openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1498810 - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf
Date Tue, 02 Jul 2013 07:26:04 GMT
Author: jsc
Date: Tue Jul  2 07:26:04 2013
New Revision: 1498810

URL: http://svn.apache.org/r1498810
Log:
#122467# update latest translation for Dutch (nl)

Modified:
    openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf?rev=1498810&r1=1498809&r2=1498810&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf Tue Jul  2 07:26:04 2013
@@ -3520,7 +3520,7 @@ officecfg	registry\data\org\openoffice\O
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:AnchorMenu
Label			0	nl	Verankering				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ArrangeMenu
Label			0	nl	~Schikken				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ChangesMenu
Label			0	nl	Wijzigingen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:EditMenu
Label			0	nl	B~ewerken				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:EditMenu
Label			0	nl	Be~werken				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:FieldMenu
Label			0	nl	Vel~den				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:FlipMenu
Label			0	nl	~Spiegelen				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:FontDialog
Label			0	nl	Teken...				20130618 17:22:18
@@ -3529,13 +3529,13 @@ officecfg	registry\data\org\openoffice\O
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:FormattingMarkMenu
Label			0	nl	Op~maakmarkering				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:GraphicMenu
Label			0	nl	Afbeeldi~ng				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:GroupMenu
Label			0	nl	~Groeperen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:HelpMenu
Label			0	nl	Help				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertMenu
Label			0	nl	Invoegen				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:HelpMenu
Label			0	nl	~Help				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertMenu
Label			0	nl	~Invoegen				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:LanguageMenu
Label			0	nl	~Taal				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:MacrosMenu
Label			0	nl	Macro's				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ObjectAlign
Label			0	nl	Uitlijning				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ObjectMenu
Label			0	nl	Ob~ject				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:PickList
Label			0	nl	Bestand				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:PickList
Label			0	nl	~Bestand				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:PolyFormen
Label			0	nl	Vormen				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:Scan
Label			0	nl	Scannen				20130618 17:22:18
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\GenericCommands.xcu	0	value	..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SendToMenu
Label			0	nl	Verzenden				20130618 17:22:18
@@ -6858,7 +6858,7 @@ sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RI
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_DB_VAR_P	7
		0	nl	Bepaalt het cellenbereik dat de zoekcriteria bevat.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_GET_DATE	1
		0	nl	Levert een intern getal voor de gegeven datum.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_GET_DATE	2
		0	nl	jaar				20130618 17:22:18
-sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_GET_DATE	3
		0	nl	Een geheel getal tussen 1583 en 9956, of tussen 0 en 19 (19xx of 20xx overeenkomstig
ingestelde optie).				20130618 17:22:18
+sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_GET_DATE	3
		0	nl	Een geheel getal tussen 1583 en 9956, of tussen 0 en 19 (19xx of 20xx, afhankelijk
van de gedefinieerde optie).				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_GET_DATE	4
		0	nl	maand				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_GET_DATE	5
		0	nl	Een geheel getal tussen 1 en 12 dat de maand weergeeft.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_GET_DATE	6
		0	nl	dag				20130618 17:22:18
@@ -7097,7 +7097,7 @@ sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RI
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_NBW	2			0	nl
TARIEF				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_NBW	3			0	nl
Berekent discontovoet voor een periode.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_NBW	4			0	nl
waarde 				20130618 17:22:18
-sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_NBW	5			0	nl
Waarde 1;Waarde 2;... zijn maximaal 30 waarden voor inkomsten en uitgaven.				20130618 17:22:18
+sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_NBW	5			0	nl
Waarde 1, waarde 2,... zijn maximaal 30 waarden voor inkomsten en uitgaven.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_IKV	1			0	nl
Berekent de actuariële rentevoet bij een investering zonder kosten of winst.				20130618
17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_IKV	2			0	nl
Waarden				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_IKV	3			0	nl
Matrix of celverwijzing naar cellen waarvan de inhoud overeenkomt met de betalingen. 				20130618
17:22:18
@@ -7214,13 +7214,13 @@ sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RI
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_PI	1			0	nl
Geeft als resultaat de waarde van pi.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM	1			0	nl
Geeft als resultaat de som van de argumenten.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM	2			0	nl
Getal				20130618 17:22:18
-sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM	3			0	nl
Getal 1; Getal 2;... zijn maximaal 30 argumenten waarvan de som wordt berekend.				20130618
17:22:18
+sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM	3			0	nl
Getal 1, getal 2,... zijn maximaal 30 argumenten waarvan de som wordt berekend.				20130618
17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM_SQ	1		
0	nl	Berekent de som van de kwadraten van de argumenten.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM_SQ	2		
0	nl	Getal				20130618 17:22:18
-sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM_SQ	3		
0	nl	Getal 1; Getal 2;... zijn maximaal 30 argumenten waarvan u kwadratensom wilt berekenen.
