openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r881612 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/index.html
Date Mon, 07 Oct 2013 21:20:54 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Oct 7 21:20:54 2013
New Revision: 881612

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Oct 7 21:20:54 2013
@@ -1 +1 @@
-1530066
+1530070

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Oct 7 21:20:54 2013
@@ -1 +1 @@
-1530066
+1530070

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html Mon Oct 7 21:20:54 2013
@@ -27,7 +27,7 @@
 <p>Apache OpenOffice is een toonaangevend <strong>opensource kantoorpakket</strong>
voor <strong>tekstverwerking</strong>, <strong>spreadsheets</strong>,
<strong>presentaties</strong>, <strong>afbeeldingen</strong>, <strong>databases</strong>
en meer. Het is beschikbaar in <strong>vele talen</strong> en werkt op alle <strong>normale
computers</strong>. Het slaat alle gegevens op in een <strong>internationaal open
bestandsformaat</strong> en kan bestanden van andere veelvoorkomende softwarepakketten
lezen en schrijven. Het kan volledig <strong>kosteloos</strong> gedownload worden
en mag voor <strong>elk doel</strong> gebruikt worden.</p>
 <ul>
 <li>
-<p><a href="why_great.html">Hoge kwaliteit</a></p>
+<p><a href="why_great.html">Fantastische Software</a></p>
 <p>Apache OpenOffice is het resultaat van meer dan twintig jaar software-ontwikkeling.
Vanaf de start ontwikkeld als één softwarepakket, waardoor het een meer samenhangend
geheel is in vergelijking tot andere producten. Een volledig open ontwikkelproces zodat iedereen
problemen kan rapporteren, nieuwe mogelijkheden kan aanvragen, of de software kan verbeteren.
Het resultaat: Apache OpenOffice doet alles wat kantoorsoftware moet doen, op de manier waarop
dat gewenst is. </p>
 </li>
 <li>
@@ -44,7 +44,7 @@
 <li><a href="why_gov.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor de Overheid">Overheden</a></li>
 <li><a href="why_edu.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor Educatie">Educatief</a></li>
 <li><a href="why_sme.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor Bedrijven">Bedrijfsleven</a></li>
-<li><a href="why_nfp.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor Organisaties Zonder
Winstoogmerk">Organisaties zonder winstoogmerk</a></li>
+<li><a href="why_nfp.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor Organisaties Zonder
Winstoogmerk">Non-profitorganisaties</a></li>
 <li><a href="why_oem.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor IT bedrijven">IT
Bedrijven</a></li>
 <li><a href="why_foss.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor voorstanders van
Vrije software en Opensourcesoftware">F/OSS voorstanders</a></li>
 </ul>Mime
View raw message