openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h..@apache.org
Subject svn commit: r1506444 [10/24] - in /openoffice/branches/rejuvenate01: ./ extras/l10n/source/ast/ extras/l10n/source/cs/ extras/l10n/source/de/ extras/l10n/source/el/ extras/l10n/source/en-GB/ extras/l10n/source/es/ extras/l10n/source/fi/ extras/l10n/sou...
Date Wed, 24 Jul 2013 08:46:23 GMT
Modified: openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/gd/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/gd/localize.sdf?rev=1506444&r1=1506443&r2=1506444&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/gd/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/gd/localize.sdf Wed Jul 24 08:46:07 2013
@@ -28,72479 +28,72737 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-extensions	source\scanner\grid.src	0	pushbutton	GRID_DIALOG	GRID_DIALOG_RESET_BTN			50	gd	Suidhich				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_LINEAR_ASCENDING			50	gd	Gu loidhneach 's a' dìreadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_LINEAR_DESCENDING			50	gd	Gu loidhneach 's a' teàrnadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_RESET			0	gd	Na luachan tùsail				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_EXPONENTIAL			0	gd	Leudachadh easbonantail				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICEINFO_BTN			55	gd	~Mun\n inneal				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BTN			55	gd	Cruthaich\nro-shealladh				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BOX			0	gd	Ro-shealladh				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_SCANAREA_BOX			0	gd	An àrainn sganaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_LEFT_TXT			50	gd	Clì:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_TOP_TXT			50	gd	Barr:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RIGHT_TXT			50	gd	Deas:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BOTTOM_TXT			50	gd	Bonn:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICE_BOX_TXT			70	gd	An t-inneal a chaidh a chleachdadh:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RESOLUTION_TXT			70	gd	An dùmhlachd-bhreacaidh [~DPI]				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_ADVANCED_TXT			120	gd	Seall na roghainnean adhartach				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_OPTION_TXT			130	gd	Roghainnean:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_NUMERIC_VECTOR_TXT			90	gd	Eileamaid vector				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BUTTON_OPTION_BTN			130	gd	Suidhich				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	modaldialog	RID_SANE_DIALOG				0	gd	Sganair				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_DEVICEINFO_TXT				0	gd	Inneal: %s\nReiceadair: %s\nModail: %s\nSeòrsa: %s				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_SCANERROR_TXT				0	gd	Thachair mearachd rè an sganaidh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_NORESOLUTIONOPTION_TXT				0	gd	Chan eil gleus ro-sheallaidh aig an inneal seo. Thèid sgana àbhaisteach a chleachdadh mar ro-shealladh air sgàth sin. Faodaidh gum feum seo greis.				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_NOSANELIB_TXT				0	gd	Cha do ghabh an eadar-aghaidh SANE a thòiseachadh. Chan urrainn dhut sganadh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_FIELDSELECTION				0	gd	Taghadh raointean:				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_TABWIN_PREFIX				0	gd	Clàr;Ceist;Sql;Sql [Native]				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_FRAME_TITLE				0	gd	Stòr-dàta tùs-leabhraichean				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_MAP_QUESTION				0	gd	A bheil thu airson rian nan colbhan a dheasachadh?				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	fixedline	RID_DLG_MAPPING	GB_MAPPING			329	gd	Ainmean nan colbhan				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	string	RID_DLG_MAPPING	ST_NONE			50	gd	<chan eil gin>				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	modaldialog	RID_DLG_MAPPING		HID_DLG_MAPPING		391	gd	Co-dhealbhachd nan colbhan airson Clàr %1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	string	RID_DLG_DBCHANGE	ST_ENTRY			229	gd	Innteart				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	modaldialog	RID_DLG_DBCHANGE		HID_DLG_DBCHANGE		291	gd	Tagh an tùs-dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_ERROR_PREFIX			0	gd	Cha do ghabh ainmean nan colbhan a leanas iomruineadh:\n				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_ARTICLE			0	gd	Alt				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_BOOK			0	gd	Leabhar				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_BOOKLET			0	gd	Leabhrain				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CONFERENCE			0	gd	Imeachdan co-labhairt				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INBOOK			0	gd	Às-earrann leabhair				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INCOLLECTION			0	gd	Às-earrann leabhair le tiotal				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INPROCEEDINGS			0	gd	Imeachdan co-labhairt				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_JOURNAL			0	gd	Iris				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MANUAL			0	gd	Sgrìobhainnean teicnigeach				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MASTERSTHESIS			0	gd	Teusas				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MISC			0	gd	Measgachadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_PHDTHESIS			0	gd	Tràchdas				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_PROCEEDINGS			0	gd	Imeachdan co-labhairt				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_TECHREPORT			0	gd	Aithisg rannsachaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_UNPUBLISHED			0	gd	Gun fhoillseachadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_EMAIL			0	gd	post-dealain				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_WWW			0	gd	Sgrìobhainn WWW				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM1			0	gd	Gnàthaichte leis a' chleachdaiche1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM2			0	gd	Gnàthaichte leis a' chleachdaiche2				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM3			0	gd	Gnàthaichte leis a' chleachdaiche3				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM4			0	gd	Gnàthaichte leis a' chleachdaiche4				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM5			0	gd	Gnàthaichte leis a' chleachdaiche5				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	tabpage	RID_TP_GENERAL		HID_BIB_CONTROL_PAGE		0	gd	Coitcheann				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_INSERT			0	gd	Cuir a-steach earrann...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_REMOVE			0	gd	Sguab às an earrann...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_CHG_NAME			0	gd	Atharraich an t-ainm...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_IDENTIFIER				0	gd	~Ainm goirid				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_AUTHTYPE				0	gd	~Seòrsa				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_YEAR				0	gd	~Bliadhna				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_AUTHOR				0	gd	Ùghdar(an)				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_TITLE				0	gd	Tiota~l				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_PUBLISHER				0	gd	~Foillsichear				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ADDRESS				0	gd	Seòla~dh				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ISBN				0	gd	ISB~N				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CHAPTER				0	gd	~Caibideil				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_PAGE				0	gd	Duillea~g(an)				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_EDITOR				0	gd	Deasaichear				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_EDITION				0	gd	~Eagran				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_BOOKTITLE				0	gd	Tiotal a~n leabhair				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_VOLUME				0	gd	Iom-leabhar				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_HOWPUBLISHED				0	gd	Seòrs~a an fhoillseachaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ORGANIZATION				0	gd	Eagra~chas				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_INSTITUTION				0	gd	B~uidheann				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_SCHOOL				0	gd	Oilthigh				