openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h..@apache.org
Subject svn commit: r1506444 [16/24] - in /openoffice/branches/rejuvenate01: ./ extras/l10n/source/ast/ extras/l10n/source/cs/ extras/l10n/source/de/ extras/l10n/source/el/ extras/l10n/source/en-GB/ extras/l10n/source/es/ extras/l10n/source/fi/ extras/l10n/sou...
Date Wed, 24 Jul 2013 08:46:23 GMT
Modified: openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/nl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/nl/localize.sdf?rev=1506444&r1=1506443&r2=1506444&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/nl/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/nl/localize.sdf Wed Jul 24 08:46:07 2013
@@ -28,72481 +28,72739 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-extensions	source\scanner\grid.src	0	pushbutton	GRID_DIALOG	GRID_DIALOG_RESET_BTN			50	nl	Instellen				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_LINEAR_ASCENDING			50	nl	Lineair stijgend				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_LINEAR_DESCENDING			50	nl	Lineair dalend				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_RESET			0	nl	Oorspronkelijke waarden				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_EXPONENTIAL			0	nl	Exponentiele groei				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICEINFO_BTN			55	nl	Info over\n~apparaat				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BTN			55	nl	Voorbeeld\nmaken				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BOX			0	nl	Voorbeeld				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_SCANAREA_BOX			0	nl	Scangebied				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_LEFT_TXT			50	nl	~Links:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_TOP_TXT			50	nl	~Boven:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RIGHT_TXT			50	nl	~Rechts:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BOTTOM_TXT			50	nl	~Onder:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICE_BOX_TXT			70	nl	~Gebruikte apparatuur:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RESOLUTION_TXT			70	nl	Resolutie [~DPI]				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_ADVANCED_TXT			120	nl	~Verdere opties weergeven				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_OPTION_TXT			130	nl	Opties:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_NUMERIC_VECTOR_TXT			90	nl	Vectorelement				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BUTTON_OPTION_BTN			130	nl	Instellen				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	modaldialog	RID_SANE_DIALOG				0	nl	Scanner				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_DEVICEINFO_TXT				0	nl	Apparaat: %s\nProducent: %s\nModel: %s\nType: %s				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_SCANERROR_TXT				0	nl	Tijdens het scannen is er een fout opgetreden.				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_NORESOLUTIONOPTION_TXT				0	nl	Het apparaat is niet ingesteld op het maken van een voorbeeld. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van een normale scan als voorbeeld. Dit kan beduidend langer duren.				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_NOSANELIB_TXT				0	nl	De SANE-interface kan niet worden geïnitialiseerd. Scannen is niet mogelijk.				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_FIELDSELECTION				0	nl	Veldselectie:				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_TABWIN_PREFIX				0	nl	Tabel;Query;Sql;Sql [Native]				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_FRAME_TITLE				0	nl	Literatuurlijstdatabase				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_MAP_QUESTION				0	nl	Wilt u de kolomindeling bewerken?				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	fixedline	RID_DLG_MAPPING	GB_MAPPING			329	nl	Kolomnamen				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	string	RID_DLG_MAPPING	ST_NONE			50	nl	<geen>				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	modaldialog	RID_DLG_MAPPING		HID_DLG_MAPPING		391	nl	Kolomindeling voor tabel %1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	string	RID_DLG_DBCHANGE	ST_ENTRY			229	nl	Item				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	modaldialog	RID_DLG_DBCHANGE		HID_DLG_DBCHANGE		291	nl	Kies gegevensbron				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_ERROR_PREFIX			0	nl	De volgende kolomnamen kunnen niet worden toegewezen:\n				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_ARTICLE			0	nl	Artikel				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_BOOK			0	nl	Boek				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_BOOKLET			0	nl	Brochures				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CONFERENCE			0	nl	Conferentierapport				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INBOOK			0	nl	Uittreksel				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INCOLLECTION			0	nl	Uittreksel met titel				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INPROCEEDINGS			0	nl	Conferentierapport				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_JOURNAL			0	nl	Tijdschrift				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MANUAL			0	nl	Techn. documentatie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MASTERSTHESIS			0	nl	Scriptie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MISC			0	nl	Diverse				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_PHDTHESIS			0	nl	Dissertatie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_PROCEEDINGS			0	nl	Conferentierapport				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_TECHREPORT			0	nl	Onderzoeksrapport				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_UNPUBLISHED			0	nl	Niet gepubliceerd				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_EMAIL			0	nl	e-mail				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_WWW			0	nl	WWW-document				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM1			0	nl	Gebruikerstype1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM2			0	nl	Gebruikerstype2				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM3			0	nl	Gebruikerstype3				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM4			0	nl	Gebruikerstype4				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM5			0	nl	Gebruikerstype5				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	tabpage	RID_TP_GENERAL		HID_BIB_CONTROL_PAGE		0	nl	Algemeen				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_INSERT			0	nl	Sectie invoegen...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_REMOVE			0	nl	Sectie verwijderen...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_CHG_NAME			0	nl	Namen wijzigen...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_IDENTIFIER				0	nl	~Beknopte aanduiding				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_AUTHTYPE				0	nl	~Type				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_YEAR				0	nl	~Jaar				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_AUTHOR				0	nl	A~uteur(s)				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_TITLE				0	nl	~Titel				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_PUBLISHER				0	nl	~Uitgeverij				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ADDRESS				0	nl	A~dres				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ISBN				0	nl	~ISBN				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CHAPTER				0	nl	~Hoofdstuk				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_PAGE				0	nl	~Pagina('s)				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_EDITOR				0	nl	Uit~gever				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_EDITION				0	nl	E~ditie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_BOOKTITLE				0	nl	Bo~ektitel				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_VOLUME				0	nl	Deel				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_HOWPUBLISHED				0	nl	Wijze van ~publiceren				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ORGANIZATION				0	nl	~Organisatie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_INSTITUTION				0	nl	~Instelling				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_SCHOOL				0	nl	Hogeschool/Uni~versiteit				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_REPORT				0	nl	Soort rapport				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_MONTH				0	nl	~Maand				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_JOURNAL				