvis du vil bruke en annen skrift til bokstavene f og x, kan du trykke \<item type=\"menuitem\"\>Format → Skrifter\</item\> og velge andre skrifter. Trykk \<emph\>Standard\</emph\> hvis du vil bruke disse nye skriftene som standard fra nå av.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id3021332				0	nb	Hvis du vil sette inn en formel i tekst, vil tegnene for grense gjøre linja høyere. Du kan velge \<item type=\"menuitem\"\>Format → Tekstmodus\</item\> for å plassere grensetegnene ved siden av sum- eller integralsymbolet, slik at linja ikke blir så høy.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\limits.xhp	0	help	par_id260322				0	nb	\<link href=\"text/smath/01/03090909.xhp\"\>Eksempel på områder i integraler og summer\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\main.xhp	0	help	tit				0	nb	Hjelp til bruk av $[officename] Math				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\main.xhp	0	help	bm_id3147341				0	nb	\<bookmark_value\>$[officename] Math;generell hjelp\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>hjelp; $[officename] Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formelredigering, se $[officename] Math\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\main.xhp	0	help	hd_id3147341	1			0	nb	\<variable id=\"main\"\>\<link href=\"text/smath/guide/main.xhp\" name=\"Instructions for Using $[officename] Math\"\>Hjelp til bruk av $[officename] Math\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\main.xhp	0	help	hd_id3150199	2			0	nb	Skrive inn og redigere formler				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\newline.xhp	0	help	tit				0	nb	Sette inn linjeskift				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\newline.xhp	0	help	bm_id1295205				0	nb	\<bookmark_value\>linjeskift; i formler\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formler;linjeskift\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>bryte tekst i formler\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>tekstbryting; i formler\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\newline.xhp	0	help	hd_id3146970	1			0	nb	\<variable id=\"newline\"\>\<link href=\"text/smath/guide/newline.xhp\" name=\"Entering Line Breaks\"\>Sette inn linjeskift\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\newline.xhp	0	help	hd_id3147339	2			0	nb	Skrive formler i $[officename] Math over to linjer (med manuelt linjeskift)				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\newline.xhp	0	help	par_id3154702	3			0	nb	Du kan sette inn et linjeskift ved å skrive inn «newline». Alt som kommer etter dette linjeskiftet, plasseres på neste linje.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\parentheses.xhp	0	help	tit				0	nb	Sette inn parenteser				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\parentheses.xhp	0	help	bm_id3153415				0	nb	\<bookmark_value\>parenteser; sette inn i %PRODUCTNAME Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>sette inn;parenteser\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>avstand mellom parenteser\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\parentheses.xhp	0	help	hd_id3153415	1			0	nb	\<variable id=\"parentheses\"\>\<link href=\"text/smath/guide/parentheses.xhp\" name=\"Inserting Brackets\"\>Sette inn parenteser\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\parentheses.xhp	0	help	hd_id3150751	2			0	nb	Vise parenteser separat i \<item type=\"productname\"\>%PRODUCTNAME\</item\> Math, slik at du kan velge avstand mellom dem?				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\parentheses.xhp	0	help	par_id3083281	3			0	nb	Du kan sette inn parenteser enkeltvis ved å skrive inn «left» og «right», men da vil ikke avstanden mellom dem være fast, fordi parentesene tilpasses til argumentet. Det finnes imidlertid en metode du kan bruke til å vise parenteser med fast avstand til hverandre. Dette oppnår du ved å skrive inn tegnet «\\» (omvendt skråstrek) foran de vanlige parentesene. Nå vil disse parentesene behandles som et hvilket som helst annet tegn, og kan justeres på samme måte som andre tegn:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\parentheses.xhp	0	help	par_id3155960	6			0	nb	left lbrace x right none				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\parentheses.xhp	0	help	par_id3148489	5			0	nb	size *2 langle x rangle				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\parentheses.xhp	0	help	par_id3150344	4			0	nb	size *2 \\langle x \\rangle				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	tit				0	nb	Skrive inn tekst				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	bm_id3155962				0	nb	\<bookmark_value\>tekststrenger; skrive inn i $[officename] Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>direkte tekst; skrive inn i $[officename] Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>sette inn;tekst i $[officename] Math\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	hd_id5676442				0	nb	\<variable id=\"text\"\>\<link href=\"text/smath/guide/text.xhp\" name=\"Entering Text\"\>Skrive inn tekst\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	hd_id8509170				0	nb	Skrive inn direkte tekststrenger slik at de ikke tolkes som operatorer				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	par_id337229				0	nb	Noen tekststrenger tolkes automatisk som operatorer. Noen ganger kan dette gi et annet resultat enn du ønsker. Hvis du vil skrive inn W\<emph\>*\</emph\> (en bokstav med en opphøyd stjerne), blir stjerna tolket som en gangeoperator. Skriv inn den direkte teksten mellom falske doble hermetegn ("") eller legg til plassholdere.