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_REPORT				0	gd	Seòrsa na ~h-aithisge				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_MONTH				0	gd	~Mìos				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_JOURNAL				0	gd	~Iris				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_NUMBER				0	gd	Ài~reamh				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_SERIES				0	gd	Srea~th				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ANNOTE				0	gd	Nòtacha~dh				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_NOTE				0	gd	~Nòta				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_URL				0	gd	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM1				0	gd	Raon air a shònrachadh le cleachdaiche ~1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM2				0	gd	Raon air a shònrachadh le cleachdaiche ~2				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM3				0	gd	Raon air a shònrachadh le cleachdaiche ~3				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM4				0	gd	Raon air a shònrachadh le cleachdaiche ~4				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM5				0	gd	Raon air a shònrachadh le cleachdaiche ~5				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_FT_SOURCE			0	gd	Clàr				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_FT_QUERY			0	gd	Iuchair-luirg				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_AUTOFILTER	HID_BIB_TBX_AUTOFILTER		0	gd	FèinChriathrag				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_FILTERCRIT			0	gd	Criathrag bhunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_REMOVEFILTER			0	gd	Thoir air falbh criathrag				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_COL_ASSIGN	HID_BIB_MAPPINGDLG		0	gd	Rian nan colbhan				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_CHANGESOURCE	HID_BIB_CHANGESOURCE		0	gd	Tùs-dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_DLG_OEMWIZARD	PB_PREV			50	gd	<< Air ais				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_DLG_OEMWIZARD	PB_NEXT			50	gd	Air adhart >>				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_ACCEPT			50	gd	Gabh ris				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_FINISH			50	gd	Crìochnaich				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_LICENSE_AGREEMENT			50	gd	 - Aonta Ceadachas a' Bhathair-Bhuig				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_INSERT_USER_DATA			50	gd	- Dàta cleachdaiche				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_WELCOME	FT_INFO			248	gd	Fàilte gu %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION OEM\n\nGus %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION OEM a thòiseachadh, cuir a-steach an dàta pearsanta agad sa chòmhradh an dèidh teacsa a' cheadachais. Tha fiosrachadh cudromach anns na faidhlichean readme a gheibh thu sa phasgan bhathair aig %PRODUCTNAME. Leugh na faidhlichean seo gu cùramach. Gheibh thu mion-fhiosrachadh air làrach-lìn Oracle cuideachd.\n\nhttp://www.oracle.com/us/products/applications/open-office.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	tabpage	RID_TP_WELCOME				260	gd	Fàilte				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO1			0	gd	Lean ris na ceuman a leanas gus leantainn air adhart leis an stàladh:				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO2_1			0	gd	1.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO2			0	gd	Leugh Aonta a' Cheadachais gu lèir. Cleachd am bàr-sgrolaidh no am putan '%PAGEDOWN' sa chòmhradh seo gus teacsa a' cheadachais gu lèir a leughadh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_TP_LICENSE	PB_PAGEDOWN			0	gd	Duilleag sìos				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO3_1			0	gd	2.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO3			0	gd	Gabh ri Aonta a' Cheadachais.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	checkbox	RID_TP_LICENSE	CB_ACCEPT			0	gd	Tha mi a' gabhail ri teirmichean an Aonta.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_TP_LICENSE	LICENCE_ACCEPT			0	gd	~Gabh ris				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_TP_LICENSE	LICENCE_NOTACCEPT			0	gd	Diùlt e				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	tabpage	RID_TP_LICENSE				0	gd	Aonta a' Cheadachais				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	pageitem	RID_TABDLG_FONTDIALOG.1	TABPAGE_CHARACTERS			0	gd	Cruth-clò				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	pageitem	RID_TABDLG_FONTDIALOG.1	TABPAGE_CHARACTERS_EXT			0	gd	Buaidhean crutha-clò				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	tabdialog	RID_TABDLG_FONTDIALOG				0	gd	Caractair				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	fixedtext	RID_DLG_FORMLINKS	FT_EXPLANATION			187	gd	'S urrainn dhut fo-fhoirmean a chleachdadh gus dàta mionaideach a shealltainn mu reacord làithreach a' phrìomh-fhoirm. Gus seo a dhèanamh, 's urrainn dhut sònrachadh dè na colbhan san fho-fhoirm a fhreagras ri colbhan san fhoirm mhaighstir.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	modaldialog	RID_DLG_FORMLINKS				252	gd	Ceangail na raointean				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	pushbutton	PB_SUGGEST				50	gd	Mol				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_DETAIL_FORM				50	gd	Fo-fhoirm				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_MASTER_FORM				50	gd	Prìomh-fhoirm				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_ERROR_RETRIEVING_COLUMNS				50	gd	Cha do ghabh colbhan '#' fhaighinn.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EDITMASK				0	gd	Deasaich am masg				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LITERALMASK				0	gd	Masg litireil				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_READONLY				0	gd	Ri leughadh a-mhàin				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ENABLED				0	gd	An comas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ENABLE_VISIBLE				0	gd	Ri fhaicinn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_AUTOCOMPLETE				0	gd	FèinLìon				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINECOUNT				0	gd	Àireamh de loidhnichean				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MAXTEXTLEN				0	gd	Faid as motha an teacsa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SPIN				0	gd	Putan-toinneimh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STRICTFORMAT				0	gd	Fòrmat teann				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWTHOUSANDSEP				0	gd	Sgaradair nam mìltean				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PRINTABLE				0	gd	So-chlò-bhualaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TARGET_URL				0	gd	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TARGET_FRAME				0	gd	Frèam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HELPTEXT				0	gd	Teacsa cobharach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HELPURL				0	gd	URL cobharach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TAG				0	gd	Barrachd fiosrachaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ECHO_CHAR				0	gd	Caractair facail-fhaire				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TRISTATE				0	gd	Trì-staid				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EMPTY_IS_NULL				0	gd	Tha an t-sreang fhalamh 'na NULL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DECIMAL_ACCURACY				0	gd	Cruinneas deicheach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_IMAGE_URL				0	gd	Grafaigean				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_SELECT_SEQ				0	gd	Taghadh bunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_BUTTON				0	gd	Putan bunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LABELCONTROL				0	gd	Raon leubail				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LABEL				0	gd	Leubail				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALIGN				0	gd	Co-thaobhadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VERTICAL_ALIGN				0	gd	Co-thaobhadh inghearach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	1			0	gd	Barr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	2			0	gd	Meadhan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	3			0	gd	Bonn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_IMAGEPOSITION				0	gd	Co-thaobhadh ghrafaigean				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONT				0	gd	Cruth-clò				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BACKGROUNDCOLOR				