openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "ChriStef (Confluence)" <conflue...@apache.org>
Subject [CONF] Apache OpenOffice Community > 4.0 Notas da edición (galego)
Date Sun, 28 Jul 2013 14:37:00 GMT
<html>
<head>
  <base href="https://cwiki.apache.org/confluence">
      <link rel="stylesheet" href="/confluence/s/en/2176/1/3/_/styles/combined.css?spaceKey=OOOUSERS&amp;forWysiwyg=true" type="text/css">
  </head>
<body style="background: white;" bgcolor="white" class="email-body">
<div id="pageContent">
<div id="notificationFormat">
<div class="wiki-content">
<div class="email">
  <h2><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296602">4.0 Notas da edición (galego)</a></h2>
  <h4>Page <b>edited</b> by       <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/~christef">ChriStef</a>
  </h4>
    <div id="versionComment">
    <b>Comment:</b>
    Reverted from v. 14<br />
  </div>
    <br/>
             <h4>Changes (0)</h4>
                 
  
<div id="page-diffs">
          <table class="diff" cellpadding="0" cellspacing="0">
  
      <tr><td class="diff-snipped" >...<br></td></tr>
  
      </table>
  </div>              <h4>Full Content</h4>
          <div class="notificationGreySide">
    <p>Ver en: <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296035" class="external-link" rel="nofollow">Chinés (zh_CN)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Informazioni+su+OpenOffice+4.0+-+it" class="external-link" rel="nofollow">Italiano</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33295326" class="external-link" rel="nofollow">Español</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=30746475" class="external-link" rel="nofollow">Inglés (orixinal)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296031" class="external-link" rel="nofollow">Asturiano</a></p><div>
<ul>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Cuesti%C3%B3nsxerais'>Cuestións xerais</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-C%C3%B3digoabertodacomunidade'>Código aberto da comunidade</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novascaracter%C3%ADsticasemelloras'>Novas características e melloras</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Dispo%C3%B1ibilidadedem%C3%A1islinguas'>Dispoñibilidade de máis linguas</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Ferramentasdexesti%C3%B3ndecalidadeperfeccionadas'>Ferramentas de xestión de calidade perfeccionadas</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Cambiosconimpactonacompatibilidadeconversi%C3%B3nsanteriores'>Cambios con impacto na compatibilidade con versións anteriores</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Seguimentodeerros'>Seguimento de erros</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Problemasco%C3%B1ecidos'>Problemas coñecidos</a></li>
  <li><a href='#4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-SeguirinformadosobreApacheOpenOffice'>Seguir informado sobre Apache OpenOffice</a></li>
</ul></div><h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Cuesti%C3%B3nsxerais"></a>Cuestións xerais</h2>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/30746475/logo.png" style="border: 1px solid black" /></span></p>

<p>Apache OpenOffice 4.0 xa está dispoñíbel para descargar desde a <a href="http://www.openoffice.org/download/" class="external-link" rel="nofollow">páxina oficial de descargas</a>.&nbsp; Baseándose no grande éxito da versión OpenOffice 3.4, que tivo máis de 57 millóns de descargas, esta <b>anovación principal</b> vén con novas e interesantes funcionalidades, melloras e correccións de erros.&nbsp; &nbsp; OpenOffice 4.0 presenta una innovadora interface de usuario nova como a Barra lateral,&nbsp; dispoñibilidade en 22 idiomes (con 3 novas linguas), 500 correccións de erros, mellor interoperabilidade con Microsoft Office, melloras nos debuxos/gráficas, Un mellor rendemento, etc.&nbsp; Pode saber máis detalles sobre isto nas seguines notas desta edición.</p>

<p>Outra cousa máis que verá de modo immediato, nesta páxina, no noso web e noutros lugares é o novo logotipo.&nbsp; O novo logo é o resultado de moitas iteracións de deseño, a colaboracón de deseñadores con talento e un concuro no que se puntuaron máis de 40 logos por parte de máis de 50.000 usuarios.</p>

<p>Queremos dar un "ola" especial aos usuarios que actualizan.&nbsp; Esperamos que lles gusten as novas características, especialmente a interface de Barra lateral.&nbsp; Esta función está baseada no código achegado por IBM, do seu produto Lotus Symphony.&nbsp; Adaptamos ese código e baseándonos nos comentarios dos usuarios como vostede melloramos e incorporámolo na OpenOffice.</p>

<p>E para os novos usuarios, Benvidos á comunidade&#33;. Agardamos que gocen utilizando Apache Open Office, o paquete líder de aplicativos de produtividade de oficina libre e aberto.</p>

<p>Coma sempre, agradecémoslle que nos comente:</p>
<ul>
	<li>Para preguntas sobre como usar o programa, está á súa disposición os nosos <a href="http://forum.openoffice.org/" class="external-link" rel="nofollow">foros da comunidade</a>.</li>
	<li>Os informes de erro (pero non os de como usar o programa) deben dirixirse ao noso <a href="https://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">sistema de seguimento de problemes Bugzilla</a>.</li>
	<li>Sobre cuestións xerais poden enviarse tamén ás <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list-public" class="external-link" rel="nofollow">listas de correo de usuario públicas</a>.</li>
</ul>


<p>Tamén estamos en <a href="https://twitter.com/#%21/apacheoo" class="external-link" rel="nofollow">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" class="external-link" rel="nofollow">Facebook</a> e <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts" class="external-link" rel="nofollow">Google&#43;</a>.</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-C%C3%B3digoabertodacomunidade"></a>Código aberto da comunidade</h2>