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	par_idN105D0				0	nb	Eksempler:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	par_id521866				0	nb	En importert MathType-formel inneholder denne strengen:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	par_id9413739				0	nb	W rSup { size 8{*} }				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	par_id755943				0	nb	If you have set up Math to convert imported MathType formulas (in \<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Preferences\</caseinline\>\<defaultinline\>Tools - Options\</defaultinline\>\</switchinline\> - Load/Save - Microsoft Office), you see the formula with a placeholder instead of the asterisk.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	par_id5988952				0	nb	Endre {*} til {} * {} som i denne formelen:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	par_id3304544				0	nb	W rSup { size 8{} * {} }				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	par_id4941557				0	nb	Du kan også bruke W^"*" for å skrive inn tegnet som direkte tekst.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\guide\text.xhp	0	help	par_id9961851				0	nb	Noen formler begynner med et er lik-tegn. Bruk "=" for å skrive inn dette tegnet som direkte tekst.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\02\03010000.xhp	0	help	tit				0	nb	Formelmerke				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\02\03010000.xhp	0	help	bm_id3149500				0	nb	\<bookmark_value\>formelmerke i $[officename] Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>skrivemerke; i $[officename] Math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>skru på/av formelmerket i $[officename] Math\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\02\03010000.xhp	0	help	hd_id3149500	1			0	nb	Formelmerke				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\02\03010000.xhp	0	help	par_id3153916	2			0	nb	\<variable id=\"cursor\"\>\<ahelp hid=\"SID_FORMULACURSOR\"\>Her kan du skru av eller på formelmerket.\</ahelp\> Posisjonen til skrivemerket i \<emph\>Kommando\</emph\>-vinduet vises i formelen ved at elementet får en tynn ramme rundt seg. \</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\02\03010000.xhp	0	help	par_id3150048	14			0	nb	Du kan også klikke et sted i dokumentet for å flytte skrivemerket til tilsvarende sted i \<emph\>Kommando\</emph\>-vinduet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\smath\02\03010000.xhp	0	help	par_id3146966	15			0	nb	Når du dobbeltklikker på et tegn eller et symbol i dokumentet, vil skrivemerket flytte fokus til \<emph\>Kommando\</emph\>-vinduet, og framheve posisjonen til tegnet eller symbolet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	tit				0	nb	Hurtigtaster for $[officename] Impress				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	bm_id3150342				0	nb	\<bookmark_value\>hurtigtaster; i presentasjoner\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>presentasjoner; hurtigtaster\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3150342	1			0	nb	\<variable id=\"impress_keys\"\>\<link href=\"text/simpress/04/01020000.xhp\" name=\"Shortcut Keys for $[officename] Impress\"\>Hurtigtaster for $[officename] Impress\</link\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3145791	2			0	nb	Her følger en liste over hurtigtaster for $[officename] Impress.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3154658	128			0	nb	Du kan også bruke de \<link href=\"text/shared/04/01010000.xhp\" name=\"general shortcut keys\"\>generelle hurtigtastene\</link\> i $[officename].				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3145386	3			0	nb	Funksjonstaster for $[officename] Impress				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3151242	4			0	nb	Hurtigtaster				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3148604	6			0	nb	\<emph\>Effekt\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3150214	7			0	nb	F2				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3154653	8			0	nb	Rediger tekst.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3153811	11			0	nb	F3				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3145116	12			0	nb	Rediger gruppe.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149052	13			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+F3				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3147298	14			0	nb	Forlat gruppe.