0	gd	Dath a' chùlaibh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BORDER				0	gd	Iomall				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ICONSIZE				0	gd	Meud na h-ìomhaigheige				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ICONSIZE_TYPE	1			0	gd	Beag				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ICONSIZE_TYPE	2			0	gd	Mòr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_POSITION				0	gd	Suidheachadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_NAVIGATION				0	gd	Seòladaireachd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_RECORDACTIONS				0	gd	Gnìomh ri linn reacoird				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_FILTERSORT				0	gd	Criathradh / Seòrsachadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HSCROLL				0	gd	Bàr-sgrolaidh còmhnard				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VSCROLL				0	gd	Bàr-sgrolaidh inghearach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WORDBREAK				0	gd	Briseadh facail				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MULTILINE				0	gd	Ion-chur ioma-loidhne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MULTISELECTION				0	gd	Ioma-thaghadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NAME				0	gd	Ainm				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TABINDEX				0	gd	Òrdugh nan taba				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WHEEL_BEHAVIOR				0	gd	Sgroladh cuibhle na luchaige				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILTER				0	gd	Criathrag				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SORT_CRITERIA				0	gd	Seòrsaich				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_RECORDMARKER				0	gd	Comharraichear reacoird				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILTERPROPOSAL				0	gd	Moladh criathraige				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NAVIGATION				0	gd	Bàr na seòladaireachd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CYCLE				0	gd	Cuairt				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TABSTOP				0	gd	Taba-stad				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CONTROLSOURCE				0	gd	Raon dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DROPDOWN				0	gd	Tuiteamach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BOUNDCOLUMN				0	gd	Raon naisgte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTSOURCE				0	gd	Susbaint na liosta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTSOURCETYPE				0	gd	Seòrsa susbaint na liosta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURSORSOURCE				0	gd	Susbaint				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURSORSOURCETYPE				0	gd	Seòrsa na susbainte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_ADDITIONS				0	gd	Ceadaich cur ris				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_DELETIONS				0	gd	Ceadaich sguabadh às				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_EDITS				0	gd	Ceadaich atharrachaidhean				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATAENTRY				0	gd	Na cuir ris ach dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATASOURCE				0	gd	Tùs-dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MASTERFIELDS				0	gd	Ceangail na prìomh-raointean				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SLAVEFIELDS				0	gd	Ceangail raointean tràille				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUEMIN				0	gd	Luach as lugha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUEMAX				0	gd	Luach as motha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUESTEP				0	gd	Luach ioncr./dìochramaid				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRENCYSYMBOL				0	gd	Samhla an airgeadra				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEMIN				0	gd	Ceann-là as lugha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEMAX				0	gd	Ceann-là as motha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEFORMAT				0	gd	Fòrmat a' chinn-là				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTEDITEMS				0	gd	Taghadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMIN				0	gd	Àm as lugha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMAX				0	gd	Àm as motha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEFORMAT				0	gd	Fòrmat an ama				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRSYM_POSITION				0	gd	Comharra ro-leasachain				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUE				0	gd	Luach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FORMATKEY				0	gd	Fòrmatadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CLASSID				0	gd	ID clas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HEIGHT				0	gd	Àirde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WIDTH				0	gd	Leud				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTINDEX				0	gd	Clàr-amais liosta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ROWHEIGHT				0	gd	Àirde an ràigh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILLCOLOR				0	gd	Dath an lìonaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINECOLOR				0	gd	Dath na loidhne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REFVALUE				0	gd	Luach cho-chomharran (air)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_UNCHECKEDREFVALUE				0	gd	Luach cho-chomharran (dheth)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STRINGITEMLIST				0	gd	Innteartan na liosta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BUTTONTYPE				0	gd	Gnìomh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_ACTION				0	gd	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_METHOD				0	gd	Seòrsa an tagraidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_STATE				0	gd	Cor bunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_ENCODING				0	gd	Còdachadh an tagraidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTVALUE				0	gd	Luach bunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTTEXT				0	gd	Teacsa bunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTDATE				0	gd	Ceann-là bunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTTIME				0	gd	Àm bunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_TARGET				0	gd	Frèam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	1			0	gd	Gun fhrèam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	2			0	gd	Cumadh 3D				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	3			0	gd	Rèidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	1			0	gd	Liosta luachan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	2			0	gd	Clàr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	3			0	gd	Ceist				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	4			0	gd	Sql				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	5			0	gd	Sql [Native]				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	6			0	gd	Raointean clàir				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	1			0	gd	Clì				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	2			0	gd	Meadhan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	3			0	gd	Deis				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	1			0	gd	Chan eil gin				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	2			0	gd	Cuir a-null am foirm				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	3			0	gd	Aisig am foirm				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	4			0	gd	Fosgail sgrìobhainn/làrach-lìn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	5			0	gd	A' chiad reacord				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	6			0	gd	An reacord roimhe				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	7			0	gd	An ath-reacord				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	8			0	gd	An reacord mu dheireadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	9			0	gd	Sàbhail an reacord				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	10			0	gd	Neo-dhèan cur a-steach an dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	11			0	gd	Reacord ùr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	12			0	gd	Sguab às an reacord				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	13			0	gd	Ùraich am foirm				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_METHOD	1			0	gd	Faigh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_METHOD	2			0	gd	Postaich				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	1			0	gd	