<p>En Apache traballamos de forma transparente como unha comunidade aberta de voluntarios. Desenvolvemos software de código aberto para beneficio do público. Non pedimos colaboracións monetarias. Máis se ten interese en unirse a nós, para crear a nova gran edición de OpenOffice, queremos saber de vostede.&nbsp; Non só somos programadores, senón unha comunidade de xente que fai probas, deseñadores de interface, deseñadores web, escritores técnicos, expertos en accesibilidade, tradutores, expertos en medios sociais, etc. Dáselles a benvida a todos os voluntarios de todas as áreas. Pode atopar máis información en <a href="http://openoffice.apache.org/get-involved.html" class="external-link" rel="nofollow">Get Involved (en inglés)</a>.</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novascaracter%C3%ADsticasemelloras"></a>Novas características e melloras</h2>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-NovaBarralateral"></a>Nova Barra lateral</h3>

<p>A Barra lateral é unha nova característica principal da interface de usuario e todos os aplicativos da OpenOffice.<br/>
A Barra lateral aproveita mellor a utilización das largas pantallas actuais que as barras de ferramentas tradicionais. O panel «Propiedades» é sensíbel ao contexto e amosa paneis coas propiedades do documentos que se utilizan con máis frecuencia nas tarefas de edición que se realizan.</p>

<p>Prema sobre as imaxes para unha visita con máis detalles:</p><p> <span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33296602/screenshot-writer-context-text.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33296602/screenshot-writer-context-text.png" style="border: 0px solid black" /></a></span> <span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33296602/screenshot-writer-context-bitmap.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33296602/screenshot-writer-context-bitmap.png" style="border: 0px solid black" /></a></span> <span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33296602/screenshot-writer-context-shape.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33296602/screenshot-writer-context-shape.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Capturas de pantalla do Writer ao editar textos, mapas de bits, e formas (de esquerda a dereita). O novo logo de OpenOffice pegouse como mapa de bits (centro) e como contornos editábeis (dereita).</em></p>

<p>Se descobre que non adoita empregar un determinado panel, faga clic no título e pregarase para ocupar só unha liña de texto. Un pequeno + o - á esquerda do título do panel, indica se o panel está pregado ou despregado.</p>


<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 766x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33296602/expand-and-collapse.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33296602/expand-and-collapse.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Diferentes paneis despregados ou repregados</em></p>

<ul>
	<li>Migráronse once paneis de propiedades da IBM Lotus Symphony: Aliñamento, Área, Aparencia da cela, Gráfico, Liña, Formato numérico, Páxina, Parágrafo, Posición, Tamaño, Texto e Axuste.</li>
	<li>Sete paneis veñen do antigo panel de ferramentas do Impress, dispoñíbeis para o seu uso: Animación personalizada, Páxinas mestras, Usados recentemente, Transición de diapositivas, Deseños de táboas, Utilizados nesta presentación.</li>
	<li>Catro diálogos non modais (que bloquean): Funcións, Galería, Navegador, Estilos e Formatado.</li>
	<li>Un é novo: Inserir.</li>
</ul><p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 984x928" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33296602/sidebar-panels.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33296602/sidebar-panels.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Paneis de Symphony, o antigo panel de Impress, diálogos de OpenOffice (de esquerda a dereita).</em></p>

<p>O largo da Barra lateral pódese axustar. Os controis adaptan o seu tamaño en concordancia. Se necesita máis espazo pode desancorar do panel e seguramente mover a unha segunda pantalla ou reducisre a una barra delgada de lapelas. Cun simple clic nunha icona volverá a barra lateral.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1964x951" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33296602/sidebar-different-widths.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33296602/sidebar-different-widths.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Distintos largos da barra lateral: largo máximo, largo predeterminado, demasiado estreito para ver o contido, pregados como barra de lapelas (de esquerda a dereita).</em></p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33296602/screenshot-calc-floating.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33296602/screenshot-calc-floating.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Barra lateral flotante, pódese mover a unha segunda pantalla</em></p>

<p>Por suposto, non se poden representar todos os controis de OpenOffice na Barra lateral. De necesitar unha función avanzada abonda con que faga clic no botón "máis opcións" da barra do título dun panel para abrir un diálogo con moitas máis opcións e propiedades.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1500x817" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33296602/sidebar-more-options.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33296602/sidebar-more-options.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Faga clic en «máis opcións» para ver, si, máis opcións.</em></p>

<p>Pode atopar máis información no <a href="http://wiki.openoffice.org/wiki/Sidebar" class="external-link" rel="nofollow">wiki de OpenOffice</a>.</p>


<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnainteroperabilidade"></a>Melloras na interoperabilidade</h3>