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3166468	15			0	nb	Shift+F3				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3157874	16			0	nb	Kopier				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149349	17			0	nb	F4				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3150746	18			0	nb	Plassering og størrelse				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3153036	19			0	nb	F5				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3153085	20			0	nb	Vis lysbildepresentasjon.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_idN10769				0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+F5				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_idN1078E				0	nb	Dokumentstruktur				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3150860	21			0	nb	F7				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3154559	22			0	nb	Stavekontroll				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3153004	23			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+F7				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3147366	24			0	nb	Synonymordliste				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3155925	25			0	nb	F8				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3149882	26			0	nb	Rediger punkter.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3155439	27			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+Skift+F8				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3148393	28			0	nb	Tilpass tekst til ramme.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3155373	29			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Kommando + T\</caseinline\>\<defaultinline\>F11\</defaultinline\>\</switchinline\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3150470	30			0	nb	Stiler og formatering				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3150962	35			0	nb	Hurtigtaster i presentasjoner				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3147562	36			0	nb	Hurtigtaster				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3151268	37			0	nb	\<emph\>Effekt\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3154642	38			0	nb	Esc				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3152934	39			0	nb	Avslutt presentasjon.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3153625	40			0	nb	Mellomromstast eller pil høyre eller pil ned eller Page Down eller Enter eller Linjeskift eller N				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3150262	41			0	nb	Spill av neste effekt (hvis finnes, ellers gå til neste lysbilde).				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3155848	42			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Option\</caseinline\>\<defaultinline\>Alt\</defaultinline\>\</switchinline\>+Page Down				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3149984	43			0	nb	Gå til neste lysbilde uten å spille av effekter.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149290	44			0	nb	[tall] + Enter				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3149757	45			0	nb	Skriv et nummer på et lysbilde, og trykk Enter for å gå til lysbildet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id7291787				0	nb	Venstre pil eller Pil opp eller Page Up eller rettetast eller P 				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id945158				0	nb	Spill av forrige effekt på nytt. Hvis ingen tidligere effekter finnes på dette lysbildet, vil forrige lysbildet bli vist.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3151172	46			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Option\</caseinline\>\<defaultinline\>Alt\</defaultinline\>\</switchinline\>+Page Up				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3153906	47			0	nb	Gå til det forrige lysbildet uten å spille av effekter.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3158399	50			0	nb	 Home 				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3145412	51			0	nb	Hopp til første lysbilde i presentasjonen.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3154294	52			0	nb	 End 				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3154258	53			0	nb	Hopp til det siste lysbildet i lysbildepresentasjonen.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3153580	54			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\> + Page Up				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3150702	55			0	nb	GÃ¥ til det forrige lysbildet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3152944	56			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\> + Page Down				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3153690	57			0	nb	GÃ¥ til det neste lysbildet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149933	141			0	nb	B eller .				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3154794	142			0	nb	Vis svart skjerm inntil neste taste- eller musehjulhendelse.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3153532	143			0	nb	W eller ,				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3150975	144			0	nb	Vis hvit skjerm inntil neste taste- elle musehjulhendelse.