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	2			0	gd	Ioma-phàirteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	3			0	gd	Teacsa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	1			0	gd	Bun-tomhasach (goirid)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	2			0	gd	Bun-tomhasach (goirid BB)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	3			0	gd	Bun-tomhasach (goirid BBBB)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	4			0	gd	Bun-tomhasach (fada)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	5			0	gd	LL/MM/BB				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	6			0	gd	MM/LL/BB				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	7			0	gd	BB/MM/LL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	8			0	gd	LL/MM/BBBB				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	9			0	gd	MM/LL/BBBB				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	10			0	gd	BBBB/MM/LL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	11			0	gd	BB-MM-LL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	12			0	gd	BBBB-MM-LL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	1			0	gd	13:45				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	2			0	gd	13:45:00				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	3			0	gd	01:45 f				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	4			0	gd	01:45:00 f				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	1			0	gd	Gun taghadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	2			0	gd	Air a thaghadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	3			0	gd	Gun mhìneachadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	1			0	gd	Gach reacord				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	2			0	gd	Reacord beò				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	3			0	gd	An duilleag làithreach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	1			0	gd	Chan eil				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	2			0	gd	Tha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	3			0	gd	Foirm pàraint				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	1			0	gd	Chan eil gin				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	2			0	gd	Singilte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	3			0	gd	Iomadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	4			0	gd	Rainse				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEPARAMETER				0	gd	Paramadairean lìonaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ACTIONPERFORMED				0	gd	Thoir gu buil an gnìomh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_AFTERUPDATE				0	gd	An dèidh an ùrachaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_BEFOREUPDATE				0	gd	Ron ùrachadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEROWCHANGE				0	gd	Ro ghnìomh an reacoird				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ROWCHANGE				0	gd	An dèidh gnìomh an reacoird				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_CONFIRMDELETE				0	gd	Dearbhaich an sguabadh às				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ERROROCCURED				0	gd	Thachair mearachd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_FOCUSGAINED				0	gd	Nuair a gheibhear fòcas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_FOCUSLOST				0	gd	Nuair a chaillear fòcas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ITEMSTATECHANGED				0	gd	Cor an nì air atharrachadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_KEYTYPED				0	gd	Iuchair air a phutadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_KEYUP				0	gd	Iuchair air a leigeil às				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_LOADED				0	gd	Rè luchdaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RELOADING				0	gd	Ro ath-luchdadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RELOADED				0	gd	Rè ath-luchdaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEDRAGGED				0	gd	Ghluais an luchag fhad 's a bha iuchair 'ga brùthadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEENTERED				0	gd	Luchag a-staigh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEEXITED				0	gd	Luchag a-muigh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEMOVED				0	gd	Luchag air gluasad				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEPRESSED				0	gd	Putan na luchaige 'ga bhrùthadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSERELEASED				0	gd	Putan na luchaige air a leigeil às				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_POSITIONING				0	gd	Ro atharrachadh an reacoird				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_POSITIONED				0	gd	An dèidh atharrchadh an reacoird				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RESETTED				0	gd	An dèidh ath-shuidheachaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVERESETTED				0	gd	Ro ath-shuidheachadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEACTIONPERFORMED				0	gd	Aontaich leis a' ghnìomh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_SUBMITTED				0	gd	Mus dèid a chur a-null				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_TEXTCHANGED				0	gd	Teacsa air atharrachadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_UNLOADING				0	gd	Ro dhì-luchdadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_UNLOADED				0	gd	Rè dì-luchdaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_CHANGED				0	gd	Air atharradh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVENTS				0	gd	Tachartasan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ESCAPE_PROCESSING				0	gd	Sgrùd àithne SQL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_POSITIONX				0	gd	IonadX				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_POSITIONY				0	gd	IonadY				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TITLE				0	gd	Tiotal				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STEP				0	gd	Duilleag (ceum)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE				0	gd	Luach adhartas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE_MIN				0	gd	Luach adhartais as lugha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE_MAX				0	gd	Luach adhartais as motha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE				0	gd	Luach sgrolaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE_MAX				0	gd	Luach sgrolaidh as motha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE_MIN				0	gd	Luach sgrolaidh as lugha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_SCROLLVALUE				0	gd	Luach sgrolaidh bunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINEINCREMENT				0	gd	Atharrachadh beag				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BLOCKINCREMENT				0	gd	Atharrachadh mòr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REPEAT_DELAY				0	gd	Dàil				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REPEAT				0	gd	Dèan a-rithist				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VISIBLESIZE				0	gd	Meud faicsinneach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ORIENTATION				0	gd	Comhair				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ORIENTATION	1			0	gd	Còmhnard				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ORIENTATION	2			0	gd	Inghearach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ADJUSTMENTVALUECHANGED				0	gd	Fhad 's a thathar 'ga chur air gleus				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATE				0	gd	Ceann-là				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STATE				0	gd	Stàit				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIME				0	gd	Àm				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCALEIMAGE				0	gd	Sgèile				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PUSHBUTTONTYPE				0	gd	Seòrsa putain				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	1			0	gd	Roghainn bhunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	2			0	gd	Ceart ma-thà				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	3			0	gd	Sguir dheth				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	4			0	gd	Cobhair				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_UNABLETOCONNECT				0	gd	Cha do ghabh ceangal a stèidheachadh ris an tùs-dàta "$name$".				