<p>As melloras na fidelidade e interoperabilidade é un obxectivo continuo de Apache OpenOffice. E hai moitas melloras incluídas na nova versión. Este é un resumo dalgunha das principais melloras na fidelidade desde a edición Apache OpenOffice 3.4.1, o que inclúe tanto características como aprimoramentos, como arranxos de defectos.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Documentosdetexto"></a>Documentos de texto</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Descrición </th>
<th class='confluenceTh'> Orixinal </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade con viñetas gráficas de MS word 2003 </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/81/120928_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/4b/120928_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/36/120928_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Más fidelidade con táboas de MS Word 2003 (lapelas, atributos e saltos...) </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/15/119963_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> i </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/5/52/119963_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Referencia en marcadores a numeración normal </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/0b/120759_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/04/120759_Aoo3.4.1.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> Documentos&#33;http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d9/120759_Aoo40.jpg&#33; </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Atributos de numeración e viñetas determinadas pola marca de fin de parágrafo de MS Word </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/7/70/119405_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/e/ef/119405_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/0c/119405_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Documentosdepresentaci%C3%B3n"></a>Documentos de presentación</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Descrición </th>
<th class='confluenceTh'> Orixinal </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Manter unha numeración especial ao gardar ou abrir un ficheiros ppt </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/60/120773_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/a/a2/120773_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d0/120773_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Capacidade de exportar o mosaico especial de recheo (o tamaño da imaxe cobre a páxina mestra), de fondo ppt </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/8d/120039_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/39/120039_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/9f/120039_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> O atributo de rcheo de fondo gráfico da&nbsp; táboa pódese ver correctamente ao cargar o ficheiro ppt </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/a/ae/119877_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/03/119877_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/88/119877_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Permite un indicador de conexión conectado a unha táboa PPT </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/f0/119493_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> error en AOO 3.4.1 </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1e/119493_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> A frecha con corte á dereita coa propiedade «Axustar forma ao texto» pódese importar correctamente </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/99/120848_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/68/120848_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/61/120848_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Manter os efectos 3D ao importar as liñas </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/ce/119443_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/7/74/119443_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1f/119443_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Documentosdefolladec%C3%A1lculo"></a>Documentos de folla de cálculo</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Descrición </th>
<th class='confluenceTh'> Orixinal </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Mater a altura da gráfica de torta ao abrir un ficheiro Excel </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/89/119989_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/48/119989_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/8a/119989_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Admitir o intervalo especificados por unha fórmula de referencia ou un nome de intervalo dps datps da gráfica </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/c0/120962_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/120962_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/120962_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ver o nome da gráfica a través da API VBA ao premer un botón </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/29/121178_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/2f/121178_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/5/58/121178_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade coa función de filtro de datos nas celas fusionadas </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/ce/120017_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/da/120017_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/f0/120017_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade co código de formato definido polo usuario en xls cando o valor da cela é VERDADEIRO ou FALSO </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fa/121126_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/42/121126_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/86/121126_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade co GETPIVOTDATA de Excel </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/b/b5/119972_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/05/119972_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/3c/119972_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Admite o código de formato "0_;.00" </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/46/119943_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/3d/119943_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/97/119943_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-OOXMLxeral"></a>OOXML xeral</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Descrición </th>
<th class='confluenceTh'> Orixinal </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade co nivel de esquema&nbsp; de Docx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d1/119621_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/6e/119621_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fd/119621_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Admitir a cor de fondo de táboa do estilo de táboa nun documentos docx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/09/120576_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/dd/120576_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d6/120576_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Admitir máis tipos de numeración e viñetas en docx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/b/b9/119658_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fa/119658_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/18/119658_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Compatibilidade coa cor de letra dunha táboa en pptx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/c7/120051_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/90/120051_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/23/120051_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Melloraseampliaci%C3%B3nsenDrawObject"></a>Melloras e ampliacións en DrawObject</h3>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novapaletadecor"></a>Nova paleta de cor</h4>

<p>A paleta de cor mellorouse e ampliouse cunha selección de cores máis práctica, disposta nun novo esquema que permite atopar cores máis simple.</p>

<p>A nova paleta é unha mestura entre a paleta de Lotus Symphony&nbsp; e cores orixinales máis usables.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewPalette.png?version=1&amp;modificationDate=1374694848000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novosgradientes"></a>Novos gradientes</h4>

<p>Melloráronse e ampliáronse os gradientes, con outros novos, máis prácticosl, tomados principalmente de Lotus Symphony. Consérvanse os antigos conservense, pero desprazados ao final da lista (non se ven na imaxe). Estes gradientes crean recheos moito máis elegantes para utilizar como fondos de presentación.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewGradients.png?version=1&amp;modificationDate=1374694808000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novostemaseampliaci%C3%B3nsdaGaler%C3%ADa"></a>Novos temas e ampliacións da Galería</h4>

<h5><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-TemasdaGaler%C3%ADaengadidosdeSymphony."></a>Temas da Galería engadidos de Symphony.</h5>

<ul>
	<li>Frechas</li>
	<li>Viñetas (estendidas)</li>
	<li>Computadores</li>
	<li>Diagramas</li>
	<li>Ambiente</li>
	<li>Finanzas</li>
	<li>Xente</li>
	<li>Escola e Universidade</li>
	<li>Símbolos</li>
	<li>Formes de texto</li>
	<li>Transporte</li>
</ul>


<h5><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Ampliaci%C3%B3nsdaGaler%C3%ADaexistente"></a>Ampliacións da Galería existente</h5>

<ul>
	<li>Os temas antigos mantéñense e algúns amplíanse</li>
	<li>A Galería agora pode gardar e utilizar gráficos SVG</li>
	<li>Moitas imaxes novas teñen agora o formato SVG, o que aforra espazo no computadore e dálle ao usuario un formato vectorial da maior calidade</li>
	<li>Capacidade para engadir gráficos SVG e de formato vectorial Metafile</li>
	<li>Agora poden orientarse horizontalmente e verticalmente e adaptarán o seu deseño automaticamente</li>
	<li>Agora está dispoñíbel en calquera momento na barra lateral</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewGallery.png?version=1&amp;modificationDate=1374694807000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Refinadodainterfacedeusuariodosmanipuladoresdeselecci%C3%B3n"></a>Refinado da interface de usuario dos manipuladores de selección</h4>