0	nl	~Tijdschrift				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_NUMBER				0	nl	~Nummer				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_SERIES				0	nl	~Serie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ANNOTE				0	nl	~Opmerkingen				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_NOTE				0	nl	~Notitie				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_URL				0	nl	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM1				0	nl	Gebruikersveld ~1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM2				0	nl	Gebruikersveld ~2				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM3				0	nl	Gebruikersveld ~3				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM4				0	nl	Gebruikersveld ~4				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM5				0	nl	Gebruikersveld ~5				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_FT_SOURCE			0	nl	Tabel				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_FT_QUERY			0	nl	Zoekbegrip				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_AUTOFILTER	HID_BIB_TBX_AUTOFILTER		0	nl	AutoFilter				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_FILTERCRIT			0	nl	Standaardfilter				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_REMOVEFILTER			0	nl	Filter verwijderen				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_COL_ASSIGN	HID_BIB_MAPPINGDLG		0	nl	Kolomindeling				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_CHANGESOURCE	HID_BIB_CHANGESOURCE		0	nl	Gegevensbron				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_DLG_OEMWIZARD	PB_PREV			50	nl	<< Vorige				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_DLG_OEMWIZARD	PB_NEXT			50	nl	Volgende >>				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_ACCEPT			50	nl	Accepteren				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_FINISH			50	nl	Voltooien				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_LICENSE_AGREEMENT			50	nl	 - Software-licentieovereenkomst				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_INSERT_USER_DATA			50	nl	- Gebruikersgegevens				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_WELCOME	FT_INFO			248	nl	Welkom bij %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION OEM\n\nVoer uw persoonlijke gegevens in in het dialoogvenster na de licentietekst om %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION OEM te starten. Belangrijke informatie is opgenomen in de readme-bestanden die zich bevinden in de productmap %PRODUCTNAME. Lees die bestanden zorgvuldig door. Gedetailleerde informatie vindt u ook op de website van Oracle \n\nhttp://www.oracle.com/us/products/applications/open-office.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	tabpage	RID_TP_WELCOME				260	nl	Welkom				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO1			0	nl	Volg deze stappen om door te gaan met de installatie:				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO2_1			0	nl	1.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO2			0	nl	Lees de gehele licentieovereenkomst. U kunt de schuifbalk of de knop %PAGEDOWN in dit dialoogvenster gebruiken om de hele tekst te bekijken.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_TP_LICENSE	PB_PAGEDOWN			0	nl	Pagina naar beneden				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO3_1			0	nl	2.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO3			0	nl	De Licentieovereenkomst accepteren.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	checkbox	RID_TP_LICENSE	CB_ACCEPT			0	nl	Ik accepteer de voorwaarden van de Overeenkomst.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_TP_LICENSE	LICENCE_ACCEPT			0	nl	~Accepteren				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_TP_LICENSE	LICENCE_NOTACCEPT			0	nl	~Niet accepteren				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	tabpage	RID_TP_LICENSE				0	nl	Licentieovereenkomst				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	pageitem	RID_TABDLG_FONTDIALOG.1	TABPAGE_CHARACTERS			0	nl	Lettertype				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	pageitem	RID_TABDLG_FONTDIALOG.1	TABPAGE_CHARACTERS_EXT			0	nl	Teksteffecten				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	tabdialog	RID_TABDLG_FONTDIALOG				0	nl	Teken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	fixedtext	RID_DLG_FORMLINKS	FT_EXPLANATION			187	nl	Subformulieren kunnen worden gebruikt om details te tonen over de huidige record van het hoofdformulier. U kunt dit doen door te specificeren welke kolommen in het subformulier en het hoofdformulier overeenkomen.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	modaldialog	RID_DLG_FORMLINKS				252	nl	Velden koppelen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	pushbutton	PB_SUGGEST				50	nl	Suggestie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_DETAIL_FORM				50	nl	Subformulier				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_MASTER_FORM				50	nl	Hoofdformulier				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_ERROR_RETRIEVING_COLUMNS				50	nl	De kolommen van '#' konden niet worden teruggevonden.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EDITMASK				0	nl	Invoervenster				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LITERALMASK				0	nl	Tekenmasker				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_READONLY				0	nl	Alleen-lezen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ENABLED				0	nl	Ingeschakeld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ENABLE_VISIBLE				0	nl	Zichtbaar				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_AUTOCOMPLETE				0	nl	Automatisch invullen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINECOUNT				0	nl	Aantal regels				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MAXTEXTLEN				0	nl	Max. tekstlengte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SPIN				0	nl	Draaiknop				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STRICTFORMAT				0	nl	Formaatcontrole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWTHOUSANDSEP				0	nl	Scheidingsteken voor duizendtallen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PRINTABLE				0	nl	Af te drukken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TARGET_URL				0	nl	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TARGET_FRAME				0	nl	Frame				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HELPTEXT				0	nl	Help-tekst				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HELPURL				0	nl	Help URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TAG				0	nl	Verdere informatie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ECHO_CHAR				0	nl	Wachtwoordteken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TRISTATE				0	nl	Drievoudige status				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EMPTY_IS_NULL				0	nl	Lege tekenreeks is NULL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DECIMAL_ACCURACY				0	nl	Aantal decimalen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_IMAGE_URL				0	nl	Afbeeldingen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_SELECT_SEQ				0	nl	Standaardselectie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_BUTTON				0	nl	Standaardknop				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LABELCONTROL				0	nl	Titelveld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LABEL				0	nl	Titel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALIGN				0	nl	Uitlijning				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VERTICAL_ALIGN				0	nl	Vert. uitlijning				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	1			0	nl	Bovenkant				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	2			0	nl	Gecentreerd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	3			0	nl	Onderkant				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_IMAGEPOSITION				0	nl	Uitlijning afbeeldingen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONT				0	nl	Lettertype				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BACKGROUNDCOLOR				0	nl	Achtergrondkleur				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BORDER				0	nl	Rand				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ICONSIZE				0	nl	Pictogramgrootte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ICONSIZE_TYPE	1			0	nl	Klein				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ICONSIZE_TYPE	2			0	nl	Groot				