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TEXT				0	gd	Teacsa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BOUND_CELL				0	gd	Cealla co-cheangailte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LIST_CELL_RANGE				0	gd	Tùs-rainse nan cealla				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CELL_EXCHANGE_TYPE				0	gd	Susbaint a' chealla cho-cheangailte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CELL_EXCHANGE_TYPE	1			0	gd	An t-innteart a thagh thu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CELL_EXCHANGE_TYPE	2			0	gd	Ionad an innteirt a thagh thu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_SCROLLBARS				0	gd	Bàr-sgrolaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	1			0	gd	Aon loidhne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	2			0	gd	Ioma-loidhne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	3			0	gd	Ioma-loidhne le fòrmatadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SYMBOLCOLOR				0	gd	Dath comharra				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINEEND_FORMAT				0	gd	Crìochnaichidh loidhnichean teacsa le				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LINEEND_FORMAT	1			0	gd	LF (Unix)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LINEEND_FORMAT	2			0	gd	CR+LF (Windows)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	1			0	gd	Chan eil gin				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	2			0	gd	Còmhnard				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	3			0	gd	Inghearach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	4			0	gd	An dà chuid				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	1			0	gd	Clàr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	2			0	gd	Ceist				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	3			0	gd	Àithne SQL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TOGGLE				0	gd	Toglaich				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FOCUSONCLICK				0	gd	Dèan fòcas nuair a nithear briogadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HIDEINACTIVESELECTION				0	gd	Cuir am falach na thagh thu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VISUALEFFECT				0	gd	Stoidhle				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VISUALEFFECT	1			0	gd	3D				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VISUALEFFECT	2			0	gd	Rèidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BORDERCOLOR				0	gd	Dath an iomaill				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	1			0	gd	Clì aig a' bharr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	2			0	gd	Clì sa mheadhan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	3			0	gd	Clì aig a' bhonn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	4			0	gd	Deas aig a' bharr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	5			0	gd	Deas sa mheadhan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	6			0	gd	Deas aig a' bhonn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	7			0	gd	Clì os a chionn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	8			0	gd	Sa mheadhan os a chionn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	9			0	gd	Deas os a chionn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	10			0	gd	Clì foidhe				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	11			0	gd	Sa mheadhan foidhe				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	12			0	gd	Deas foidhe				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	13			0	gd	Sa mheadhan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_AUTOLINEBREAK				0	gd	Paisg an teacsa gu fèin-obrachail				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TEXTTYPE				0	gd	Seòrsa an teacsa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHOWHIDE	1			0	gd	Cuir am falach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHOWHIDE	2			0	gd	Seall				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XML_DATA_MODEL				0	gd	Modail dàta XML				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BIND_EXPRESSION				0	gd	Eas-preisean ceanglaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_REQUIRED				0	gd	Tha feum air				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LIST_BINDING				0	gd	Liostaich tùs na h-innteirte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_RELEVANT				0	gd	Cudromach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_READONLY				0	gd	Ri leughadh a-mhàin				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_CONSTRAINT				0	gd	Cuingeachadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_CALCULATION				0	gd	Àireamhadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_DATA_TYPE				0	gd	Seòrsa an dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_WHITESPACES				0	gd	Geal-spàsan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	1			0	gd	Glèidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	2			0	gd	Cuir 'na àite				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	3			0	gd	Co-theannaich				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_PATTERN				0	gd	Pàtran				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_LENGTH				0	gd	Faid				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_LENGTH				0	gd	Faid (air a' chas as lugha)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_LENGTH				0	gd	Faid (air a' chas as motha)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_TOTAL_DIGITS				0	gd	Figearan (iomlan)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_FRACTION_DIGITS				0	gd	Figearan (bloigh)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_INCLUSIVE				0	gd	As motha ('ga ghabhail a-steach)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_EXCLUSIVE				0	gd	As motha ('ga dhùnadh a-mach)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_INCLUSIVE				0	gd	As lugha ('ga ghabhail a-steach)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_EXCLUSIVE				0	gd	As lugha ('ga dhùnadh a-mach)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMISSION_ID				0	gd	Tagradh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BINDING_UI_NAME				0	gd	Ceangladh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTION_TYPE				0	gd	Seòrsa an taghaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ROOT_DISPLAYED				0	gd	Am freumh 'ga shealltainn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWS_HANDLES				0	gd	Seall na làmhrachain				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWS_ROOT_HANDLES				0	gd	Seall làmhrachain freumha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EDITABLE				0	gd	So-dheasaichte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_INVOKES_STOP_NOT_EDITING				0	gd	Gairmidh seo deasachadh nan nòdan sguir				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DECORATION				0	gd	Le bàr tiotail				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NOLABEL				0	gd	Gun leubail				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	1			0	gd	Chan eil				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	2			0	gd	Glèidh an co-mheas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	3			0	gd	Co-fhreagair ris a' mheud				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_INPUT_REQUIRED				0	gd	Tha feum air innteart				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WRITING_MODE				0	gd	Comhair an teacsa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	1			0	gd	Clìn gun deas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	2			0	gd	Deas gun chlì				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	3			0	gd	Cleachd roghainnean an oibseict os-òrdaichte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	1			0	gd	Chan eil idir				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	2			0	gd	Ma bhios fòcas air				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	3			0	gd	An-còmhnaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ANCHOR_TYPE				0	gd	Acair				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	1			0	gd	Ris a' pharagraf				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	2			0	gd	Mar charactair				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	3			0	gd	Ris an duilleag				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	4			0	gd	Ris an fhrèam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	5			0	gd	Ris a' charactair				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHEET_ANCHOR_TYPE	1			0	gd	Ris an duilleag				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHEET_ANCHOR_TYPE	2			0	gd	Ris a' chealla				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_REGULAR				0	gd	Àbhaisteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_BOLD_ITALIC				0	gd	Eadailteach trom				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_ITALIC				0	gd	Eadailteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_BOLD				0	gd	Trom				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONT_DEFAULT				0	gd	(Bunaiteach)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\newdatatype.