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3151313	60			0	nb	Hurtigtaster i «Normalvisning»				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3150994	61			0	nb	Hurtigtaster				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3152960	62			0	nb	\<emph\>Effekt\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3154472	67			0	nb	Pluss(+)-tast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3146125	68			0	nb	Vis større				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3147526	69			0	nb	Minus(-)-tast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3154570	70			0	nb	Vis mindre.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3153670	124			0	nb	Gange(×)-tast (numerisk tastatur)				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3150831	127			0	nb	Tilpass side til vindu.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3148406	126			0	nb	Divisjonstast (÷) på numerisk tastatur				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3155902	125			0	nb	Vis aktuelt utvalg større.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3154195	71			0	nb	Shift+\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+G				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3151284	72			0	nb	Gruppering av valgte objekter.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3154127	73			0	nb	Shift+\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple+Alt\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl+Alt\</defaultinline\>\</switchinline\>+A				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3151325	74			0	nb	Opphev gruppering av valgt gruppe.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149309	120			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+ klikk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3148996	121			0	nb	Gå inn i en gruppe så du kan redigere de enkelte objektene i gruppa. Klikk utenfor gruppa for å gå tilbake til vanlig visning.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149485	75			0	nb	Shift+\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+K				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3151253	76			0	nb	Kombiner valgte objekter.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149104	77			0	nb	Shift+\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+K				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3154834	78			0	nb	Del opp valgt objekt. Denne kombinasjonen virker bare på et objekt, som ble opprettet ved å kombinere to eller flere objekter.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149784	79			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+ Plus-tast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3147088	80			0	nb	Flytt fremst.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3148972	81			0	nb	Shift+\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+Plus-tast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3154900	82			0	nb	Flytt framover				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149040	83			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+Minustast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3147580	84			0	nb	Flytt bakover.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3148742	85			0	nb	Shift+\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+Minustast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3152775	86			0	nb	Plasser bakerst.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3156192	87			0	nb	Hurtigtaster for $[officename] Impress				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3147326	88			0	nb	Hurtigtaster				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3155137	89			0	nb	\<emph\>Effekt\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3153520	90			0	nb	Piltast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3147077	91			0	nb	Flytter det valgte objektet eller sidevisningen i pilens retning.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3154384	92			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+Piltast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3153279	93			0	nb	Flytt omkring i sidevisningen.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3153354	94			0	nb	Shift + dra				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3148650	95			0	nb	Begrenser bevegelsen av det valgte objektet vannrett eller loddrett.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3154117	98			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+ trekk (med \<link href=\"text/shared/optionen/01070500.xhp\" name=\"Copy when moving\"\>Kopier ved flytting\</link\>-innstillingen slått på)				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3150584	99			0	nb	Hold\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>nede og dra et objekt for å lage en kopi av objektet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3151304	100			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Option\</caseinline\>\<defaultinline\>Alt\</defaultinline\>\</switchinline\>-tast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3156274	101			0	nb	Hold \<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Option\</caseinline\>\<defaultinline\>Alt\</defaultinline\>\</switchinline\> nede for å tegne eller skifte størrelse på objekter ved å dra fra midten av objektet og utad.