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_POSITION				0	nl	Positionering				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_NAVIGATION				0	nl	Navigatie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_RECORDACTIONS				0	nl	Record-acties				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_FILTERSORT				0	nl	Filteren / Sorteren				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HSCROLL				0	nl	Horizontale schuifbalk				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VSCROLL				0	nl	Verticale schuifbalk				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WORDBREAK				0	nl	Woordafbreking				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MULTILINE				0	nl	Meerdere regels				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MULTISELECTION				0	nl	Meervoudige selectie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NAME				0	nl	Naam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TABINDEX				0	nl	Tabvolgorde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WHEEL_BEHAVIOR				0	nl	Scollen muiswiel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILTER				0	nl	Filters				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SORT_CRITERIA				0	nl	Sorteren				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_RECORDMARKER				0	nl	Recordmarkering				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILTERPROPOSAL				0	nl	Filtervoorstel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NAVIGATION				0	nl	Navigatiebalk				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CYCLE				0	nl	Cyclus				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TABSTOP				0	nl	Tabstop				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CONTROLSOURCE				0	nl	Gegevensveld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DROPDOWN				0	nl	Vervolgkeuzelijst				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BOUNDCOLUMN				0	nl	Gebonden veld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTSOURCE				0	nl	Lijstinhoud				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTSOURCETYPE				0	nl	Type lijstinhoud				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURSORSOURCE				0	nl	Inhoud				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURSORSOURCETYPE				0	nl	Soort inhoud				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_ADDITIONS				0	nl	Toevoegen toestaan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_DELETIONS				0	nl	Verwijderen toestaan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_EDITS				0	nl	Wijzigen toestaan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATAENTRY				0	nl	Alleen gegevens toevoegen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATASOURCE				0	nl	Gegevensbron				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MASTERFIELDS				0	nl	Hoofdvelden koppelen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SLAVEFIELDS				0	nl	Slave-velden koppelen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUEMIN				0	nl	Min. waarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUEMAX				0	nl	Max. waarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUESTEP				0	nl	Interval				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRENCYSYMBOL				0	nl	Valutasymbool				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEMIN				0	nl	Min. datum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEMAX				0	nl	Max. datum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEFORMAT				0	nl	Datumnotatie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTEDITEMS				0	nl	Selectie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMIN				0	nl	Min. tijd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMAX				0	nl	Max.tijd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEFORMAT				0	nl	Tijdnotatie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRSYM_POSITION				0	nl	Valutateken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUE				0	nl	Waarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FORMATKEY				0	nl	Opmaak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CLASSID				0	nl	Klasse-ID				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HEIGHT				0	nl	Hoogte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WIDTH				0	nl	Breedte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTINDEX				0	nl	Lijstindex				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ROWHEIGHT				0	nl	Rijhoogte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILLCOLOR				0	nl	Opvulkleur				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINECOLOR				0	nl	Lijnkleur				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REFVALUE				0	nl	Referentiewaarde (aan)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_UNCHECKEDREFVALUE				0	nl	Referentiewaarde (uit)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STRINGITEMLIST				0	nl	Items in lijsten				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BUTTONTYPE				0	nl	Handeling				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_ACTION				0	nl	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_METHOD				0	nl	Indieningstype				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_STATE				0	nl	Standaardstatus				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_ENCODING				0	nl	Codering bij de indiening				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTVALUE				0	nl	Standaardwaarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTTEXT				0	nl	Standaardtekst				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTDATE				0	nl	Standaarddatum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTTIME				0	nl	Standaardtijd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_TARGET				0	nl	Frame				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	1			0	nl	Zonder frame				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	2			0	nl	3D-weergave				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	3			0	nl	Vlak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	1			0	nl	Waardenlijst				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	2			0	nl	Tabel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	3			0	nl	Query				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	4			0	nl	SQL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	5			0	nl	SQL [Native]				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	6			0	nl	Tabelvelden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	1			0	nl	Links				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	2			0	nl	Midden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	3			0	nl	Rechts				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	1			0	nl	Geen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	2			0	nl	Formulier indienen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	3			0	nl	Formulier herstellen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	4			0	nl	Document/webpagina openen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	5			0	nl	Eerste record				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	6			0	nl	Vorige record				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	7			0	nl	Volgende record				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	8			0	nl	Laatste record				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	9			0	nl	Record opslaan				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	10			0	nl	Gegevensinvoer ongedaan maken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	11			0	nl	Nieuw record				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	12			0	nl	Record verwijderen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	13			0	nl	Formulier vernieuwen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_METHOD	1			0	nl	Ophalen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_METHOD	2			0	nl	Versturen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	1			0	nl	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	2			0	nl	Multipart				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	3			0	nl	Tekst				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	1			0	nl	Standaard (kort)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	2			0	nl	Standaard (kort YY)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	3			0	nl	Standaard (kort YYYY)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	4			0	nl	Standaard (lang)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	5			0	nl	DD/MM/JJ				