<ul>
	<li>O manipuladores de selección repensáronse para ser máis distinguíbeis.</li>
	<li>Engadiuse unha transparencia para dar un pequeno aviso cando os manipuladores cobren algo, pero só para o recheo do manipulador (non o bordo) para non facelos difíciles de ver cando se necesiten.</li>
	<li>O deseño redondeouse llixeiramente.</li>
	<li>Axustáronse as cores un pouco para unha mellor identificación (sobre todo cando se seleccionan os manipuladores).</li>
	<li>Ao moverse co teclado sobre os manipuladores (CTRL-TAB), os manipuladores amarelos utilizados para formas personalizadas fanse intermitentes coma outros manipuladores para visualizar o manipulador activo correctamente.</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewHandles.png?version=1&amp;modificationDate=1374694807000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Visualizaci%C3%B3nrefinadadaselecci%C3%B3n"></a>Visualización refinada da selección</h4>

<ul>
	<li>En moitas ocasións a selección de obxectos ou de obxectos múltiplos mellorouse utilizando a cor da selección do sistema.</li>
	<li>A utilización e captura desa cor de selección do sistema unificouse para para garantilo para todas as seleccións en todos os sistemas.</li>
	<li>Engadiuse unha pequena intermitencia para identificar los obxectos onde pode engadirse texto comezando a escribir ou premendo retorno.</li>
</ul>


<p>Isto utilízase en varios lugares como; obxectos no modo de edición de texto, realzado de obxectos como ao realizar manipulacións de arrastrar e soltar (antes utilizábanse liñas de raias brancas e negras).</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewTextEdit.png?version=1&amp;modificationDate=1374694848000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorvisualizaci%C3%B3ndeimpresi%C3%B3n"></a>Mellor visualización de impresión</h4>

<p>A visualización do diálogo de imprimir&nbsp; está agora completamente suavizada. A versión anterior aínda non era así e as liñas miúdas podían desaparecer ou producirse partes perdidas.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewPrintPreview.png?version=1&amp;modificationDate=1374694848000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Conversi%C3%B3nmelloradadegr%C3%A1ficosamapadebits"></a>Conversión mellorada de gráficos a mapa de bits</h4>

<p>A conversión a gráficos de mapa de bits mellora grandemente en todo tipo de gráficos, o que inclúe gráficos OLE e outros. Isto é útil non só para a conversión interna de obxectos en mapas de bits senón tamén para exportar a eses formatos&nbsp; e ao portapapeis do sistema. A transparencia do obxecto e o suavizado dos seus bordos son perfectos agora.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewConversionToBitmap.png?version=1&amp;modificationDate=1374694763000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Tipoderecheo%27Bitmap%27mellorado"></a>Tipo de recheo 'Bitmap' mellorado</h4>

<p>Todos os obxectos de debuxo que poden ter un recheo de mapa de bits agora poden aproveitarse de novo e mellorouse moito o tipo de de recheo de mapa de bits:</p>
<ul>
	<li>O novo tipo de recheo de mapa de bits mantén a transparencia, a versión antiga non o podía facer e presentaba sempre un fondo branco.</li>
	<li>Permite usar gráficos vectoriais que seguen a ser gráficos vectoriais cando se procesen (especialmente útil en p.ex. impresión, PDF e outras exportacións).</li>
	<li>Permite SVG e metafile como datos de recheo, sen estar agora limitado a tipos de mapas de bits.</li>
	<li>As preferencias Mosaico, Axuste automático, Tamaño, Posición e Desprazamento teñen unha compatibilidade completa (no diálogo Área).</li>
	<li>Permitense os GIF animados como tipos de recheo.</li>
</ul>


<p>Exemplos de uso que inclúen:</p>
<ol>
	<li>Crear automáticamente un rechego independente da escala debuxando calquera cousa en calquera momento usando obxcetos de debuxo
	<ol>
		<li>convertelo a metaficheiro</li>
		<li>crear un estilo de recheo basado nel</li>
	</ol>
	</li>
	<li>Usar un SVG ou importar un formato vectorial (WMF) para definir un novo estilo de recheo.</li>
</ol>


<p>Pense nas posibilidades para encher os fondos das páxinas, bases de diagramas e outros elementos. Esto utilizará datos vectoriais ao imprimir ou ao exportar a PDF.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewFillStyleBitmap.png?version=1&amp;modificationDate=1374694807000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Copiar%2FPegarperfeccionado"></a>Copiar/Pegar perfeccionado</h4>

<p>Todos aplicativos permiten agora versións transparentes e suavizadas de, por exmplo, obxectos de debuxo da selección para intercambiar con aplicativos externos. Este é o resultado da conversión mellorada a mapa de bits e de engadir o formato de gráficos PNG aos formatos admitidos no portapapeis.</p>

<p>Os obxectos que non son gráficos convértense a demanda e os obxectos gráficos cópianse coa transparencia completa e capacidade de suavizado.</p>

<p>Agora é posíbel Copiar/Pegar calquera obxcecto nun aplicativo externo a PixelGraphic, modificalo como faga falta e volvelo copiar en calquera aplicativo de OpenOffice sen perdad ee calidade. Isto permite unha edición doada e completa de imaxes fóra da OpenOffice coa ferramenta que queira e as capacidades que necesite.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewCopyPaste.png?version=1&amp;modificationDate=1374694762000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Arrastraresoltarperfeccionado"></a>Arrastrar e soltar perfeccionado</h4>

<p>A función de "Arrastrar e soltar" mellorouse cun modo 'interno'. Agora pódese arrastrar e soltar calquera cousa 'dentro' dun obxecto Draw existente para cambiar o seu estilo gráfico ou o seu recheo ao premer Ctrl-Maiúscula (Ctrl-Cmd en Mac) mentres se arrastra e solta.</p>