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEW_DATA_TYPE	FT_LABEL			0	gd	Cuir a-steach ainm ùr airson an t-seòrsa dàta ùr:				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\newdatatype.src	0	modaldialog	RID_DLG_NEW_DATA_TYPE				0	gd	Seòrsa dàta ùr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_CONFIRM_DELETE_DATA_TYPE				0	gd	A bheil thu airson an seòrsa dàta '#type#' on mhodail?\nThoir an aire gum bi buaidh aige seo air a h-uile inneal-smachd a tha co-cheangailte ris an t-seòrsa dàta seo.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_PUSHBUTTON				0	gd	Putan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_RADIOBUTTON				0	gd	Putan roghainnean				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_CHECKBOX				0	gd	Bogsa cromaige				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDTEXT				0	gd	Raon leubail				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_GROUPBOX				0	gd	Bogsa buidhinn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_EDIT				0	gd	Bogsa teacsa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FORMATTED				0	gd	Raon fòrmataichte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_LISTBOX				0	gd	Bogsa liosta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_COMBOBOX				0	gd	Bogsa co-mheasgaichte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGEBUTTON				0	gd	Putan ìomhaighe				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_HIDDENCONTROL				0	gd	Inneal-smachd am falach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_UNKNOWNCONTROL				0	gd	Inneal-smachd (seòrsa neo-aithnichte)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGECONTROL				0	gd	Inneal-smachd ìomhaighe				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FILECONTROL				0	gd	Taghadh faidhle				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_DATEFIELD				0	gd	Raon a' chinn-là				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_TIMEFIELD				0	gd	Raon an ama				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_NUMERICFIELD				0	gd	Raon àireamhail				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_CURRENCYFIELD				0	gd	Raon airgeadra				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_PATTERNFIELD				0	gd	Raon pàtrain				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_DBGRID				0	gd	Smachdadh clàir 				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_STANDARD				0	gd	Bunaiteach				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_PROPPAGE_DEFAULT				0	gd	Coitcheann				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_PROPPAGE_DATA				0	gd	Dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_YESNO	1			0	gd	Chan eil				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_YESNO	2			0	gd	Tha				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_HELP_SECTION_LABEL				0	gd	Cobhair				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_EMBED_IMAGE_PLACEHOLDER				0	gd	<Dealbh-leabaichte>				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_TEXT_FORMAT				0	gd	Teacsa				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	fixedtext	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL	1			188	gd	Seo raointean smachd as urrainn dhut cleachdadh mar raointean leubail a chum $control_class$ $control_name$.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	checkbox	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL	1			188	gd	Gu~n iomruineadh				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	modaldialog	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL				200	gd	Taghadh raon nan leubailean				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	string	RID_STR_FORMS				0	gd	Foirmean				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	fixedtext	RID_DLG_TABORDER	FT_CONTROLS			90	gd	Innealan-smachd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_MOVE_UP			60	gd	Gluais suas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_MOVE_DOWN			60	gd	Gluais sìos				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_AUTO_ORDER			60	gd	Seòrsachadh fèin-obrachail				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	modaldialog	RID_DLG_TABORDER				168	gd	Òrdugh nan tabaichean				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedline	RID_PAGE_TABLESELECTION	FL_DATA			0	gd	Dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_EXPLANATION			0	gd	Chan eil am foirm aig a bheil an t-inneal-smachd co-cheangailte idir ri tùs-dàta an-dràsta (no air a cheangal gu neo-iomlan).\n\nTagh tùs-dàta agus clàr.\n\n\nThoir an aire gum bi buaidh aig na roghainnean a thaghas tu air an duilleag seo cho luath 's a dh'fhàgas tu e.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_DATASOURCE			0	gd	Tùs-~dàta:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	pushbutton	RID_PAGE_TABLESELECTION	PB_FORMDATASOURCE			14	gd	~...				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_TABLE			0	gd	Clàr / Ceis~t:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	tabpage	RID_PAGE_TABLESELECTION				0	gd	Dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	FT_DATABASEFIELD_QUEST			0	gd	A bheil thu airson an luach a shàbhaladh ann an raon stòir-dhàta?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	radiobutton	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	RB_STOREINFIELD_YES			0	gd	Tha, ~bu toigh leam a shàbhaladh san raon stòir-dhàta a leanas:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	radiobutton	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	RB_STOREINFIELD_NO			0	gd	Cha~n eil, cha bu toigh leam ach an luach a shàbhaladh san fhoirm.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD				0	gd	Raon stòir-dhàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedline	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FL_FORMSETINGS			0	gd	Foirm				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMDATASOURCELABEL			60	gd	Tùs-dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMCONTENTTYPELABEL			60	gd	Seòrsa susbainte				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMTABLELABEL			60	gd	Susbaint				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_TABLE				0	gd	Clàr				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_QUERY				0	gd	Ceist				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_COMMAND				0	gd	Àithne SQL				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	modaldialog	RID_DLG_GROUPBOXWIZARD				0	gd	Draoidh eileamaidean nam buidhnean				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	modaldialog	RID_DLG_GRIDWIZARD				0	gd	Draoidh eileamaidean nan clàr				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_LISTWIZARD_TITLE				0	gd	Draoidh a' bogsa liosta				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_COMBOWIZARD_TITLE				0	gd	Draoidh a' bhogsa cho-mheasgaichte				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_COULDNOTOPENTABLE				0	gd	Cha do ghabh ceangal clàir a stèidheachadh ris an tùs-dàta.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedline	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FL_FRAME			0	gd	Eileamaid a' chlàir				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FT_EXISTING_FIELDS			0	gd	Raointean a tha ann				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FT_SELECTED_FIELDS			0	gd	Na raointean a thagh thu				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION				0	gd	Taghadh nan raointean				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	string	RID_STR_DATEPOSTFIX				0	gd	 (Ceann-là)				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	string	RID_STR_TIMEPOSTFIX				0	gd	 (Àm)				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION	FT_RADIOLABELS			0	gd	Dè na ~h-ainmean a tha thu ag iarraidh airson raointean nan roghainnean?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION	FT_RADIOBUTTONS			0	gd	Ra~ointean nan roghainnean				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION				0	gd	Dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	FT_DEFAULTSELECTION			0	gd	An cleachd sinn aon raon roghainn mar roghainn bhunaiteach?