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	6			0	nl	MM/DD/JJ				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	7			0	nl	JJ/MM/DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	8			0	nl	DD/MM/JJJJ				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	9			0	nl	MM/DD/JJJJ				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	10			0	nl	JJJJ/MM/DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	11			0	nl	JJ-MM-DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	12			0	nl	JJJJ-MM-DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	1			0	nl	13:45				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	2			0	nl	13:45:00				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	3			0	nl	01:45 nm				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	4			0	nl	01:45:00 nm				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	1			0	nl	Niet geselecteerd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	2			0	nl	Geselecteerd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	3			0	nl	Niet gedefinieerd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	1			0	nl	Alle records				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	2			0	nl	Actieve record				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	3			0	nl	Huidige pagina				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	1			0	nl	Nee				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	2			0	nl	Ja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	3			0	nl	Hoofdformulier				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	1			0	nl	Geen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	2			0	nl	Enkel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	3			0	nl	Meerdere				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	4			0	nl	Bereik				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEPARAMETER				0	nl	Parameters invullen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ACTIONPERFORMED				0	nl	Actie uitvoeren				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_AFTERUPDATE				0	nl	Na het bijwerken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_BEFOREUPDATE				0	nl	Vóór het bijwerken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEROWCHANGE				0	nl	Vóór het bijwerken van de record				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ROWCHANGE				0	nl	Na het bijwerken van de record				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_CONFIRMDELETE				0	nl	Verwijderen bevestigen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ERROROCCURED				0	nl	Fout opgetreden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_FOCUSGAINED				0	nl	Indien focus bereikt				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_FOCUSLOST				0	nl	Bij focusverlies				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ITEMSTATECHANGED				0	nl	Status gewijzigd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_KEYTYPED				0	nl	Met ingedrukte toets				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_KEYUP				0	nl	Toets losgelaten				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_LOADED				0	nl	Bij het laden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RELOADING				0	nl	Alvorens opnieuw te laden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RELOADED				0	nl	Bij het opnieuw laden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEDRAGGED				0	nl	Muisbeweging bij indrukken toets				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEENTERED				0	nl	Muis binnen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEEXITED				0	nl	Muis buiten				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEMOVED				0	nl	Muisbeweging				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEPRESSED				0	nl	Muisknop ingedrukt				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSERELEASED				0	nl	Muisknop losgelaten				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_POSITIONING				0	nl	Vóór wijzigen van record				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_POSITIONED				0	nl	Na wijzigen van record				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RESETTED				0	nl	Na het herstellen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVERESETTED				0	nl	Voor het herstellen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEACTIONPERFORMED				0	nl	Actie goedkeuren				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_SUBMITTED				0	nl	Vóór indiening				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_TEXTCHANGED				0	nl	Tekst gewijzigd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_UNLOADING				0	nl	Vóór het ontladen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_UNLOADED				0	nl	Bij het ontladen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_CHANGED				0	nl	Gewijzigd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVENTS				0	nl	Gebeurtenissen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ESCAPE_PROCESSING				0	nl	SQL-opdracht analyseren				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_POSITIONX				0	nl	PositieX				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_POSITIONY				0	nl	PositieY				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TITLE				0	nl	Titel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STEP				0	nl	Pagina (Stap)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE				0	nl	Voortgangswaarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE_MIN				0	nl	Min. voortgangswaarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE_MAX				0	nl	Max. voortgangswaarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE				0	nl	Scrollwaarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE_MAX				0	nl	Max. scrollwaarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE_MIN				0	nl	Min. scrollwaarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_SCROLLVALUE				0	nl	Standaard scrollwaarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINEINCREMENT				0	nl	Kleine verandering				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BLOCKINCREMENT				0	nl	Grote verandering				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REPEAT_DELAY				0	nl	Vertraging				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REPEAT				0	nl	Herhalen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VISIBLESIZE				0	nl	Zichtbare grootte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ORIENTATION				0	nl	Richting				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ORIENTATION	1			0	nl	Horizontaal				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ORIENTATION	2			0	nl	Verticaal				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ADJUSTMENTVALUECHANGED				0	nl	Bij het aanpassen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATE				0	nl	Datum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STATE				0	nl	Status				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIME				0	nl	Tijd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCALEIMAGE				0	nl	Op schaal brengen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PUSHBUTTONTYPE				0	nl	Soort knop				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	1			0	nl	Standaard				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	2			0	nl	OK				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	3			0	nl	Annuleren				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	4			0	nl	Help				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_UNABLETOCONNECT				0	nl	De verbinding met gegevensbron '$name$' kan niet tot stand worden gebracht.