<p>Como control visual, o obxecto destino amósase utilizando a nova visualización da selección e un punteiro de rato único.</p>
<ul>
	<li>Arrastrar e soltar desde aplicativos externos: cambia o estilo de recheo a mapa de bits (incluída a transparencia), utilizando por exemplo SVG ou metafiles</li>
	<li>Arrastrar e soltar internamente (clic no/s obxecto/s, espere un segundo ata que o punteiro do rato cambie, comece a arrastrar, manteña Ctrl-Maiúsculas)</li>
	<li>Cuando el objeto de partida es un objeto Draw: se copian los estilos (estilo de línea, de relleno, etc.)</li>
	<li>Cando o obxecto de partida é un obxecto gráfico: o estilo de recheo adáptase á xeometría do contido inicial</li>
</ul>


<p>Un exemplo:</p>

<p>(a) Debuxe un obxecto, por exemplo un rectángulo arredondado cun bordo, debuxe un obxecto con forma de frecha, seleccione recheo e estilo de liña para este obxecto.<br/>
(b) Se arrastra e solta sobre o obxecto de destino, copiaranse os estilos de recheo e liña.<br/>
(c) Se converte a frecha a un metafile (usando por exemplo o menú contextual), ao arrastrar e soltar sobre o destino, énchese coa frecha.</p>

<p>Isto resulta moi útil se necesita rapidamente definir o estilo de recheo dun obxecto ou quere copia os estilos gráficos dun ou varios obxectos.</p>

<p>Tamén moi útil:</p>
<ul>
	<li>Pódese utilizar a galería como espazo de almacenamento para os seus obxectos de debuxo ou obxectos gráficos.</li>
	<li>Pódese directamente arrastrar e soltar desde alí cara un obxecto de debuxo.</li>
	<li>Pódese arrastrar e soltar desde fontes externas cara obxectos de debuxo.</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewDragDrop.png?version=1&amp;modificationDate=1374694762000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Adaptarocomezo%2Ffindeli%C3%B1aaolargodali%C3%B1a"></a>Adaptar o comezo/fin de liña ao largo da liña</h4>

<p>Resulta cómodo que cando se modifique o largo da liña dun obxecto con puntas de frecha definidas ao comezo e fin, as puntas de frecha utilizadas adáptanse ao cambio de largo de liña en lugar de ter que facelo manualmente. Xa era así en Draw e Impress pero agora está unificado e funciona en todos os aplicativos de OpenOffice.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnaexportaci%C3%B3naSVG"></a>Melloras na exportación a SVG</h4>

<p>Engadíronse melloras na exportación a SVG para atallar certas perdas de calidade.&nbsp; Están planeadas outras melloras neste campo para versións futuras.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnadivisi%C3%B3ndeSVG%2FMetafiles"></a>Melloras na división de SVG/Metafiles</h4>

<p>Ao editarse un SVG/metafile importado, é necesario dividilo en obxectos de debuxo. Este código mellorouse nesta versión. Están planificadas máis melloras nesta área en futuras versións.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnaimportaci%C3%B3ndeSVG"></a>Melloras na importación de SVG</h4>

<p>Fixéronse melloras e arranxos no código de importación de SVG. Grazas a todos os usuarios que informaron de problemas e achegaron documentos de proba para SVG.&nbsp; Se ten un ficheiro SVG que se ve distinto de como debería, non dubide en axuntalo a un informe de erro no&nbsp; <a href="http://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">Bugzilla d'Apache OpenOffice</a>.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Omododerecortedeimaxeofreceunhavisualizaci%C3%B3nprevia"></a>O modo de recorte de imaxe ofrece unha visualización previa</h4>

<p>Ao traballar nun obxecto gráfico permítese definir unha rexión de recorte para o el. Ao usar o modo interactivo para facelo, a nova versión amosa a parte que non é visíbel do gráfico (a parte recortada) como transparente e a rodea dun bordo fino. Desta maneira, xa non ten que adiviñar onde está a parte recortada ou como é de grande.</p>

<p>Este exemplo amosa un recorte nun gráfico SVG:</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/NewInteractiveCrop.png?version=1&amp;modificationDate=1374694807000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Vistaunificadadosdi%C3%A1logosdapaletadecor"></a>Vista unificada dos diálogos da paleta de cor</h4>

<p>Todos os lugares onde aparece un diálogo de paleta de cores (o formulario onde se organizan as cores nunha cuadrícula) redeseñáronse para que usen os mesmos tamaños e largos. O largo (12 columnas) adaptouse á paleta de cor deseñada de novas. Para unha imaxe vexa «Nova paleta de cor»</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Dispo%C3%B1ibilidadedetransparenciaparaosformatosdep%C3%ADxel%28PNG%29"></a>Dispoñibilidade de transparencia para os formatos de píxel (PNG)</h4>

<p>Ao exportar os obxectos de debuxo seleccionados a formatos con transparencia como p.ex., PNG, OpenOffice agora usa un fondo transparente de modo predeterminado. Esto permite un maior uso de gráficos creados con outros aplicativos ou usar este para un procesamento máis avanzado.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Oconectoresadmitenarotaci%C3%B3n"></a>O conectores admiten a rotación</h4>