			20130618 17:22:18
+sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM_SQ	3		
0	nl	Getal 1, getal 2,... zijn maximaal 30 argumenten waarvan u kwadratensom wilt berekenen.
			20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_PRODUCT	1	
	0	nl	Vermenigvuldigt de argumenten.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_PRODUCT	2	
	0	nl	Getal 				20130618 17:22:18
-sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_PRODUCT	3	
	0	nl	Getal 1, getal 2,... zijn maximaal 30 argumenten die vermenigvuldigd worden en een resultaat
teruggeven.				20130618 17:22:18
+sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_PRODUCT	3	
	0	nl	Getal 1, getal 2,... zijn maximaal 30 argumenten die vermenigvuldigd moeten worden en
een resultaat teruggeven.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM_IF	1		
0	nl	Geeft als resultaat de som van de argumenten die aan de opgegeven criteria voldoen.	
		20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM_IF	2		
0	nl	Bereik				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS1.SC_OPCODE_SUM_IF	3		
0	nl	Het bereik dat moet worden geëvalueerd door de opgegeven criteria.				20130618 17:22:18
@@ -7507,10 +7507,10 @@ sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RI
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_GROWTH	9		
0	nl	Is Type=0, dan worden functies van de vorm y=m^x berekend, verder ook functies y=b*m^x.
			20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_COUNT	1			0
nl	Telt hoeveel getallen een lijst met argumenten bevat.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_COUNT	2			0
nl	Waarde				20130618 17:22:18
-sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_COUNT	3			0
nl	Waarde 1; Waarde 2;...zijn maximaal 30 argumenten met verschillende typen gegevens, waarbij
alleen de getallen worden geteld.				20130618 17:22:18
+sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_COUNT	3			0
nl	Waarde 1, waarde 2,...zijn maximaal 30 argumenten met verschillende typen gegevens, waarbij
alleen de getallen worden geteld.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_COUNT_2	1	
	0	nl	Telt hoeveel waarden een lijst met argumenten bevat.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_COUNT_2	2	
	0	nl	Waarde				20130618 17:22:18
-sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_COUNT_2	3	
	0	nl	Waarde 1; Waarde 2;... zijn maximaal 30 argumenten met de waarden die geteld moeten
worden.				20130618 17:22:18
+sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_COUNT_2	3	
	0	nl	Waarde 1, waarde 2,... zijn maximaal 30 argumenten met de waarden die geteld moeten
worden.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_MAX	1			0	nl
Geeft als resultaat de hoogste waarde in een lijst met argumenten.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_MAX	2			0	nl
Getal				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_MAX	3			0	nl
Getal 1; Getal 2;... zijn 1 tot 30 numerieke argumenten waarvan de hoogste waarde moet worden
bepaald.				20130618 17:22:18
@@ -7702,7 +7702,7 @@ sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RI
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LOG_NORM_DIST
4			0	nl	Gemiddelde				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LOG_NORM_DIST
5			0	nl	De gemiddelde waarde van de log normale verdeling. Wordt ingesteld op 0 indien weggelaten.
			20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LOG_NORM_DIST
6			0	nl	STDEV				20130618 17:22:18
-sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LOG_NORM_DIST
7			0	nl	De standaardafwijking van de log normale verdeling. Wordt ingesteld op 0 indien weggelaten.
			20130618 17:22:18
+sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LOG_NORM_DIST
7			0	nl	De standaardafwijking van de log normale verdeling. Wordt ingesteld op 1 indien weggelaten.