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3147314	102			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Option\</caseinline\>\<defaultinline\>Alt\</defaultinline\>\</switchinline\>tast+klikk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3155122	103			0	nb	Velg objektet bak det valgte objektet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149008	104			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Option\</caseinline\>\<defaultinline\>Alt\</defaultinline\>\</switchinline\>+Shift+klikk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3156368	105			0	nb	Merk objektet foran det valgte objektet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3148879	106			0	nb	Shift+klikk				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3155908	107			0	nb	Merk nærliggende punkter eller en tekstpassage. Klikk ved begynnelsen av merkingen, flytt til slutten av merken og hold så «Shift» nede mens du klikker.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149543	108			0	nb	Skift+trekk (ved endring av størrelse)				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3150689	109			0	nb	Hold «Shift» nede, mens du drar for å endre størrelse på et objekt for å beholde proporsjonene til objektet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3150115	110			0	nb	Tabulator-tast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3155858	111			0	nb	Merk objekter i samme rekkefølge som de ble opprettet i.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3147475	112			0	nb	Shift+Tabulator				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3153695	113			0	nb	Merk objekter i motsatt rekkefølge av hva de ble opprettet i.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3147496	116			0	nb	Escape				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3146141	117			0	nb	Avslutt aktuelt modus.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3147615	132			0	nb	Enter				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3145119	133			0	nb	Ta i bruk et plassholderobjekt i en ny presentasjon (bare hvis ramma er valgt).				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3145258	131			0	nb	\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Eple\</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+Enter				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3149563	130			0	nb	Flytter til neste tekstobjekt på lysbildet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3146910	129			0	nb	Hvis det ikke er noen tekstobjekter på lysbildet, eller hvis du har nådd det siste tekstobjektet, vil ett nytt lysbilde bli satt inn etter det gjeldende lysbildet. Det nye lysbilde bruker samme oppsett som det gjeldende lysbildet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id4478286				0	nb	Page Up				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id2616351				0	nb	Skift til det forrige lysbildet. Ingen funksjon på det første lysbildet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id950956				0	nb	Page Down				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id4433423				0	nb	Skift til det neste lysbildet. Ingen funksjon på det siste lysbildet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3149138	134			0	nb	Naviger med tastaturet i Lysbildesortering				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_idN110AA				0	nb	Hurtigtaster				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_idN110B0				0	nb	\<emph\>Effekt\</emph\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3153254	135			0	nb	Escape				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3153268	136			0	nb	Gir fokus til det første lysbildet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3154811	137			0	nb	Piltast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3145073	138			0	nb	Gir fokus til det neste lysbildet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	hd_id3145086	139			0	nb	Mellomromstast				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\04\01020000.xhp	0	help	par_id3157548	140			0	nb	Gjør lysbildet i fokus til gjeldende lysbilde.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01170000.xhp	0	help	tit				0	nb	Eksporter				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01170000.xhp	0	help	bm_id3153728				0	nb	\<bookmark_value\>Macromedia Flash-eksport\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>eksportere; til Macromedia Flash-format\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01170000.xhp	0	help	hd_id3153728	1			0	nb	Eksporter				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01170000.xhp	0	help	par_id3150715	2			0	nb	\<variable id=\"dokuveroe\"\>\<ahelp hid=\".\"\>Eksporter presentasjonen eller tegninga og velg alternativer for eksport.