openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r891331 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/tr/product/index.html
Date Sat, 21 Dec 2013 08:57:57 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Dec 21 08:57:56 2013
New Revision: 891331

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 21 08:57:56 2013
@@ -1 +1 @@
-1552891
+1552892

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 21 08:57:56 2013
@@ -1 +1 @@
-1552891
+1552892

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/product/index.html Sat Dec 21 08:57:56 2013
@@ -26,7 +26,7 @@
 <p class="rfloatimg"><img alt="Apache OpenOffice?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
 <ul>
 <li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Kelime işlemci">Writer</a>,
hızlı bir mektup yazmaktan bütün bir 
-  kitap üretmeye kadar herşey için kullanabileceğiniz bir kelime işlemcidir.</li>
+  kitabı üretmeye kadar herşey için kullanabileceğiniz bir kelime işlemcidir.</li>
 <li class="product-calc "><a href="calc.html" title="Hesap tablosu">Calc</a>,
hesaplama, çözümleme için ihtiyacınız olan 
   tüm araçlara sahip ve verinizi sayısal raporlar içinde ya da canlı grafiklerde

   sunan güçlü bir hesap tablosudur.</li>Mime
View raw message