openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From robw...@apache.org
Subject svn commit: r1530008 - in /openoffice/ooo-site/trunk: content/tr-test/ content/tr/ content/tr/download/ content/tr/product/ content/tr/why/ templates/tr-test/ templates/tr/ templates/tr/product/ templates/tr/why/
Date Mon, 07 Oct 2013 17:37:19 GMT
Author: robweir
Date: Mon Oct 7 17:37:19 2013
New Revision: 1530008

URL: http://svn.apache.org/r1530008
Log:
New Turkish website

Added:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/
   - copied from r1530004, openoffice/ooo-site/trunk/content/tr-test/
  openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/
   - copied from r1530001, openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr-test/
Removed:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr-test/
  openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr-test/
Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/index.html
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/index.html
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/leftnav.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/linux.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/mac.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/suite.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/windows.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/topnav.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/leftnav.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/why_new_computers.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/why_odf.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/product/ssi.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/ssi.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/why/ssi.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/index.html?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/index.html Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -23,7 +23,7 @@
  </style>
  <script>
   if (window.document.referrer.indexOf("shell.windows.com") != -1)
-    location.href = "/tr-test/why/why_odf.html";
+    location.href = "/tr/why/why_odf.html";
 
   function shareFacebook() {
    _gaq.push(['_trackEvent','social', 'shareDownload', 'facebook']); 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/index.html?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/index.html Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -41,8 +41,8 @@
   <li>
    <div class="action-info">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="/tr-test/why/">OpenOffice hakkında daha fazlasını
öğrenmek istiyorum</a></h2>
-     <p><a href="/tr-test/why/">Apache OpenOffice nedir? Ve neden kullanmalıyım?</a></p>
+     <h2><a href="/tr/why/">OpenOffice hakkında daha fazlasını
öğrenmek istiyorum</a></h2>
+     <p><a href="/tr/why/">Apache OpenOffice nedir? Ve neden kullanmalıyım?</a></p>
     </div>
    </div>
   </li>
@@ -52,8 +52,8 @@
   <li>
    <div class="action-download">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="/tr-test/download/">OpenOffice'i indirmek istiyorum</a></h2>
-     <p><a href="/tr-test/download/">Apache OpenOffice'i ücretsiz indirin
ya da almak için diğer yolları bulun.</a></p>
+     <h2><a href="/tr/download/">OpenOffice'i indirmek istiyorum</a></h2>
+     <p><a href="/tr/download/">Apache OpenOffice'i ücretsiz indirin
ya da almak için diğer yolları bulun.</a></p>
     </div>
    </div>
   </li>
@@ -63,8 +63,8 @@
   <li>
    <div class="action-help">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="/tr-test/support/">OpenOffice'im ile ilgili yardıma
ihtiyacım var</a></h2>
-     <p><a href="/tr-test/support/">Yardıma ihtiyacınız olduğunda
elinizin altında.</a></p>
+     <h2><a href="/tr/support/">OpenOffice'im ile ilgili yardıma ihtiyacım
var</a></h2>
+     <p><a href="/tr/support/">Yardıma ihtiyacınız olduğunda
elinizin altında.</a></p>
     </div>
    </div>
   </li>
@@ -85,8 +85,8 @@
   <li>
    <div class="action-participate">
     <div class="action-text action-link">
-			<h2><a href="/tr-test/participate/">OpenOffice'e katılmak istiyorum</a></h2>
-     <p><a href="/tr-test/participate/">
+			<h2><a href="/tr/participate/">OpenOffice'e katılmak istiyorum</a></h2>
+     <p><a href="/tr/participate/">
      Apache OpenOffice, dünyanın her yerinden insanların yardımıyla yapıldı.
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!</a></p>
     </div>
    </div>
@@ -97,8 +97,8 @@
   <li>
   <div class="action-social">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="/tr-test/social/" onclick="javascript:follow('SocialLink');">OpenOffice
ile irtibatta kalmak istiyorum</a></h2>
-     <p><a href="/tr-test/social/" onclick="javascript:follow('SocialLink');">
+     <h2><a href="/tr/social/" onclick="javascript:follow('SocialLink');">OpenOffice
ile irtibatta kalmak istiyorum</a></h2>
+     <p><a href="/tr/social/" onclick="javascript:follow('SocialLink');">
      Duyuru listemiz, sosyal medya alanları ve blog aracılığıyla OpenOffice'in
ilerleyişini takip edin.</a></p>
       <div class="action-social-extra">
        <p>
@@ -175,7 +175,7 @@
  </div> 
 
  <div class="campaign">
-  <h2><a href="/tr-test/news/">Daha Fazla OpenOffice Haberleri...</a></h2>
+  <h2><a href="/tr/news/">Daha Fazla OpenOffice Haberleri...</a></h2>
  </div>
 
 <!--

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -77,10 +77,10 @@ Apache OpenOffice is **standards complia
 ### [Find out more][8] or [try it today][1]!
 