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TEXT				0	nl	Tekst				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BOUND_CELL				0	nl	Gekoppelde cel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LIST_CELL_RANGE				0	nl	Bronbereik cel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CELL_EXCHANGE_TYPE				0	nl	Inhoud van de gekoppelde cel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CELL_EXCHANGE_TYPE	1			0	nl	Het geselecteerde item				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CELL_EXCHANGE_TYPE	2			0	nl	Positie van het geselecteerde item				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_SCROLLBARS				0	nl	Schuifbalken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	1			0	nl	Enkele regel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	2			0	nl	Meerdere regels				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	3			0	nl	Meerdere regels met opmaak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SYMBOLCOLOR				0	nl	Symboolkleur				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINEEND_FORMAT				0	nl	Tekstregels afsluiten met				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LINEEND_FORMAT	1			0	nl	LF (Unix)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LINEEND_FORMAT	2			0	nl	CR+LF (Windows)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	1			0	nl	Geen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	2			0	nl	Horizontaal				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	3			0	nl	Verticaal				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	4			0	nl	Beide				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	1			0	nl	Tabel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	2			0	nl	Query				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	3			0	nl	SQL-opdracht				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TOGGLE				0	nl	Omschakelen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FOCUSONCLICK				0	nl	Focus nemen bij klikken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HIDEINACTIVESELECTION				0	nl	Selectie verbergen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VISUALEFFECT				0	nl	Opmaakprofiel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VISUALEFFECT	1			0	nl	3D				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VISUALEFFECT	2			0	nl	Plat				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BORDERCOLOR				0	nl	Randkleur				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	1			0	nl	Linksboven				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	2			0	nl	Linksmidden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	3			0	nl	Linksonder				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	4			0	nl	Rechtsboven				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	5			0	nl	Rechtsmidden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	6			0	nl	Rechtsonder				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	7			0	nl	Linksboven				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	8			0	nl	Middenboven				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	9			0	nl	Rechtsboven				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	10			0	nl	Linksonder				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	11			0	nl	Middenonder				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	12			0	nl	Rechtsonder				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	13			0	nl	Midden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_AUTOLINEBREAK				0	nl	Automatische tekstomloop				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TEXTTYPE				0	nl	Type tekst				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHOWHIDE	1			0	nl	Verbergen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHOWHIDE	2			0	nl	Weergeven				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XML_DATA_MODEL				0	nl	XML gegevensmodel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BIND_EXPRESSION				0	nl	Bindexpressie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_REQUIRED				0	nl	Vereist				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LIST_BINDING				0	nl	Bron van lijstitems				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_RELEVANT				0	nl	Relevant				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_READONLY				0	nl	Alleen-lezen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_CONSTRAINT				0	nl	Randvoorwaarde				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_CALCULATION				0	nl	Berekening				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_DATA_TYPE				0	nl	Gegevenstype				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_WHITESPACES				0	nl	Spaties				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	1			0	nl	Behouden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	2			0	nl	Vervangen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	3			0	nl	Inklappen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_PATTERN				0	nl	Patroon				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_LENGTH				0	nl	Lengte				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_LENGTH				0	nl	Lengte (ten minste)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_LENGTH				0	nl	Lengte (ten hoogste)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_TOTAL_DIGITS				0	nl	Cijfers (totaal)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_FRACTION_DIGITS				0	nl	Cijfers (achter de komma)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_INCLUSIVE				0	nl	Max. (inclusief)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_EXCLUSIVE				0	nl	Max. (exclusief)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_INCLUSIVE				0	nl	Min. (inclusief)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_EXCLUSIVE				0	nl	Min. (exclusief)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMISSION_ID				0	nl	Indiening				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BINDING_UI_NAME				0	nl	Binding				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTION_TYPE				0	nl	Selectietype				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ROOT_DISPLAYED				0	nl	Bron weergegeven				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWS_HANDLES				0	nl	Handvatten tonen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWS_ROOT_HANDLES				0	nl	Bronhandvatten tonen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EDITABLE				0	nl	Te bewerken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_INVOKES_STOP_NOT_EDITING				0	nl	Activeert stoppen bewerken van node				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DECORATION				0	nl	Met titelbalk				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NOLABEL				0	nl	Geen label				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	1			0	nl	Nee				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	2			0	nl	Verhoudingen behouden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	3			0	nl	Autom. aanpassen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_INPUT_REQUIRED				0	nl	Invoer vereist				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WRITING_MODE				0	nl	Tekstrichting				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	1			0	nl	Van links naar rechts				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	2			0	nl	Van rechts naar links				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	3			0	nl	Gebruik bovenliggende objectinstellingen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	1			0	nl	Nooit				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	2			0	nl	Bij focus				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	3			0	nl	Altijd				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ANCHOR_TYPE				0	nl	Verankering				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	1			0	nl	Aan alinea				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	2			0	nl	Als teken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	3			0	nl	Aan pagina				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	4			0	nl	Aan frame				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	5			0	nl	Aan teken				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHEET_ANCHOR_TYPE	1			0	nl	Aan pagina				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHEET_ANCHOR_TYPE	2			0	nl	Aan cel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_REGULAR				0	nl	Normaal				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_BOLD_ITALIC				0	nl	Vet cursief				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_ITALIC				0	nl	Cursief				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_BOLD				0	nl	Vet				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONT_DEFAULT				0	nl	(Standaard)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\newdatatype.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEW_DATA_TYPE	FT_LABEL			0	nl	Voer een naam in voor het nieuwe gegevenstype:				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\newdatatype.src	0	modaldialog	RID_DLG_NEW_DATA_TYPE				0	nl	Nieuw gegevenstype				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_CONFIRM_DELETE_DATA_TYPE				0	nl	Wilt u het gegevenstype '#type#' uit het model verwijderen?\nMerk op dat dit invloed heeft op alle besturingselementen die gebonden zijn aan dit gegevenstype.