<p>Os conectores xa non desactivan as ferramentas de rotación ou deformación cando están seleccionados. Mentres que isto é un pequeno beneficio con conectores únicos, resulta no entanto moi útil cando se selecciona un certo número de obxectos gráficos e se quere xiralos. Isto pediuse no <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum" class="external-link" rel="nofollow">Foro da comunidade OpenOffice</a>, porque un usuario quería xirar 90 graos un debuxo formado por obxectos de debuxo e moitos conectores. Agora esto é posíbel sen o inconveniente de deseleccionar todos os conectores.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Vistacorrectadoestilodepatr%C3%B3nderecheo"></a>Vista correcta do estilo de patrón de recheo</h4>

<p>Ao ampliar e minguar vista pequenas (p.ex. vistas previas de páxina) os obxectos ou páxinas que usen un estilo de patrón de recheo víanse mal porque aparecían demasiadas liñas nunha pequena área. O estilo patrón de recheo utiliza agora unha distancia mínima entre liñas para que se vexa ben nas visualizacións e nas vistas de edición. Isto tamén sucedía nas versións antigas de OpenOffice pero perdeuse no redeseño da visualización.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorcomportamentodosgradientesnosmetaficheros"></a>Mellor comportamento dos gradientes nos metaficheros</h4>

<p>Os gradientes dos metaficheiros xíranse e defórmanse&nbsp; (inclinación) xunto co metaficheiro e desta forma compórtanse de modo moi semellante aos gráficos de mapa de bits. As cores de principio e fin inclúen agora eses gradientes. Esta mellora faise visíbel se usa un pequeno número de pasos de gradiente. Todos os gradientes aparecen agora no modo de presentación igual que se amosan no modo de edición.</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-MellorasenCalceChart"></a>Melloras en Calc e Chart</h3>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Dispo%C3%B1ibilidadedealturarelativaengr%C3%A1ficasdetorta%3A"></a>Dispoñibilidade de altura relativa en gráficas de torta:</h4>

<p>Nas gráficas de torta importadas doutros formatos, o atributo de altura non era compatíbel. Engadiuse agora e fai que as gráficas de torta se parezan máis ao orixinal.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novasfunci%C3%B3ns"></a>Novas funcións</h4>

<p>Calc agora é compatíbel coas funcións de fóra de cálculo:&nbsp; AVERAGEIFS, COUNTIFS, y SUMIFS.&nbsp; Estas funcións permiten combinar varias condicións.</p>

<p>Calc agora é compatíbel coa función XOR. A función completa o conxunto xa dispoñíbel de funcións booleanas.</p>

<p>Calc agora é compatíbel coas funcións LEFTB, RIGHTB, LENB, e MIDB. Estas funcións son versións especiais para as linguaxes DBCS (double byte character set).</p>

<p>Reimplementouse a fución de Calc RAND para utilizar o algoritmo Mersenne-Twister.</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnasextensi%C3%B3ns"></a>Melloras nas extensións</h3>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Novaxesti%C3%B3ndabarradeferramentas"></a>Nova xestión da barra de ferramentas</h4>

<p>As extensións agora utlizan unha nova xestión da barra de ferramentas, vexa <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577" class="external-link" rel="nofollow">https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577</a> ; de momento, as extensións para a versión 3.x que utilicen o mecanismo anticuado terán que se actualizar para funcionar con OpenOffice 4.0. Moitas das extensións populares, incluíndo os dicionarios non están afectadas por este cambio.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-APIdemen%C3%BAunificada"></a>API de menú unificada</h4>

<p>A API de menú unificouse, facéndoa máis clara e amizosa para o usuario. As seguintes interfaces quedaron anticuadas e substituíronse: css.awt.XMenuExtended, css.awt.XMenuExtended2, css.awt.XMenuBarExtended, css.awt.XPopupMenuExtended. Vexa <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121542#c2" class="external-link" rel="nofollow">https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121542#c2</a> para os detalles.</p>

<p><b>Nota</b>: animamos a que os autores de extensións que necesiten máis información sobre os cambios anteriores fagan as súas consultas na nosa <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#api-mailing-list-public" class="external-link" rel="nofollow">lista de correo da API</a>.</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Mellorasnorendemento"></a>Melloras no rendemento</h3>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Corrix%C3%ADronsemoitasperdasderecursos."></a>Corrixíronse moitas perdas de recursos.</h4>

<p>Corrixíronse moitas perdas de recursos, minorando os requisitos de memoria e mellorando a estabilidade do aplicativo.</p>

<h4><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Aceleraci%C3%B3ndarepresentaci%C3%B3ngr%C3%A1fica"></a>Aceleración da representación gráfica</h4>

<p>Utilízanse máis aceleracións gráficas (nos sistemas que o permiten, dependentes do sistema)</p>
<ul>
	<li>Os mapas de bits con transparencia píntanse directamente</li>
	<li>Os mapas de bits que se transforman (rotados/deformados/espellados) píntanse directamente</li>
	<li>As liñas con largo de liña e transparencia píntanse directamente</li>
	<li>Os datos de xeometría e pixel gárdanse no búfer en formatos dependentes do sistema</li>
</ul>


<p>Por exemplo, isto permite usar mesmo GIF animados como estilo de recheo de obxecto para calquera obxecto e transformalos en tempo real (cando o sistema o permite).&nbsp;&nbsp; Tamén mellora notablemente a xeometría da visualización durane a edición (nas vistes de edición) cuando son compatíbeis.</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Dispo%C3%B1ibilidadedem%C3%A1islinguas"></a>Dispoñibilidade de máis linguas</h2>

<p>As novas traducións dispoñíbeis en Apache OpenOffice 4.0 inclúen:</p>
<ul>
	<li>Grego</li>
	<li>Portugués</li>
	<li>Tamil</li>
</ul>


