openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From artie...@apache.org
Subject svn commit: r1530069 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext
Date Mon, 07 Oct 2013 21:20:06 GMT
Author: artietee
Date: Mon Oct 7 21:20:06 2013
New Revision: 1530069

URL: http://svn.apache.org/r1530069
Log:
CMS commit to ooo-site by artietee

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext?rev=1530069&r1=1530068&r2=1530069&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext Mon Oct 7 21:20:06 2013
@@ -22,7 +22,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 Apache OpenOffice is een toonaangevend **opensource kantoorpakket** voor **tekstverwerking**,
**spreadsheets**, **presentaties**, **afbeeldingen**, **databases** en meer. Het is beschikbaar
in **vele talen** en werkt op alle **normale computers**. Het slaat alle gegevens op in een
**internationaal open bestandsformaat** en kan bestanden van andere veelvoorkomende softwarepakketten
lezen en schrijven. Het kan volledig **kosteloos** gedownload worden en mag voor **elk doel**
gebruikt worden.
 
- - [Hoge kwaliteit](why_great.html)
+ - [Fantastische Software](why_great.html)
 
   Apache OpenOffice is het resultaat van meer dan twintig jaar software-ontwikkeling. Vanaf
de start ontwikkeld als één softwarepakket, waardoor het een meer samenhangend geheel
is in vergelijking tot andere producten. Een volledig open ontwikkelproces zodat iedereen
problemen kan rapporteren, nieuwe mogelijkheden kan aanvragen, of de software kan verbeteren.
Het resultaat: Apache OpenOffice doet alles wat kantoorsoftware moet doen, op de manier waarop
dat gewenst is. 
 
@@ -39,6 +39,6 @@ Apache OpenOffice is een toonaangevend *
  - [Overheden](why_gov.html "Waarom Apache OpenOffice voor de Overheid")
  - [Educatief](why_edu.html "Waarom Apache OpenOffice voor Educatie")
  - [Bedrijfsleven](why_sme.html "Waarom Apache OpenOffice voor Bedrijven")
- - [Organisaties zonder winstoogmerk](why_nfp.html "Waarom Apache OpenOffice voor Organisaties
Zonder Winstoogmerk")
+ - [Non-profitorganisaties](why_nfp.html "Waarom Apache OpenOffice voor Organisaties Zonder
Winstoogmerk")
  - [IT Bedrijven](why_oem.html "Waarom Apache OpenOffice voor IT bedrijven")
  - [F/OSS voorstanders](why_foss.html "Waarom Apache OpenOffice voor voorstanders van Vrije
software en Opensourcesoftware")Mime
View raw message