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	radiobutton	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	RB_DEFSELECTION_YES			0	gd	~Cleachdaidh, am fear seo:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	radiobutton	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	RB_DEFSELECTION_NO			0	gd	Cha chleachd, cha dèid raon sònraichte a thaghadh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION				0	gd	Taghadh an raoin bhunaitich				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_OPTIONVALUES_EXPL			0	gd	Nuair a thaghas tu roghainn, thèid luach sònraichte a chur air a' bhuidheann roghainn.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_OPTIONVALUES			0	gd	Dè an l~uach a bu toigh leat iomruineadh do gach roghainn?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_RADIOBUTTONS			0	gd	Ra~ointean roghainn				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTIONVALUES				0	gd	Luachan raointean				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL	FT_NAMEIT			0	gd	Dè an ~caipsean a chuirear air a' bhuidheann roghainn agad?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL	FT_THATSALL			0	gd	Seo am fiosrachadh gu lèir air a bheil feum gus am buidheann roghainn a chruthachadh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL				0	gd	Cruthaich am buidheann roghainn				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	string	RID_STR_GROUPWIZ_DBFIELD				0	gd	'S urrainn dhut luach a' bhuidhinn roghainn a shàbhaladh ann an raon stòir-dhàta no a chleachdadh ann an gnìomh as a dhèidh seo.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedline	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE	FL_FRAME			0	gd	Smachd				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE	FT_SELECTTABLE_LABEL			120	gd	Chì thu gach clàr o thùs-dàta an fhoirm air an taobh deis.\n\n\nTagh an clàr a thèid a chuid dàta a chleachdadh mar bhunait airson susbaint na liosta:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE				0	gd	Taghadh a' chlàir				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	FT_TABLEFIELDS			0	gd	Raointean a tha ann				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	FT_DISPLAYEDFIELD			0	gd	Raon taisbeanaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	STR_FIELDINFO_COMBOBOX			0	gd	Thèid susbaint an raoin a thagh thu a thaisbeanadh ann an liosta a' bhogsa co-mheasgaichte.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	STR_FIELDINFO_LISTBOX			0	gd	Thèid susbaint an raoin a thagh thu a thaisbeanadh ann am bogsa na liosta ma bhios na raointean ceangailte co-ionnann.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD				0	gd	Taghadh nan raon				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_FIELDLINK_DESC			0	gd	Taghaidh tu raointean an-seo anns a bheil susbaint a tha a' maidseadh a chèile gus am faicear luach an raoin taisbeanaidh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_VALUELISTFIELD			0	gd	Raon on ~chlàr luachan				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_TABLEFIELD			0	gd	Raon on chlàr ~liosta				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK				0	gd	Ceangal raoin				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_STR_COMBOWIZ_DBFIELD				0	gd	'S urrainn dhut luach a' bhogsa cho-mheasgaichte a shàbhaladh ann an raon stòir-dhàta no a chleachdadh a chum taisbeanaidh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_SELECT_ABTYPE			0	gd	Seòrsa leabhar nan seòladh				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_INVOKE_ADMIN_DIALOG			0	gd	Roghainnean a' cheangail				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_TABLE_SELECTION			0	gd	Taghadh a' chlàir				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_MANUAL_FIELD_MAPPING			0	gd	Iomruineadh nan raointean				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_FINAL_CONFIRM			0	gd	Tiotal an tùs-dàta				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	modaldialog	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT		HID_ABSPILOT		0	gd	Draoidh tùs-dàta leabhar nan seòladh				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_SELECTABTYPE	FT_TYPE_HINTS			0	gd	Tha %PRODUCTNAME a' toirt cothrom dhut inntrigeadh a dhèanamh do dhàta sheòlaidhean a tha air an t-siostam agad mu thràth. Gus seo a dhèanamh, thèid tùs dàta %PRODUCTNAME a chruthachadh anns am bi dàta nan seòladh agad ann an cruth clàir.\n\nCuidichidh an draoidh seo thu le cruthachadh an tùs-dàta.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedline	RID_PAGE_SELECTABTYPE	FL_TYPE			0	gd	Tagh seòrsa leabhar nan seòladh agad taobh a-muigh a' phrògraim seo:				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION			0	gd	Evolution				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION_GROUPWISE			0	gd	Groupwise				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION_LDAP			0	gd	Evolution LDAP				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_MORK			0	gd	Mozilla / Netscape				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_THUNDERBIRD			0	gd	Thunderbird				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_KAB			0	gd	Leabhar nan seòladh KDE				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_MACAB			0	gd	Leabhar nan seòladh Mac OS X				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_LDAP			0	gd	Leabhar nan seòladh LDAP				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OUTLOOK			0	gd	Leabhar nan seòladh Outlook				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OUTLOOKEXPRESS			0	gd	Leabhar nan seòladh aig siostam Windows				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OTHER			0	gd	Tùs-dàta eile air an taobh a-muigh				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_ADMININVOKATION	FT_ADMINEXPLANATION			0	gd	Gus an tùs-dàta ùr a shuidheachadh, tha feum air barrachd fiosrachaidh.\n\nBriog air a' phutan a leanas gus còmhradh eile fhosgladh far an urrainn dhut am fiosrachadh air a bheil feum a chur a-steach.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_ADMININVOKATION	PB_INVOKE_ADMIN_DIALOG			0	gd	Roghainnean				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_ADMININVOKATION	FT_ERROR			0	gd	Cha do ghabh ceangal ris an tùs-dàta a stèidheachadh.\nMus lean thu air adhart, thoir sùil air na roghainnean a thagh thu roimhe no tagh seòrsa eile de thùs-dàta sheòlaidhean (air an duilleag roimhe).				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION_AB	FL_TOOMUCHTABLES			0	gd	Tha barrachd air aon leabhar sheòlaidhean san tùs-dàta air an taobh a-staigh a thagh thu.\nSaoil an tagh thu am fear as cudromaiche dha d' obair:				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FIELDMAPPING	FT_FIELDASSIGMENTEXPL			0	gd	Gus dàta nan seòladh fhilleadh a-steach 'nad theamplaidean, feumaidh fios a bhith aig %PRODUCTNAME dè an dàta a tha anns gach raon.\n\nMar eisimpleir, dh'fhaodadh gu bheil na seòlaidhean puist-dhealain agad ann an raon air a bheil "post-d" no "post-dealain" no "email" no rud gu tur eadar-dhealaichte.\n\nBriog air a' phutan gu h-ìosal gus còmhradh fhosgladh far an urrainn dhut roghainnean an tùs-dàta agad a shuidheachadh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_FIELDMAPPING	PB_INVOKE_FIELDS_DIALOG			0	gd	Iomruineadh nan raon				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_FINISH_EXPL			0	gd	Sin am fiosrachadh gu lèir air a bheil feum gus dàta nan seòladh agad fhilleadh a-steach ann an %PRODUCTNAME.\n\nNise, cha leig thu leas ach ainm a thaghadh gus an tùs-dàta a chlàrachadh ann an %PRODUCTNAME.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_LOCATION			50	gd	Ionad				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_FINAL	PB_BROWSE			50	gd	Brabhsaich...				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	checkbox	RID_PAGE_FINAL	CB_REGISTER_DS			0	gd	Cuir leabhar nan seòladh seo ri làimh gach mòideal ann an %PRODUCTNAME.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_NAME_EXPL			0	gd	Ainm leabhar nan seòladh				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_DUPLICATENAME			0	gd	Tha an t-ainm seo air tùs-dàta eile mu thràth. A chionn 's gum feum ainm àraid a bhith air gach tùs-dàta, tha agad ri ainm eile a thaghadh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	errorbox	RID_ERR_NEEDTYPESELECTION				0	gd	Tagh seòrsa de leabhar sheòlaidhean.