<p>As traducións actualizadas inclúen:</p>
<ul>
	<li>Asturiano</li>
	<li>Checo</li>
	<li>Alemán</li>
	<li>Inglés británico</li>
	<li>Español</li>
	<li>Finés</li>
	<li>Francés</li>
	<li>Gaélico escocés</li>
	<li>Galego</li>
	<li>Húngaro</li>
	<li>Italiano</li>
	<li>Xaponés</li>
	<li>Coreano</li>
	<li>Neerlandés</li>
	<li>Portugués brasileiro</li>
	<li>Ruso</li>
	<li>Eslovaco</li>
	<li>Esloveno</li>
	<li>Chino simplificado</li>
</ul>


<p>Para a lisa completa de linguas e paquetes de idioma dispoñíbeis, vexa esta <a href="http://www.openoffice.org/download/other.html" class="external-link" rel="nofollow">páxina de descarga detallada</a>.</p>

<p>Nota: Hai máis traducións de idiomas en curso que se publicarán cando estean dispoñíbeis. Se o seu idioma non está na lista de arriba e quere axudar a traducir a interface de usuario, <a href="http://openoffice.apache.org/translate.html" class="external-link" rel="nofollow">son benvidos toda clase de voluntarios</a>.&nbsp;</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Ferramentasdexesti%C3%B3ndecalidadeperfeccionadas"></a>Ferramentas de xestión de calidade perfeccionadas</h2>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Nuevainfraestructuradepruebesautomatizaes"></a>Nueva infraestructura de pruebes automatizaes</h3>

<p>Apache OpenOffice 4.0 ten unha nova infraestructura de probes automatizadas baseada en JUNIT que fai probas nes áreas</p>
<ul>
	<li>BVT (Basic Verification Tests)</li>
	<li>FVT (Functional Verification Tests)</li>
	<li>PVT (Performance Verification Tests)</li>
	<li>SVT (System Verifcation Tests)</li>
</ul>


<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Cambiosconimpactonacompatibilidadeconversi%C3%B3nsanteriores"></a>Cambios con impacto na compatibilidade con versións anteriores</h2>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Desactivadoom%C3%B3dulobinfilter"></a>Desactivado o módulo binfilter</h3>

<p>Xa non se lerán ou escribirán os antigos ficheiros en formato StarOffice (ficheiros con extensións .sdw, .sdc, .sdd, etc.).&nbsp; A retirada deste código fai máis sinxelo de manter o código base de OpenOffice.&nbsp; Os formatos antigos xa nunca foron o formato predeterminado en ningunha versión de OpenOffice.&nbsp; Aconséllase que os usuarios que teñan documentos de StarOffice volvan gardalos en formato ODF (<b>.odt, &#42;.ods, &#42;.odp, etc.) &#42;antes de actualizar</b> a Apache OpenOffice 4.0. Esto pódese facer utilizando o Ficheiro - Asistentes - Converter documento en OpenOffice 3.x&nbsp; Os ficheiros de OpenOffice 1.x (*.sxw, &#42;.sxc, &#42;.sxi) aínda son compatíbeis.</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Actualizaci%C3%B3ndacompatibilidadedePython"></a>Actualización da compatibilidade de Python</h3>

<p>PyUNO agora é compatíbel co último C-Python 3.x pero para aminorar o impacto nos aplicativos existentes, mantense a dispoñiblilidade de C-Python 2.x que segue a ser predeterminada. O Python interno, que utilizan de modo predeterminado nas versións para&nbsp; Windows e MacOS-X, actualizouse agora coa version 2.7.5 que arranxa centos de erros e ten importantes melloras de rendemento pero aínda é compatíbel coas versións anteriores. Os scripts existentes poden necesitar axustes menores pero seguirán funcionando normalmente igual ca ata agora.</p>


<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-CompatibilidadedepalC%5CSTLdosistema"></a>Compatibilidade de pal C+&#43; STL do sistema</h3>

<p>A biblioteca de modelos stlport4 quedou anticuada co informe TR1 do estándar C+&#43; e quedou anticuada e sen mantemento. Apache OpenOffice 4 cambia á biblioteca de modelos estándar nativa do sistema, de modo que as extensións escritas en&nbsp; C+&#43; necesitan ser recompiladas co SDK de Apache OpenOffice 4.</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Seguimentodeerros"></a>Seguimento de erros</h2>

<p>Para o 17 de xuño de 2013 había 498 problemas comprobados que estaban resoltos.</p>

<p>Esta lista pódese atopar aquí: <a href="http://s.apache.org/aoo400_verified" class="external-link" rel="nofollow">VERIFIED or CLOSED</a></p>

<p>(Unha conta en <a href="https://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice Bugzilla</a> permitiralle buscar os erros que lle poidan interesar.)</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Fix%C3%A9ronseimportantesarranxosdeerrosnestas%C3%A1reas%3A"></a>Fixéronse importantes arranxos de erros nestas áreas:</h3>

<p>Restaurouse a compatiblidade con Java 7, e Java Access Bridge v2.0.3 implementado en JRE 1.7u6 e posteriores. Os usuarios do SO Windows que necesiten capacidade de accesibilidade para ferramentas de tecnoloxías de asistencia agora poden usar as versiónss de Oracle actuais de Java SE 7 Runtime Environment e a API Java Accessibility en Windows.</p>

<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Oequipodecontroldecalidadeest%C3%A1seguindom%C3%A1isarranxos.Vexaosinformescompletosen%3A"></a>O equipo de control de calidade está seguindo máis arranxos. Vexa os informes completos en :</h3>

<p><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport" class="external-link" rel="nofollow">http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport</a></p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Problemasco%C3%B1ecidos"></a>Problemas coñecidos</h2>