			20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LOG_NORM_DIST
8			0	nl	Cumulatief				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LOG_NORM_DIST
9			0	nl	0 of ONWAAR berekent de kansdichtheidsfunctie. Elke andere waarde of WAAR of weggelaten
berekent de cumulatieve verdelingsfunctie.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LOG_INV	1	
	0	nl	Geeft als resultaat de inverse van de logaritmische normale verdeling.				20130618 17:22:18
@@ -8131,7 +8131,7 @@ sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RI
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FIXED	4			0
nl	Aantal decimalen				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FIXED	5			0
nl	Decimalen. Aantal plaatsen achter de decimale komma die worden weergegeven.				20130618
17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FIXED	6			0
nl	Geen scheidingsteken voor duizendtallen				20130618 17:22:18
-sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FIXED	7			0
nl	Geen scheidingstekens voor duizendtallen. WAAR-waarde, indien beschikbaar en WAAR (niet
gelijk aan O), dan worden er geen scheidingstekens ingesteld.				20130618 17:22:18
+sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_FIXED	7			0
nl	Geen scheidingstekens voor duizendtallen. WAAR-waarde, indien bestaand, en WAAR (niet gelijk
aan 0), dan worden er geen scheidingstekens ingesteld.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LEN	1			0	nl
Berekent de lengte van een tekenreeks.				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LEN	2			0	nl
Tekst				20130618 17:22:18
 sc	source\ui\src\scfuncs.src	0	string	RID_SC_FUNCTION_DESCRIPTIONS2.SC_OPCODE_LEN	3			0	nl
De tekst waarvan de lengte moet worden bepaald.				20130618 17:22:18
@@ -12296,7 +12296,7 @@ extensions	source\propctrlr\formres.src	
 extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEFORMAT				0	nl	Datumnotatie
			20130618 17:22:18
 extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTEDITEMS				0	nl	Selectie	
		20130618 17:22:18
 extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMIN				0	nl	Min. tijd				20130618
17:22:18
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMAX				0	nl	Max.tijd				20130618
17:22:18
+extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMAX				0	nl	Max. tijd				20130618
17:22:18
 extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEFORMAT				0	nl	Tijdnotatie	
		20130618 17:22:18
 extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRSYM_POSITION				0	nl	Valutateken
			20130618 17:22:18
 extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUE				0	nl	Waarde				20130618
17:22:18
@@ -12651,8 +12651,8 @@ extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	
 extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BTN			55	nl
Voorbeeld\nmaken				20130618 17:22:18
 extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BOX			0	nl
Voorbeeld				20130618 17:22:18
 extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_SCANAREA_BOX			0	nl
Scangebied				20130618 17:22:18
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_LEFT_TXT			50
nl	~Links:				20130618 17:22:18
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_TOP_TXT			50	nl
~Boven:				20130618 17:22:18
+extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_LEFT_TXT			50
nl	Links:				20130618 17:22:18
+extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_TOP_TXT			50	nl
Boven:				20130618 17:22:18
 extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RIGHT_TXT			50
nl	Rechts:				20130618 17:22:18
 extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BOTTOM_TXT			50
nl	Onder:				20130618 17:22:18
 extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICE_BOX_TXT			70
nl	Gebruikte apparatuur:				20130618 17:22:18
@@ -14824,7 +14824,7 @@ sd	source\ui\dlg\custsdlg.src	0	pushbutt
 sd	source\ui\dlg\custsdlg.src	0	pushbutton	DLG_CUSTOMSHOW	BTN_COPY			50	nl	~Kopiëren	
		20130618 17:22:18
 sd	source\ui\dlg\custsdlg.src	0	pushbutton	DLG_CUSTOMSHOW	BTN_STARTSHOW			50	nl	S~tarten
			20130618 17:22:18
 sd	source\ui\dlg\custsdlg.src	0	okbutton	DLG_CUSTOMSHOW	BTN_OK			50	nl	~Sluiten				20130618
17:22:18
-sd	source\ui\dlg\custsdlg.src	0	listbox	DLG_CUSTOMSHOW	LB_CUSTOMSHOWS			102	nl	~		Aangepaste
schermweergave		20130618 17:22:18
+sd	source\ui\dlg\custsdlg.src	0	listbox	DLG_CUSTOMSHOW	LB_CUSTOMSHOWS			102	nl	-		Aangepaste
schermweergave		20130618 17:22:18
 sd	source\ui\dlg\custsdlg.src	0	checkbox	DLG_CUSTOMSHOW	CBX_USE_CUSTOMSHOW			112	nl	~Aangepaste
presentatie gebruiken				20130618 17:22:18
 sd	source\ui\dlg\custsdlg.src	0	modaldialog	DLG_CUSTOMSHOW		CMD_SID_CUSTOMSHOW_DLG		175	nl
Aangepaste presentaties				20130618 17:22:18
 sd	source\ui\dlg\custsdlg.src	0	fixedtext	DLG_DEFINE_CUSTOMSHOW	FT_NAME			30	nl	Naam				20130618
