openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pesce...@apache.org
Subject svn commit: r1528232 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html
Date Tue, 01 Oct 2013 22:23:48 GMT
Author: pescetti
Date: Tue Oct  1 22:23:47 2013
New Revision: 1528232

URL: http://svn.apache.org/r1528232
Log:
Fixed Swedish translation. Patch-by: Stefan Hogberg <stefan.hogberg@aol.com>

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html?rev=1528232&r1=1528231&r2=1528232&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html Tue Oct  1 22:23:47 2013
@@ -153,7 +153,7 @@ vad du skriver är det som läsaren 
 
 <h3>Kalkylprogrammet för alla ändamål</h3>
 
-<p>Avancerad DataPilot-teknologi gör det lätt att importera obehandlad data från
företagsdatabaser; korstabulera, summera, och 
+<p>Avancerad pivåtabell gör det lätt att importera obehandlad data från
företagsdatabaser; korstabulera, summera, och 
 omvandla till meningsfull information.</p>
 
 <p>Språkbaserade beräkningsformler låter dig skapa formler med ord (t.ex.
"försäljning - kostnader").</p>Mime
View raw message