openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From bour...@apache.org
Subject svn commit: r1552823 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext
Date Fri, 20 Dec 2013 22:09:47 GMT
Author: bourock
Date: Fri Dec 20 22:09:47 2013
New Revision: 1552823

URL: http://svn.apache.org/r1552823
Log:
CMS commit to ooo-site by bourock

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext?rev=1552823&r1=1552822&r2=1552823&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.mdtext Fri Dec 20 22:09:47 2013
@@ -24,11 +24,11 @@ Diğer büyük ofis paketleriyle u
  - [Writer](writer.html "Kelime işlemci"), hızlı bir mektup yazmaktan bütün
bir 
   kitabı yayınlamaya kadar herşey için kullanabileceğiniz bir kelime işlemcidir.
   # { .product-writer }
- - [Calc](calc.html "Hesap tablosu"), hesaplamaya, çözümlemeye ihtiyacınız
olan 
+ - [Calc](calc.html "Hesap tablosu"), hesaplama, çözümleme için ihtiyacınız
olan 
   tüm araçlara sahip ve verinizi sayısal raporlar içinde ya da canlı grafiklerde

   sunan güçlü bir hesap tablosudur. # { .product-calc }
- - [Impress](impress.html "Presentation program") the fastest, most powerful
-  way to create effective multimedia presentations. # { .product-impress }
+ - [Impress](impress.html "Sunum programı"), etkili çoklu ortam sunumları oluşturmak
+  için en hızlı, en güçlü yoldur. # { .product-impress }
  - [Draw](draw.html "Vector drawing tool") lets you produce everything from
   simple diagrams to dynamic 3D illustrations. # { .product-draw }
  - [Base](base.html "Database") lets you manipulate databases seamlessly.Mime
View raw message