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_PUSHBUTTON				0	nl	Knop				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_RADIOBUTTON				0	nl	Keuzerondje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_CHECKBOX				0	nl	Keuzevak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDTEXT				0	nl	Titelveld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_GROUPBOX				0	nl	Groepsvak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_EDIT				0	nl	Tekstvak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FORMATTED				0	nl	Opgemaakt veld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_LISTBOX				0	nl	Keuzelijst				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_COMBOBOX				0	nl	Keuzelijst met invoervak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGEBUTTON				0	nl	Afbeeldingsknop				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_HIDDENCONTROL				0	nl	Verborgen besturingselement				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_UNKNOWNCONTROL				0	nl	Besturingselement (onbekend type)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGECONTROL				0	nl	Afbeeldingselement				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FILECONTROL				0	nl	Bestandsselectie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_DATEFIELD				0	nl	Datumveld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_TIMEFIELD				0	nl	Tijdveld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_NUMERICFIELD				0	nl	Numeriek veld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_CURRENCYFIELD				0	nl	Valutaveld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_PATTERNFIELD				0	nl	Patroonveld				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_DBGRID				0	nl	Tabelobject 				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_STANDARD				0	nl	Standaard				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_PROPPAGE_DEFAULT				0	nl	Algemeen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_PROPPAGE_DATA				0	nl	Gegevens				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_YESNO	1			0	nl	Nee				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_YESNO	2			0	nl	Ja				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_HELP_SECTION_LABEL				0	nl	Help				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_EMBED_IMAGE_PLACEHOLDER				0	nl	<ingebedde-afbeelding>				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_TEXT_FORMAT				0	nl	Tekst				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	fixedtext	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL	1			188	nl	Dit zijn besturingsvelden die kunnen worden gebruikt als titelvelden voor de $control_class$ $control_name$.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	checkbox	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL	1			188	nl	~Geen toewijzing				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	modaldialog	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL				200	nl	Titelveldselectie				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	string	RID_STR_FORMS				0	nl	Formulieren				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	fixedtext	RID_DLG_TABORDER	FT_CONTROLS			90	nl	Besturingselementen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_MOVE_UP			60	nl	Omhoog				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_MOVE_DOWN			60	nl	Omlaag				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_AUTO_ORDER			60	nl	AutoSortering				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	modaldialog	RID_DLG_TABORDER				168	nl	Tabvolgorde				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedline	RID_PAGE_TABLESELECTION	FL_DATA			0	nl	Gegevens				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_EXPLANATION			0	nl	Het formulier dat tot het besturingselement behoort, is op het ogenblik nog niet (of nog niet volledig) verbonden met een gegevensbron.\n\nKies een gegevensbron en een tabel.\n\n\nLet op: de opties die u op deze pagina instelt, treden onmiddellijk in werking bij het verlaten van de pagina.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_DATASOURCE			0	nl	~Gegevensbron:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	pushbutton	RID_PAGE_TABLESELECTION	PB_FORMDATASOURCE			14	nl	~...				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_TABLE			0	nl	~Tabel / Query:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	tabpage	RID_PAGE_TABLESELECTION				0	nl	Gegevens				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	FT_DATABASEFIELD_QUEST			0	nl	Wilt u de waarde opslaan in een databaseveld?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	radiobutton	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	RB_STOREINFIELD_YES			0	nl	Ja, en wel in het volgende databaseveld:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	radiobutton	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	RB_STOREINFIELD_NO			0	nl	Nee, ik wil de waarde alleen opslaan in het formulier.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD				0	nl	Databaseveld				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedline	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FL_FORMSETINGS			0	nl	Formulier				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMDATASOURCELABEL			60	nl	Gegevensbron				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMCONTENTTYPELABEL			60	nl	Soort inhoud				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMTABLELABEL			60	nl	Inhoud				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_TABLE				0	nl	Tabel				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_QUERY				0	nl	Query				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_COMMAND				0	nl	SQL-opdracht				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	modaldialog	RID_DLG_GROUPBOXWIZARD				0	nl	Assistent Groepselement				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	modaldialog	RID_DLG_GRIDWIZARD				0	nl	Assistent Tabelelement				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_LISTWIZARD_TITLE				0	nl	Assistent Keuzelijst				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_COMBOWIZARD_TITLE				0	nl	Assistent Keuzelijst met invoervak				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_COULDNOTOPENTABLE				0	nl	De verbinding met de tabel van de gegevensbron kan niet tot stand worden gebracht.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedline	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FL_FRAME			0	nl	Tabelelement				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FT_EXISTING_FIELDS			0	nl	Bestaande velden				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FT_SELECTED_FIELDS			0	nl	Geselecteerde velden				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION				0	nl	Veldselectie				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	string	RID_STR_DATEPOSTFIX				0	nl	 (Datum)				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	string	RID_STR_TIMEPOSTFIX				0	nl	 (Tijd)				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION	FT_RADIOLABELS			0	nl	Welke namen wilt u de optievelden geven?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION	FT_RADIOBUTTONS			0	nl	~Optievelden				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION				0	nl	Gegevens				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	FT_DEFAULTSELECTION			0	nl	Wilt u een bepaald optieveld als standaard selecteren?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	radiobutton	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	RB_DEFSELECTION_YES			0	nl	Ja, en wel het volgende:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	radiobutton	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	RB_DEFSELECTION_NO			0	nl	Nee, geen veld selecteren.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION				0	nl	Standaard-veldselectie				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_OPTIONVALUES_EXPL			0	nl	Als u een optie kiest, wordt er een bepaalde waarde toegewezen aan de optiegroep.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_OPTIONVALUES			0	nl	Welke waarden wilt u toewijzen aan de opties?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_RADIOBUTTONS			0	nl	~Optievelden				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTIONVALUES				0	nl	Veldwaarden				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL	FT_NAMEIT			0	nl	Welk bijschrift wilt u uw optiegroep geven?