\</ahelp\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01170000.xhp	0	help	par_id3154254	4			0	nb	De følgende filformatene tilbyr deg flere eksportinnstillinger, etter du har klikket \<emph\>Lagre\</emph\>:				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01170000.xhp	0	help	par_id3155961	5			0	nb	\<link href=\"text/shared/autopi/01110000.xhp\" name=\"HTML Document\"\>HTML-dokument\</link\>, \<link href=\"text/shared/00/00000202.xhp\" name=\"JPEG\"\>JPEG\</link\>, \<link href=\"text/shared/00/00000203.xhp\" name=\"SVM/WMF/PICT/MET\"\>SVM/WMF/PICT/MET\</link\>, \<link href=\"text/shared/00/00000204.xhp\" name=\"BMP\"\>BMP\</link\>, \<link href=\"text/shared/00/00000205.xhp\" name=\"GIF\"\>GIF\</link\>, \<link href=\"text/shared/00/00000213.xhp\" name=\"EPS\"\>EPS\</link\>, \<link href=\"text/shared/00/00000212.xhp\" name=\"PNG\"\>PNG\</link\>, \<link href=\"text/shared/00/00000214.xhp\" name=\"PBM, PPM, PGM\"\>PBM, PPM, PGM\</link\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01170000.xhp	0	help	par_id3145584	8			0	nb	Hvis du velger «Macromedia Flash (SWF)» som filformat, vil det gjeldende Impress- eller Draw-dokument bli eksporteret til Macromedia Flash-formatet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01170000.xhp	0	help	par_id3153817	7			0	nb	Hvis du velger «HTML-dokument» som ditt filformat, vises \<emph\>HTML-eksport\</emph\>\<link href=\"text/shared/autopi/01110000.xhp\" name=\"Autopilot\"\>veiviseren\</link\>. Denne guiden fører deg gjennom eksporten og tar med muligheten for å lagre bilderne i din presentasjon i GIF- eller JPG-formater.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01170000.xhp	0	help	par_id3148604	9			0	nb	\<link href=\"text/shared/01/01070001.xhp\" name=\"Eksportdialog\"\>Eksporter\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01170000.xhp	0	help	par_id3159208	6			0	nb	\<link href=\"text/shared/00/00000020.xhp\" name=\"Informasjon om filtre til import og eksport\"\>Informasjon om filtre til import og eksport\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180000.xhp	0	help	tit				0	nb	Side				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180000.xhp	0	help	hd_id3149379	1			0	nb	Side				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180000.xhp	0	help	par_id3150717	2			0	nb	\<variable id=\"seiteeintext\"\>\<ahelp hid=\".uno:PageSetup\" visibility=\"visible\"\>Angi sideretning, marger, bakgrunn og andre valg med tanke på utseende.\</ahelp\>\</variable\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180000.xhp	0	help	par_id3145587	5			0	nb	Hvis du vil endre bakgrunnen for alle sidene i den valgte fila, kan du velge en bakgrunn, trykke på \<emph\>OK\</emph\> og \<emph\>Ja\</emph\> i dialogvinduet \<emph\>Sideinnstillinger\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	tit				0	nb	Side				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	bm_id3154011				0	nb	\<bookmark_value\>lysbilder; formatere\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formatere;lysbilder\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3154011	1			0	nb	\<link href=\"text/simpress/01/01180001.xhp\" name=\"Page\"\>Side\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3153416	2			0	nb	Angir sideretning, sidemarger, bakgrunn og andre layoutinnstillinger.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3155445	17			0	nb	Papirformat				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3154703	19			0	nb	Format				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3150299	20			0	nb	Velg et papirformat, som støttes av din printer. Du kan også opprette en selvvalgt papirstørrelse ved å velge \<emph\>Bruker\</emph\> og skrive inn størrelsen i feltene \<emph\>Bredde\</emph\> og \<emph\>Høyde\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3154659	21			0	nb	Bredde				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3152992	22			0	nb	Viser bredden av papirformatet, som du valgte i feltet \<emph\>Format\</emph\>. Skriv inn en verdi for sidebredden, hvis du valgte formatet \<emph\>Bruker\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3153816	23			0	nb	Høyde				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3149945	24			0	nb	Viser høyden på papirformatet, som du valgte i feltet \<emph\>Format\</emph\>. Skriv inn en verdi for høyden på siden, hvis du valgte formatet \<emph\>Bruker\</emph\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3159207	25			0	nb	Stående				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3153250	26			0	nb	Sideretning er stående.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3154766	27			0	nb	Liggende				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3153812	28			0	nb	Sideretning er liggende.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3153075	29			0	nb	Skriverskuff				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3145115	30			0	nb	Velg papirkilden på din printer.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3150652	39			0	nb	Hvis dokumentet bruker mer enn et papirformat, kan du velge en egen skuff for hvert format.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3150746	3			0	nb	Marger				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3153037	4			0	nb	Angir avstanden imellom kanten av en side skrevet ut og det utskrivbare området.