<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0 estará marclado polo novo servizo Gatekeeper en Mac OS X Mountain Lion. Esta é unha nova característica que axuda a protexerse contra software malicioso nos sistemes Mac. Hai un procedemento explicado na seguinte ligazón para permitir executar aplicacións non instaladas desde a Mac App Store. Vexa o artigo en Mac support en <a href="http://support.apple.com/kb/HT5290" class="external-link" rel="nofollow">http://support.apple.com/kb/HT5290</a>.</li>
</ul>


<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0 é compatíbel con Java 7, que é a configuración recomendada; pero (especialmente na versión de 64-bit de Windows) pode recirbir avisos de que a versión de Java é defeutuosa. Nese caso, descargue e instale <a href="http://download.microsoft.com/download/5/B/C/5BC5DBB3-652D-4DCE-B14A-475AB85EEF6E/vcredist_x86.exe" class="external-link" rel="nofollow">Microsoft Visual C+&#43; 2010 Redistributable Package</a>. Se aínda ten problemas, instale <a href="http://www.java.com/java6download/" class="external-link" rel="nofollow">a versión máis actual de JRE 6</a>. Asegúrese de descargar o ficheiro "Windows x86 Offline (32-bit)". Logo configure OpenOffice para utilizalo en "Ferramentas - Opcións - OpenOffice - Java". Vexa <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=15&amp;t=54974" class="external-link" rel="nofollow">este fio do foro</a> para máis información.</li>
</ul>


<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0. ten unha nova paleta de cor. Se migrou os "datos persoais" desde unha versión anterior, tamén se migróu a paleta de cor antiga: non verá a nova paleta e (se está a utilizar unha versión que non está en inglés) dalgúns nomes de cor aparecerán soamente en inglés. Para ter a nova paleta, cerre Apache OpenOffice e o seu inicio rápido, busque o ficheiro “standard.soc” no seu <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=74&amp;t=12426" class="external-link" rel="nofollow">cartafol de usuario de Apache OpenOffice</a> e cámbielle o nome do ficheiro, como “standard_AOO341.soc” por exemplo. No seguinte inicio de Apache OpenOffice a nova paleta de cor transfírese ao seu cartafol de usuario e estará dispoñíbel.</li>
</ul>


<h3><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-Actualizaci%C3%B3n%2FInstalaci%C3%B3n"></a>Actualización/Instalación</h3>

<p>Ao instalara Apache OpenOffice 4.0.0 nun computador que xa teña OpenOffice 3.4.1 ou 3.4.0 instalado, preguntaralle ao usuario se quere mirgrar os "datos persoais" da versión anterior á versión nova.&nbsp; Isto inclúe a información como palabras personalizadas do corrector ortográfico, dicionarios, extensións, etc.&nbsp;Esta migración está activada de modo predeterminado pero o usuario pode desactivala coa caixa de comprobación.</p>

<p>Nalgúns casos, cando o usuario inicia por vez primeira Apache OpenOffice 4.0 despois dunha actualización que incluiu a migración de datos persoais, o usuario verá un diálogo coma este: <span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33296602/dictionary-upgrade.png?version=1&amp;modificationDate=1374694711000" style="border: 1px solid black" /></span><br/>
É seguro facer clic en Aceptar neste diálogo.</p>

<p>Tras completar unha actualización, aínda pode quedar algún ficheiro relacionado coa versión antiga de OpenOffice no computador.&nbsp; É seguro eliminar estes:</p>
<ul>
	<li>O cartafol baleiro:&nbsp; C:\Archivos de Programa\OpenOffice.org 3\share\uno_packages\cache\uno_packages</li>
	<li>Cartafoles de ficheiros de instalación de versións anteriores, normalmente no Escritorio, con nomes como:
	<ul>
		<li>OpenOffice.org 3.4.1 (en-US) Installation Files</li>
		<li>OpenOffice.org 3.4 (en-US) Installation Files</li>
		<li>OpenOffice.org 3.3 (en-US) Installation Files</li>
	</ul>
	</li>
</ul>
<p>Para máis información sobre a actualización/instalación, lea a <a href="http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html" class="external-link" rel="nofollow">Guía de instalación</a>.</p>

<h2><a name="4.0Notasdaedici%C3%B3n%28galego%29-SeguirinformadosobreApacheOpenOffice"></a>Seguir informado sobre Apache OpenOffice</h2>

<p>Recomendamos que se subscriba á lista de correo de anuncios de Apache OpenOffice para recibir avisos importantes, como actualizacións do produto e parches de seguranza. Para subscribirse pode enviar un correo a:&nbsp; <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org" class="external-link" rel="nofollow">announce-subscribe@openoffice.apache.org</a>.</p>

<p>Tamén pode seguir o proxecto en <a href="https://twitter.com/#!/apacheoo" class="external-link" rel="nofollow">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" class="external-link" rel="nofollow">Facebook</a> e <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts" class="external-link" rel="nofollow">Google&#43;</a>.</p>
  </div>
    <div id="commentsSection" class="wiki-content pageSection">
    <div style="float: right;" class="grey">
            <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/users/removespacenotification.action?spaceKey=OOOUSERS">Stop watching space</a>
      <span style="padding: 0px 5px;">|</span>
        <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/users/editmyemailsettings.action">Change email notification preferences</a>
</div>
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296602">View Online</a>
    |
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=33296602&revisedVersion=17&originalVersion=16">View Changes</a>
        |
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296602&showComments=true&amp;showCommentArea=true#addcomment">Add Comment</a>
      </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Mime
View raw message