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	querybox	RID_QRY_NOTABLES				0	gd	Chan eil clàr sam bith san tùs-dàta.\nA bheil thu airson a shuidheachadh a-nis mar tùs-dàta sheòlaidhean co-dhiù?				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_NAME				0	gd	Seòlaidhean				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_ADMINDIALOGTITLE				0	gd	Cruthaich tùs-dàta sheòlaidhean eile				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_NOCONNECTION				0	gd	Cha do ghabh an ceangal a stèidheachadh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_PLEASECHECKSETTINGS				0	gd	Thoir sùil air na roghainnean a thagh thu airson an tùis-dhàta.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_FIELDDIALOGTITLE				0	gd	Dàta sheòlaidhean - Iomruineadh nan raon				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_NOFIELDSASSIGNED				0	gd	Cha deach raon sam bith iomruineadh fhathast.\n'S urrainn dhut raointean iomruineadh an-dràsta no as a dhèidh seo fo:\n"Faidhle - Teamplaid - Tùs-leabhar sheòlaidhean..."				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CHECKING				0	gd	A' toirt sùil...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CHECKING_ERR				0	gd	Cha robh an lorg airson ùrachadh soirbheachail.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_NO_UPD_FOUND				0	gd	Tha %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION cho nuadh 's a ghabhas.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_UPD_FOUND				0	gd	Tha %PRODUCTNAME %NEXTVERSION ri fhaighinn.\n\nTha %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION air a stàladh agad.\n\nAn aire: Dèan cinnteach gu bheil cead stàlaidh agad mus luchdaich thu a-nuas ùrachadh.\nBidh feum air facal-faire rianaire no facal-faire root mar is trice.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DLG_TITLE				0	gd	Thoir sùil airson ùrachaidhean				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_PAUSE				0	gd	Tha luchdadh a-nuas %PRODUCTNAME %NEXTVERSION 'na stad air...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_ERR				0	gd	Tha maille air luchdadh a-nuas %PRODUCTNAME %NEXTVERSION aig				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_WARN				0	gd	Thèid a luchdadh a-nuas an-seo: %DOWNLOAD_PATH.\n\n'S urrainn dhut an t-ionad seo atharrachadh fo Innealan – Roghainnean... - %PRODUCTNAME – Ùrachadh air loidhne.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_DESCR				0	gd	Chaidh %FILE_NAME a luchdadh a-nuas is a shàbhaladh ann an %DOWNLOAD_PATH.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_UNAVAIL				0	gd	Chan eil luchdadh a-nuas fèin-obrachail an ùrachaidh ri fhaighinn an-dràsta fhèin.\n\nBriog air 'Luchdaich a-nuas...' gus %PRODUCTNAME %NEXTVERSION a luchdadh a-nuas de làimh on làrach-lìn.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOADING				0	gd	A' luchdadh a-nuas %PRODUCTNAME %NEXTVERSION...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_READY_INSTALL				0	gd	Tha luchdadh a-nuas %PRODUCTNAME %NEXTVERSION deiseil. Tha e deiseil ri stàladh a-nis.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CANCEL_TITLE				0	gd	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CANCEL_DOWNLOAD				0	gd	A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson sgur dhen luchdadh a-nuas?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_BEGIN_INSTALL				0	gd	Gus an t-ùrachadh seo a stàladh, tha agad ri %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION a dhùnadh. A bheil thu airson an t-ùrachadh a stàladh an-dràsta?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_NOW				0	gd	Stàlaich a~n-dràsta				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_LATER				0	gd	Stà~laich an ceann tàmaill				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_ERROR				0	gd	Cha do thòisich an stàlaichear. Feumaidh tu %FILE_NAME ann an %DOWNLOAD_PATH a chur a dhol a làimh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_OVERWRITE_WARNING				0	gd	Tha faidhle leis an dearbh-ainm ann mu thràth. A bheil thu airson sgrìobhadh thairis air an fhaidhle a tha ann mu thràth?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_WARNING				0	gd	Tha faidhle ann mu thràth air a bheil '%FILENAME' ann an '%DOWNLOAD_PATH'! A bheil thu airson leantainn ort leis an luchdadh a-nuas no bheil thu airson am faidhle a sguabadh às is ath-luchdadh?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_RELOAD				0	gd	Ath-luchdaich am faidhle				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_CONTINUE				0	gd	Air adhart				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_PERCENT				0	gd	%PERCENT%				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_FT_STATUS				0	gd	Cor				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_FT_DESCRIPTION				0	gd	Tuairisgeul				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_CLOSE				0	gd	Dùin				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_DOWNLOAD				0	gd	Luch~daich a-nuas				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_INSTALL				0	gd	~Stàlaich				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_PAUSE				0	gd	~Cuir 'na stad				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_RESUME				0	gd	Lean ai~r				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_CANCEL				0	gd	Sguir dheth				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_UPDATE_AVAIL				0	gd	Tha ùrachadh %PRODUCTNAME ri fhaighinn				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_UPDATE_AVAIL				0	gd	Briog an-seo gus tòiseachadh air an luchdadh a-nuas.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_UPDATE_NO_DOWN				0	gd	Tha ùrachadh %PRODUCTNAME ri fhaighinn				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_UPDATE_NO_DOWN				0	gd	Briog an-seo airson barrachd fiosrachaidh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_AUTO_START				0	gd	Tha ùrachadh %PRODUCTNAME ri fhaighinn				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_AUTO_START				0	gd	Tha an luchdadh a-nuas gu bhith tòiseachadh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOADING				0	gd	Tha an t-ùrachadh 'ga luchdadh a-nuas				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOAD_PAUSED				0	gd	Tha luchdadh a-nuas an ùrachaidh 'na stad				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_DOWNLOAD_PAUSED				0	gd	Briog an-seo gus leantainn air.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_ERROR_DOWNLOADING				0	gd	Tha maille air luchdadh a-nuas an ùrachaidh				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_ERROR_DOWNLOADING				0	gd	Briog an-seo airson barrachd fiosrachaidh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOAD_AVAIL				0	gd	Tha luchdadh a-nuas an ùrachaidh deiseil				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_DOWNLOAD_AVAIL				0	gd	Briog an-seo gus tòiseachadh air an ùrachadh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_EXT_UPD_AVAIL				0	gd	Tha ùrachaidhean airson leudachain ri fhaighinn				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_EXT_UPD_AVAIL				0	gd	Briog an-seo airson barrachd fiosrachaidh.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.OfficeHelp.UpdateCheckJob	Title			0	gd	Th~oir sùil airson ùrachaidhean...				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_IF			0	gd	IF				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_CHOSE			0	gd	CHOOSE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_AND			0	gd	AND				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_OR			0	gd	OR				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NOT			0	gd	NOT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NEG			0	gd	NEG				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_PI			0	gd	PI				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_RANDOM			0	gd	RAND				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TRUE			0	gd	TRUE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_FALSE			0	gd	FALSE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_ACT_DATE			0	gd	TODAY				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_ACT_TIME			0	gd	NOW				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NO_VALUE			0	gd	NA				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_CURRENT			0	gd	CURRENT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_DEG			0	gd	DEGREES				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_RAD			0	gd	RADIANS				20120314 15:13:33

[... 144558 lines stripped ...]


Mime
View raw message