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3145591	5			0	nb	Venstre				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3154561	6			0	nb	Skriv inn avstanden mellom venstre sidekant og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3153084	7			0	nb	Høyre				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3153001	8			0	nb	Skriv inn avstanden mellom den høyre sidekanten og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3153565	9			0	nb	Topp				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3145167	10			0	nb	Skriv inn avstanden mellom øverste kant og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3150335	11			0	nb	Bunn				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3153736	12			0	nb	Skriv inn avstanden mellom nederste kant og dataene. Du kan se resultatet i forhåndsvisningen.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3150018	15			0	nb	Format				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3149877	16			0	nb	Angi formatet for sidenummerering.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	hd_id3155439	36			0	nb	Tilpass objekt til papirformat				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180001.xhp	0	help	par_id3153042	37			0	nb	Forminsker størrelsen av objekter og skrifttypen på siden, så de kan skrives ut på det valgte papirformatet.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180002.xhp	0	help	tit				0	nb	Bakgrunn				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180002.xhp	0	help	hd_id3154253	1			0	nb	\<link href=\"text/simpress/01/01180002.xhp\" name=\"Background\"\>Bakgrunn\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180002.xhp	0	help	par_id3155962	2			0	nb	Angir en bakgrunn for en enkelt side eller for alle sidene i den valgte fila.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\01180002.xhp	0	help	par_id3150297	3			0	nb	Innstillingene for dette dialogvinduet er beskrevet \<link href=\"text/shared/01/05210100.xhp\" name=\"here\"\>her\</link\>.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	tit				0	nb	Dokumentstruktur				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	bm_id3149664				0	nb	\<bookmark_value\>dokumentstruktur; presentasjoner\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>presentasjoner; navigering\</bookmark_value\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	hd_id3149664	1			0	nb	\<link href=\"text/simpress/01/02110000.xhp\" name=\"Navigator\"\>Dokumentstruktur\</link\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3149379	2			0	nb	\<ahelp hid=\"HID_SD_NAVIGATOR\"\>Vis dokumentstrukturen slik at du raskt kan hoppe til de andre lysbildene, eller veksle mellom åpnede filer.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3154015	38			0	nb	Du kan \<link href=\"text/shared/00/00000005.xhp#andocken\" name=\"dock\"\>feste\</link\> Dokumentstrukturen til kanten av ditt arbeidsområde.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3156448	48			0	nb	Trykk på \<item type=\"keycode\"\>Ctrl+Shift+F5\</item\> for å åpne Dokumentstrukturen når du redigerer en presentasjon.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	hd_id3145235	8			0	nb	Peker				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3157874	9			0	nb	\<ahelp hid=\"HID_SD_NAVIGATOR_TBI_PEN\"\>Endre musepekeren til en penn du kan bruke til å skrive på lysbildene under en lysbildeframvisning.\</ahelp\> Du kan ikke endre fargen på pennen.				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3148729				0	nb	\<image id=\"img_id3153034\" src=\"sd/res/imagelst/nv02.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"\>\<alt id=\"alt_id3153034\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3150862	10			0	nb	Peker				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	hd_id3152999	11			0	nb	Første lysbilde				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3153564	12			0	nb	\<ahelp hid=\"HID_SD_NAVIGATOR_TBI_FIRST\"\>Hopp til det første lysbildet i lysbildeframvisninga.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3155925				0	nb	\<image id=\"img_id3155931\" src=\"res/commandimagelist/sc_firstrecord.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"\>\<alt id=\"alt_id3155931\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3145246	13			0	nb	Første side				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	hd_id3156061	14			0	nb	Forrige lysbilde				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3148768	15			0	nb	\<ahelp hid=\"HID_SD_NAVIGATOR_TBI_PREV\"\>GÃ¥ ett lysbilde tilbake i lysbildeframvisninga.\</ahelp\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3153045				0	nb	\<image id=\"img_id3157976\" src=\"res/commandimagelist/sc_prevrecord.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"\>\<alt id=\"alt_id3157976\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3150473	16			0	nb	Forrige lysbilde				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	hd_id3155369	17			0	nb	Neste lysbilde				20120314 15:13:33
+helpcontent2	source\text\simpress\01\02110000.xhp	0	help	par_id3153920	18			0	nb	\<ahelp hid=\"HID_SD_NAVIGATOR_TBI_NEXT\"\>GÃ¥ ett lysbilde fram i lysbildeframvisninga.\</ahelp\>				20120314 15:13:33

[... 11810 lines stripped ...]


Mime
View raw message