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL	FT_THATSALL			0	nl	De gegevens voor het maken van de optiegroep zijn nu compleet.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL				0	nl	Optiegroep maken				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	string	RID_STR_GROUPWIZ_DBFIELD				0	nl	U kunt de waarde van de optiegroep opslaan in een databaseveld of deze een andere keer gebruiken.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedline	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE	FL_FRAME			0	nl	Besturingselement				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE	FT_SELECTTABLE_LABEL			120	nl	Aan de rechterkant ziet u alle tabellen uit de gegevensbron van het formulier.\n\n\nKies de tabel waarvan de gegevens de basis moeten vormen voor de inhoud van de lijst:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE				0	nl	Tabel selecteren				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	FT_TABLEFIELDS			0	nl	~Bestaande velden				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	FT_DISPLAYEDFIELD			0	nl	~Weergaveveld				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	STR_FIELDINFO_COMBOBOX			0	nl	De inhoud van het geselecteerde veld wordt in de lijst onder de keuzelijst met invoervak weergegeven.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	STR_FIELDINFO_LISTBOX			0	nl	De inhoud van het geselecteerde veld wordt in de keuzelijst weergegeven als de gekoppelde velden overeenkomen.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD				0	nl	Veldselectie				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_FIELDLINK_DESC			0	nl	Kies hier de velden waarvan de inhoud overeen moet stemmen, zodat de waarde uit het weergaveveld kan worden weergegeven.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_VALUELISTFIELD			0	nl	Veld uit de ~waardentabel				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_TABLEFIELD			0	nl	Veld uit de ~lijsttabel				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK				0	nl	Velden koppelen				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_STR_COMBOWIZ_DBFIELD				0	nl	U kunt de waarde van de keuzelijst met invoervak in een databaseveld opslaan of deze alleen laten weergeven.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_SELECT_ABTYPE			0	nl	Type adresboek				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_INVOKE_ADMIN_DIALOG			0	nl	Instellingen verbinding				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_TABLE_SELECTION			0	nl	Tabel selecteren				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_MANUAL_FIELD_MAPPING			0	nl	Veldtoewijzing				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_FINAL_CONFIRM			0	nl	Titel gegevensbron				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	modaldialog	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT		HID_ABSPILOT		0	nl	Assistent Gegevensbron voor adresboek				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_SELECTABTYPE	FT_TYPE_HINTS			0	nl	Met %PRODUCTNAME hebt u toegang tot adresgegevens die reeds op uw systeem beschikbaar zijn. Daartoe wordt er een %PRODUCTNAME-gegevensbron gemaakt via welke u toegang hebt tot uw adresboeken als tabellen.\n\nDeze Assistent ondersteunt u bij het inrichten van deze gegevensbron.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedline	RID_PAGE_SELECTABTYPE	FL_TYPE			0	nl	Kies het type van uw externe adresboek:				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION			0	nl	Evolution				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION_GROUPWISE			0	nl	Groupwise				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION_LDAP			0	nl	Evolution LDAP				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_MORK			0	nl	Mozilla / Netscape 6.x				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_THUNDERBIRD			0	nl	Thunderbird				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_KAB			0	nl	KDE-adresboek				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_MACAB			0	nl	Mac OS X-adresboek				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_LDAP			0	nl	LDAP-adresgegevens				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OUTLOOK			0	nl	Outlook-adresboek				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OUTLOOKEXPRESS			0	nl	Windows-systeemadresboek				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OTHER			0	nl	Andere externe gegevensbron				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_ADMININVOKATION	FT_ADMINEXPLANATION			0	nl	Teneinde de nieuwe gegevensbron in te richten, zijn nog meer gegevens vereist.\n\nZodra u op de knop hieronder klikt, wordt er nog een dialoogvenster geopend. Geef daarin de ontbrekende instellingen op.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_ADMININVOKATION	PB_INVOKE_ADMIN_DIALOG			0	nl	Instellingen				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_ADMININVOKATION	FT_ERROR			0	nl	De verbinding met de gegevensbron kan niet tot stand worden gebracht.\nControleer eerst de gedefinieerde instellingen of kies (op de vorige pagina) een ander type adresboek.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION_AB	FL_TOOMUCHTABLES			0	nl	De geselecteerde externe gegevensbron bevat meerdere adresboeken.\nKies het adresboek waarmee u hoofdzakelijk wilt werken:				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FIELDMAPPING	FT_FIELDASSIGMENTEXPL			0	nl	Teneinde de adresgegevens in uw sjabloondocumenten te kunnen gebruiken, moet %PRODUCTNAME weten welke velden welke concrete gegevens bevatten.\n\nU kunt bijvoorbeeld de e-mailadressen hebben opgeslagen in een veld met de naam "E-mail", "EMail", of "EM", of onder een andere naam.\n\nAls u op de knop hieronder klikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de instellingen voor uw gegevensbron kunt opgeven.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_FIELDMAPPING	PB_INVOKE_FIELDS_DIALOG			0	nl	Veldtoewijzing				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_FINISH_EXPL			0	nl	Dat waren alle vereiste gegevens voor de integratie van uw adresgegevens in %PRODUCTNAME.\n\nVoer nu nog de naam in waaronder de gegevensbron in %PRODUCTNAME moet worden geregistreerd.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_LOCATION			50	nl	Locatie				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_FINAL	PB_BROWSE			50	nl	Bladeren...				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	checkbox	RID_PAGE_FINAL	CB_REGISTER_DS			0	nl	Dit adresboek beschikbaar maken voor alle modules in %PRODUCTNAME.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_NAME_EXPL			0	nl	Titel adresboek				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_DUPLICATENAME			0	nl	Er bestaat reeds een andere gegevensbron met deze naam. Gegevensbronnen moeten een globaal unieke naam hebben. Kies een andere naam.Kies een andere naam.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	errorbox	RID_ERR_NEEDTYPESELECTION				0	nl	Kies een adresboektype.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	querybox	RID_QRY_NOTABLES				0	nl	De gegevensbron bevat geen tabel.\nWilt u deze toch als adresboek inrichten?				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_NAME				0	nl	Adressen				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_ADMINDIALOGTITLE				0	nl	Gegevensbron voor adressen maken				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_NOCONNECTION				0	nl	De verbinding kan niet tot stand worden gebracht.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_PLEASECHECKSETTINGS				0	nl	Controleer de instellingen voor de gegevensbron.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_FIELDDIALOGTITLE				0	nl	Adresgegevens - veldtoewijzing				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_NOFIELDSASSIGNED				0	nl	Momenteel zijn er geen velden toegewezen.\nAls u op dit moment geen velden wilt toewijzen, kunt u dit op een later tijdstip doen:\nMenu "Bestand - Sjabloon - Bron adresboek..."				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CHECKING				0	nl	Controleren...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CHECKING_ERR				0	nl	Het controleren op een update mislukte.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_NO_UPD_FOUND				0	nl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION is actueel.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_UPD_FOUND				0	nl	%PRODUCTNAME %NEXTVERSION is beschikbaar.\n\nDe geïnstalleerde versie is %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION.\n\nOpmerking: Zorg er alstublieft voor dat u voldoende toegangsrechten hebt om een update te installeren, vóór het downloaden daarvan.\nEen wachtwoord, gewoonlijk van de systeembeheerder, kan vereist zijn.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DLG_TITLE				0	nl	Controleren op updates				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_PAUSE				0	nl	Downloaden van %PRODUCTNAME %NEXTVERSION onderbroken op...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_ERR				0	nl	Downloaden van %PRODUCTNAME %NEXTVERSION vastgelopen op				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_WARN				0	nl	De downloadlocatie is: %DOWNLOAD_PATH.\n\nOnder Extra – Opties... - %PRODUCTNAME – Online-update kunt u de downloadlocatie wijzigen.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_DESCR				0	nl	%FILE_NAME is gedownload naar %DOWNLOAD_PATH.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_UNAVAIL				0	nl	Het automatisch downloaden van de update is momenteel niet beschikbaar.\n\nKlik op 'Downloaden...' om %PRODUCTNAME %NEXTVERSION handmatig van de webpagina te downloaden.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOADING				0	nl	Downloaden van %PRODUCTNAME %NEXTVERSION...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_READY_INSTALL				0	nl	Downloaden van %PRODUCTNAME %NEXTVERSION voltooid. Klaar om te installeren.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CANCEL_TITLE				0	nl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CANCEL_DOWNLOAD				0	nl	Wilt u het downloaden werkelijk annuleren?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_BEGIN_INSTALL				0	nl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION moet worden afgesloten om de update te kunnen installeren. Wilt u de update nu installeren?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_NOW				0	nl	~Nu installeren				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_LATER				0	nl	~Later installeren				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_ERROR				0	nl	Kon de installatietoepassing niet uitvoeren, voer alstublieft %FILE_NAME handmatig uit in %DOWNLOAD_PATH.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_OVERWRITE_WARNING				0	nl	Er bestaat al een bestand met deze naam! Wilt u het bestaande bestand overschrijven?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_WARNING				0	nl	Er bestaat al een bestand met de naam '%FILENAME' in '%DOWNLOAD_PATH'! Wilt u doorgaan met het downloaden of het bestand verwijderen en opnieuw laden?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_RELOAD				0	nl	Bestand opnieuw laden				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_CONTINUE				0	nl	Doorgaan				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_PERCENT				0	nl	%PERCENT%				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_FT_STATUS				0	nl	Status				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_FT_DESCRIPTION				0	nl	Beschrijving				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_CLOSE				0	nl	Sluiten				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_DOWNLOAD				0	nl	~Downloaden				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_INSTALL				0	nl	~Installeren				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_PAUSE				0	nl	~Onderbreken				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_RESUME				0	nl	~Hervatten				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_CANCEL				0	nl	Annuleren				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_UPDATE_AVAIL				0	nl	%PRODUCTNAME update beschikbaar				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_UPDATE_AVAIL				0	nl	Klik hier om het downloaden te starten.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_UPDATE_NO_DOWN				0	nl	%PRODUCTNAME update beschikbaar				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_UPDATE_NO_DOWN				0	nl	Klik hier voor meer informatie.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_AUTO_START				0	nl	%PRODUCTNAME update beschikbaar				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_AUTO_START				0	nl	Downloaden van de update begint.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOADING				0	nl	Downloaden van update bezig				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOAD_PAUSED				0	nl	Downloaden van update onderbroken				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_DOWNLOAD_PAUSED				0	nl	Klik hier om door te gaan.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_ERROR_DOWNLOADING				0	nl	Downloaden van update vastgelopen				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_ERROR_DOWNLOADING				0	nl	Klik hier voor meer informatie.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOAD_AVAIL				0	nl	Downloaden van update voltooid				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_DOWNLOAD_AVAIL				0	nl	Klik hier om de installatie te starten.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_EXT_UPD_AVAIL				0	nl	Updates beschikbaar voor extensies				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_EXT_UPD_AVAIL				0	nl	Klik hier voor meer informatie.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.OfficeHelp.UpdateCheckJob	Title			0	nl	Op ~updates controleren...				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_IF			0	nl	ALS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_CHOSE			0	nl	KIEZEN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_AND			0	nl	EN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_OR			0	nl	OF				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NOT			0	nl	NIET				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NEG			0	nl	NEG				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_PI			0	nl	PI				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_RANDOM			0	nl	ASELECT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TRUE			0	nl	WAAR				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_FALSE			0	nl	ONWAAR				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_ACT_DATE			0	nl	VANDAAG				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_ACT_TIME			0	nl	NU				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NO_VALUE			0	nl	NB				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_CURRENT			0	nl	HUIDIG				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_DEG			0	nl	GRADEN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_RAD			0	nl	RADIALEN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_SIN			0	nl	SIN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COS			0	nl	COS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TAN			0	nl	TAN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COT			0	nl	COT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_SIN			0	nl	BOOGSIN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COS			0	nl	BOOGCOS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_TAN			0	nl	BOOGTAN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COT			0	nl	BOOGCOT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_SIN_HYP			0	nl	SINH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COS_HYP			0	nl	COSH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TAN_HYP			0	nl	TANH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COT_HYP			0	nl	COTH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_SIN_HYP			0	nl	BOOGSINH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COS_HYP			0	nl	BOOGCOSH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_TAN_HYP			0	nl	BOOGTANH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COT_HYP			0	nl	BOOGCOTH				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_EXP			0	nl	EXP				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_LN			0	nl	LN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_SQRT			0	nl	WORTEL				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_FACT			0	nl	FACULTEIT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_YEAR			0	nl	JAAR				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_MONTH			0	nl	MAAND				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_DAY			0	nl	DAG				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_HOUR			0	nl	UUR				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_MIN			0	nl	MINUUT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_SEC			0	nl	SECONDE				20120314 15:13:33

[... 144536 lines stripped ...]


Mime
View raw message