17:22:18
@@ -41938,7 +41938,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\01\040601
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060116.xhp	0	help	par_id3157901	79			0	nl	          
 \<item type=\"input\"\>=C.COS("3+4j") \</item\>geeft -27,03-3,85j (afgerond)
terug.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060116.xhp	0	help	bm_id3149148				0	nl	\<bookmark_value\>functie
C.COS\</bookmark_value\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060116.xhp	0	help	hd_id3149148				0	nl	C.COS				20130618
17:22:18
-helpcontent2	source\text\scalc\01\04060116.xhp	0	help	par_id3149727				0	nl	\<ahelp hid=\"HID_AAI_FUNC_IMCOS\"\>Het
resultaat is de hyperbolische cosinus van een complex getal.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\scalc\01\04060116.xhp	0	help	par_id3149727				0	nl	\<ahelp hid=\"HID_AAI_FUNC_IMCOSH\"\>Het
resultaat is de hyperbolische cosinus van een complex getal.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060116.xhp	0	help	hd_id3159118				0	nl	Syntaxis				20130618
17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060116.xhp	0	help	par_id3147417				0	nl	C.COS("ComplexGetal")
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\01\04060116.xhp	0	help	hd_id3152982				0	nl	Voorbeeld				20130618
17:22:18
@@ -62978,13 +62978,13 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	AdminNeeded	AdminNeeded			0	nl	Houdt er
alstublieft rekening mee dat u rechten als systeembeheerder nodig heeft voor het installatieproces.
			20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s2335	s2335			0	nl	Solaris 10 besturingssysteem
(SPARC-platform) of hoger				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s253	s253			0	nl	256 MB RAM (512 MB RAM
aanbevolen)				20130618 17:22:18
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s23seg	s23seg			0	nl	Tot 1.5 GB beschikbare
harde schijf-ruimte				20130618 17:22:18
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s23seg	s23seg			0	nl	Tot 1,5 GB beschikbare
harde schijf-ruimte				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s2s43gfe	s2s43gfe			0	nl	X Server met
1024x768 resolutie (hogere resolutie aanbevolen) met ten minste 256 kleuren				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	n4234rw	n4234rw			0	nl	Vensterbeheer	
		20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	wd2dff2	wd2dff2			0	nl	Gnome 2.6 of hoger
met de gail 1.8.6 en at-spi 1.7 pakketten, vereist voor ondersteuning van assisterende technologie
tools (AT tools)				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s23h	s23h			0	nl	Solaris 10 besturingssysteem
(x86-platform) of hoger				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s24f	s24f			0	nl	256 MB RAM (512 MB RAM
aanbevolen)				20130618 17:22:18
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	fgheg	fgheg			0	nl	Tot 1.5 GB beschikbare
harde schijf-ruimte				20130618 17:22:18
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	fgheg	fgheg			0	nl	Tot 1,55 GB beschikbare
harde schijf-ruimte				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	fghfgh	fghfgh			0	nl	X Server met 1024x768
resolutie (hogere resolutie aanbevolen) met ten minste 256 kleuren				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	mgjfg	mgjfg			0	nl	Vensterbeheer				20130618
17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	wd2dff1	wd2dff1			0	nl	Gnome 2.6 of hoger
met de gail 1.8.6 en at-spi 1.7 pakketten, vereist voor ondersteuning van assisterende technologie
tools (AT tools)				20130618 17:22:18
@@ -62993,7 +62993,7 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s256we	s256we			0	nl	glibc2 versie 2.10.4
of hoger				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s2etfseg	s2etfseg			0	nl	Pentium III of
latere processor				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s2ssdfe	s2ssdfe			0	nl	256 MB RAM (512
MB RAM aanbevolen)				20130618 17:22:18
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	n42dfgf	n42dfgf			0	nl	Tot 1.5 GB beschikbare
harde schijf-ruimte				20130618 17:22:18
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	n42dfgf	n42dfgf			0	nl	Tot 1,55 GB beschikbare
harde schijf-ruimte				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	ghjhhr	ghjhhr			0	nl	X Server met 1024x768
resolutie (hogere resolutie aanbevolen) met ten minste 256 kleuren				20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	fhrtz5	fhrtz5			0	nl	Vensterbeheer			
20130618 17:22:18
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	wd2dff	wd2dff			0	nl	Gnome 2.16 of hoger
met de gail 1.8.6 en at-spi 1.7 pakketten, vereist voor ondersteuning van assisterende technologie
tools (AT tools)				20130618 17:22:18Mime
View raw message