openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r880762 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sv/product/index.html
Date Tue, 01 Oct 2013 22:25:16 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Oct 1 22:25:15 2013
New Revision: 880762

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Oct 1 22:25:15 2013
@@ -1 +1 @@
-1528205
+1528232

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Oct 1 22:25:15 2013
@@ -1 +1 @@
-1528205
+1528232

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html Tue Oct 1 22:25:15 2013
@@ -171,7 +171,7 @@ vad du skriver är det som läsaren 
 
 <h3>Kalkylprogrammet för alla ändamål</h3>
 
-<p>Avancerad DataPilot-teknologi gör det lätt att importera obehandlad data från
företagsdatabaser; korstabulera, summera, och 
+<p>Avancerad pivåtabell gör det lätt att importera obehandlad data från
företagsdatabaser; korstabulera, summera, och 
 omvandla till meningsfull information.</p>
 
 <p>Språkbaserade beräkningsformler låter dig skapa formler med ord (t.ex.
"försäljning - kostnader").</p>Mime
View raw message