 
-[1]: /tr-test/download "Download Apache OpenOffice"
+[1]: /tr/download "Download Apache OpenOffice"
 [2]: /about_us/milestones.html
 [3]: reviews.html
 [4]: /projects/native-lang.html
 [6]: http://www.oasis-open.org/
 [7]: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
-[8]: /tr-test/why/
\ No newline at end of file
+[8]: /tr/why/
\ No newline at end of file

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/leftnav.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/leftnav.mdtext?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/leftnav.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/leftnav.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -2,14 +2,14 @@ divid: leftnav
 
 # Products
 
- - [Writer](/tr-test/product/writer.html)
- - [Calc](/tr-test/product/calc.html)
- - [Impress](/tr-test/product/impress.html)
- - [Draw](/tr-test/product/draw.html)
- - [Math](/tr-test/product/math.html)
- - [Base](/tr-test/product/base.html)
+ - [Writer](/tr/product/writer.html)
+ - [Calc](/tr/product/calc.html)
+ - [Impress](/tr/product/impress.html)
+ - [Draw](/tr/product/draw.html)
+ - [Math](/tr/product/math.html)
+ - [Base](/tr/product/base.html)
 
 # More
 
- - [Suite](/tr-test/product/suite.html)
- - [Reviews](/tr-test/product/reviews.html)
+ - [Suite](/tr/product/suite.html)
+ - [Reviews](/tr/product/reviews.html)

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/linux.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/linux.mdtext?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/linux.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/linux.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -48,6 +48,6 @@ Apache OpenOffice has the following spec
 
 ## Additional Resources
 
- - Click here to [download](http://www.openoffice.org/tr-test/download/)
+ - Click here to [download](http://www.openoffice.org/tr/download/)
  - Click here to get [install intructions for OpenOffice on Linux](http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html#linux)
  - Click here to get help and support in the [Community Support Forums](http://forum.openoffice.org/)

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/mac.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/mac.mdtext?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/mac.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/mac.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -47,7 +47,7 @@ Apache OpenOffice has the following spec
 
 ## Additional Resources
 
- - Click here to [download](http://www.openoffice.org/tr-test/download/)
+ - Click here to [download](http://www.openoffice.org/tr/download/)
  - Click here to get [install instructions for OpenOffice on MacOSX](http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html#apple)
  - Click here to get help and support in the [Community Support Forums](http://forum.openoffice.org/)
 
\ No newline at end of file

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/suite.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/suite.mdtext?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/suite.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/suite.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -52,4 +52,4 @@ office package.
 
 Everything you need in an office productivity suite - [get it today][1]!
 
-[1]: /tr-test/download/ "Download Apache OpenOffice"
+[1]: /tr/download/ "Download Apache OpenOffice"

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/windows.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/windows.mdtext?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/windows.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/windows.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -51,6 +51,6 @@ Apache OpenOffice has the following spec
 
 ## Additional Resources
 
- - Click here to [download](http://www.openoffice.org/tr-test/download/)
+ - Click here to [download](http://www.openoffice.org/tr/download/)
  - Click here to get [Install intructions for OpenOffice on Windows](http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html#win)
  - Click here to get help and support in the [Community Support Forums](http://forum.openoffice.org/)

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/topnav.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/topnav.mdtext?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/topnav.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/topnav.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -8,9 +8,9 @@ divid: topnava
 - [Katılma][m5]
 
 
-[m0]:  /tr-test/product/         "Apache OpenOffice ürün açıklaması"
-[m1]:  /tr-test/download/         "Apache OpenOffice'i Ä°ndirin"
-[m2]:  /tr-test/support/         "OpenOffice için Destek Bulun"
+[m0]:  /tr/product/         "Apache OpenOffice ürün açıklaması"
+[m1]:  /tr/download/         "Apache OpenOffice'i Ä°ndirin"
+[m2]:  /tr/support/         "OpenOffice için Destek Bulun"
 [m3]:  http://blogs.apache.org/ooo/ "Apache OpenOffice Blog"
 [m4]:  /extensions/         "OpenOffice için Uzantılar ve Şablonlar"
-[m5]:  /tr-test/participate/       "Apache OpenOffice'de Yerinizi Alın"
+[m5]:  /tr/participate/       "Apache OpenOffice'de Yerinizi Alın"

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/leftnav.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/leftnav.mdtext?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/leftnav.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/leftnav.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -2,24 +2,24 @@ divid: leftnav
 
 # Why
 
- - [Great software](/tr-test/why/why_great.html)
- - [Easy to use](/tr-test/why/why_easy.html)
- - [Free software](/tr-test/why/why_free.html)
+ - [Great software](/tr/why/why_great.html)
+ - [Easy to use](/tr/why/why_easy.html)
+ - [Free software](/tr/why/why_free.html)
 
 # Where
 
- - [Governments](/tr-test/why/why_gov.html)
- - [Education](/tr-test/why/why_edu.html)
- - [Businesses](/tr-test/why/why_sme.html)
- - [Not for profits](/tr-test/why/why_nfp.html)
- - [IT Businesses](/tr-test/why/why_oem.html)
- - [F/OSS advocates](/tr-test/why/why_foss.html)
+ - [Governments](/tr/why/why_gov.html)
+ - [Education](/tr/why/why_edu.html)
+ - [Businesses](/tr/why/why_sme.html)
+ - [Not for profits](/tr/why/why_nfp.html)
+ - [IT Businesses](/tr/why/why_oem.html)
+ - [F/OSS advocates](/tr/why/why_foss.html)
 
 # More reasons
 
- - [ODF](/tr-test/why/why_odf.html)
- - [Volunteers](/tr-test/why/why_volunteers.html)
- - [New Computers](/tr-test/why/why_new_computers.html)
- - [Compliance](/tr-test/why/why_compliance.html)
- - [Office 2003 EOL](/tr-test/why/why_office2003-end-of-life.html)
+ - [ODF](/tr/why/why_odf.html)
+ - [Volunteers](/tr/why/why_volunteers.html)
+ - [New Computers](/tr/why/why_new_computers.html)
+ - [Compliance](/tr/why/why_compliance.html)
+ - [Office 2003 EOL](/tr/why/why_office2003-end-of-life.html)
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/why_new_computers.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/why_new_computers.mdtext?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/why_new_computers.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/why_new_computers.mdtext Mon Oct 7 17:37:19
2013
@@ -26,5 +26,5 @@ How can we give this to you for free? We
 
 So when the salesman tries to load up your computer invoice with all those "extras", just
say "Thank you, but No. I will install AOO".
 
-[1]: /tr-test/download
+[1]: /tr/download
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/why_odf.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/why_odf.mdtext?rev=1530008&r1=1530004&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/why_odf.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/why/why_odf.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -44,10 +44,10 @@ Apache OpenOffice is the leading open-so
 published by the non-profit Apache Software Foundation. OpenOffice is available in many
languages and works on all common computers. OpenOffice can work with 
 ODF documents as well as documents from other common office software packages. It can be
downloaded and used completely free of charge for any purpose.
 
-If you want to read more about Apache OpenOffice, you can look [here](/tr-test/why/).
+If you want to read more about Apache OpenOffice, you can look [here](/tr/why/).
 
 ##So what do I need to do to read my ODF document?
 
-[Download Apache OpenOffice](/tr-test/download) and install it on your machine. It only
takes a few minutes to download and install. Once you have it installed you 
+[Download Apache OpenOffice](/tr/download) and install it on your machine. It only takes
a few minutes to download and install. Once you have it installed you 
 will be able to read and write ODF documents. 
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/product/ssi.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/product/ssi.mdtext?rev=1530008&r1=1530001&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/product/ssi.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/product/ssi.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -1,6 +1,6 @@
 doctype:  /doctype.html
 footer:   /footer.html
 home:    home
-brand:   /tr-test/brand.html
-topnav:   /tr-test/topnav.html
-leftnav:  /tr-test/product/leftnav.html
+brand:   /tr/brand.html
+topnav:   /tr/topnav.html
+leftnav:  /tr/product/leftnav.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/ssi.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/ssi.mdtext?rev=1530008&r1=1530001&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/ssi.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/ssi.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -1,5 +1,5 @@
 doctype:  /doctype.html
 footer:   /footer.html
 home:    home
-topnav:   /tr-test/topnav.html
-brand:   /tr-test/brand.html
+topnav:   /tr/topnav.html
+brand:   /tr/brand.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/why/ssi.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/why/ssi.mdtext?rev=1530008&r1=1530001&r2=1530008&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/why/ssi.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/templates/tr/why/ssi.mdtext Mon Oct 7 17:37:19 2013
@@ -1,6 +1,6 @@
 doctype:  /doctype.html
 footer:   /footer.html
 home:    home
-brand:   /tr-test/brand.html
-topnav:   /tr-test/topnav.html
-leftnav:  /tr-test/why/leftnav.html
+brand:   /tr/brand.html
+topnav:   /tr/topnav.html
+leftnav:  /tr/why/leftnav.htmlMime
View raw message